SkyscraperCity banner

7121 - 7140 of 7241 Posts

·
Registered
Joined
·
417 Posts
Z tego co się orientuję, znak B-1 nie ogranicza Twojej możliwości przespacerowania się ulicą lub nawet ewentualnym przejeździe na rowerze, czy hulajnodze. Natomiast nie możesz przejechać po niej żadnym pojazdem, zorganizować pikiety z kumplami idąc w marszu przez tą drogę, ani również jechać wozem drabiniastym, czy też na koniu pędzić owce na hale. Droga znajduje się w administracji któregoś z urzędów publicznych i należy tym samym do wszystkich, przez co spełnia normę dla dróg publicznych. Zarządca podjął jedynie decyzję o wyłączeniu z bezwzględnego zakazu ruchu określonej grupy osób.

Nie, nigdy nie widziałem tej drogi. Ja jedynie odnoszę się do zapisów prawnych, które przytoczyłeś. Należy przede wszystkim analizując zapisy prawne sprawdzić jak należy rozumieć określone stwierdzenia prawne. Bowiem w prawie nie zawsze rzecz X, należy interepretować jako rzecz X. Za przykład pierwszy z brzegu podam Ci "czas pracy kierowców zawodowych" - którego interpretacja zgodnie z Rozp. UE 561/2006 różni się od tej polskiego kodeksu pracy. Dlatego trzeba zacząć, od tego co ma na myśli ustawodawca wprowadzając termin "możliwości powszechnego korzystania". Specjalnie dla Ciebie wrzucam Ci info osób, które przede mną już badały tą tematykę, czym zaoszczędziły mi pracy:
Powszechna dostępność korzystania z drogi publicznej wynika zatem wprost z jej definicji, podstawową bowiem cechą drogi publicznej jest właśnie jej powszechna dostępność. Zasada ta dotyczy wszystkich dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także gminnych. Błędnym byłoby takie przekonanie, że drogi gminne służyć mają interesom lokalnej społeczności. Jak trafnie zauważone zostało w judykacie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach:

„Drogi publiczne należące formalnie do jednostek samorządu terytorialnego nie są budowane i utrzymywane w interesie tych jednostek, czy nawet w interesie mieszkańców tych gmin, czy powiatu, województwa ale w interesie wszystkich użytkowników dróg a więc obywateli danego państwa i nie tylko. Nie można uznawać, że budowa i utrzymanie drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej służy jedynie interesom danej gminy czy miasta”.
(z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2011 r., II SA/Ke 247/11)

3. Wyjątki od zasady powszechnej dostępności dróg publicznych

Ustawodawca w art. 3 pkt 2 ustawy, przewiduje istnienie dróg o ograniczonej dostępności. Ograniczenia te mogą być różnego rodzaju. Korzystanie z dróg lub odcinków dróg może być np. odpłatne. Z korzystania z dróg mogą też być wyłączone określone kategorie pojazdów. Ograniczenia te mogą mieć na celu przeciwdziałanie degradacji dróg. Mogą one też wynikać z zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą być również stanowione w celu ochrony zabytków usytuowanych przy tych drogach czy też służyć bezpieczeństwu mieszkańców i budowli.

Jakkolwiek trudno było by ustalić pełną listę przyczyn uzasadniających ograniczenie dostępności dróg publicznych, to jednak nie może być tak, że wprowadza się je bez rzeczywistej przyczyny, jak również nie mogą się zdarzać sytuacje, że ograniczenia dostępności mają charakter podmiotowy (poza wyjątkami wynikającymi z ustaw).
źródło: Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych | Stowarzyszenie Prawo na Drodze

Polecam przeczytanie na wstępie art. 1 w zw. z art. 4 (użytych definicji) pkt 24, następnie art. 2 ust. 1 i 2a pkt a dalej w szczególności art. 20 w powiązaniu z art. 19 USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.) W skrócie czynnikiem determinującym przynależność drogi jest cecha własności, czyli kto posiada określone działki pod drogą. Decyzja o utworzeniu drogi publicznej jest podyktowana "gęstością połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakresem dostępu do drogi przez zjazdy Właściciel publiczny może zarządzać drogą, w sposób określony w ustawie, nawet ją zamykając dla ruchu kołowego kierując się czynnikiem bezpieczeństwa. Te znaki B-1 są czystym dowodem, że droga znajduje się w czyjeś kompetencji administracyjnej i określają one sposób korzystania z niej.

Więcej już nie mam ochoty przytaczać, bo wydaje mi się, że już jest tego aż nadto.
 

·
Moderator
Joined
·
16,572 Posts
Powtórzę po raz piąty dzisiaj:
Nie ma nic prostszego niż napisać maila z pytaniem do GDDKiA. Maksymalnie za miesiąc otrzymasz odpowiedź.
Nie będziesz musiał czekać kolejnych czterech lat, żeby znów odkopać to zagadnienie.
 

·
Registered
Joined
·
773 Posts
S86 wpisano do rozporządzenia dopiero w 2016. Czy to znaczy, że wcześniej nie była to droga ekspresowa?
 

·
Registered
Joined
·
1,107 Posts
Powtórzę po raz piąty dzisiaj:
Nie ma nic prostszego niż napisać maila z pytaniem do GDDKiA. Maksymalnie za miesiąc otrzymasz odpowiedź.
Nie będziesz musiał czekać kolejnych czterech lat, żeby znów odkopać to zagadnienie.
dzisiaj to najwyżej pierwszy raz chyba 😀
tylko pamiętaj, że dyskusja się zaczęła od "remontu" mostu w Milówce, a jednak w analogicznej sytuacji w Węgierskiej Górce na drodze powiatowej to jednak Generalna go robiła - więc to wszystko takie proste i oczywiste nie jest
 

·
Użytkownik chory na głowe
Joined
·
5,369 Posts
No właśnie, to wszystko przez ten most. Jakby się nie rozpadł to by nie było całej dyskusji.

//zamykam
 

·
Registered
Joined
·
2,040 Posts
Tam będą przecież jeszcze mury oporowe a na dole rondo,
do którego będą doprowadzone obie łącznice i północna i południowa.
 

·
Registered
Joined
·
836 Posts
W filmiku powyżej momenty były, kilka kadrów złapałem i zamieszczam dla ciekawskich.


Z ciekawszych informacji, łuki mostu otrzymają stalową protezę:

Obecnie zabetonowano żelbetowe pilastry, które będą służyć do wsparcia łuku stalowego wykonywanego z dwuteownika HEB 600B.
 

·
Registered
Joined
·
1,158 Posts
Beton Będzie dostarczany z betoniarni, która znajduje się w Milówce za biedronką. BOSTA-BETON wynajęła plac wraz z wyposażeniem od firmy Grzegorzek. Może jakiś przelot nad tym terenem ?? Mobilny węzeł betoniarski już stoi ;-) Poniżej mapa gdzie to jest....


 
7121 - 7140 of 7241 Posts
Top