SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
2141 - 2160 of 2341 Posts

·
Moderator
Joined
·
17,228 Posts
Prezentacja o S10 Piła - Wyrzysk
https://www.gddkia.gov.pl/frontend/...PREZENTACJA S10_ DRAFT_04.01.2019pop (1).ppsm

Prace nad przyszłą S10.
07-01-2019

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S10 w Starostwie Powiatowym w Pile.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Parlamentarzystów, Samorządów oraz GDDKiA. Celem spotkania było przedstawienie postępu prac projektowych dla przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła -Wyrzysk. Aktualnie trwają prace nad wyznaczeniem korytarzy przebiegu drogi, który jest pierwszym etapem prac projektowych prowadzących do wykonania Studium Korytarzowego (SK).

Rozwiązania na tym etapie mają charakter wstępny i stanowią dane wyjściowe do dalszych prac projektowych, których zwieńczeniem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych na etapie Studium Korytarzowego (SK).

Na spotkaniu Pani Danuta Hryniewiecka - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji zaprezentowała wstępnie wyznaczone korytarze przebiegu drogi. Rozpatrywane będą korytarze poprawne technicznie lecz najmniej kolidujące z istniejącą infrastrukturą. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S10 rozpoczyna się w miejscu dowiązania się do projektowanego węzła „Piła Wschód” budowanego w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec odcinka będzie połączony z docelowym dwujezdniowym przekrojem obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31900/
 

·
Registered
Joined
·
6,143 Posts

·
Bicycle Rider
Joined
·
2,600 Posts
^^

Dlaczego drogi S10 nie ma w planach przetargów na 2019 r.?
key
10 stycznia 2019 | 08:08

Na przełomie stycznia i lutego drogowcy zamierzają złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Przetargu na tę inwestycję możemy się spodziewać dopiero w 2020 r.

Na początku roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się swoimi planami na 2019 r. – w całej Polsce chce oddać do użytku ok. 500 km szos (w tym, niestety, tylko część odcinków ekspresowej „piątki” w województwie kujawsko-pomorskim) oraz ogłosić przetargi na ok. 435 km obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad. Inwestycji ma być 17, żadna z nich nie dotyczy naszego regionu.

Dlaczego zabrakło drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem („dziesiątki” w ogóle zresztą nie ma)? – Na przełomie stycznia i lutego złożymy wniosek w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka – informuje Tomasz Okoński, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w GDDKiA w Bydgoszczy. – Ten proces potrwa kilka miesięcy. Przetarg ogłosimy więc najpewniej w 2020 r.

Drogowcy są przygotowani na to, że cała procedura może się przedłużyć, dlatego nie zaplanowali przetargu już w tym roku. – RDOŚ w Bydgoszczy może wystąpić o dodatkowe analizy oddziaływania na środowisko, o przedstawienie innego wariantu fragmentu trasy – mówią. – Nie było sensu ogłaszania planów, gdy nie wszystko od nas zależy.

Niestety, sam przetarg nic nie oznacza. W 2017 r. „dziesiątka” między Bydgoszczą a Toruniem wypadła z listy rządowych priorytetów. Mówiąc wprost – nie ma na nią pieniędzy. W czerwcu ubiegłego roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że ma być realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzeba znaleźć więc chętnego który nie tylko zaprojektuje i zbuduje drogę, ale będzie ją też utrzymywał przez określony czas. W zamian może liczyć na publiczną opłatę za dostępność.

Jeszcze w 2017 r. służby wojewody mówiły, że S10 w Kujawsko-Pomorskiem pojedziemy w 2021 r. Ten termin można już jednak włożyć między bajki. Mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i okolic z utęsknieniem czekają na tę inwestycję, niektórzy nazywają bowiem ten odcinek wręcz "drogą śmierci". Na poboczach można zobaczyć sporo krzyży. Powód? Jednopasmowa wąska trasa ma fragmenty, na których trudno wyprzedzać. Nierozważni kierowcy, w pośpiechu, decydują się na ten manewr i dochodzi do wypadków.
GW
 

·
Registered
Joined
·
6,143 Posts
Tylko przypomnę informację z dnia podpisania umowy na STEŚ Bydgoszcz- Toruń
W dniu 28 listopada 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń
[...]

Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Planowane zakończenie umowy na STRŚ-R i planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – I połowa 2018r.
 

·
Registered
Joined
·
1,850 Posts
Mam tylko nadzieję że wykorzystując to opóźnienie w złożeniu wniosku o DŚU uwzględniono wariant 2A/2B łącznika na wprost nowego mostu w Toruniu (jeden optymalny pierwotnie planowany węzeł Rudak (Stawki), zamiast dwóch szkodliwych węzłów: Kluczyki (Podgórz) w osi starego mostu i pokręconych Czerniewic (wariant W3)).

