SkyscraperCity Forum banner

[S10] Stargard (bez obwodnicy) - Bydgoszcz Zachód

164950 Views 462 Replies 91 Participants Last post by  Tomkisiel
I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 108 km (bez obwodnicy Wałcza)

- obecny etap – w przygotowaniu
II. Opis inwestycji:


1. Przebieg drogi

Projektowana droga przebiega na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, na terenie powiatów stargardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, wałeckiego i pilskiego. Początek odcinka znajduje się w miejscowości Święte i dowiązany został do istniejącej obwodnicy Stargardu tuż za węzłem „Stargard Wschód”. Koniec trasy zaprojektowano na wysokości Zalewu Koszyckiego w miejscu przecięcia projektowanej drogi ekspresowej z droga krajową nr 11 (węzeł „Koszyce”). Z opracowania wyłączono obwodnicę miejscowości Wałcz, która jest odrębnym zadaniem.
2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

- prędkość projektowa - 100 km/h

- prędkość miarodajna - 110 km/h

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

- ilość pasów ruchu - 2 x 2

- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m

- szerokość pasa dzielącego - 4,0 m
3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych.
4. Węzły

Wariant VII – 11 węzłówhttps://dane.gov.pl/dataset/1664,stan-budowy-drog/resource/18355


https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7826/s10-stargard-szczecinski-obwodnica-pily


http://prk24.pl/43426313/w-2021-rok...towanie-i-budowe-s10-miedzy-stargardem-a-pila

____________________________________

Cały odcinek drogi S10 ze Stargardu do Piły wynosi ok. 108 km, wartość całkowita inwestycji około 4 mld złotych.

W marcu 2018 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, wartość umowy to 3,77 mln złotych. Za miesiąc planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie jej uzyskanie do końca roku. Następnie powinny zostać opracowane koncepcje programowe. Zgodnie z założonym harmonogramem, w 2021 roku inwestycja będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę.

- tłumaczy Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA w Szczecinie.
https://poznan.tvp.pl/43429756/znana-jest-trasa-nowego-odcinka-s10-szczecin-pila

-----------------------------------------
20.12.2019 r.

Złożono wniosek o wydanie DŚU
https://twitter.com/GDDKiA_Szczecin/status/1208002937299066880?s=20[S10] Piła Wschód (bez węzła) - Wyrzysk (bez obwodnicy)
I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 31 km

- obecny etap –

Tworzenie STEŚ + MdDŚU + KP
07.09.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp.z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła - Wyrzysk. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);

II kw.2019r. – planowe zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;

III kw. 2019r. – planowane konsultacje społeczne (etap STEŚ) ;

III kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;

II kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);

II kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30581/Budowa-drogi-S10-na-odcinku-Pila-Wyrzysk

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Obecnie opracowane są trzy warianty tzw. korytarzy przebiegu drogi ekspresowej na odcinku Pila-Wyrzysk. Wszystkie zakładają budowę dwóch węzłów (zjazdów) w Białośliwiu i Kaczorach, ale i wykorzystanie istniejącego węzła w Łobżenicy i Wyrzysku. Droga ekspresowa ma mieć po dwa pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m i pas zapasowy na 2,5 m. Dopuszczalna prędkość 100/h.
https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/3386,szykuja-budowe-drogi-ekspresowej-pila-wyrzysk

Odcinek drogi S10 rozpoczyna się w węźle „Piła Wschód" (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10) projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście”, następnie omija miejscowości Śmiłowo, Grabówno, Okaliniec, Pobórka Mała, Pobórka Wielka, Nieżychowo i Kosztowo i w końcowym kilometrażu zostaje włącza się do zrealizowanej obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Piła, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wyrzysk.
2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
Vp = 100 km/h

konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
skrajnia pionowa 5,0m,

obiekty inżynierskie klasy A +STANAG 2021 klasy 150
przekrój normalny:

• pobocza 2 x min 1,25 m

• pas awaryjny 2 x 2,50 m

• pasy ruchu 2 x 3,50 m

• pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m
[S10] w. Wyrzysk - Bydgoszcz Zachód

I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 40 km

- obecny etap –

Tworzenie STEŚ + MdDŚU
26 czerwca 2018 r.

Podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz.

