SkyscraperCity banner

1 - 20 of 70 Posts

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #1 ·

gc nowiny

PGE: dziesięciu chętnych na budowę spalarni w Rzeszowie
PGE przewiduje wybudowanie w pierwszej kolejności jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów. Budowa ma potrwać 30 miesięcy.

Dziesięciu wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do przetargu na budowę spalarni odpadów na terenie Elektrociepłowni Rzeszów - wynika z informacji przekazanych portalowi wnp.pl przez Iwonę Paziak, rzecznik PGE GiEK.
Poniżej lista złożonych wniosków:
1. Konsorcjum: Energoinstal, Polimex Energetyka

2. Konsorcjum: SNC-Lavalin Polska, Baumgarte Boiler Systems

3. Rafako

4. Konsorcjum: Termomeccanica Ecologia, Astaldi

5. Konsorcjum: Abener Energia, Vinci Environnement

6. Konsorcjum: Doosan Lentjes, Acciona Infraestructuras

7. CNIM

8. Konsorcjum: Erbud, Integral Engineering und Umwelttechnik

9. Konsorcjum: Budimex, Steinmüller Babcock Environment

10. Konsorcjum: Control Process, Inżynieria Rzeszów

Zamawiający zakłada, że do postępowania zostanie dopuszczonych ośmiu wykonawców, których wnioski zostaną ocenione najwyżej. Możliwe jest zaproszenie większej ilości wykonawców, jeśli dwóch lub więcej wykonawców otrzyma identyczną ilość punktów.

PGE przewiduje wybudowanie w pierwszej kolejności jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów. Budowa ma potrwać 30 miesięcy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę cena (85 proc.) oraz ocena techniczno-eksploatacyjna (15 proc.).

Jeśli w przetargu zostaną złożone co najmniej trzy oferty cenowe, które nie będą podlegały odrzuceniu, to zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert.

Instalacja ma spełniać najwyższe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska oraz najlepszej dostępnej techniki, czyli tzw. BAT (Best Available Techniques).

Nominalna moc elektryczna brutto planowanej instalacji (jedna linia technologiczna) przy założonej kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg, wyniesie 7,87 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej) i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji. Natomiast zakładana moc cieplna instalacji przy pracy w kogeneracji w warunkach nominalnych to 15,4 MWt.

Technologią przyjętą do realizacji będzie spalanie odpadów na ruszcie klasycznym, z wykorzystaniem półsuchej metody oczyszczania spalin z niekatalityczną redukcją tlenków azotu (SNCR). W kwietniu 2014 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla projektu.

W czerwcu 2014 r. PGE GiEK podpisała z NFOŚiGW umowę na finansowanie projektu w postaci preferencyjnej pożyczki, przyznanej z Programu Priorytetowego "Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Część 1. Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych". Kwota pożyczki stanowi 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W styczniu 2015 r. PGE GiEK podpisała z konsorcjum spółek z grupy Grontmij kontrakt na usługi inżyniera kontraktu dla planowanej spalarni odpadów w Rzeszowie.

Wartość zlecenia wynosi 3,59 mln zł netto, a wykonawca został wybrany według kryterium najniższej ceny po przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Budżet inwestora wynosił 5 mln zł netto.

Zadanie inżyniera kontraktu będzie podzielone na dwa etapy. Pierwszy przewiduje opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na generalnego wykonawcę spalarni.

Ponadto inżynier kontraktu będzie pełnił swoją funkcję do zakończenia okresu gwarancji udzielonej przez generalnego wykonawcę spalarni.

Docelowo zakład w Rzeszowie ma mieć moc przerobową na poziomie 180 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów w dwóch ciągach technologicznych.
http://budownictwo.wnp.pl
 

·
Registered
Joined
·
134 Posts
^^
"budowę spalarni odpadów na terenie Elektrociepłowni Rzeszów" - która jest w większości na jednej dużej działce. Znalazłem to:

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-wykazy-zawiadomienia-komunikaty/aktualne/16954,obwieszczenie.html

że w dniu 4 kwietnia 2014 r., została wydana decyzja o

pozwoleniu na budowę

na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: .: instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w PGE GiEK S.A. , Oddział Elektrociepłownia Rzeszów na działkach nr 498/4, 498/5, 331, 497, obr.217 położonych w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej .
I naniosłem na mapę:Edit: @Letowniak: mógłbyś dodać tagi "rzeszów, podkarpackie, energetyka, spalarnia" do tego wątku?
 

