SkyscraperCity Forum banner

[S11/DK20/DW172] Obwodnice Szczecinka

152188 Views 375 Replies 103 Participants Last post by  Bars115
3
26.09.2019
Wśród inwestycji znalazły się dwie, które będą realizowane na naszym terenie. Pierwsza dotyczy budowy zatoki autobusowej w miejscowości Jeleń w ciągu drogi krajowej nr 20. Ta inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Druga – ważniejsza dla mieszkańców Szczecinka – to budowa łącznika pomiędzy DK-20 a DK-11.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy odcinek drogi krajowej nr 20 o długości 4,3 km, który stanie się obwodnicą Szczecinka. Ponadto wykonane zostaną m.in.: skrzyżowania, węzeł i system zarządzania ruchem. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2021-2025.

Planowana obwodnica ominie Szczecinek od południa i łączyć się będzie z budowaną obecnie 12-kilometrową obwodnicą w ciągu drogi S11. Powstanie obwodnicy pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Koszt łącznika szacuje się na kwotę 90 mln zł.

Inwestycja rozpocznie się na północ od miejscowości Sitno, gdzie powstanie rondo i swój początek będzie miał łącznik. Następnie droga będzie przebiegać w kierunku wschodnim, przechodząc wiaduktem nad linią kolejową Szczecinek-Piła. Na przecięciu z obecną DK-11 powstanie kolejne rondo, a na włączeniu w S11 nowy węzeł drogowy.

Obwodnica DK-20 do S11


--------------------------------------------------------
Aktualizacja 03.04.2017

Stara wizualizacja S11 i obwodnicy Szczecinka. W projekcie wycięto północny i południowy węzeł zastępując je rondami:

Link do interaktywnej mapy z naniesionymi obiektami inżynierskimi wraz z kilometrówką:
Mapka

Mapa z ostatecznym przebiegiem:


Mapka węzła Szczecinek Śródmieście:


------------------------------------

Ostatnio przeglądając stronę GDDKiA natrafiłem na dość obszerny materiał związany z obwodnicą Szczecinka. Pozwólcie, że przytoczę tu parę słów, resztę znajdziecie pod tym linkiem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7830/s11-obwodnica-szczecinka

Na początku podstawowe informacje:
- długość – obwodnica w ciągu S11 około 13 km, łącznik do DK 20 około 4 km
- obecny etap – w przygotowaniu
- lata realizacji – po roku 2013
Strona inwestycji: http://www.obwodnica-szczecinka.pl/

Dlaczego budujo:
Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Bytom to jedna z podstawowych tras komunikacji drogowej na terenie województwa zachodniopomorskiego i jedna z głównych tras drogowych Polski. Łączy Środkowe i Wschodnie Wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A-4 z Małopolską i Podkarpaciem. Docelowo trasa ta ma posiadać parametry drogi ekspresowej.

Obecnie DK nr 11 przebiega przez miasto Szczecinek. Natężenie ruchu na przejściu przez Szczecinek wynosi 12,7 tys. pojazdów na dobę (GPR 2010). Ze względu na stale rosnący ruch pojazdów konieczna jest budowa obwodnicy, która wyprowadzi ze Szczecinka uciążliwy ruch tranzytowy.

Ze względu na usytuowanie miasta na względnie wąskim pasie terenu pomiędzy jeziorami Trzesiecko po stronie zachodniej i Wielimie po stronie wschodniej oraz obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wytyczenie trasy obwodnicy po zachodniej stronie jeziora Trzesiecko lub omijającej po stronie wschodniej jezioro Wielimie wiązałoby się ze znaczącym wydłużeniem drogi i dużą ingerencją w obszary cenne przyrodniczo. Dlatego planowana obwodnica w ciągu DK nr 11 będzie omijać Szczecinek od wschodu. Projektowana inwestycje będzie obejmowała również łącznik pomiędzy drogą krajową nr 20, a obwodnicą w ciągu DK nr 11. Rozwiązanie to pozwoli wyprowadzić ze Szczecinka również ruch tranzytowy przebiegający po DK nr 20.
Informacje techniczne:
obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 11

klasa techniczna – S,
prędkość projektowa – 100 km/h,
szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
liczba pasów ruchu – 2 x 2 pasy,
szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
opaski wewnętrzne – 0,50 m,
szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m,
szerokość pasa dzielącego – 12 m,
dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN,łącznik w ciągu drogi krajowej nr 20

klasa techniczna – GP,
prędkość projektowa – 80 km/h,
szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
liczba pasów ruchu – 2 pasy,
opaski zewnętrzne – 0,50 m,
szerokość pobocza gruntowego – 1,00 m,
dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN.
Nazwy węzłów, wcześniej zamiast Szczecinek Wschód była nazwa Szczecinek Fabryka - zjazd ten prowadzi do Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej, w pobliżu znajduje się też największa w Europie fabryka płyt MDF, do której codziennie cumuje ponad 200 samochód ciężarowych wypełnionych balami drewna (wcześniej zaproponowana nazwa bardziej mi się podobała):