Mosty Katowice Sp. z o.o. Wartość umowy to 2,148 mln zł.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8092/s10-wyrzysk-bydgoszcz-torun-blinno

27-06-2019

STEŚ - zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S10 odcinek Wyrzysk-Bydgoszcz
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34083/Spotkania-ws-drogi-S10

II. Opis inwestycji:

1. Poglądowy przebieg trasy:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34083/Spotkania-ws-drogi-S10

2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

• klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2

• Vp = 100 km/h

• konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
skrajnia pionowa 5,0m,

• obiekty inżynierskie klasy A +STANAG 2021 klasy 150
przekrój normalny:

• pobocza 2 x min 1,25 m

• pas awaryjny 2 x 2,50 m

• pasy ruchu 2 x 3,50 m

• pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m
See less See more
14
  • Like
Reactions: 5
261 - 280 of 463 Posts
Od dawna nie widziałem takiego przestrzału w przetargach Gdaki. Raczej słyszy się o ofertach poniżej budżetu, ale to bardziej jednak odnośnie prac budowlanych.

W sumie przetarg na KP+DŚU dla II jezdni obwodnicy Wyrzyska już wtedy pokazał że może być drogo.
W sumie jako laik to ja się dziwię ,że jak droga ma być budowana w formule zaprojektuj i zbuduj to inna firma musi najpierw to projektować i badać grunt.
Wszystkie oferty przestrzelone w stosunku do budżetu 🤯 Dawno nie grali takiego czegoś.

Odcinek 1: -1 943 400,00
Odcinek 2: -859 408,73
Odcinek 3: -874 182,77
Odcinek 4: -1 205 400,00
Odcinek 5: -1 955 503,20

Razem: -6 837 894,70 czyli 28,4% za mało kasy.
Tak teraz będzie w przetargach na projekty.
Brakuje mocy przerobowych w firmach projektowych.
W niektórych firmach - pojedynczy inżynier odpowiada za kilkaset km dróg.
See less See more
W sumie jako laik to ja się dziwię ,że jak droga ma być budowana w formule zaprojektuj i zbuduj to inna firma musi najpierw to projektować i badać grunt.
No ale koncepcja programowa to co innego niż projekt budowlany. A badanie gruntu to było np. wykonywane niedawno na przyszłej S6 ZOS i tam do projektu też jeszcze daleko.
See less See more
Badania gruntu wykonuje się na etapie KP. Są one potrzebne przed ogłoszeniem przetargu ZiZ (gdzie wykonuje się projekt budowlany i wykonawczy).
  • Like
Reactions: 2
Badania gruntu wykonuje się na etapie KP. Są one potrzebne przed ogłoszeniem przetargu ZiZ (gdzie wykonuje się projekt budowlany i wykonawczy).
To właśnie nie rozumiem przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń, gdzie KP nie było zrobione, a przetargi się odbyły. Jak to możliwe?
To właśnie nie rozumiem przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń, gdzie KP nie było zrobione, a przetargi się odbyły. Jak to możliwe?
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pt: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń”.


---

Możliwych jest kilka form:
1) przetarg na STEŚ + przetarg na KP
2) przetarg na STEŚ-R (STEŚ rozszerzone o elementy KP)
3a) przetarg na STEŚ + przetarg na elementy KP
3b) przetarg na STEŚ + przetarg na badania geologiczne

3a i 3b to de facto to samo.

Po wszystkich tych scenariuszach można ogłaszać przetarg ZiZ.

W przypadku S10 Szczecin - Piła mamy do czynienia ze scenariuszem 1, a przy S10 Toruń - Bydgoszcz ze scenariuszem 2.
Scenariusz 3a realizowany był np. dla S6 ZOS.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Parę dat dot. ogłoszenia przetargów na S10:
See less See more
8
  • Like
Reactions: 5
O S6 znajdziesz w wątku o S6.
Tutaj link bezpośredni: https://www.gov.pl/attachment/693456ed-6640-40d1-914e-f1321f277200
  • Like
Reactions: 1
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 października 2021 r., znak WOO.420.11.2021.ADS.22,
w sprawie wszczęcia postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz".

See less See more
  • Like
Reactions: 5
Wniosek złożono 4 miesiące temu, byłoby to bardzo szybko gdyby na początku 2022 roku wydali DŚU, a jest na to szansa.
  • Like
Reactions: 1
To już 1,5 miesiąca jak otwarto oferty na KP Stargard - Piła, ale od tamtego czasu zaległa totalna cisza...
Wszystkie oferty przekraczały budżet inwestora, a więc, aby nie ogłaszać nowego przetargu, GDDKiA musi postarać się o zgodę Ministerstwa i o nowy Program Inwestycji.
To trwa zazwyczaj z parę miesięcy.
  • Like
Reactions: 2
Ulubiony tekst w tego typu papierkach to: "skomplikowany charakter sprawy" :)
  • Like
Reactions: 3
Jak ja czekam na tą trasę ☕😉
Ja również czekam na te trasę ale pewnie do 2027 nie powstanie.
261 - 280 of 463 Posts
Top