SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 343 Posts

·
Registered
Joined
·
5,643 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 108 km (bez obwodnicy Wałcza)

- obecny etap – w przygotowaniu
II. Opis inwestycji:


1. Przebieg drogi

Projektowana droga przebiega na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, na terenie powiatów stargardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, wałeckiego i pilskiego. Początek odcinka znajduje się w miejscowości Święte i dowiązany został do istniejącej obwodnicy Stargardu tuż za węzłem „Stargard Wschód”. Koniec trasy zaprojektowano na wysokości Zalewu Koszyckiego w miejscu przecięcia projektowanej drogi ekspresowej z droga krajową nr 11 (węzeł „Koszyce”). Z opracowania wyłączono obwodnicę miejscowości Wałcz, która jest odrębnym zadaniem.
2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

- prędkość projektowa - 100 km/h

- prędkość miarodajna - 110 km/h

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

- ilość pasów ruchu - 2 x 2

- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m

- szerokość pasa dzielącego - 4,0 m
3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych.
4. Węzły

Wariant VII – 11 węzłówhttps://dane.gov.pl/dataset/1664,stan-budowy-drog/resource/18355


https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7826/s10-stargard-szczecinski-obwodnica-pily


http://prk24.pl/43426313/w-2021-rok...towanie-i-budowe-s10-miedzy-stargardem-a-pila

____________________________________

Cały odcinek drogi S10 ze Stargardu do Piły wynosi ok. 108 km, wartość całkowita inwestycji około 4 mld złotych.

W marcu 2018 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, wartość umowy to 3,77 mln złotych. Za miesiąc planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie jej uzyskanie do końca roku. Następnie powinny zostać opracowane koncepcje programowe. Zgodnie z założonym harmonogramem, w 2021 roku inwestycja będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę.

- tłumaczy Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA w Szczecinie.
https://poznan.tvp.pl/43429756/znana-jest-trasa-nowego-odcinka-s10-szczecin-pila

-----------------------------------------
20.12.2019 r.

Złożono wniosek o wydanie DŚU
https://twitter.com/GDDKiA_Szczecin/status/1208002937299066880?s=20[S10] Piła Wschód (bez węzła) - Wyrzysk (bez obwodnicy)
I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 31 km

- obecny etap –

Tworzenie STEŚ + MdDŚU + KP
07.09.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp.z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła - Wyrzysk. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);

II kw.2019r. – planowe zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;

III kw. 2019r. – planowane konsultacje społeczne (etap STEŚ) ;

III kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;

II kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);

II kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30581/Budowa-drogi-S10-na-odcinku-Pila-Wyrzysk

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Obecnie opracowane są trzy warianty tzw. korytarzy przebiegu drogi ekspresowej na odcinku Pila-Wyrzysk. Wszystkie zakładają budowę dwóch węzłów (zjazdów) w Białośliwiu i Kaczorach, ale i wykorzystanie istniejącego węzła w Łobżenicy i Wyrzysku. Droga ekspresowa ma mieć po dwa pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m i pas zapasowy na 2,5 m. Dopuszczalna prędkość 100/h.
https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/3386,szykuja-budowe-drogi-ekspresowej-pila-wyrzysk

Odcinek drogi S10 rozpoczyna się w węźle „Piła Wschód" (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10) projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście”, następnie omija miejscowości Śmiłowo, Grabówno, Okaliniec, Pobórka Mała, Pobórka Wielka, Nieżychowo i Kosztowo i w końcowym kilometrażu zostaje włącza się do zrealizowanej obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Piła, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wyrzysk.
2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
Vp = 100 km/h

konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
skrajnia pionowa 5,0m,

obiekty inżynierskie klasy A +STANAG 2021 klasy 150
przekrój normalny:

• pobocza 2 x min 1,25 m

• pas awaryjny 2 x 2,50 m

• pasy ruchu 2 x 3,50 m

• pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m
[S10] w. Wyrzysk - Bydgoszcz Zachód

I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 40 km

- obecny etap –

Tworzenie STEŚ + MdDŚU
26 czerwca 2018 r.

Podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz.

