SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 752 Posts

·
Registered
Joined
·
6,280 Posts
Strona budowy


Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S 11
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj
http://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=18485

Parametry techniczne drogi ekspresowej S11:
klasa techniczna drogi - S
prędkość projektowa - 100km/h
ilość jezdni: - dwie
szerokość jezdni - 2 x 3,50m każda
pas dzielący - 5,00m
pobocza utwardzone - 2,50m
kategoria ruchu - KR6
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
skrajnia pionowa - 4,70m

Parametry techniczne drogi klasy GP:
klasa techniczna drogi - GP
prędkość projektowa - 80km/h
ilość jezdni - jedna
szerokość jezdni - 2 x 3,50m
opaski - 0,50m obustronnie
kategoria ruchu - KR5
skrajnia pionowa - 4,70m

Zamówienie obejmuje w szczególności:
1. Optymalizację dokumentacji projektowej:
1.1. Projekt budowlany zamienny (zmiana decyzji ZRID nr 30/2011 z dnia 19.12.2011r.)Wykonanie optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego Projekcie Budowlanym (opracowanie wykonane przez firmę Arcadis Sp. z o. o.). Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego zasadniczo polegać mają na:
- rezygnacji z rezerwy korpusu drogi pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym,
- zmianie przekroju poprzecznego na odcinku około 2,5 km z dwujezdniowego na jednojezdniowy,
- rezygnacji z dwóch wiaduktów nad drogą S11(w projekcie wiadukty nazwane jako WD-1 oraz WD-8),
- rezygnacji z trzeciego pasa ruchu na mostach w ciągu drogi S11,
- skróceniu przepustów pod drogą S11 (bez trzeciego pasa ruchu),
- dostosowaniu parametrów ekranów akustycznych do przyjętych założeń, (w tym zmniejszenie powierzchni ekranów akustycznych),
- zaprojektowaniu drogowych barier ochronnych zgodnie z normą PN-EN 1317
- optymalizacji nasadzenia zieleni przydrożnej i oświetlenia.
Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej
i postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

1.2. Aktualizacja podkładu geodezyjnego i uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i zmian decyzji administracyjnych m.in. ZRID, pozwolenie wodnoprawne, opinia ZUDP, postanowienie dla II raportu OŚ itp.

1.3. Projekty wykonawcze zamienne.
2. Budowę:
- drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu o długości około 7,5 km wraz z pasami awaryjnymi,
- drogi ekspresowej jednojezdniowej o długości około 2,5 km,
- drogi klasy GP: 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu na długości około 3 km,
- 2 węzłów drogowych,
- 13 obiektów inżynierskich (w tym 1 wiadukt kolejowy),
- dróg dojazdowych,
- dróg poprzecznych,
- urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
- urządzeń oświetlenia drogowego,
- zabezpieczeń akustycznych,
- ogrodzenia obwodnicy,
- zieleni przydrożnej.

3. Przebudowę i usunięcie kolizji:
- urządzeń wodno- kanalizacyjnych,
- urządzeń melioracyjnych,
- urządzeń energetycznych,
- urządzeń telekomunikacyjnych,
- gazociągowych,
- kolejowych wielu branż (sieci trakcyjnej, energetycznej, teletechnicznej, torowej i innych)

4. Rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
5. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
(w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe)
6. Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (łącznie z zapewnieniem dojazdu do działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez czas trwania budowy),
7. Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S11 i łącznika drogowego
8. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Zarządcami Dróg,
9. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi tymczasowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad.
10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA/O-PO/R-2/96/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
07.11.2013r. godz. 10:30

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/...ina_4451//images/orientacja---jarocin-new.jpg
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,580 Posts
Wreszcie :cheers:
Z mojego balkonu w lini prostej do WD10 będzie około 1 km.
Liczę na częste fotorelacje, jak w wątku o linii kolejowej :)

Z której strony będzie druga jezdnia skrócona i dlaczego?
Z wątku ogólnego:
johny.f said:
A mi się wydaje, że właśnie od Poznania. Zwężenie od tej strony jest IMO logiczniejsze, no i odległość od północnego początku obwodnicy do pierwszego węzła to właśnie 2,5 km.
A dlaczego? Oszczędności...
 

·
Moderator
Joined
·
4,990 Posts
Patrząc na tą mapkę można odnieść wrażenie, że to bardziej obwodnica Wolicy, Mieszkowa i Cielczy, niż Jarocina. Sama droga kończy się na wysokości centrum miasta i gdyby nie łącznik z DK11 mielibyśmy powtórkę z 1/2 obw. Ostrowa Wlkp. Co było powodem takiego a nie innego kształtu obwodnicy? Dlaczego zabrakło "II części" do Witaszyc?
 

