SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 211 Posts

·
Registered
Joined
·
5,615 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Przedmiotem prowadzonych prac projektowanych jest budowa drogi ekspresowej S-11 na odcinku od połączenia z projektowaną obwodnicą Bąkowa w km 497+720 do granicy województw śląskiego i opolskiego.


W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno–Środowiskowym analizowane są trzy warianty przebiegu drogi ekspresowej S11, a w kolejnym etapie prac projektowych zostanie wykonana Koncepcja Programowa dla wariantu preferowanego wraz z uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.


Realizacja inwestycji odbywała się będzie w dwóch etapach: w pierwszym powstanie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu (po jednym dla każdego kierunku), a w drugim etapie zostanie dobudowana druga jezdnia tak, aby docelowo projektowana trasa posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami dla każdego kierunku.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7943/d11-obwodnica-olesna
+ wcześniejsze etapy projektowania obwodnicy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6743/obwodnica-olesna---etap-przygotowania-inwestycji


Wariant 1. południowy ma 26,4 km, za Olesnem omija Wysoką od południa.

Wariant 2. północny ma 24,6 km, przebiega w dużej mierze lasami, w pobliżu Siedmiu Źródeł i oleskiej podstrefy ekonomicznej.

Wariant 3. południowy ma 25,3 km i omija Wysoką od północy.

Mapka:
http://obwodnica-olesna.pl


____________________________________

05.07.2018 r.

Wydano DŚU Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.
http://bip.opole.rdos.gov.pl/files/...-lipca-2018r-znak-WOOŚ.4200.3.2017.MSe.22.pdf

http://bip.opole.rdos.gov.pl/files/...-lipca-2018r-znak-WOOŚ.4200.3.2017.MSe.27.pdf

____________________________________

Obwodnica parametry - wybrano wariant 2. północny


____________________________________

16.10.2018 r.

Ogłoszono przetarg na ZiB obwodnicy:

Długość obwodnicy - około 24,8 km oraz „łącznika drogi krajowej” - około 0,4 km.
https://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=25310&lang=pl

____________________________________

16.10.2018 r.

Ogłoszono przetarg na nadzór na ZiB obwodnicy
https://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=25306&lang=pl

____________________________________

6.02.2019 r.

Otwarto oferty budowę na ZiB
GDDKiA Opole budżet: 616 688 700,44 zł brutto

Mirbud & Kobylarnia: 667 692 363,55
Mota Engil & Himmel i Papesch Opole: 683 555 233, 00
Budimex: 754 161 484, 14
intercor: 781 249 049, 99
Salini: 788 425 771, 26
Polaqua: 793 694 213, 50
Strabag: 866 538 852, 36
Aldesa: 904 065 626, 01
Porr: 974 775 000, 00
Link do zestawienia złożonych ofert:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/800891aedd1b2eda23440cab0e94bec8

____________________________________

06.03.2019 r.

Otwarto oferty na nadzór:
GDDKiA Opole budżet: 12*088*809,00 zł brutto

Lafrentz: 8 725 183,35
Ayesa & ZBM Inwestor: 8 754 053,91
TPF: 9 697 037,10
INKO Consulting & Drogowa Trasa Średnicowa: 9 286 500,00
ECM Group Polska: 10 266 810,00
MGGP & Voessig Polska: 10 997 821,90
Integral: 11 135 805,00
Egis Poland: 12 658 805,58
Link do zestawienia złożonych ofert:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/04df725f85f686dc97870954681bf74b

____________________________________

01.04.2019 r.
wybrano najkorzystniejszą ofertę na ZIB
Mirbud & Kobylarnia: 667 692 363.55
https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/27bca8a44635cc52f628277de3b9e237

____________________________________

05.04.2019 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na nadzór:
Lafrentz: 8 725 183,35
https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/8313c76fb0235aeba5b8bb98df46b51d

____________________________________

09 maj 2019

Kontrola Prezesa UZP zakończona wynikiem pozytywnym

____________________________________

17.05.2019 r.

Podpisano umowę na nadzór - Lafrentz Polska : 8 725 183,35 mln zł
https://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=25306&lang=pl

____________________________________

20.05.2019 r.