"Szczecinek Północ",
"Szczecinek Centrum",
"Szczecinek Wschód",
"Szczecinek Południe".
Wrzucę opis tylko wariantu II, przyczynę podam poniżej:

Wariant II

Różnice pomiędzy Wariantami I i II sprowadzają się do innych przebiegów fragmentu początkowego i końcowego obwodnicy. Początek trasy jest w km 107+000. Większe odchylenie w kierunku zachodnim pozwala na pełne ominięcie terenów Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie" i pozostawienie dotychczasowego wjazdu do Szczecinka poprzez wiadukt nad linią kolejową Kołobrzeg – Piła. Trasy przebiegów Wariantów I i II pokrywają się aż do przecięcia linii kolejowej Szczecinek - Słupsk. W dalszej części trasa wg Wariantu II została wytyczona z wykorzystaniem większych promieni łuków poziomych, co jest zgodne z parametrami łuków poziomych dla dróg ekspresowych. Usytuowanie węzła "Szczecinek Południe”, gdzie przewidziane jest włączenie ciągu drogi krajowej m 20 do drogi ekspresowej m 11 jest przesunięte o ok. 120 m dalej na wschód w stosunku do Wariantu 1. Połączenie z obecną drogą krajową m 11 następuje w km ok. 120+290, tj. nieco na południe od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Turowo.

Przewidywana długość obwodnicy w wariancie II wynosi 13.100 m.
Tu linki w wyższej rozdzielczości:

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s11-obwodnica-szczecinka_7830/obwodnica_szczecinka1.jpg

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s11-obwodnica-szczecinka_7830/obwodnica_szczecinka2th.jpg

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s11-obwodnica-szczecinka_7830/obwodnica_szczecinka3.jpg

Teraz co do wariantu II (dlaczego uważam zielony za najlepszy). Zacznijmy od południa, na początku mały lament, że nie udało się poprowadzić łącznika DK20 przed wsią Sitno i od razu dla jej mieszkańców stworzyć coś na wzór obwodnicy. Pomimo, że Szczecinek ma cztery drogi wylotowe o standardzie DK, to właśnie 20. z tej strony przyjeżdża ogromna liczba ciężarówek do Kronospanu. Uważam, że łącznik powinien jak najszybciej odbijać od 20 i iść w górę, w tym przypadku ładnie omijamy jezioro od południa. Sam węzeł, trochę fikuśny, z tego co się dowiedziałem byłoby to rondo pod estakadą S11, rozprowadzałby ruch na łącznice, okoliczne wioski i do firmy Trawnik, która posiada ogromne zielone pola wzdłuż 11 (ciekawostka, firma ta dostarczała trawę w rolka na stadion w Poznaniu i Wrocławiu).

Środkowy odcinek, no cóż, mało trochę tam widać:) Wydaje mi się, że dużo nie zmieniono w porównaniu z dawnymi wizualizacjami/wstępnymi planami. Tak jak wspomniałem, Szczecinek Fabryka wg mnie była ciekawą nazwą tego węzła (ciekawe czy w Polsce istnieje jeszcze gdzieś? GDDKiA zmieniła trochę logikę w nazewnictwie węzłów dlatego pewnie tak, a nie inaczej).

Dochodzimy do końca, odcinek północny, pamiętam ten węzeł jeszcze z wizualizacji budowy drogi S11 z Manowa do końca województwa Zachodniopomorskiego. I właśnie zielony przebieg zapewnia ten typ połączenia dróg. Dwa ronda powyżej drogi ekspresowej, która biegnie w niewysokiej "niecce". Jest to główne połączenie drogi z miastem, najbardziej reprezentatywne miejsce obwodnicy. Rozwiązanie te z pewnością są droższe od innych wariantów, ale czy budując drogę, z pewnością na paręnaście następnych lat, nie warto zaprojektować ciekawe rozwiązania, "charakterystyczne" dla danego miasta, które w jakiś sposób oddzielą ekspresówkę biegnącą w polu od tej, która okala daną miejscowość?
See less See more
1 - 20 of 376 Posts
^^ Super, dzięki za ten tekst, bo nie każdy śledzi stronę gdaki, a też nigdy nie wiadomo, kiedy to ze strony wyparuje.
Co do wsi Sitno, to ze zdjęć satelitarnych wygląda na to, że łatwiej ją minąć od północnego zachodu, czyli przebieg projektowanego łącznika jest odpowiedni aby obwodnicę Sitna wybudować później, a najwyraźniej chcą na niej przyoszczędzić.
Coś się dzieje w sprawie obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi DK 11:

