SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
2041 - 2060 of 2341 Posts

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Problemy mogą być w okolicach Torunia, bo tam jakoś miasto z wojskiem nie mogą się dogadac, a i Cierpię też zgłaszają jakieś pretensje... A poniżej dzisiejszy zachód słońca na Południowej Obwodnicy Torunia.
Jeżeli po prostu dobudujemy drugą jezdnię obwodnicy Torunia (podwyższenie prędkości na dwujezdniowych ekspresówkach do 120 km/h uruchomiło szaleństwo koncepcji przebudowy nowej drogi) mamy już wykupiony pas terenu. Obecne plany to przewidują.

Węzeł w Cierpicach był na wniosek Urzędu Marszałkowskiego (zorientowani wiedzą dlaczego) ale mieszkańcy go nie chcą co wykazało już spotkanie informacyjne. Jeżeli droga pobiegnie po południowej stronie torów nikt nie będzie protestował. Podobnie w Wypaleniskach przy wariancie południowym. W Brzozie właściciele kilku domów wskazanych do wyburzenia podczas spotkania informacyjnego poprosili jedynie projektantów o potwierdzenie czy dobrze widzą na ekranie i stwierdzili "ok" a reszta wręcz entuzjastycznie przyjeła projekt i tylko pytała: kiedy?

Drugiej tak "bezproblemowej" drogi w Polsce chyba nie znajdziemy. Dk47 jest jej dokładnym przeciwieństwem do tego stopnia że z odcinka od Nowego Targu na południe zrezygnowano.

A czy zmienia to coś w kontekście protestów?
Widziałeś plany przebiegu?
http://www.nowawieswielka.pl/74-droga_krajowa_s_10_i_s_25.html

Przy wariancie czerwonym, wg. mnie najbardziej prawdopodobnym, nie ma prawie dróg serwisowych bo nikt w pobliżu nie mieszka.
 

·
Registered
Joined
·
6,376 Posts
Dobudowanie 2 jezdni, to spoko, ale umiejscowienie nowego węzła niedaleko Toruń Poludnie, to na dzień dzisiejszy chyba problem największy...
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Dobudowanie 2 jezdni, to spoko, ale umiejscowienie nowego węzła niedaleko Toruń Poludnie, to na dzień dzisiejszy chyba problem największy...
Prezydent miasta już zdecydował o połączeniu z właśnie przebudowaną Łódzką. Kolejną kadencję ma w kieszeni. Nie mnie oceniać czy zrobił słuszny wybór. Toruń Podgórz (Kluczyki) mogą sobie odpuścić dopóki nie zdecydują się na sensowną kontynuację w mieście. Wystarczy Toruń Zachód.
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Rząd chce zbudować dużą obwodnicę, tzw. ring Warszawy
PAP Gospodarka
2018-04-04

Planujemy dużą obwodnicę Warszawy, tzw. duży ring warszawski, odległy od miasta o 30-50 kilometrów - powiedział PAP wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. W ring ma zostać włączona ma m.in. droga krajowa nr 50, przebiegająca przez południową część województwa mazowieckiego.
Od południa do budowy ringu może zostać wykorzystana droga krajowa nr 50, a od północy do ringu zostanie włączony planowany odcinek drogi ekspresowej S10" - powiedział wiceminister Chodkiewicz.
"W Ministerstwie Infrastruktury trwają już prace związane z dużym ringiem warszawskim" - powiedział Chodkiewicz. "Jesteśmy na bardzo początkowym etapie. Na razie planujemy, jak zacząć prace przygotowawcze do budowy dużego ringu warszawskiego, odległego od Warszawy o kilkadziesiąt kilometrów" - powiedział.
Na razie resort nie podał terminu realizacji inwestycji.
Droga ekspresowa S10 docelowo połączy Warszawę ze Szczecinem i utworzy ważną oś transportu drogowego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Droga ta będzie również alternatywą dla autostrady A-2 dla ruchu międzynarodowego.


https://m.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-chce-zbudowac-duza-obwodnice-tzw-ring-Warszawy-4096904.html
 

·
Registered
Joined
·
1,863 Posts
Prezydent miasta już zdecydował o połączeniu z właśnie przebudowaną Łódzką.
Węzeł z S10 z większością łącznika do Łódzkiej leży poza granicą miasta na terenie wojska. Tu decyduje GDDKiA i wojsko a nie prezydent miasta. Bez zgody wojska na węzeł Czerniewice (W3) nie będzie połączenia z Łódzką.
Wiadukt węzła ze ślimakiem wchodzi tam prosto w strzelnicę. Nie ma możliwości jego przesunięcia nieco na wschód (leśniczówka,ujęcia wody) ani na zachód (po północnej stronie S10 kolejowa rampa z dojazdami i z szerokim torowiskiem - 3 równoległe tory, po południowej - dojazdy do strzelnicy).


Nie mnie oceniać czy zrobił słuszny wybór.
Wybór jest zły. Dlaczego to pisałem wcześniej:
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=144710139&postcount=2336
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=144753193&postcount=2345

Toruń Podgórz (Kluczyki) mogą sobie odpuścić dopóki nie zdecydują się na sensowną kontynuację w mieście. Wystarczy Toruń Zachód
Kluczyki w ogóle sobie odpuścić.