Podpisano umowę na PiB - Mirbud & Kobylarnia: 667 692 363.55 mln zł
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3358...ciagu-S11-oraz-obwodnicy-Praszki-w-ciagu-DK45

____________________________________

 

·
Registered
Joined
·
260 Posts
^^
Z tą różnicą, że warianty pierwotnie były dwa. (Ktoś na spotkaniu twierdził, że po wszystkich protestach, odwołaniach i szamotaninach poprzednim razem ilość wariantów urosła do 17. Czy tak było nie wiem, ale nie wykluczam :) ). No i jeszcze jedna podstawowa różnica - wtedy były na to pieniądze. Teraz nie ma pieniędzy, a podział pomiędzy ludźmi, jeśli chodzi o wybór miedzy północnym a południowymi nadal pozostał. Obym się mylił, ale coś mi się wydaje, że dużo zagrań z poprzedniej rundy zostanie powtórzonych.
 

·
Registered
Joined
·
5,914 Posts
Burmistrz popiera wersję północna

Obwodnica Olesna. Burmistrz popiera wersję północną

Ponad dwie godziny trwało spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Olesna, zorganizowane w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

Planowana obwodnica Olesna to nie tylko objazd miasta, ale także 25-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S11.

Podczas spotkania w Oleśnie projektanci zaprezentowali 3 warianty obwodnicy Olesna:

Wariant 1. południowy ma 26,4 km, za Olesnem omija Wysoką od południa. Wariant 2. północny ma 24,6 km, przebiega w dużej mierze lasami, w pobliżu Siedmiu Źródeł i oleskiej podstrefy ekonomicznej.
Wariant 3. południowy ma 25,3 km i omija Wysoką od północy.

Wady i zalety poszczególnych wariantów obwodnicy Olesna Każdy z wariantów ma swoje zalety, ale i wady, czego projektanci nie kryli przed mieszkańcami. W wariancie północnym trzeba wyciąć całe połacie lasów, za to warianty południowe wejdą w gleby dobrej jakości.

Wariant północny wchodzi w chronione Lasy Stobrawsko-Turawskie, a warianty południowe w pradolinę i źródliska Stobrawy, przecinają też teren planowanego zbiornika retencyjnego na Walcach.

W wariancie 2. (północnym) i 3. (południowym) są pojedyncze budynki do wyburzenia, a wariancie 3. trzeba będzie także przestawić krzyż przydrożny.


Dwa warianty są południowe, a jeden północny. Wszystkie rozpoczynają się na granicy Kolonii Ciarka i Bąkowa (gdzie od lat planowana jest budowa estakady) i kończą za Łomnicą, na granicy województw opolskiego i śląskiego.
Wariant nr 1 (południowy) i nr 2 (północny) są niemal identyczne z wersjami opracowanymi 10 lat temu podczas ówczesnego planowania budowy obwodnicy Olesna.
Wówczas powstało zresztą w końcowym etapie aż 17 wariantów, a mimo to żaden nie uzyskał akceptacji społecznej i po protestach przerwano wszelkie prace nad planowaną drogą. Wariant nr 3 jest nowy.

Czytaj więcej: http://www.nto.pl/motofakty/na-drog...piera-wersje-polnocna-wideo-zdjecia,11844679/
 

·
Registered
Joined
·
915 Posts
Wydaje mi się, że ten wątek jest mocno na wyrost. Spokojnie można było o tej drodze rozmawiać w wątkach o całej S11 lub o drogach w opolskim. Ta droga jeszcze przez wiele lat nie powstanie, więc zakładanie wątku o niej jest porównywalne z wątkiem "Autostrada z Ziemi na Księżyc".
 

·
Registered
Joined
·
5,615 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Obwodnica Olesna. Najwięcej głosów dostała wersja północna

Po spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu dostała ponad 280 wniosków z poparciem lub sprzeciwem wobec proponowanych wersji obwodnicy Olesna.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podsumowała konsultacje społeczne w sprawie planowanej obwodnicy Olesna, która według planów ma zostać zbudowana w latach 2020-22. Drogowcy zorganizowali spotkania z mieszkańcami w Oleśnie i w Ciarce (tam ma rozpoczynać się 25-kilometrowa trasa). - Po spotkaniach wpłynęło łącznie ponad 280 wniosków, z poparciem lub sprzeciwem wobec proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Olesna - informuje Marcin Bronkiewicz z GDDKiA w Opolu. - Większość wniosków jest indywidualna, ale część podpisały grupy osób.


Co ciekawe, największe poparcie osób, które wypełniły formularze wniosków, dostał wariant nr 2 (północny). Głos za nim oddały 703 osoby, podpisane pod 149 wnioskami. Wariant nr 1 poparło 95 osób, a wariant nr 3 - 35 głosów.