Mosty Katowice Sp. z o.o. Wartość umowy to 2,148 mln zł.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8092/s10-wyrzysk-bydgoszcz-torun-blinno

27-06-2019

STEŚ - zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S10 odcinek Wyrzysk-Bydgoszcz
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34083/Spotkania-ws-drogi-S10

II. Opis inwestycji:

1. Poglądowy przebieg trasy:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34083/Spotkania-ws-drogi-S10

2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

• klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2

• Vp = 100 km/h

• konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
skrajnia pionowa 5,0m,

• obiekty inżynierskie klasy A +STANAG 2021 klasy 150
przekrój normalny:

• pobocza 2 x min 1,25 m

• pas awaryjny 2 x 2,50 m

• pasy ruchu 2 x 3,50 m

• pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m
 

·
Registered
Joined
·
7,471 Posts
Warianty przebiegu drogi ekspresowej S10. Są wyniki ankiety

Inwestycja budowy drogi ekspresowej S10 jest obecnie na etapie wyboru jej konkretnej lokalizacji spośród pięciu proponowanych wariantów.

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych w Nakle, Sadkach i Sicienku mieszkańcy otrzymali ankiety, w której każdy z nich mógł wybrać odpowiedni dla siebie wariant przebiegu drogi ekspresowej S10. – [...] I tak w gminie Nakło mieszkańcy opowiadali się za czerwonym wariantem, z kolei gmina Sicienko była już za czarnym – dodał. Jeśli więc GDDKiA będzie się w pierwszej kolejności kierowała opinią mieszkańców to najpewniej wybrany zostanie wariant czarny lub czerwony.

Jeśli chodzi o wysłane ankiety to gmina Sicienko przebiła Nakło prawie dwukrotnie i niestety, ale preferowanym przez nich wariantem nie jest czerwony, a czarny. Warto nadmienić, iż wśród ankiet wysłanych przez mieszkańców gminy Sadki (ok. 140 ankiet) także dominuje wariant czarny, co również może znacząco wpłynąć na podejmowanie decyzji w sprawie wyboru jednego z pięciu wariantów.

Najbardziej forsowanym wariantem jest zielony (najtańszy) – przynajmniej takie wrażenie odnoszą mieszkańcy. Wariant ten jest dla nich najbardziej niekorzystny. W przypadku jego wyboru wyburzane będą nowo powstałe domy oraz znacznie zwiększy się poziom zanieczyszczonego powietrza. Warto podkreślić, że ten wariant przebiega przez projektowane osiedle domków jednorodzinnych.

Do czasu oficjalnego wyboru jednego z pięciu preferowanych wariantów (co ma nastąpić najwcześniej na przełomie roku) mieszkańcy są zmuszeni do czekania w totalnej niepewności.
Całość: http://www.naklo24.pl/Warianty_przebiegu_drogi_ekspresowej_S10._Sa_wyniki_ankiety,67744.html
 

·
Koleją zawsze i wszędzie!
S10 i kolej
Joined
·
1,395 Posts
Trochę info o tym co się dzieje z S10. :)

I, uwaga, dwa najbardziej "mięsne" fragmenty:
Obecnie trwają prace przygotowawcze dla całej drogi S10 na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tym roku zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, zarówno dla odcinka Szczecin Kijewo-Zdunowo, jak i również dla odcinka Stargard - Piła. Dla odcinka Stargard - Piła o długości niemal 110 km powstanie Koncepcja Programowa wraz z badaniami geologicznymi. Harmonogram prac przygotowawczych zakłada osiągnięcie gotowości do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę w 2021 roku.
Pod koniec marca 2018 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Stargard – Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza) o długości 108 km. Umowa została podpisana z firmą Europrojekt Gdańsk i opiewa na kwotę 3,77 miliona złotych. Wykonawca przygotował niezbędną dokumentację i złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która ma być uzyskana w tym roku. Decyzja ta określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie zlecone opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi.
Czyli co, rzekomo wniosek o DŚU złożony i nikt o niczym nie wie? :nuts:
 

·
Koleją zawsze i wszędzie!
S10 i kolej
Joined
·
1,395 Posts


Nie róbcie mi nadziei że doczekam S10... :troll:

Chociaż ostatnio jakby działo się więcej, teraz nawet finansowanie przygotowań wzrosło. Czyżby było coś na rzeczy?
 