Ideałem byłoby wyprostowanie poligonowego odcinka obwodnicy S10 wg wariantu czarnego w ostateczności fioletowego.

Artykuł z 2010 potwierdzający, że GDDKiA nigdy nie planowała połączenia A1/S10 z DK91 w Czerniewicach:

Toruń zostanie połączony z węzłem autostradowym Czerniewice - ogłosiła Izba Przemysłowo-Handlowa, która zabiegała o to rozwiązanie. Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprzecza jednak tym informacjom.

W środę po południu toruńska Izba Przemysłowo-Handlowa wysłała komunikat do mediów w sprawie połączenia Torunia z węzłem Czerniewice. "Wielomiesięczne zabiegi przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu zostały uwieńczone sukcesem" - czytamy w nim.

"W dniu dzisiejszym (15 grudnia) Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Zygmunt Jaczkowski i Bernard Kwiatkowski, doradca IPH ds. gospodarczych i drogowych i otrzymali informację od dyrektora technicznego biura Apia XXI Wojciech Krysa, że zlecenie rozbudowy węzła w Czerniewicach uznano jako pilne".

Przypomnijmy: obecny węzeł Czerniewice, przez który biegnie droga krajowa nr 1 i ekspresowa S10 zostanie rozebrany. W ten sposób torunianie z lewobrzeżnej części miasta nie będą mieć dojazdu do autostrady A1 i trasy S10. Wjadą na tę trasę dopiero poprzez węzeł w Ciechocinku (Odolion) albo przez planowany węzeł Kluczyki na S10. Właściwy węzeł Czerniewice (Toruń Południowy), który połączy w przyszłości A1 z S10, ma powstać w innej lokalizacji, już za wiaduktem kolejowym biegnącym nad poligonówką. IP-H zabiegało o jego rozbudowę i włączenie do niego drogi krajowej nr 1 poprzez wybudowanie dodatkowej "trąbki". Jak skorzystaliby z tego rozwiązania torunianie? Na węzeł dojechalibyśmy z nowego mostu drogowego. Trasa wiodłaby z ronda na ul. Łódzkiej w kierunku węzła.

Jak się dowiedzieliśmy, IP-H w sprawie rozbudowy węzła zorganizowało spotkanie z wiceministrem infrastruktury Radosławem Stępniem. Wzięli w niej udział też przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie. Efektem spotkania było wydanie przez wiceministra "polecenia, aby w trybie pilnym zająć się problemem węzła Czerniewice. W wyniku czego GDDKiA przekazała do biura Apia XXI w Warszawie zlecenie przygotowania projektu, zgodnie z propozycją Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu" - czytamy w komunikacie organizacji zrzeszającej toruńskie firmy. Ponadto IP-H przeprowadziła w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami Czerniewic, które dostarczyła do resortu.

Próbowaliśmy potwierdzić tę informację w bydgoskim oddziale GDDKiA. Tam jednak usłyszeliśmy, że w grę wchodzi tylko budowa węzła Kluczyki na S10, poprzez który torunianie dojadą do autostrady A1. Ten układ wraz z traktem łączącym Toruń z trasą poligonową miasto będzie realizować wspólnie z GDDKiA. W tej sprawie podpisały już porozumienie. - O żadnym innym rozwiązaniu nie ma mowy - podkreśla Tomasz Okoński, rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA. - Już powstaje dokumentacja dla węzła Kluczyki. Staramy się o decyzję środowiskową dla tego przedsięwzięcia.

Doniesień IP-H nie potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury. - Według założeń planistycznych lewobrzeżna część miasta Torunia powinna docelowo posiadać powiązania z autostradą pośrednio poprzez połączenie układu miejskiego z drogą ekspresową S10, a następnie przez System Poboru Opłat z autostradą A1 w węźle Czerniewice - tłumaczy Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy resortu. - W trakcie projektowania drogi ekspresowej S10 przewidziano rezerwę terenu pod przyszły węzeł Kluczyki (alternatywnie węzeł Rudak). Węzły te umożliwiały powiązanie drogi krajowej nr 1, poprzez drogę ekspresową z autostradą A1. Propozycja taka została przedstawiona władzom Torunia do zaopiniowania. Z uwagi na brak stanowiska i upływający czas zaprojektowano i wybudowano południową obwodnicę Torunia bez tych węzłów.