·
karzio
Joined
·
605 Posts
I Jeszcze Wyborcza

Ta technologia jest najnowocześniejsza, ekologiczna i praktyczna, bo daje energię. Jest stosowana w najbogatszych państwach - tak mieszkańcy byli wczoraj przekonywani do spalani rusztowej budowanej w rzeszowskiej elektrociepłowni

Spotkanie odbyło się w ratuszu. Mieszkańcy mieli za złe miastu, że wydało pozwolenie na budowę bez konsultacji społecznych. Obawiali się uciążliwości związanych z transportem odpadów, smrodu i zanieczyszczenia środowiska. Bali się pomimo wielu badań i 30 warunków środowiskowych, które inwestor musi spełnić, zanim spalarnia zacznie funkcjonować.

100 metrów od spalarni i nic

Wczoraj w ratuszu z ludźmi spotkali się: dyrektor projektu Grzegorz Pelczar z PGE, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów Grzegorz Gilewicz, a ich argumenty poparł profesor Tadeusz Pająk z AGH.

- Jestem rzeszowianinem, mam dzieci i mieszkam trzy i pół kilometra od elektrociepłowni - zaczął Pelczar. Pokazał mapę Europy z zaznaczonymi spalarniami rusztowymi. - W samej Norwegii jest ich 43 - mówił.

Podobnych argumentów było więcej. Prof. Pająk wspominał, że mieszkał w Wiedniu 100 metrów od spalarni i nie odczuwał jej uciążliwości. I o Kopenhadze, w centrum której planowana jest budowa spalarni takiej jak ta w Rzeszowie. Ma tam także powstać w ramach spalarni... stok narciarski usypany z ekologicznych produktów spalania. I o Libercu w Czechach, gdzie obok wejścia do spalarni są drzwi przedszkola. - To najnowocześniejszy system. A w Polsce ma powstać jeszcze sześć takich spalarni: w Białymstoku, Szczecinie, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie i Poznaniu. Ale nasza lokalizacja jest najkorzystniejsza - przekonywał Pelczar. Chodzi o to, że z elektrociepłownią sąsiaduje plac, na który zwożone są odpady komunalne z Rzeszowa i okolic. Stamtąd, bez konieczności dalszego dowozu, trafiałyby do spalarni. Po sąsiedzku jest także baza MPWiK, która oczyszcza ścieki i produkuje tzw. osad ściekowy, który także byłby paliwem dla spalarni. Paliwem, bo jak powiedział dyrektor Gilewicz, spalarnia utylizuje śmieci, ale przede wszystkim produkuje energię. Tej energii ma starczyć na zaspokojenie zapotrzebowania Rzeszowa na centralną ciepłą wodę. - Traktujemy odpady jako paliwo do produkcji energii. Ciepło z kotłów węglowych w części zastąpimy tym ze spalarni. Skorzysta na tym środowisko - mówił.

Najlepsza lokalizacja

Profesor Pająk uznał, że lokalizacja spalarni w Rzeszowie jest najlepsza właśnie z powodu bliskości MPWiK i MPGK. Jak cennym paliwem są odpady, miał świadczyć przykład Szwecji. - Tam do spalarni wożone są odpady kupowane w Anglii. W wielkich ilościach, bo to tanie i świetne paliwo - mówił wiceprezydent Rzeszowa Andrzej Gutkowski.

Jak środowisko korzysta na utylizacji odpadów w spalarniach, pokazał w specjalnej tabeli Grzegorz Pelczar. Okazuje się, że podczas spalania odpadów w takiej ilości, jak planowane jest to w Rzeszowie, powstaje 230 kilogramów szkodliwych pyłów rocznie. Dla porównania: podczas spalania węgla kamiennego powstaje ich ponad 23 tony. Podobnie w przypadku węgla brunatnego i - co zaskakujące - biomasy. - Śmieci są więc ekologicznym paliwem - mówił Pelczar. A profesor Pająk dodawał: - Niebezpiecznych furanów i dioksyn jest cztery razy mniej w spalinach z odpadów niż z pieców na drewno.

Mieszkańcy wcześniej mówili, że woleliby budowę spalarni plazmowej. Profesor Pająk: - To technologia przyszłości i w fazie prób. Próbowano w Kanadzie i zrezygnowano. Obecnie najnowocześniejsza i sprawdzona jest technologia rusztowa - mówił.