Ostatniego dnia października br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wyda tzw. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11 wraz z obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 20”. Wcześniej przyrodnicy wydali decyzję (pozytywną) dla budowy drogi ekspresowej S11, m.in. na odcinku od Koszalina do początków przyszłej szczecineckiej obwodnicy w okolicy byłej strzelnicy garnizonowej przy ul. Koszalińskiej.
- Decyzję środowiskową wydamy 31 października br. - potwierdza w rozmowie z "Tematem" Agata Suchta, specjalista ds. współpracy międzynarodowej, rzecznik prasowy RDOŚ w Szczecinie. - Mamy już pozytywną decyzję Sanepidu, jest pozytywna opinia społeczeństwa. Podczas konsultacji społecznych nie było żadnych uwag. Teraz realizujemy etap, w którym wgląd do dokumentów mają strony postępowania. Z wyliczeń terminów, które wynikają z wszelkich procedur, granicznym terminem, kiedy wydamy decyzję środowiskową jest właśnie ostatni dzień października tego roku. Po otrzymaniu tej decyzji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie się mogła starać o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Panią rzecznik zapytaliśmy też, co było przyczyną przeciągania się procedur? - Opóźnienie w wydaniu decyzji przez RDOŚ było podyktowane zmianami, które wprowadzono do projektu. One nie były poważne, ale były. Dotyczyły m.in. konstrukcji zjazdów, m.in., że np. nie górą tylko dołem, itp. - tłumaczy A. Suchta. Wszystko na nowo musiało być konsultowane m.in. z sanepidem, jak i poddane konsultacjom społecznym. [posłuchaj]
Jak wspomnieliśmy, wydanie decyzji środowiskowej to podstawowy warunek, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła fizycznie do realizacji inwestycji. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo. Wschodniego obejścia Szczecinka na próżno szukać bowiem na najnowszej mapie dyrekcji ilustrującej przebieg poszczególnych etapów budowy drogi ekspresowej S11. Inwestycji nie ma również w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
O dużej obwodnicy Szczecinka, że „budowa tuż, tuż, niemal właśnie się zaczyna”, mówiono już przed wyborami samorządowymi w 2010 roku (minister infrastruktury Cezary Grabarczyk w czasie wizyty w szczecineckim ratuszu), jak i parlamentarnymi w październiku 2011 roku, gdy szef zachodniopomorskich struktur Platformy Obywatelskiej, wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, zapewniał nas (również w Szczecinku), że to naprawdę już, już. Pokazał nawet jakieś pismo...
Miejmy tylko nadzieję, że drogowcy nie będą czekać do następnych wyborów, tylko wezmą się do roboty. Najpóźniej w przyszłym roku.
Koszt budowy arterii „na dziś” to około 400-500 mln zł. Dwupasmowa obwodnica będzie miała około 13 km długości, zaś łącznik do DK 20 - około 4 km.
S11 na odcinku po szczecineckim "obwodzie" pobiegnie od Turowa, przetnie Las Miejski, ulicę Leśną, tory kolejowe, ulicę Słupską i dalej, aż do wylotu przy szosie koszalińskiej na północy.
Na jej całej długości powstaną cztery zjazdy – węzły komunikacyjne. Budowa obejmie obszar miasta oraz częściowo realizowana będzie w granicach gminy Szczecinek (sołectwa: Dalęcino, Sitno, Turowo).
Obwodnica to nie tylko sama jezdnia. W jej towarzystwie powstanie wiele innych obiektów, m.in.: Dwupoziomowe bezkolizyjne przejazdy dla dróg poprzecznych, drogi wspomagające, wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt, system kanalizacji deszczowej, urządzenia ochrony środowiska (zieleń ochronna, urządzenia podczyszczające wody opadowe, ekrany akustyczne) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia i oznakowanie). Przebudowane zostaną również obecnie istniejące urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, melioracyjne, sieć gazowa oraz instalacja sanitarna.
Podstawowe parametry techniczne szczecineckiej obwodnicy? Klasa - S, prędkość projektowa - 100 km/h, szerokość pasa ruchu - 3,50 m, liczba pasów ruchu – 2 x 2 pasy, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m oraz szerokość pasa dzielącego - 12 m.
http://temat.net/aktualnosci/12735/Obwodnica-Szczecinka.-Decyzja-srodowiskowa-na-finiszu-%28audio%29/strona:2
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a s i ę,
że w dniu 30.10.2012 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, z dnia 15.07.2010 r., znak: GDDKiA-O/Sz-P-4/AK/4111/DK/1-8/2010, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 19/2012, znak: WST-K.4200.3.2010.ML.24, dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11 wraz z obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 20”.
:cheers:
wariant II
Dziękować za wiadomość! Załączyłem niedawno małe info, że właśnie pod koniec października mają ostatecznie wydać decyzje i w końcu to zrobili! Wariant drugi z najbardziej optymalnymi rozwiązaniami węzła Sznek Pn i Sznek Pd, bodaj w tym roku mają zakończyć także projektowanie trasy. A potem tylko czekać na fundusze...
bodaj w tym roku mają zakończyć także projektowanie trasy
robią projekt budowlany?
robią projekt budowlany?
Tak, na lokalnych portalach pojawiały się zdjęcia szczegółowych planów przebiegu, rozdziału pasów na drogach dojazdowych itd. Nie mogę teraz znaleźć źródła, ale projekt powstaje już od grubo ponad roku i pod koniec 2012 powinien zostać skończony. Jak coś znajdę od razu wrzucę na forum.
Ja też chętnie bym ujrzał ten projekt...

