SkyscraperCity banner

11341 - 11354 of 11354 Posts

·
Registered
Joined
·
206 Posts
W piątek i wczoraj znów tam jechałem i faktycznie wyświetlana była 50 i "śnieżynka" (A-32). Co spowodowało że zacząłem się zastanawiać nad legalnością takiego ograniczenia, bo zależnie od interpretacji rozporządzenia musi albo nie być tam stopniowanie prędkości. Nie chodzi o legalizm, od miejsca z którego jest widoczny znak zmiennej treści do miejsca jego umieszczenia nie da się bezpiecznie zredukować prędkości jadąc w grupie pojazdów. Wczoraj minąłem znak jadąc jeszcze ok 60 km/h a jadący za mną i tak znalazł się na moim zderzaku i błyskał światłami.
Poza tym ograniczenie rzeczywiście jest często przesadzone, sądzę że regulowane z Pszczyny według arbitralnych reguł a nie faktycznego stanu nawierzchni. I muszę się tu po części zgodzić zarówno z Seskiem jak i z dominobb, chociaż takie przesadzone ograniczenia są zgodne z przepisami i do znaków należy się stosować a nie dowolnie je interpretować, to można coraz częściej i coraz więcej usłyszeć na szkoleniach i konferencjach drogowców na temat tego jak nadużywanie znaków zakazu prowadzi do ich deprecjonowania.
 

·
Registered
Joined
·
304 Posts
Stosowanie ograniczenia prędkości znakiem B-33 określa - załącznik do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Pkt. 3.2.34.4.

"W celu uniknięcia zaskakiwania kierowców koniecznością
nagłego znacznego ograniczenia prędkości
należy stosować zasadę stopniowego jej zmniejszania,
jeżeli różnica pomiędzy dopuszczalną prędkością
na danym odcinku drogi a prędkością, która ma
być wprowadzona, przekracza 30 km/h. W takich
przypadkach należy stosować znaki stopniujące
ograniczenie prędkości, to jest pokazujące prędkość
pośrednią. Dopuszcza się niestosowanie stopniowania
prędkości przy różnicy prędkości 40 km/h, je-
żeli początkowa prędkość dopuszczalna nie przekracza
90 km/h. Odpowiednie wartości na znakach należy podawać zgodnie z przedstawionymi w tabeli
3.2.
Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej
prędkości odległość między znakami B-33 powinna
wynosić od 100 m do 70 m."
Nie wiem jak w/w przepis ma się do tablic zmiennej treści, ale nie zmienia to faktu, że ograniczenie prędkości wyświetlane na takiej tablicy jest wiążące i należy się do niego stosować. Czy jest to poprawne czy nie ale taki znak po coś jednak jest umieszczony.
3.2.34. Ograniczenie prędkości

3.2.34.1. Zasady ogólne
Znak B-33 „ograniczenie prędkości” (rys. 3.2.34.1)
powinien być umieszczony tylko w tych przypadkach,
gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane
oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny
sposób wskazywać kierującym na konieczność
zmniejszenia prędkości.
3.2.34.2. Zasady ograniczania prędkości

Znak B-33 umieszcza się, gdy działania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp. nie wpływają w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa.
Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować:
— jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstką lub szorstką nawierzchnią,
— dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
— w innych uzasadnionych okolicznościach, np. na niektórych tukach, gdy ograniczenie prędkości powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu.
W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp.
Myślę, że teraz jest to wyjaśnione :)
 

