SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1087 Posts

·
Registered
Joined
·
5,325 Posts
^^
Jeżeli to prawda to dobra wiadomość, aczkolwiek pozostaje niedosyt, dlaczego nie zbudują od razu całej? I nie wiadomo dokładnie o który odcinek odcinek chodzi:

Będzie budowa I etapu obwodnicy Kępna!

I etap zakłada budowę obwodnicy Kępna od połączenia drogi krajowej nr 11 z węzłem Kępno Pólnoc na drodze S8.
Czy chodzi o północne czy południowe połączenie z DK11? Jeśli o północne poł. z DK11 do węzła z S8 to de facto ta droga/obwodnica nic nie daje. Jeśli o południowe poł. z DK11 do S8 to i tak ruch w ciągu DK11 będzie szedł przez Kępno w relacji Katowice-Poznań i na odwrót. MAPKA

Z powyższego wynika, że jedynie budowa całego obejścia Kępna ma sens!
 

·
Moderator
Joined
·
83,140 Posts
Przebieghttp://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/Pozna/S11.pdf

Ogłoszenie przetargu

31 października 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie (optymalizacja) i budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek I.
Odcinek I od km 0+000 do km 4+382 – północny odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącej DK11 do węzła „Kępno – Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów –Walichnowy.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S11:
 - klasa techniczna drogi - S
 - prędkość projektowa - 100km/h
 - ilość jezdni: - dwie
 - ilość pasów ruchu - dwa
 - szerokość pasa ruchu - 3,50m
 - pas dzielący - min. 4,00m + 2x0,50m obustronne opaski,
 - pas awaryjny - 2,50m
 - obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

(...)

Szczegóły: http://www.gddkia.gov.pl/pl/488/powyzej-progow-unijnych
7 października 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi
ekspresowej S11 – odcinek II.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i
prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
• Wykonanie prac przygotowawczych.
• Roboty drogowe w zakresie:
-Drogi ekspresowej o długości ok. 7,0 km
-Węzła drogowego.
-Skrzyżowania jednopoziomowego typu rondo na włączeniu projektowanej drogi ekspresowej S11 do istniejącej
drogi krajowej nr 11
(...)

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

(...)

Szczegóły: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/za...-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC

Otwarcie ofert

31 lipca 2015 r.

1. BUDIMEX S.A.- 66 022 710,00
2. Skanska S.A.- 71 852 348,48
3. Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A.; WARBUD S.A. - 73 761 348,81
4. Mota-Engil Central Europe S.A .- 81 129 035,06
5. Konsorcjum firm: Max Bogl Polska Sp. z o. o.; Max Bogl Stiftung & Co. KG - 82 790 397,18
6. POLAQUA Sp. z o. o.- 88 038 679,94
7. Konsorcjum firm: MIRBUD S.A.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów; KOBYLARNIA S.A. - 93 755 432,74
8. Konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.; Strabag Sp. z o. o. - 97 102 739,54
9. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. Sieradz; Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY –ŁÓDŹ” S.A. - 111 244 275,00
10. Konsorcjum firm: Berger Bau polska Sp. z o. o. ; Berger Bau GmbH - 112 984 536,81

Budżet zamawiającego: 118 511 730,00 zł
Wybór najkorzystniejszej oferty

4 września 2015 r.

Oferta Budimeksu, warta 53,68 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - odcinek I, podała spółka.

http://stooq.pl/n/?f=988955
Podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07.10.2015 r. została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - Odcinek I".

Wartość umowy: 53 677 000,00 złotych netto.

Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.

Termin zakończenia robót: 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Warunki finansowe:

Zaliczka: od 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto

Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

źródło
 

·
Registered
Joined
·
594 Posts
Czy wiemy na czym polega optymalizacja?

Podejrzewam brak budowy węzła na złączeniu z istniejącym śladem dk11, ale zanosi sie na to, ze przynajmniej będzie 2x2 na całej długości.
 