Aczkolwiek trochę się dziwię, ponieważ niedawno wydano dśu, a dopiero po tej decyzji wiadomo jaki jest przebieg i techniczne kwestie drogi (przepusty, przejścia dla zwierzyny itp.). Tak więc skoro dśu jest od niedawna, a projekt wg powyższych postów jest zaawansowany, więc biuro projektowe działało vabank?
czasami podpisuje się kompleksową umowe na zbieranie materiałow do dśu, KP , PB , natomiast przegrzebałem zamówienia publiczne na stronie szczecińskiej gdaki i nic nie znalazłem by coś takiego zlecali
Przetarg na projekt obwodnicy Szczecinka miał być ogłoszony razem z przetargami na obwodnice Koszalina i Wałcza. Ale zapewne ze względu na brak DŚU ogłoszony nie został. Mam nadzieję, że w obecnej sytuacji w najbliższym czasie się to zmieni.
4
Podrążyłem trochę temat obwodnicy Szczecinka i otrzymałem dzisiaj miłego maila ze szczecińskiej Gdaki. Poniżej jego treść oraz bardziej szczegółowe plany sytuacyjne węzłów.

Witam,
W chwili obecnej trwają prace projektowe z zakresu Koncepcji Programowej oraz z zakresu Projektu Budowalnego.
Tut. Oddział posiada plany sytuacyjne projektowanych węzłów – wklejone w treści maila.
Lecimy od południa.

Sznek Południe wraz z kawałkiem nowego przebiegu DK20. Z tego co wiem węzeł będzie wyglądał trochę inaczej, rondo będzie pod jezdnią z dość znaczną liczbą wlotów/wylotów (połączenie dość dużej liczby dróg).


Szczecinek Wschód, dawniej Sznek Fabryka, nazwa powiązana z przyległą do węzła specjalną strefą ekonomiczną.


Sznek Centrum


Sznek Północ, największy węzeł.


Dzięki wielkie dla Pana Piotra z Gdaki. Pozdrawiam.
See less See more
Sznek Południe wraz z kawałkiem nowego przebiegu DK20. Z tego co wiem węzeł będzie wyglądał trochę inaczej, rondo będzie pod jezdnią z dość znaczną liczbą wlotów/wylotów (połączenie dość dużej liczby dróg).
Czyli coś takiego jak na obwodnicy Oleśnicy?
^^Dołączam się do podziękowań. Mało kiedy jest taki miły i konkretny (mapki) odzew ze strony GDDKiA:)
Prawdopodobnie chodzi o połączenie węzła północ z małą obwodnicą szczecinka.
Czyli coś takiego jak na obwodnicy Oleśnicy?
Tak, tak mniej więcej to wygląda w planach, które widzialem.

O, nowy wylot dla DW172 w Szneku Pn - są jakieś perspektywy podciągnięcia tej drogi?
Tak to będzie wyglądało, mała obwodnica Sznka w ciągu DW172 jest już na ukończeniu, moje zdjęcia są w wątku zachodniopomorskim.

See less See more
1 - 20 of 376 Posts
Top