Rzeszowska spalarnia ma mieć supernowoczesny monitoring na każdym etapie pracy. Monitorowanych ma być 20 niebezpiecznych składników powstających podczas pracy instalacji. Jeżeli którykolwiek z nich nie spełni norm, spalarnia automatycznie zostanie zatrzymana. - Bez udziału człowieka. Tak działa system zabezpieczeń - mówił Pelczar.

Dodatkowo spalarnia ma być obiektem ciekawym architektonicznie i harmonizującym z otoczeniem.

Pytania mieszkańców

Mieszkańcy, choć wydawali się być przekonani, mieli trochę pytań.

* - Czy będą w spalarni utylizowane odpady toksyczne?

- Nie ma takiej możliwości. Tylko śmieci komunalne. To kolejny argument przeciwko technologii plazmowej, gdzie mogą być spalane odpady toksyczne - odpowiadał Grzegorz Pelczar.

* - Czy na ulicach będzie więcej śmieciarek?

- Nie, będzie ich mniej, bo odpadnie transport posegregowanych śmieci na wysypisko w Kozodrzy - mówił wiceprezydent Gutkowski.

* - Czy spalarnia będzie śmierdzieć?

- Nie, bo zastosowano nowoczesny system zasysania odorów, które będą kierowane do komory spalania i spalane. Będzie mniej śmierdzieć, bo będzie mniej śmieciarek, a osady ściekowe z MPWiK też będą spalane.

* - Jaki procent masy odpadów pozostanie po spaleniu i co z nim?

- Ok. 27-30 proc pozostaje na tzw. ruszcie. Z tego ponad 90 proc. jest materiałem, który może być użyty do budowy dróg. Reszta się nie nadaje, ale jest cenna i ma być składowana w wyrobiskach starych kopalń. Uprzednio oczywiście musi być w spalarni odpowiednio zestalona i wtedy jest bezpieczna. Złożone w kopalniach pozostałości będą w przyszłości wykorzystywane jako źródło cennych dla przemysłu pierwiastków - tłumaczył prof. Pająk.
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,...k-w-kopenhadze-wizualizacja.html#BoxLokRzeImg
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #8 ·

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #10 ·
No to w tym miejscu rola mieszkańców, aby to był jakiś limit odpadów które będą spalane. Żeby nie okazało się później że z WAW jadą tiry z odpadami. Zastąpienie węgla wydaje się być korzystne.

Dla porównania: podczas spalania węgla kamiennego powstaje ich ponad 23 tony. Podobnie w przypadku węgla brunatnego i - co zaskakujące - biomasy. - Śmieci są więc ekologicznym paliwem - mówił Pelczar. A profesor Pająk dodawał: - Niebezpiecznych furanów i dioksyn jest cztery razy mniej w spalinach z odpadów niż z pieców na drewno.
szczerze jakoś mi się nie chce wieżyc że palenie odpadami jest lepsze niż palenie drewnem...Może chodzi tu o spaliny po przejściu przez filtry w porównaniu do pieca na drewno bez filtrów, czy też palenia biomasą bez filtów...?
 

·
Registered
Joined
·
881 Posts
Skąd ta pewność? Są termosy? A energia elektryczna?
Już dawno była o tym mowa w lokalnej prasie itd :

Nowy blok, w którym wytwarzane będzie jednocześnie ciepło i energia elektryczna, będzie napędzany 4 silnikami spalinowymi tłokowymi na gaz ziemny firmy Rolls-Royce. Jego budowa trwała 15 miesięcy. Moc cieplna nowej jednostki to 27 MWt, a moc elektryczna 29 MWe. Wielkość i parametry bloku zostały skonfigurowane tak, aby zwiększyć elastyczność pracy wszystkich jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Rzeszów w sezonie letnim i zimowym.

Dzięki tej inwestycji EC Rzeszów stanie się zakładem dużo bardziej przyjaznym środowisku, ponieważ do tej pory w elektrociepłowni pracowały kotły wodne węglowe, które wytwarzały tylko energię cieplną. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego łączny koszt wyniósł ok. 110 milionów złotych.

http://www.energetykacieplna.pl/wia...wiekszego-bloku-silnikowego-w-polsce-82305-10
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Jak piszą w poniższym artykule, latem kotły węglowe są wyłączone a zimą ich praca jest ograniczona, ale w sumie nadal pracują

Oddział Elektrociepłownia Rzeszów z większą mocą
Uruchomienie nowego bloku w EC RzeszówW PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 24 października dokonano uroczystego przekazania do użytkowania nowego bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe (BGS).

