SkyscraperCity banner

4081 - 4100 of 4282 Posts

·
Registered
Joined
·
104 Posts
Jakieś pomiary geodezyjne zauważyłem w Dankowicach na skrzyżowaniu eski z ul. Mickiewicza. Odcinki kończą się w Dankowicach. Wie może ktoś w którym miejscu?
 

·
Registered
Joined
·
737 Posts
^^
Granica między odcinkiem II i III znajduje się w Dankowicach, tuż za granicą z Jawiszowicami (między ulicą Kresową i Jagiellońską).
 

·
Registered
Joined
·
104 Posts
Według mapki powyżej, odcinek realizacyjny II kończy się przy MOP. Interesuje mnie to o tyle, że wtedy część pola rodziny jest na odcinku II, a część na III wg tego. Ciekawe, czy będą wywłaszczać odcinkami, czy wszystko na raz. No i kiedy.
 

·
Registered
Joined
·
737 Posts
Podział nieruchomości i wywłaszczenie odbywa się na podstawie decyzji ZnRID. Zatem można przypuszczać, że będą wywłaszczani w dwóch turach, a przewidywany termin wydania ZnRID to IV kwartał 2021.
 

·
Registered
Joined
·
737 Posts
Jest ostateczna decyzja środowiskowa!

Wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja ostatecznie rozstrzyga uwarunkowania środowiskowe planowanej inwestycji. Ta decyzja w szczególności doprecyzowała kwestie przyrodnicze w zakresie projektu budowlanego oraz przeprowadzania prac budowlanych.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób wykonać inwestycję, tak aby w najmniejszym stopniu wpłynąć na stan środowiska. Wydawana jest po przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Formuła realizacji
Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, co oznacza, że przyszli wykonawcy, w pierwszej kolejności wykonają dokumentację projektową, uzyskają niezbędne decyzje administracyjne a następnie, w oparciu o nie, zrealizują cały zakres przedsięwzięcia. Dokumentacja projektowa będzie musiała uwzględniać rozstrzygnięcia decyzji środowiskowej. Jednym z elementów dokumentacji projektowej, niezbędnym do otrzymania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej, będzie wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, którego nieodłącznym elementem jest inwentaryzacja przyrodnicza.

Trzy odcinki S1 Mysłowice –Bielsko Biała
Zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla odcinka od węzła Oświęcim do Dankowic, w zakres którego wchodzą: droga ekspresowa o długości 15,165 km oraz trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze. W pozostałych dwóch przetargach, dla odcinka: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), oraz Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem) trwa badanie i ocena dokumentów składanych przez wykonawców. Przewidujemy, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść w maju bieżącego roku. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, planujemy podpisać w III kwartale 2020 roku.

Kiedy powstanie droga
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023. We wszystkich trzech postępowaniach przyjęto jednolite założenia, że wykonawcy w terminie 10 miesięcy do podpisania umowy złożą wniosek o wydanie decyzji ZRID. Całość inwestycji: prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w czasie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.Źródło
 

·
Registered
Joined
·
129 Posts
W końcu! Mimo, że tym razem mieli doskonałą wymówkę, żeby znów przedłużyć termin (pandemia) na przekór wydali ostateczną decyzję. Liczę, że teraz już nic nie powstrzyma inwestycji.
 
4081 - 4100 of 4282 Posts
Top