Obecnie powinno się rozpatrywać tylko dwa bezkonfliktowe od dawna planowane warianty węzła Stawki na S10 na wprost nowego mostu: W1 (wariant 2A) i W2 (wariant 2B).
Dla miasta koszt 400 metrowego łącznika na wprost nowego mostu z otwartym tunelem chroniącym mieszkańców 8 domków i węzłem dwupoziomowym (zamiast ronda) taki sam jak koszt dwóch planowanych szkodliwych łączników (z węzła Kluczyki (do Andersa) i w. Czerniewice (z tunelem w lesie pod torami do Łódzkiej)).
Jedynym hamulcowym S10 BiT i kwestii połączenia jej z miastem od lat jest prezydent Torunia. Powinien odpuścić. Zresztą nie ma wyjścia jeżeli wojsko pozostanie nieugięte.
 

·
Registered
Joined
·
1,863 Posts
Taki wariant połączenia to jazda z S10 na nowy most zygzakiem przez dwa kolizyjne skrzyżowania (zamiast prosto na most bezkolizyjnym tunelem pod rondem). Przy takim samym natężeniu (9,3 tys poj/dobę na łączniku) część pojazdów z kierunku Łodzi z łącznika do centrum/płn-zach wybierze jazdę przez stary most bo po co nawracać zygzakiem na wschód. Tylko wariant łącznika (2A/2B) na wprost nowego mostu z tunelem maksymalnie odciąża stary most i drogi lewego brzegu maksymalizując ruch na nowym moście.

Po drugie miasto nadal ma w (dalekich) planach most Waryńskiego który powstanie (jeżeli w ogóle) jako ostatni.Będzie to most lokalny 1x2 od pl Pokoju do Łódzkiej. Wariant (niebieski) 1A/1B łącznika będącego jego dawnym przedłużeniem do S10 stawia na głowie nie tylko te lokalne założenia ale sens funkcjonowania miejsko-tranzytowego nowego mostu wschodniego 2x2.

Nie ma żadnych racjonalnych powodów uniemożliwiających łącznik na wprost nowego mostu z węzłem dwupoziomowym na terenie miasta. Jedynym problemem jest upór prezydenta.
 

·
Registered
Joined
·
89 Posts
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. Obecna obwodnica w ciągu tras S2 i S8 już teraz w szczytach natężenia ruchu jest bardzo mocno obciążona. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w 2015 roku zanotował na moście Grota Roweckiego w ciągu S8 ponad 140 tys. pojazdów. To wartość średniego dobowego rocznego ruchu a notowane są wzrosty ruchu nawet do 200 tys. pojazdów. Tłoczno robi się także na zachodnim wylocie z Warszawy i zachodnio-południowej obwodnicy w ciągu drogi S2.

Dlatego GDDKiA rozpoczęła prace analityczne dotyczące budowy Dużej Obwodnicy Warszawy. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym.Następnie dla wstępnie nakreślonego modelu sieci drogowej zostanie wykonana uproszczona prognoza ruchu, której wyniki pokażą przyszłe, szacunkowe natężenia ruchu. Wielopłaszczyznowa analiza będzie podstawą do określenia klasy i przekroju planowanej obwodnicy. Równocześnie, wskazane elementy sieci zostaną wstępnie poddane analizie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i mieszkańców, co pozwoli na wskazanie stref wyjątkowo wrażliwych dla mających powstać poszczególnych elementów dużej obwodnicy Stolicy.W konsekwencji, w wyniku analizy możliwe będzie wskazanie poglądowych wariantów korytarzy obwodnicy. Te zaś będzie trzeba poddać, dalszym pracom planistycznym, aby w rezultacie uzyskać finalne Studium Korytarzowe, potrzebne do określenia dokładnego korytarza w jakim będzie można wyznaczać możliwe warianty trasy.Niezależnie od powyższego, aktualnie GDDKiA opracowuje Studium Korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 Toruń - Płock - S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) - S8 (Wołomin). W założeniu jeden z fragmentów drogi S10 ma stanowić północną obwodnicę Stolicy, stając się elementem Dużej Obwodnicy Warszawy.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28963/Ruszaja-prace-przygotowawcze-dla-duzej-obwodnicy-Warszawy
 

·
Registered
Joined
·
6,376 Posts
Zmiana terminu składania ofert na:
Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz

Nowy termin: 14.05.2018
 

·
Registered
Joined
·
1,863 Posts
O konflikcie miasta z wojskiem o węzeł Kluczyki (Podgórz). Artykuł z sierpnia 2017:

Otwartą kwestią pozostaje jeszcze węzeł Kluczyki, czyli zjazd pomiędzy Toruniem Zachód a Toruniem Południe. W tym przypadku rozważane są dwa warianty. - Pierwszy z nich zakłada przejście przez jednostkę wojskową, czyli zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - tłumaczy Okoński. - Drugi zaś - bo wiadomo, że na terenach wojskowych nie jest tak prosto realizować zadania - poza jednostką wojskową, bardziej na zachód, bliżej Bydgoszczy.

