SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 7 of 7 Posts

·
ukryta opcja hipsterska
Joined
·
1,985 Posts
@ww_lodz: Szedłem kiedyś setkę w okolicach Ełku. Był styczeń, minus dwadzieściakilka stopni, wiało niemożebnie. Akurat taki widok miałem około 6 rano (dwunasta godzina marszu).
Czułem się tak samotny jak nigdy wcześniej: śpiące jeszcze wsie, pusta droga, ostatnio człowieka widziałem cztery godziny wcześniej, nie było nawet śladów zwierzyny na śniegu a łyse drzewa nie uginały się pod naporem północnego wiatru.

Zdjęcie to porządne osiem. Możliwe że podszedłbym jeszcze dziesięć metrów, żeby uzyskać szerszy kadr, choć pewnie linia energetyczna by się gryzła.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top