SkyscraperCity banner

481 - 500 of 513 Posts

·
Registered
Joined
·
5,502 Posts
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S11 Kępno - A1, na odcinku od Kępna do granicy województw opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna).

Spotkania odbędą się kolejno:

24 lutego – poniedziałek, godz. 16.00, sala sportowa w Łęce Opatowskiej
27 lutego – czwartek, godz. 16.00, Ośrodek Kultury w Byczynie
28 lutego – piątek, godz. 16.00, PSP Kluczbork

Na spotkaniach projektant przedstawi rozwiązania projektowe dla wariantu W2B (żółtego), rekomendowanego we wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej S11. Zachęcamy do udziału w spotkaniach, liczymy na opinie i uwagi w zakresie zaproponowanego skomunikowania działek przyległych za pośrednictwem dróg dojazdowych.
Z materiałami oraz planem sytuacyjnym można się zapoznać pod adresem strony internetowej:
http://trakt.eu/s11-kepno-a1/
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36686/Zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-dotyczace-S11
 

·
Registered
Joined
·
5,502 Posts
Adamczyk: cała trasa S11 zostanie zrealizowana w przyszłej perspektywie unijnej

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w środę w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego, zorganizowanym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W jego trakcie członkowie zespołu, posłowie PiS Andrzej Gawron i Jerzy Polaczek apelowali o szybką realizację trasy S11 w woj. śląskim, która ma połączyć ten region m.in. z woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim.

-Dotrzymujemy słowa, cała trasa S11 zostanie zrealizowana – zapewnił w środę w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył, obecnie powstaje dokumentacja techniczna dla całego przebiegu trasy, która zostanie zbudowana w przyszłej perspektywie unijnej.

-Przed czterema laty mówiliśmy o tym, że S11 musi powstać - ale nie tylko w obszarze dyskusji, ale przede wszystkim w dokumentacji GDDKiA. Ta decyzja została podjęta. To nie są małe wysiłki finansowe, aby przygotować dokumentację techniczną dla całego przebiegu tej drogi - mówił minister infrastruktury.

Dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny poinformował w środę, że obecnie dla trasy S11 na terenie woj. śląskiego trwa przygotowywanie studium ekonomiczno-środowiskowego. „Jesteśmy na etapie już po zakończeniu konsultacji społecznych – spotkań z mieszkańcami oraz gminami było ponad 30” - wskazał Niełacny.

Umowę na wykonanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz m.in. materiałów do wydania tzw. decyzji środowiskowej katowicki oddział GDDKiA podpisał z biurem Complex Projekt w październiku 2018 r. Termin przygotowania tej dokumentacji zaplanowano na 14 miesięcy; jej koszt to 2,79 mln zł.

W ramach opracowania Studium oraz materiałów do decyzji środowiskowej powstać ma kilka wariantów trasy. Każdy zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Na tej podstawie we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.
Powstająca dokumentacja będzie m.in. bazą dla przygotowania tzw. koncepcji programowej, która określi szczegóły techniczne przyszłej drogi.

GDDKiA zamówiła dokumenty obejmujące dwa planowane odcinki realizacyjne: określany jako „obwodnica Tarnowskich Gór” oraz od granicy woj. opolskiego do obwodnicy. Oba w całości powinny mieć nowy przebieg, choć określając dla nich parametry zastrzeżono, że „nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy”.

Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między Tworogiem i Lublińcem, wieść w przybliżeniu wzdłuż granicy Tarnowskich Gór i kończyć na węźle Piekary Śląskie istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego – szacowany na ok. 36,1 km - powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11.

Dyrekcja zakłada, że S11 w woj. śląskim będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy ruchu w każdą stronę (choć „nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod trzeci pas ruchu”) i będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj” w latach: 2023–2026. Szacunkowy koszt realizacji to ok. 3 mld zł.