Za którym z nich opowiadają się władze Torunia? Za pierwszym, czyli przez jednostkę wojskową.- Zapewnia bowiem obsługę całości Stawek i Podgórza - tłumaczy Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Wariant, który preferuje wojsko, utrudnia włączenie do S10, bo powstałoby ono na łuku drogi. To droższe rozwiązanie, które obsługiwałoby tylko Podgórz.
Źródło
 

·
Registered
Joined
·
494 Posts
Radni Sejmiku Samorządowego zajęli we wtorek stanowisko w sprawie drogi ekspresowej S-10. Chcą przyspieszenia prac nad tą drogą i maksymalnego przybliżenia jej do Płocka.

Publikujemy uchwałę radnych mazowieckich w całości:

Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia kwietnia 2018 r. w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka.

Sejmik Województwa Mazowieckiego stoi na stanowisku, że konieczne jest przyspieszenie prac nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka.

Płock należy do ośrodków osadniczych o znaczeniu regionalnym, będąc jednocześnie strategicznym ośrodkiem gospodarczym, liderem w Europie Środkowej i Wschodniej w branży rafineryjnej i petrochemicznej. Jest, niestety, „białą plamą” na mapie połączeń komunikacyjnych kraju, oddalony od głównych korytarzy transportowych i nie posiada z nimi dogodnych połączeń. Pożądane jest zapewnienie dostępności do głównych korytarzy transportowych i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim z Warszawą i północno-zachodnią częścią Polski.

Przebieg drogi S10, w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka, jest warunkiem sine qua non dalszego rozwoju miasta, zgodnie z prowadzoną przez samorząd polityką rozwoju, a w szerszym kontekście, realizacji wizji rozwoju sieci powiązań funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu. Rozwiązanie to jest podstawą zapewnienia poprawy standardów bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych z PKN Orlen. Budowa trasy S10 w sąsiedztwie Płocka uwolni centrum miasta od przewozu towarów niebezpiecznych i zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego. Wobec braku przesądzeń odnośnie budowy linii kolejowej Modlin-Płock, sprawa budowy S10 staje się priorytetowa i obligatoryjna.

Płock w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” został zakwalifikowany jako miasto regionalne, współtworzące policentryczną metropolię sieciową, który poprzez silne oddziaływanie oraz powiązanie z Warszawą będzie pełnić znaczącą funkcję dla rozwoju całego regionu. Budowa trasy S10 wpisuje się także w priorytetowe kierunki działań Rządu dotyczące obszarów pozametropolitalnych, określone w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. W dokumencie tym droga S10, na odcinku przebiegającym w pobliżu Płocka, została ujęta na mapie sieci drogowej do realizacji do 2030 r. W dokumentach operacyjnych budowa trasy S10 znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych.

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w kierunki działań określone w „Strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej w regionie. Jej realizacja umożliwiłaby poprawę dostępności dla płocko-ciechanowskiego obszaru strategicznej interwencji.

O kluczowym znaczeniu inwestycji dla województwa mazowieckiego świadczy również uwzględnienie tej inwestycji w Kontrakcie terytorialnym dla województwa mazowieckiego, będącym umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Województwem Mazowieckim. Budowę trasy S10 uwzględniono jako przedsięwzięcie warunkowe, uzależnione od dostępności środków finansowych i wpisania do Programu Budowy Dróg Krajowych.

Władze Województwa wielokrotnie orędowały do administracji rządowej o realizację tej inwestycji. Uwzględniając powyższe Sejmik Województwa Mazowieckiego wnioskuje o jak najszybsze rozpoczęcie prac projektowych nad przebiegiem lokalizacji drogi S10 i jej budowę.

plock.eu
 

·
Registered
Joined
·
1,863 Posts
Prognozy natężenia ruchu na 2025 rok na filmie z profilu FB jednego z radnych:

3) https://www.facebook.com/radnycichowicz/videos/1349791771790493/

2) https://www.facebook.com/radnycichowicz/videos/1349787875124216/

1) https://www.facebook.com/radnycichowicz/videos/1349760871793583/


Pokazują to o czym piszę od dawna na forum o szkodliwości węzła Kluczyki i Czerniewice w wersji prezydenta. Prognozy są miażdżące. Po zbudowaniu tych dwóch węzłów w 2025 prawie wszystko poleci przez Kluczyki (na łączniku do Andersa 9448 poj/dobę), przez Czerniewice na łączniku do Solankowej zaledwie 103(1) poj/dobę (!).

Natężenie na mostach w 2025 przy tych dwóch łącznikach nierównomierne z przewagą na starym moście (w przeciwieństwie do obecnej sytuacji):

Piłsudskiego: ponad 39012 poj/dobę czyli tyle ile przed budową mostu wschodniego w 2010.

Wschodni - nie widać konkretnej wartości ale widać grubość ogonów natężeń - wyraźnie się różnią. Gruby zielony na starym moście i chudy fioletowy na nowym.
 
2041 - 2060 of 2341 Posts
Status
Not open for further replies.
Top