·
Registered
Joined
·
15,450 Posts
Patrząc na tą mapkę można odnieść wrażenie, że to bardziej obwodnica Wolicy, Mieszkowa i Cielczy, niż Jarocina. Sama droga kończy się na wysokości centrum miasta i gdyby nie łącznik z DK11 mielibyśmy powtórkę z 1/2 obw. Ostrowa Wlkp. Co było powodem takiego a nie innego kształtu obwodnicy? Dlaczego zabrakło "II części" do Witaszyc?
Ale właśnie ten łącznik do DK11 będzie budowany, więc... o co chodzi?
 

·
Registered
Joined
·
465 Posts
Patrząc na tą mapkę można odnieść wrażenie, że to bardziej obwodnica Wolicy, Mieszkowa i Cielczy, niż Jarocina. Sama droga kończy się na wysokości centrum miasta i gdyby nie łącznik z DK11 mielibyśmy powtórkę z 1/2 obw. Ostrowa Wlkp. Co było powodem takiego a nie innego kształtu obwodnicy? Dlaczego zabrakło "II części" do Witaszyc?
Według koncepcji ze STEŚ S11 miałaby przebiegać po północno wschodniej stronie obecnej drogi S11 w odległości od 1 do 2 km i przecinać dopiero DK11 pod Pleszewem. Pomiędzy Pleszewem i Jarocinem miały być węzły Kotlin i Witaszyce do których z S11 też trzeba by dobudować łączniki do DK11
Dociągnięcie eski do Pleszewa to blisko 20 km więcej.

Dlaczego nie pociągnięto do Pleszewa ?
a) bo tylko obwodnica Jarocina w tym kształcie oraz II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp mają gotowe papiery łącznie z ZNRiD a całą reszta w woj wielkopolskim jest w czarnej dupie
b) bo zaoszczędzono kasy
c) bo łącznik do DK11 w Jarocinie jest integralną częścią obwodnicy Jarocina
i załatwia również tranzyt w ciągu DK15

Dlaczego nie pociągnięto do Witaszyc ?
tak samo jak powyżej
plus też trzeba by wybudować łącznik do DK11


Jeśli chodzi o ten 2,5 km jedno jezdniowej eski to tragedii nie będzie.
I tak od Kórnika jeszcze długo będziecie jechać 40 km po starej DK11 tak więc czy po tych 40 km telepania się najpierw wjedziecie na 2,5 km eski 1x2 i później na 7,5 km eski 2x2 czy też od razu na 10 km 2x2 to wielkiej różnicy nie robi.
Z drugiej strony czy te 2,5 km 1x2 zamiast 2x2 w całym 10 km projekcie eski plus 3 km łącznika to jakieś wielkie oszczędności i czy nie lepiej wybudować raz i porządnie ?

Z projektu wylatuje jeden wiadukt na początku w ciągu polnej drogi w części 1x2 (z tego powodu pewnie też nie ciągną 2x2 do końca) i drugi wiadukt nad częścią 2x2 z drogą do lasu (co najwyżej będą protestować rolnicy którzy będą mieli do pól kilka km więcej)
Rezerwa pod 3 pas oczywiście zbędna bo tam raczej przez czas żywotu technicznego nowej drogi nie będzie ruchu na 3 pas.

Natomiast mnie przeraża koszmarek na węźle Jarocin.
Gdaka lubi rondka i czym mniejsze tym lepsze. Gdaka również lubi dołączać do rond węzłowych jakieś lokalne drogi z d.upy przez co powstają koszmarki o 5 lub więcej wlotach.
I aby z łącznika od DK11 wjechać na S11 najpierw przejedziemy przez 4 wlotowe rondo z którego zaraz udamy się na 5 wlotowe rondo z DW443 z którego w końcu wjedziemy na upragnioną S11.
I taka chuj.nia patrząc na stan zaawansowania całej S11 będzie przez wiele wiele lat
 

·
Moderator
Joined
·
4,990 Posts
Ale właśnie ten łącznik do DK11 będzie budowany, więc... o co chodzi?
Oto:

Natomiast mnie przeraża koszmarek na węźle Jarocin. Gdaka lubi rondka i czym mniejsze tym lepsze. I aby z łącznika od DK11 wjechać na S11 najpierw przejedziemy przez 4 wlotowe rondo z którego zaraz udamy się na 5 wlotowe rondo z DW443 z którego w końcu wjedziemy na upragnioną S11.
Dlaczego łącznika bezpośrednio nie połączono z S11? Wszyscy wiemy, że minie jeszcze 10 - 15 lat zanim powstanie dalsza część drogi.
 

·
Polonia Maior
Joined
·
530 Posts
Węzeł kończący obwodnicę (WD-13 i WD-12) oraz początek łącznika z DK11

W kierunku WD-14 i DK11


Kierunek Słupia


Tam kiedyś pojedziemy na Śląsk S11:)


Miesce jednego ze zjazdów z eski


Widok w kierunku WD-13
 
1 - 20 of 752 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top