– Jest to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w Grupie Kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce –podkreślił Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. podczas przemówienia otwierającego uroczystość. – Uruchomienie nowego bloku BGS zbiega się w czasie z rozpoczęciem okresu grzewczego. Cieszę się, że zapotrzebowanie na ciepło przewyższające obecnie możliwości wytwórcze bloku gazowo-parowego, które dotychczas zabezpieczane było przez wodne kotły węglowe, zostanie teraz pokryte ekologiczną produkcją z BGS.

Całkowita moc elektryczna bloku na poziomie ok. 29 MWe odpowiada potrzebom energetycznym prawobrzeżnej części miasta Rzeszowa. Z kolei moc cieplna na poziomie ok. 27 MWt umożliwi ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, co spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery.

Blok składa się z czterech silników spalinowych tłokowych firmy Rolls-Royce, napędzających generatory elektryczne produkcji ABB.

Inwestycja w formule „pod klucz” została zrealizowana przez firmę INTROL SA z Katowic za kwotę 87,4 mln zł netto, natomiast cała wartość projektu zamknęła się kwotą 110 mln zł brutto. Budowa obiektu, zgodnie z założonym harmonogramem, trwała 15 miesięcy. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym była wyjątkowo łagodna zima, która umożliwiła prowadzenie prac budowlanych praktycznie nieprzerwanie.

– Z uwagi na wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w BGS, projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo ponad 10 mln zł pozyskano z umorzenia spłaty części pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jaka została udzielona na realizację poprzedniej, znaczącej dla Oddziału inwestycji tj. bloku gazowo – parowego oddanego do użytkowania w 2003 roku – wyjaśnił Grzegorz Gilewicz, Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów.
ecrzeszow.pgegiek.pl
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Prokuratura bada sprawę spalarni odpadów
Spór o spalarnię śmieci i śledztwo prokuratury
Rzeszowska prokuratura wszczęła śledztwo sprawdzające w sprawie spalarni śmieci, która ma powstać na terenie Elektrociepłowni Rzeszów. To efekt protestów grupy mieszkańców przeciwnych inwestycji. Ich zdaniem urzędnicy miejscy nie dopełnili obowiązku i odpowiednio wcześnie nie przeprowadzili konsultacji społecznych w tej sprawie. Inwestor przekonuje, że spalarnia będzie bezpieczna i ekologiczna, a dzięki niej mieszkańcy Rzeszowa w przyszłości mniej zapłacą za wywóz śmieci i ogrzewanie.

Rzeszów produkuje rocznie 70 tysięcy ton śmieci
Rzeszów produkuje rocznie 70 tysięcy ton śmieci Rzeszów produkuje rocznie 70 tysięcy ton śmieci. Władze miasta przekonują, że dzięki budowie spalarni mniej odpadów będzie trafiać na wysypiska - niższe będą więc rachunki. Mieszkańcy, którzy zgłosili sprawę do prokuratury uważają jednak, że o tej budzącej ich zdaniem kontrowersje inwestycji zostali poinformowani zbyt późno.

Mieszkańcy tego nowego rzeszowskiego osiedla, którzy z okien swoich mieszkań widzą komin Elektrociepłowni, a już niedługo będą widzieć także instalacje spalarni śmieci twierdzą, że miasto nie dopełniło w tej sprawie swoich obowiązków. Poinformowali prokuraturę, a ta odpisała im, że wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników Urzędu Miasta w związku z wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany bez wcześniejszego przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Mieszkańcy mają obawy mimo, że inwestor między innymi podczas tego lipcowego spotkania w Ratuszu zapewniał, że spalarnia będzie w pełni bezpieczna. Protestujący jako przykład podają przyszpitalną spalarnię w Bielsku-Białej, z której także płynęły zapewnienia, że nikomu nie zagraża. Niestety została zamknięta.
Mieszkańcy tego osiedla obawiają się, że w nowej instalacji spalane będą śmieci nie tylko z Rzeszowa, ale będą trafiać tu także ogromne transporty odpadów z innych miast.

Co na doniesienie do prokuratury Urząd Miasta? Rzecznik prezydenta Rzeszowa zapewnia, że miasto dopełniło wszystkich formalności. Inwestor aby wybudować spalarnię na tej działce przy ulicy Ciepłowniczej musiał spełnić 36 rygorystycznych warunków i dostał pozwolenia wszystkich wymaganych służb odpowiadających za środowisko. Przedstawiciel rzeszowskiej Elektrociepłowni, który w lipcu był gościem Telewizji Rzeszów zapewniał, że zakład będzie bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Rzeszowska spalarnia śmieci ma być otwarta w połowie 2018 roku, pozwoli nie tylko pozbyć się odpadów, ale i obniżyć koszty produkcji ciepła i prądu. Trwa przetarg wyłaniający wykonawcę.