Były też głosy sprzeciwu wobec poszczególnych projektów. Przeciwko wariantowi nr 2 opowiedziało się 81 osób, przeciwko wersji nr 1 - 267 głosujących, a przeciwko wariantowi nr 3 - 331 osób. Organizatorzy konsultacji podsumowali wprawdzie, że żaden z zaproponowanych wariantów nie zyskał powszechnej akceptacji mieszkańców Olesna i okolic, ale wersja północna zdobyła największą aprobatę i natrafiła na najmniejszy sprzeciw. Wersję północną poparł również burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz rada miejska. Głosy poparcia za wersją północną zbierali w swoich wioskach także niektórzy sołtysi. Władze Olesna podkreślają, że obwodnica północna pomoże w rozwoju gospodarczym miasta, ponieważ węzeł drogowy znajdzie się w pobliżu podstrefy ekonomicznej przy ul. Leśnej. Gmina chce ściągnąć tam inwestorów, którzy zbudują zakłady pracy. Aktualnie burmistrz Lewicki zabiega o to, żeby w Oleśnie nową fabrykę zbudował holding Neapco (który w Praszce zatrudnia ponad tysiąc pracowników). Wyniki konsultacji pokazały, że w ciągu 10 lat zmieniły się preferencje mieszkańców. W 2006 roku GDDKiA przeprowadziła głosowanie nad wariantami obwodnicy. 177 osób opowiedziało się wtedy za wersją południową, a 108 za północną. Teraz więcej głosujących chce objazdu na północ od Olesna. - To jest głos tych osób, które wzięły udział w konsultacjach. Nie można uogólniać, że to głos wszystkich mieszkańców Olesna - precyzuje Marcin Bronkiewicz. - Głosy we wnioskach stanowią jedno z wielu kryteriów. Podczas wyboru wariantu obwodnicy do realizacji badane są aspekty techniczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne


Na przełomie czerwca i lipca Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) wybierze jeden wariant rekomendowany i drugi alternatywny. Następnie zostanie wydana decyzja środowiskową dla tych wariantów.
Czytaj więcej: http://www.nto.pl/motofakty/na-drog...ecej-glosow-dostala-wersja-polnocna,12092742/
 

·
Registered
Joined
·
915 Posts
Tragedia. Po prostu brak słów na głupotę ludzką. A najbardziej przeraża, że to władze miasta forsują najmniej korzystną dla miasta wersję, rzekomo w interesie strefy inwestycyjnej. Już raz burmistrz i przychylne mu środowiska spowodowali, że Olesno obwodnicy nie ma, choć od ładnych paru lat mogło mieć. Jak widać, historia lubi się powtarzać. Niestety, to ten gatunek ludzie, którzy nie potrafią się uczyć na własnych błędach, a "manie racji" jest dla nich ważniejsze, niż interes ogółu.
 

·
Registered
Joined
·
3,713 Posts
Obwodnica Olesna

Posiedzenie KOPI

Informujemy, że 31.08.2017 r. w Centrali GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie oceny prac dokumentacyjnych etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S11. Posiedzenie KOPI zorganizowano zgodnie z obowiązującą w GDDKIA procedurą zatwierdzania kolejnych etapów dokumentacji studialnej i projektowej. W posiedzeniu – oprócz przedstawicieli Centrali i opolskiego Oddziału GDDKiA– udział wzięli przedstawiciele wszystkich szczebli lokalnej administracji samorządowej, tj. Marszałek Województwa, V-ce Starosta Powiatu Oleskiego, Burmistrz Olesna, Wójt Gminy Lasowice Wielkie, a także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Po prezentacji i rozpatrzeniu zaprojektowanych wariantów przebiegu obwodnicy Olesna KOPI zapoznała się z wynikami analizy wielokryterialnej, opracowanej w ramach STEŚ, dokonującej szerokiej wieloaspektowej oceny proponowanych rozwiązań korytarzowych i technicznych. Na tej podstawie KOPI udzieliła rekomendacji do dalszych prac projektowych i realizacji budowy według wariantu nr 2, tzn. wariantu północnego przebiegu obwodnicy Olesna, uznając jednocześnie jako wariant alternatywny południową propozycję przebiegu korytarza obwodnicy według wariantu nr 1.

Obecnie biuro projektowe IVIA z Katowic, działające na zlecenie GDDKiA O/Opole, przygotowuje projekt wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Olesna w ciągu S11 w oparciu o ustalenia KOPI, tj. dla wariantu nr 2 (północnego) i wariantu nr 1 (jako alternatywnego). Zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawie ocenowej) inwestor jest zobowiązany wskazać we wniosku wariant rekomendowany do realizacji oraz racjonalny (tzn. realny) wariant alternatywny.