·
Gdzie jest MOP?
Joined
·
92 Posts
S-10

Nie róbcie mi nadziei że doczekam S10... :troll:

Chociaż ostatnio jakby działo się więcej, teraz nawet finansowanie przygotowań wzrosło. Czyżby było coś na rzeczy?
Przypuszczam że władza szykuje konkurencję dla Autostrady Kulczyka :lol:
 

·
Registered
Joined
·
1,830 Posts
Napisałem do GDKKiA w Szczecinie w sprawie DSU na od icku s10. Otrzymałem odpowiedz ze maja składać dokumenty na przełomie roku 2019/2020 okres na wydanie decyzji to min 6 mc także w przyszłym roku powinno być już DSU i wszystkie potrzebne papiery żeby ruszyć z przetargiem w 2021 roku.
 

·
Registered
Joined
·
15,633 Posts
Wydawanie DŚU trwa minimum półtora roku. Zakładanie 6 miesięcy jest kompletnie irracjonalne i nie ma poparcia w dotychczasowych doświadczeniach przy wydawaniu DŚU.

Po uzyskaniu DŚU przetarg będzie mógł być ogłaszany tylko dla odcinka Szczecin - Szczecin Zdunowo, bo tam opracowywany jest STEŚ-R.
Na pozostałych odcinkach S10 w Zachodniopomorskiem opracowywane jest zwykłe STEŚ. To oznacza, że po uzyskaniu DŚU konieczny będzie przetarg na opracowanie koncepcji programowej, jej opracowanie oraz przyjęcie protokołu z KOPI (łącznie zajmuje to jakieś 18-24 miesiące od momentu uzyskania DŚU).
 

·
Stargardomaniak
Joined
·
1,163 Posts
Wydawanie DŚU trwa minimum półtora roku. Zakładanie 6 miesięcy jest kompletnie irracjonalne i nie ma poparcia w dotychczasowych doświadczeniach przy wydawaniu DŚU.

Po uzyskaniu DŚU przetarg będzie mógł być ogłaszany tylko dla odcinka Szczecin - Szczecin Zdunowo, bo tam opracowywany jest STEŚ-R.
Na pozostałych odcinkach S10 w Zachodniopomorskiem opracowywane jest zwykłe STEŚ. To oznacza, że po uzyskaniu DŚU konieczny będzie przetarg na opracowanie koncepcji programowej, jej opracowanie oraz przyjęcie protokołu z KOPI (łącznie zajmuje to jakieś 18-24 miesiące od momentu uzyskania DŚU).
I to jest konkret, a nie polityka!
 

·
Koleją zawsze i wszędzie!
S10 i kolej
Joined
·
1,395 Posts
Tutaj chyba mówimy o totalnym science-fiction...


A tak przy okazji - gdzie można sprawdzić obecnie złożone wnioski o DŚU/ZnRID? Próbowałem kopać na stronach urzędów marszałkowskich, województw i dalej jestem w kropce. :( Głównie interesuje mnie zach-pom, wielkopolska i kuj-pom. Dziękuję za pomoc. :)
 
  • Like
Reactions: Magres

·
Registered
Joined
·
15,633 Posts
Tutaj chyba mówimy o totalnym science-fiction...
Owszem.
Pisaliśmy o tym parę postów wyżej.

A tak przy okazji - gdzie można sprawdzić obecnie złożone wnioski o DŚU/ZnRID? Próbowałem kopać na stronach urzędów marszałkowskich, województw i dalej jestem w kropce. :( Głównie interesuje mnie zach-pom, wielkopolska i kuj-pom. Dziękuję za pomoc. :)
Odnośnie decyzji środowiskowych:
Szukaj w BIPie w obwieszczeniach na stronach poszczególnych RDOŚów.
Także to może być pomocne: https://wykaz.ekoportal.pl/login.seam?cid=1268899
 
  • Like
Reactions: Magres and korczian

·
Registered
Joined
·
476 Posts
1 - 20 of 343 Posts
Top