Karpiński podkreśla, że projekt węzła Czerniewice został wykonany i na jego podstawie rozpoczęto w lipcu 2010 r. prace: - Rozwiązania techniczne, typ, założenia co do powiązań w węźle i podstawowe jego parametry zostały zatwierdzone decyzjami wojewody toruńskiego i wojewody włocławskiego ustalającymi lokalizację autostrady A1. W oparciu o te decyzje została sporządzona dokumentacja dla autostrady, która została zatwierdzona pozwoleniami na budowę. Przyjęte rozwiązania determinują zajętość terenu przewidywaną pod węzeł. Wymienione dokumenty nie przewidują powiązań bezpośrednich drogi krajowej nr 1 z autostradą A1 w węźle Czerniewice.

Karpiński - podobnie jak Okoński - wskazuje na to, iż Toruń zyska połączenie z A1, ale poprzez węzeł Kluczyki. - Po oddaniu do użytku autostrady ruch tranzytowy (w tym ciężki) przeniesie się na autostradę - wyjaśnia rzecznik resortu. - Droga krajowa nr 1 stanie się drogą alternatywną dla autostrady, dużo mniej obciążona ruchem, ze znacznie mniejszym udziałem ruchu ciężkiego. Jednocześnie należy wskazać, że GDDKiA rozpoczęła proces przygotowania dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Czerniewice, podczas którego możliwe jest rozważenie innych rozwiązań połączenia drogi krajowej nr 1 do drogi ekspresowej S10. Jak wskazano powyżej, w trakcie projektowania S10 (obwodnicy Torunia) przewidziano powiązanie miasta poprzez węzły Nieszawka oraz Kluczyki (alternatywnie Rudak). Z proponowanych alternatywnie węzłów w drodze porozumienia do realizacji przyjęto węzeł Kluczyki.
Źródło


Pierwotnie miasto dostało do wyboru dwa węzły na S10 : węzeł Kluczyki (w osi starego mostu) i alternatywny węzeł Rudak (w osi planowanego nowego mostu). Wybrano Kluczyki.

Dziś mając nowy most należy ten błąd naprawić i wybrać wezeł Rudak na wprost nowego mostu, który jest prawidłowym optymalnym połączeniem miasta poprzez trasę wschodnią z S10/A1 rezygnując jednocześnie z Kluczyków i pokręconych Czerniewic.
 

·
Registered
Joined
·
376 Posts
Mam tylko nadzieję że wykorzystując to opóźnienie w złożeniu wniosku o DŚU uwzględniono wariant 2A/2B łącznika na wprost nowego mostu w Toruniu (jeden optymalny pierwotnie planowany węzeł Rudak (Stawki), zamiast dwóch szkodliwych węzłów: Kluczyki (Podgórz) w osi starego mostu i pokręconych Czerniewic (wariant W3)).

Ideałem byłoby wyprostowanie poligonowego odcinka obwodnicy S10 wg wariantu czarnego w ostateczności fioletowego.

Artykuł z 2010 potwierdzający, że GDDKiA nigdy nie planowała połączenia A1/S10 z DK91 w Czerniewicach:


Pierwotnie miasto dostało do wyboru dwa węzły na S10 : węzeł Kluczyki (w osi starego mostu) i alternatywny węzeł Rudak (w osi planowanego nowego mostu). Wybrano Kluczyki.

Dziś mając nowy most należy ten błąd naprawić i wybrać wezeł Rudak na wprost nowego mostu, który jest prawidłowym optymalnym połączeniem miasta poprzez trasę wschodnią z S10/A1 rezygnując jednocześnie z Kluczyków i pokręconych Czerniewic.
Dlaczego miasto wybierając węzeł Kluczyki nie doprowadziło do jego wybudowania? Byłaby szansa na odblokowanie wiecznie zakorkowanej ul Poznańskiej dla pojazdów jadących do Torunia od strony Inowrocławia i Bydgoszczy (DK10). Większość z jadących z tych kierunków jadących do Torunia (jak wynika z obserwacji ruchu drogowego w tym rejonie) nie wybiera nowego mostu tylko stary. Dlatego uważam że byłaby lepsza lokalizacja nowego mostu w śladzie ul Waryńskiego, ale jest już pozamiatane.
Biorąc wszystkie te zaszłości uważam że najlepszą lokalizacją jest węzeł Rudak na przedłużeniu trasy nowo mostowej (nawet przebiegającej w tunelu aby uniknąć protestów towarzystwa jaspisowego)
 

·
Registered
Joined
·
924 Posts
To samo się chyba tyczy odcinka między Toruniem a Zakroczymiem, przez Płock? To co na namalowane na mapie to chyba tylko czysto teoretyczny przebieg, z wahnięciami korytarza +-10km w każdą stronę. Zgadza się?