·
Registered
Joined
·
206 Posts
Chodzi właśnie o ten zapis: "Dopuszcza się niestosowanie stopniowania prędkości przy różnicy prędkości 40 km/h, jeżeli początkowa prędkość dopuszczalna nie przekracza 90 km/h."
Czy początkowa prędkość w tym wypadku wynosi 90 (od stałego znaku B-33), czy 120 (od prędkości dopuszczalnej na drodze ekspresowej dwujezdniowej). Ja bym interpretował tą sytuację w ten sposób, że prędkość początkowa to 120, a wówczas na przytoczonym znaku zmiennej treści nie powinno być wyświetlane ograniczenie niższe niż 60. Ale nie mam pewności czy taka interpretacja jest prawidłowa, skądinąd wiem że nawet tędzy prawnicy mają problemy z rozporządzeniem 2181.
Co do odpowiedzialności za niestosowanie się do znaków, które nie są legalne, to sprawa nie jest taka prosta - wyroki SN IV KK 140/2013 i IV KK 99/2013. Ale nie mam zamiaru ciągnąć dyskusji w tym kierunku, bo nie chcę nikogo skłaniać do olewania znaków - jeśli nawet znak nie jest legalny to możliwe że jego treść jest uzasadniona, zawsze więc lepiej się do niego zastosować niż tego nie robić.
Kwestię legalności rozważałem pod kątem tego, czy są podstawy by zgłosić GDDKiA nieprawidłowość tego oznakowania i jak wpływa na bezpieczeństwo ruchu - takie małe zboczenie zawodowe.
 

·
Registered
Joined
·
5,459 Posts
Dajcie spokój, te znaki zmiennej treści w wydaniu GDDKiA nie tylko na tym odcinku to kompletna kpina. Typowo po Polsku, zamiast stosowania znaków ostrzegawczych przywala się znakami zakazu i to z absurdalnymi limitami prędkości. Co mi ze znaku ograniczenia do 70 km/h (ze 120!) skoro nie wiem czy to z powodu gołoledzi czy też jeziora na drodze a akurat do każdego z tych warunków trzeba się stosownie przygotować i o ile przed wjazdem w "jezioro" wypadałoby ostro walnąć po hamulcach o tyle zrobienie tego przy gołoledzi byłoby zaproszeniem do barierki. Dlatego dochodzę do wniosku, że te ograniczenia prędkości na znakach zmiennej treści to wymyślił ktoś upośledzony umysłowo i ktoś na podobnym poziomie je włącza.
 

·
Registered
Joined
·
4,420 Posts
Wczoraj minąłem znak jadąc jeszcze ok 60 km/h a jadący za mną i tak znalazł się na moim zderzaku i błyskał światłami.
To akurat standard, niezależnie czy jest stopniowanie, zawsze znajdzie się nauczyciel, wg którego ograniczenia nie obowiązują.
 

·
Moderator
Joined
·
16,266 Posts
Zmieniono oznakowanie na węźle Mikuszowice. Dołożono aktualne numery dróg dla starej DK69 (czyli 52 i 945).

1 i 2 - tablice na S1 dla jadących na południe. Tu akurat nie ma DK52.

3 - tablica nad jezdnią zbiorczą.

4 i 5 - tablice na S1 dla jadących na północ.

6 i 7 - tablice nad jezdnią zbiorczą.Przy okazji widać pewną nieścisłość. Jadę od południa drogą o numerze 1, która ma ciągłość i prowadzi dalej w kierunku Katowic. Ale przy wjeździe do Bielska numer drogi 1 magicznie znika, a pojawia się 52. Do poprawy.
 

·
Registered
Joined
·
4,417 Posts
Czy na jakimkolwiek odcinku istniejącej eSki w ramach obw. BB, zastosowano rezerwę pod przekrój 2x3?
Pytam, bo czasami i coraz częściej odnoszę wrażenie, że rozbudowa będzie koniecznością... pomijam fakt, że niestety od razu nie buduje się S1 Mysłowice-BB w przekroju 2x3...
 

·
Registered
Joined
·
1,006 Posts
Czy na jakimkolwiek odcinku istniejącej eSki w ramach obw. BB, zastosowano rezerwę pod przekrój 2x3?
Pytam, bo czasami i coraz częściej odnoszę wrażenie, że rozbudowa będzie koniecznością... pomijam fakt, że niestety od razu nie buduje się S1 Mysłowice-BB w przekroju 2x3...
Niestety ale ekspresowa obwodnica BB nie ma rezerwy pod 2x3.
 

·
Registered
Joined
·
37 Posts
Cześć, ktoś wie co to za urządzenie na nitce w stronę Bielska-Białej, umieszczone na bramce ViaTool przed wykopem Pietrzykowice?

301051301052
 
11341 - 11354 of 11354 Posts
Top