·
Registered
Joined
·
996 Posts
No nareszcie!
Ze mnie niestety do teraz rodzina się czasami śmieje że zapowiadałem, że "na Euro" obwodnica Kępna będzie gotowa. No cóż, trzeba im oddać że się nieco pomyliłem i zamiast 1 obwodnicy na 11 i jednej na 8, na dzień dzisiejszy Kępno ma dwie obwodnice w ciągu "ósemki" Wrocław-Warszawa i żadnej na DK11. :p
Całe szczęście wreszcie się to zmieni! Przyznam jednak, że trochę wątpiłem w doniesienia pani senator Możdżanowskiej o rychłym rozpoczęciu tej inwestycji. Bałem się, że po prostu wybory zbyt blisko i temat wypłynął samoistnie jak zwykle.
Dzięki za poprawę humoru na cały dzień!

Aktualna mapa drugiego etapu obwodnicy (będzie odcinek jednojezdniowy):


I stara mapa całości (gdzie południowy odcinek nadal jest 2x2):
 

·
Registered
Joined
·
4,798 Posts
Podział na 2 odcinki jest logiczny. Oba mogą być oddanie niezależnie i każdy z nich będzie mógł być sensownie wykorzystany. Północny odcinek jest zdecydowanie krótszy i zapewne będzie prostszy w realizacji - z mapy wynika, że będzie tam tylko WS nad linią kolejową, 1 WD oraz WS nad starą DK11 z węzłem.
 

·
Registered
Joined
·
1,144 Posts
A jesteście pewni, że teraz ogłoszą też przetarg na drugi odcinek?
Kiedyś czytałem wypowiedź i zrozumiałem, że póki co planują zrobić tylko ten jeden kawałek. Efektywnie nie będzie to obwodnica Kępna tylko skrócenie dojazdy do S8 z okolicy.
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Czy wiemy na czym polega optymalizacja?

Podejrzewam brak budowy węzła na złączeniu z istniejącym śladem dk11, ale zanosi sie na to, ze przynajmniej będzie 2x2 na całej długości.
Obecny projekt przewiduje rezerwę w pasie rozdziału pod 3 pas. Jak się dowiedziałem optymalizacja ma polegać głównie na jej likwidacji, a co za tym idzie także skrócenia wszystkich obiektów inżynieryjnych (wiadukty, przepusty itp.). Węzeł w ciągu DK11 będzie realizowany jak najbaradziej. Oczywiście w wyniku tych zmian projektowych będzie konieczność pozyskania nowego raportu środowiskowego.

^^Drugi przetarg zapewne przygotowują :)
Jak się dowiedziałem, na tę chwilę nie jest przygotowywany przetarg na II etap (część płd.), bo nie ma zapewnionego finansowania:) Przetarg na I etap został ogłoszony dzięki temu, że znalazły się środki finansowe z osczędności na innych przetargach. Z II etapem być może coś się wyklaruje w związku z nowym PBKD :)
 

·
Moderator
Joined
·
83,140 Posts
Czy wiemy na czym polega optymalizacja?

Podejrzewam brak budowy węzła na złączeniu z istniejącym śladem dk11, ale zanosi sie na to, ze przynajmniej będzie 2x2 na całej długości.
Nie wiem, czy planowany był tam wcześniej przekrój docelowy 2x3 - tutaj również można byłoby powiedzieć o optymalizacji ;)
 

·
Registered
Joined
·
32 Posts
Każda informacja o obwodnicy Kępna cieszy. Ale coś wiadomo czy część południowa też jest w przygotowaniu? Dla chcących się dostać od południa z DK11 na S8 ten ogryzek zupełnie nic nie daje.

Teraz dopiero zobaczyłem dwa posty wyżej...
 