Rzeszowska spalarnia śmieci - projekt
Rzeszowska spalarnia śmieci - projekt Sprawdziliśmy jak przygotowanie podobnej inwestycji przeprowadzono w Krakowie, gdzie budowa spalarni dobiega właśnie końca. Tam jednak konsultacje prowadzone z mieszkańcami przez miasto trwały 8 lat. Zorganizowano nawet wyjazdy do Wiednia i Skandynawii gdzie działają podobne instalacje. Osiedla sąsiadujące ze spalarnią wynegocjowały nawet wielomilionowe inwestycje.
TVP Rzeszów
http://rzeszow.tvp.pl/21400613/spor-o-spalarnie-smieci-i-sledztwo-prokuratury
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Mieszkańcy nie chcą utylizacji odpadów w Rzeszowie
Uruchomienie instalacji planowane jest na 2018 rok. Rocznie na energię ma być tutaj przetwarzane ok. 100 tysięcy ton odpadów z Rzeszowa i okolicy.

Już ponad dwa tysiące osób poparło protest przeciwko budowie zakładu termicznej utylizacji odpadów przy rzeszowskiej elektrociepłowni na Załężu.


Zamiast zakładu rusztowego woleliby ich zdaniem bardziej ekologiczny, plazmowy, w którym odpady unieszkodliwia się w temperaturach dochodzących do 1500 stopni Celsjusza.
reklama
- Sprzeciwiamy się budowie spalarni odpadów przy ul. Ciepłowniczej z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców miasta i okolic. Obawiamy się, że jej powstanie będzie się wiązać z emisją toksycznych składników spalanych odpadów i rozpraszaniem ich w obrębie nawet kilku kilometrów - piszą protestujący.

Zwracają uwagę, że ze względu na ilość śmieci, jakie mają być tu spalane, mieszkańcy będą narażeni na uciążliwe skutki przejazdu samochodów wożących odpady.

- Jesteśmy oburzeni sposobem przeprowadzania tej inwestycji i związanego z nią procesu decyzyjnego. Przede wszystkim konsekwentnym pomijaniem pojęcia „odpadów” w oficjalnych dokumentach wydawanych na potrzeby budowy przez władze Rzeszowa. Wskazujemy, że w obwieszczeniach prezydenta miasta dotyczących spalarni inwestycja jest określana jako instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii. Brak w nich określenia, że termiczne przetwarzanie ma dotyczyć odpadów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że taki zabieg miał na celu zakamuflowanie istoty tego przedsięwzięcia i zapobieżenie protestom - piszą w proteście mieszkańcy.

Inwestor odpiera zarzuty

W Polskiej Grupie Energetycznej zapewniają jednak, że technologia wybrana dla Rzeszowa jest bezpieczna.

- To nie będzie spalarnia, bo spalanie nie jest głównym celem instalacji. Przede wszystkim będziemy produkować energię. Będzie się tu odbywał proces termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o sprawdzoną i popartą wieloletnim doświadczeniem eksploatacyjnym technologię z zastosowaniem kotła rusztowego - tłumaczyła niedawno Nowinom Iwona Paziak z PGE GiEK.

Dodała, że wszystkie obecnie budowane w Polsce instalacje tego typu stosują technologie kotła rusztowego, a na 472 takie zakłady w całej Europie, aż 95 procent wykorzystuje takie rozwiązanie. Rzeszowska instalacja ma spełniać najwyższe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska wynikające z przepisów i najlepszej dostępnej na rynku techniki.

- Wydaliśmy już dla tej inwestycji decyzje środowiskowa i pozwolenie na budowę. PGE musi spełnić ponad 30 surowych warunków podczas budowy, które zagwarantuja, że wydalane przez nią gazy będą lepszej jakości, niż powietrze w niektórych częściach miasta - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Zapewnia, że nawet pod naciskiem mieszkańców miasto nie cofnie wydanych pozwoleń. Protestujący odpowiadają, że sprawa jest w prokuraturze, a oni sami niebawem złożą o prezydenta listy z podpisami protestujących.
GC Nowiny
 
1 - 20 of 70 Posts
Top