 

·
Registered
Joined
·
13,269 Posts
To samo się chyba tyczy odcinka między Toruniem a Zakroczymiem, przez Płock? To co na namalowane na mapie to chyba tylko czysto teoretyczny przebieg, z wahnięciami korytarza +-10km w każdą stronę. Zgadza się?
Między Toruniem a granicą województw opracowany jest STEŚ, sprzed ok. 10 lat. Od granicy województwa do Zakroczymia trwa opracowywanie Studium Korytarzowego (siłami GDDKiA).
Zaznaczona na mapie linia to wyłącznie przebieg schematyczny. "Wachnięcia" mogą być nawet i większe.
 

·
Registered
Joined
·
164 Posts
Na ostatnim Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego poruszono kwestię przebudowy krajowej „siódemki”, a także planów przebiegu trasy nr 10.
(...)
Obecnie GDDKiA prowadzi prace studialne z przebiegu S10 przez cały teren województwa mazowieckiego. Jest wyznaczony korytarz przebiegu tej trasy, który będzie biegł pomiędzy istniejącą „dziesiątką” a drogą 62 i będzie połączony z drogą S7 pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodał także, że rozważane są trzy warianty korytarza dla nowej trasy S10, a wybór tego najwłaściwszego zostanie dokonany do końca 2019 roku.
https://plonskwsieci.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/3498_.html
 

·
Registered
Joined
·
13,269 Posts
Obecnie GDDKiA prowadzi prace studialne z przebiegu S10 przez cały teren województwa mazowieckiego. Jest wyznaczony korytarz przebiegu tej trasy, który będzie biegł pomiędzy istniejącą „dziesiątką” a drogą 62 i będzie połączony z drogą S7 pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem.
W jednym zdaniu dwie bzdury (najgorsze, że z ust pracownika GDDKiA).
- dla odcinka od Nowego Dworu Maz. do Radzymina/Wyszkowa nie są prowadzone prace nad studium korytarzowym.
- w okolicach Radzymina i Wyszkowa nie przebiega S7, lecz S8.
 

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Przecież oni wszyscy mają w d* 10tkę, jak nie będzie szeroko zakrojonego społecznego ruchu, który wymusi jej budowę, nie tylko na odcinku Bdg-Toruń. To jest jak sabotaż. Szczecin z brakiem połączenia z W-wą ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Bdg i Torunia, ale także mniejszych miejscowości. Ciekawe czy ktoś policzył jaki jest koszt dla gospodarki oraz koszty społeczne braku tej trasy, chyba jednej z ostatnich oprócz m.in S-11. Ewidentnie, jesteśmy robieni w coś tam i legendy o potędze toruńskiego radia włóżmy między bajki. Zostawili nas na sam koniec - jeździjmy wąskimi drogami i się pozabijajmy, bo pociągiem też nie pojedziemy gdyż są zostawione na relacje typu Gd-Wwa-Krk-Katowice. Brak słów.
 

·
Registered
Joined
·
13,269 Posts
Przecież oni wszyscy mają w d* 10tkę, jak nie będzie szeroko zakrojonego społecznego ruchu, który wymusi jej budowę, nie tylko na odcinku Bdg-Toruń. To jest jak sabotaż. Szczecin z brakiem połączenia z W-wą ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Bdg i Torunia, ale także mniejszych miejscowości. Ciekawe czy ktoś policzył jaki jest koszt dla gospodarki oraz koszty społeczne braku tej trasy, chyba jednej z ostatnich oprócz m.in S-11. Ewidentnie, jesteśmy robieni w coś tam i legendy o potędze toruńskiego radia włóżmy między bajki. Zostawili nas na sam koniec - jeździjmy wąskimi drogami i się pozabijajmy, bo pociągiem też nie pojedziemy gdyż są zostawione na relacje typu Gd-Wwa-Krk-Katowice. Brak słów.
Rozumiem pewne rozżalenie, ale któraś droga niestety musi być ostatnia. Jeśli nie S10 to wówczas w innym regionie będą te same głosy.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
8,915 Posts
Przecież oni wszyscy mają w d* 10tkę, jak nie będzie szeroko zakrojonego społecznego ruchu, który wymusi jej budowę, nie tylko na odcinku Bdg-Toruń. To jest jak sabotaż. Szczecin z brakiem połączenia z W-wą
Mają w D 10-kę, bo Szczecin ma całkiem wygodne połączenie S3-A2, którym czas przejazdu jest prawie taki sam, jak ewentualną S10.
 
2141 - 2160 of 2341 Posts
Status
Not open for further replies.
Top