SkyscraperCity banner

201 - 220 of 238 Posts

·
Registered
Joined
·
12,731 Posts
Ma to być niby "Program Budowy Dróg Krajowych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", w którym zapowiadane wcześniej drogi S6 i S10 mają zyskać zapewnienie finansowe.
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
Przygotowano system finansowania dla trasy S10 i S6

Rząd w najbliższych dniach przyjmie uchwałę dotyczącą systemu finansowania budowy dalszych odcinków dróg ekspresowych S10 i S6 - poinformował minister Łukasz Schreiber, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Dokument, który przygotowywany został wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, trafił właśnie do końcowych prac w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Przyjęcie Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego gwarantuje dokończenie budowy na planowanych odcinkach. To dobra wiadomość m.in. dla mieszkańców Bydgoszczy, Torunia, Słupska, Koszalina, Lęborka i Trójmiasta - dodał cytowany w komunikacie rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

W komunikacie wyjaśniono, że celem uchwały, którą przygotował rząd, jest zapewnienie finansowania budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi S6 odcinka Koszalin – Słupsk – Lębork -DK6 (Bożepole Wielkie) w ciągu trasy S6, trasy Bydgoszcz - Toruń w ciągu drogi S10 oraz kolejnych odcinków dróg ekspresowych w kraju. Droga ekspresowa S10 docelowo ma połączyć stolicę Polski ze Szczecinem. Odcinek między Bydgoszczą a Toruniem będzie liczył ponad 50 km. Dzięki przyjętej uchwale jego budowa odbędzie się w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Źródło: Onet
 

·
Bicycle Rider
Joined
·
2,443 Posts
Akurat o S6 i S10 wspominał w ostatnich godzinach Trzaskowski (ze leżą odłogiem), a tu taka nowina. 😁
Ja poczekam na konkrety po wyborach.
 

·
Registered
Joined
·
5,492 Posts
GDDKiA zrobiła artykuł o S10
Jaka jest prawda o realizacji trasy S10 Bydgoszcz - Toruń
6-05-2020
Informacja o przygotowaniach do realizacji drogi ekspresowej S10.
W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych zarzutów dotyczących przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem informujemy, że ta trasa znajduje się na liście rezerwowej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), a także jest wśród odcinków dróg skierowanych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Po pierwsze Studium Korytarzowe

Pierwsze prace przygotowawcze na tym odcinku trasy S10 rozpoczęto w 2010 roku od podpisania umowy na prace studialne i wykonania opracowania — Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną wskazujące najlepsze korytarze przebiegu drogi ekspresowej. W 2014 roku prace z przyczyn niezależnych od GDDKiA zostały przerwane (lider konsorcjum projektowego ogłosił upadłość, a partner, który początkowo przejął zobowiązania wynikające z umowy, potem od niej odstąpił). Należy przy tym zaznaczyć, że opracowane wówczas dokumenty nie były gotową dokumentacją projektową, a jedynie bardzo wstępnym studium, w którym wskazano, którędy można poprowadzić drogę ekspresową.


GDDKiA
Kolejny krok - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe


Projektowanie wznowiono w listopadzie 2016 roku, kiedy to została podpisana umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

W toku prac nad STEŚ analizowano kilka wariantów przebiegu drogi ekspresowej, w tym warianty po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 10. Jeżeli chodzi o sam wybór wariantu to działające na zlecenie GDDKiA biuro projektowe opracowało analizę wielokryterialną, w której dokonano oceny wariantów trasy pod kątem czterech grup kryteriów, tj. czynników ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych. Na odcinku od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Zachód najkorzystniejszym okazał się wariant zlokalizowany po stronie południowej istniejącej drogi krajowej nr 10 i został przez GDDKiA rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Wniosek i wydanie decyzji środowiskowej

Stosowny wniosek o wydanie DŚU wraz z ustaleniem zakresu Raportu środowiskowego został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w grudniu 2016 r. Opracowany Raport środowiskowy został natomiast złożony w RDOŚ w Bydgoszczy w styczniu 2019 r. Rekomendowany wariant został zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzją z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA Co dzieje się obecnie?

Wydanie tej decyzji umożliwiło GDDKiA kontynuację prac przy dokumentacji potrzebnej do realizacji trasy S10, tj. przeprowadzenie badań geologicznych oraz przygotowanie elementów koncepcji programowej. Obecnie trwają prace w terenie między Bydgoszczą a Toruniem przy wykonywaniu sondowań i odwiertów potrzebnych do opracowania geologicznej części dokumentacji projektowej. Planujemy jeszcze w tym roku zakończyć prace związane z tą dokumentacją.

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Droga ekspresowa S10 (wraz z trzema odcinkami trasy S6) została w 2018 r. zakwalifikowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Oznacza to, że w drodze konkurencyjnego naboru wybrany zostanie podmiot (partner) prywatny, który przygotuje projekt budowlany, wybuduje trasę i będzie ją utrzymywał przez określony czas w zamian za tzw. „opłatę za dostępność”, która będzie finansowana ze środków Skarbu Państwa.

Obecnie GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu dla pierwszego, pilotażowego odcinka w formule PPP - drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Kolejnym odcinkiem, dla którego zostanie wyłoniony Partner prywatny, jest właśnie odcinek drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Wykorzystamy przy tym wiedzę i doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu pilotażowego (S6 OMT).
Jaka jest prawda o realizacji trasy S10 Bydgoszcz - Toruń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 

·
Bicycle Rider
Joined
·
2,443 Posts

Fajne to tempo, takie nie za szybkie...

Do 2030 zdążą?
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts
A więc po to było to całe bajkopisarstwo na temat PPP. Żeby teraz móc wjechać na białym koniu i oznajmić, że jednak budujemy w systemie tradycyjnym.
 
201 - 220 of 238 Posts
Top