Dalszy harmonogram realizacji inwestycji jest uzależniony od terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj&Buduj przewidziane jest w połowie 2018 r. Zakończenie robót budowlanych – w takim scenariuszu – mogłoby nastąpić w roku 2022.
źródło
 

·
Registered
Joined
·
137 Posts
Niby macie rację ale nie do końca.
DW901<->DK11 przechodzi bokiem miasta, tam jest prosto i szeroko.
Ważniejsza tutaj jest relacja DW901<->DW487 i DW487<->DK11 na śląsk a w tym przypadku wariant północny już jeden z tych kierunków obsłuży - pod warunkiem, że na DW487 będzie węzeł, jeśli nie to ani wariant północny ani południowy nie poprawi niczego poza tranzytem po DK11.
 

·
Registered
Joined
·
915 Posts
DW901 <-> DK11 "bokiem miasta"? Chyba tylko w znaczeniu "nie przez rynek". Co z tego, że jest prosto i szeroko? Tam mieszkają ludzie, są sklepy, przejścia dla pieszych... Tranzyt po tej trasie nie jest komfortowy ani dla mieszkańców, ani dla kierowców tranzytowych, ani dla tych poruszających się w ruchu lokalnym.

DW901 <-> DW487 przy takich przebiegu obwodnicy również będzie problemem, bo przebiega przez sam środek miasta. W przyszłości sytuację CZĘŚCIOWO może poprawić planowany łącznik DK11 <-> DW901, który ma iść obok miasta po jego południowo-wschodniej stronie. Pytanie, czy gmina nie zrezygnuje z jego budowy (i czy będzie ją stać). Jeśli łącznik powstanie, to ta relacja nie będzie problemem, bo...

Trzecią wskazaną przez Ciebie relację (DW487 <-> DK11) obsługuje już teraz tzw. mała obwodnica Olesna. Problem w tym, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogi o randze poniżej wojewódzkich (gminne, powiatowe - a do nich należy mała obwodnica) nie mogą mieć dopuszczone nacisku na oś 115 kN.

Nie zwróciłeś natomiast uwagi na drogę DW494 Opole - Częstochowa oraz jej relacje z DK11 (z DW 901 i DW 487 ruch jest pomijalny, bo nie opłaca się tak jechać w żadnej relacji). Ona także w przyjętym wariancie obwodnicy dalej będzie iść przez miasto.

Generalnie ta wersja obwodnicy to porażka, która w bardzo niewielkim stopniu rozwiązuje problemy komunikacyjne Olesna. Jedynym jej plusem jest przebieg w znacznej mierze przez tereny "państwowe" (Lasy Państwowe, Agencja Nieruchomości Rolnych, gmina Olesno), co minimalizuje skalę wywłaszczeń (które spotkałyby się zapewne ze sporym oporem w tak rolniczym regionie).
 

·
Registered
Joined
·
915 Posts
Ale jednak wariant południowy obsługiwałby więcej relacji, niż północny. Niestety burmistrz Olesna i jego świta nie rozumieją, że rolą takiej drogi, jak S11, w ciągu której ma powstać obwodnica, jest przede wszystkim obsługa ruchu tranzytowego, a dopiero w dalszej kolejności inne funkcje, jak obsługa jakieś zupełnie nieistotnej w skali kraju strefy ekonomicznej.
 

·
Registered
Joined
·
5,615 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Kolejny krok w stronę obwodnicy Olesna zrobiony. Wiadomo już, że nowa droga, która wyprowadzi ruch poza miasto, budowana będzie w wariancie północnym. A jego koszt to ponad 700 milionów złotych.

Burmistrz miasta Sylwester Lewicki wierzy, że za kilka lat obwodnica będzie gotowa. - W tej chwili mamy formalnie zagwarantowane finansowanie. Jest to okres niezbyt odległy, bo w 2019 roku ma być ogłoszony przetarg. W tej chwili trwają prace przygotowawcze, w tym decyzja środowiskowa - tłumaczy. Warto podkreślić, że objazd Olesna będzie jedną z najdroższych inwestycji planowanych w województwie. - To jest jedna z największych inwestycji na terenie Opolszczyzny. Biorąc pod uwagę budżet, czyli ponad 700 milionów złotych, to jest tyle co kilka innych obwodnic razem wziętych. Ma to kapitalne znaczenie, bo powstanie połączenie północy z południem Polski, a dla nas będzie to dojazd do terenów inwestycyjnych - zaznacza włodarz.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica Olesna znalazła się w Programie Budowy Dróg Krajowych, który wyznacza kierunki działania do 2025 roku.


http://info.radiopark.fm/index.php/...lesna-ma-kosztować-ponad-700-milionów-złotych
 
1 - 20 of 211 Posts
Top