Obecnie ekspresowa trasa S11 Koszalin - Piekary Śląskie istnieje w postaci odcinków stanowiących przede wszystkim obwodnice miast. Prowadzi w większości korytarzem drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.

https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/1455867,droga-ekspresowa-s11-plany-przebieg-kiedy-powstanie.html

P.s. Oddział Zachodniopomorski wyprzedził Wielkopolski, a teraz zrobił to Śląski na odcinkach Szczecinek - Poznań konsultacji na etapie STEŚ nie odbyły się jeszcze :bash:
 

·
Registered
Joined
·
657 Posts
Adamczyk: S11 w woj. śląskim będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy ruchu w każdą stronę (choć „nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod trzeci pas ruchu
Wylot z GOPu powinien mieć rezerwę pod 2x3. Mam natomiast nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy robienie 2+1, albo 1x2.
 

·
Registered
Joined
·
5,502 Posts
S11 Ostrów Wielkopolski-Kępno. GDDKiA odrzuca wariant nr 2! Konsultacje dotyczące budowy s11 podsumowane


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała „Raport ze spotkań informacyjnych ze społeczeństwem”, przeprowadzonych w 2019 roku dla odcinka drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski-Kępno. Podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad wariantem nr 2, bo 95% ankietowanych było przeciw jego wprowadzeniu.

analizy preferencji mieszkańców wynika, że jest on najmniej akceptowanym społecznie wariantem. Uzyskał on 95% głosów „przeciw”. Ponadto wariant 2 charakteryzuje się największą liczbą wyburzeń budynków mieszkalnych wśród analizowanych wariantów. Wariant 2 przebiega najbliżej gniazda bociana czarnego w Olszynie. Odległość osi wariantu W2 od gniazda wynosi 93 m (odległość osi W3 310 m, osi W1 395 m, osi W5 1335 m). Wariant 2 na najdłuższym odcinku przebiega w obrębie Pradoliny Barycz – Głogów, co może wiązać się z największym ryzykiem negatywnego oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe.

Analizy przebiegu spotkań, wyników przeprowadzonych ankiet oraz otrzymanych opinii pozwalają - według autorów raportu wysunąć następujące wnioski:


• Mieszkańcy gmin Przygodzice, Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra, w obu turach ankietowania, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wariantów 1 oraz 2


• Wariant 3 przebiegu trasy jest jedynym wariantem, który po 2 turach ankietowania uzyskał od mieszkańców gmin: Przygodzice, Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra więcej głosów „za” (55%) niż „przeciw” (45%)


• Po dwóch turach głosowania mieszkańcy gmin: Przygodzice, Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra w większości wypowiedzieli się przeciwko wariantowi 5 przebiegu trasy (55% głosów „przeciw”).
https://www.eska.pl/ostrzeszow/gddkia-odrzuca-wariant-nr-2-konsultacje-dotyczace-budowy-s11-podsumowane-aa-ytjz-FPrv-e96p.html

https://www.ostrzeszow.pl/asp/pliki/WOJT_files2/20200228_raport_ze_spotkinf.pdf
 

·
Registered
Joined
·
5,358 Posts

·
Registered
Joined
·
25 Posts
Z tego co czytałem w wymaganiach dotyczących oferentów przy ogłaszaniu przetargu, to chodzi o zatrudnienie projektantów zwolnionych z JPL Project, tzn wykluczonych z dotychczasowych prac przy tym projekcie przez ogłoszenie niewypłacalności JPL.
 

·
Registered
Joined
·
12,621 Posts
^^ Eee?
Gdzieś Ty takie coś wyczytał?

Z ogłoszenia:
Ponadto Wykonawca zapewni zaangażowanie w realizację umowy personel w odpowiedniej liczbie i zgodnego z ofertą Wykonawcy (m.in. przy pomocy osób wykluczonych społecznie).
 

·
Registered
Joined
·
25 Posts
Wychodzi na to, że się mylę :)
BTW. Gdaka miała w 1 kw. wybrać wykonawcę STEŚ dla odcinka Kórnik Ostrów i nie dotrzymują terminu :/ oby dalszych opóźnień nie było
 

·
Registered
Joined
·
53 Posts
481 - 500 of 513 Posts
Top