·
Lower Silesia
Joined
·
5,588 Posts
Jak się dowiedziałem, na tę chwilę nie jest przygotowywany przetarg na II etap (część płd.), bo nie ma zapewnionego finansowania:) Przetarg na I etap został ogłoszony dzięki temu, że znalazły się środki finansowe z osczędności na innych przetargach. Z II etapem być może coś się wyklaruje w związku z nowym PBKD :)
To trzeba było ogłosić na odcinek pomiędzy S8, a starą DK8. Dałoby to najwięcej korzyści "lokalniakom".
 

·
Registered
Joined
·
996 Posts
Tak trochę poczytałem teraz i okazuje się że docelowo ta obwodnica będzie podzielona na 3 odcinki wykonawcze.
Także rozwiązanie o którym mówi Kuba.wro jest pewnie również możliwe (dobudowanie S11 do Mianowic i połączenie jej ze starą 8).
Rzeczywiście taki stan dla lokalnej społeczności komunikacyjnie wniósłby najwięcej.
Nie ma się co jednak łudzić i na uspokojenie ruchu w Kępnie przyjdzie mieszkańcom czekać do czasu wybudowania całej obwodnicy.
 

·
engineer
Joined
·
178 Posts
Najwięcej korzyści lokalsom da cała obwodnica ;) A ten przetarg to szybki krok w dobrą stronę. Pozostaje czekać na rychłe uruchomienie przetargu na II etap, którego nie ma sensu już dzielić na kawałki.
 

·
Registered
Joined
·
4,447 Posts
Słabiutko. Miejscowi politycy już wypinają dumnie piersi po ordery za załatwienie miastu obwodnicy (nie napiszę którzy, pozdro dla kumatych ;) , w tym miejscu EOT), ale funkcjonalnie ten ogryzek da miastu i tranzytowi tyle, co I etap obwodnicy Ostrowa. Niby dobrze, że coś się buduje, ale...

Przypomnę, że na początku plany zakładały budowę 2x2 z rezerwą na trzeci pas w pasie rozdziału jezdni ( :nuts: ) oraz komplet wiaduktów/mostów. Redukcję widać już w pierwszym elemencie. W drugim nie ma z czego ciąć. Pozostają jeszcze np. ekrany, których będzie mniej (wiadomo dlaczego), może wiadukty w ciągu ekspresówki nie będą miały rezerwy (oby).
 

·
Moderator
Joined
·
21,216 Posts
Czy wiemy na czym polega optymalizacja?
Zapewne likwidacja rezerw pod 3 pas.

Ten odcinek też podzielony na 2 przetargi? Ogłoszenie bardzo cieszy bo w aktualnym układzie lokalny system jest upośledzony, ale mogli już zrobić 1 przetarg.
Zrobią jeden odcinek i tak to się bedzie kulało aż do czasu, gdy ktoś podejmie decyzję "budujemy całą S11".

Podział na 2 odcinki jest logiczny.
Moim zdanaiem nie jest. Ten ogryzek będzie spełniał jedno zadanie: wjazd z DK11 na S8. Kępnu w niczym nie pomoże, bo ruch po DK11 dalej będzie odbywał się przez miasto. Do tego aby znaleźć się na S8, z centrum trzeba będzie pokonać jakieś 10 km - jak w dużym mieście.

Mądrzej było wybudować inny ogryzek - od węzła z S8 do węzła na starej DK8. Połącznie miasta z S8 byłoby wygodniejsze.

Poza tym przy tak krókim ogryzku można było zrezygnować z optymalizacji i tę durną rezerwę zostawić, a w zamian oddać drogę szybciej.
 

·
Banned
Joined
·
90 Posts
Zadaniem obwodnic jest pomoc osobom, które chcą ominąć miasto. "lokalniakom" mają pomagać tylko przy okazji rozluźniając ulice wewnątrz miasta.
Szkoda, że południowy odcinek nie będzie na razie robiony, ale i tak przejazd z Ostrowa czy Ostrzeszowa na Częstochowę, Kraków się poprawi.
 
1 - 20 of 1087 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top