SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1385 Posts

·
Banned
Joined
·
1,414 Posts
Discussion Starter · #1 ·


- Most łukowy na Wiśle o dwóch jezdniach, czterech pasach ruchu i długości przeszło kilometra (1012 m) przewidziany do wybudowania w ciągu planowanej północnej obwodnicy Puław i drogi ekspresowej S-12 będzie miał wszelkie zadatki na symbol nowoczesnych dróg samochodowych na Lubelszczyźnie. Na wizualizacji, którą udostępnili nam projektanci obiektu z warszawskiego biura projektów Pomost widać tylko jedno z jego 14 przęseł. Jest wyjątkowe, bo na miarę rekordu Polski – łuk ma 212 m rozpiętości. Ale to nie tu lubelscy drogowcy chcą zatknąć po raz pierwszy w regionie niebieskie znaki symbolizujące drogę ekspresową. Taki ciąg zamierzają urządzić w miejscu starej drogi łączącej Lublin z Piaskami.

Obwodnica Puław w docelowym kształcie to aż 24 km drogi biorącej początek w Zarzeczu (na zachód od Puław) a kończącej się blisko Chrząchówka (na północny-zachód od Kurowa). Ale tylko czterokilometrowy fragment tej trasy będzie w pełni bezkolizyjny – z dwiema jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu, na które da się wjechać wyłącznie poprzez węzły. Tak bezpieczne warunki do jazdy zostaną stworzone między dwupoziomowymi skrzyżowaniami obwodnicy z drogami wojewódzkimi nr 738 i 801 prowadzącymi wzdłuż Wisły, czyli na dojazdach do mostu i na samej przeprawie.

Ze względu na wielkość przedsięwzięcia budowa obwodnicy Puław została podzielona na etapy. Jako pierwszy ma powstać odcinek zachodni o długości 12,7 km od Zarzecza do skrzyżowania z puławską al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz z mostem. Zaprojektowali go specjaliści z DHV Polska, choć sam most jest autorstwa wymienionego już Pomostu (obie firmy mieszczą się na warszawskim Służewcu). Jak poinformował nas dyrektor Cezary Saganowski z DHV, jego biuro zajmowało się nie tylko projektowaniem trasy, ale także m.in. zakupem gruntów pod nią. Wszystkie zostały już pozyskane. W styczniu firma wystąpi o pozwolenie na budowę drogi. Pozwolenie na budowę mostu już jest. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada też dokumenty potrzebne do zorganizowania przetargu dla wykonawców nowej trasy, ale terminu przetargu nie wyznacza. I pewnie nie zrobi tego nim na budowę obwodnicy nie zostaną zaklepane pieniądze. – Walczymy o 408 mln zł – mówi dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Janusz Wójtowicz.

W finansowaniu przedsięwzięcia nasza administracja drogowa chce skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). 21 grudnia ubiegłego roku Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego Transport działający przy Ministerstwie Infrastruktury udzielił zadaniu rekomendacji. – Teraz musi je zaakceptować Komisja Europejska, co jest wymagane, gdy wartość inwestycji przekracza 50 mln euro, a my ubiegamy się o 270 mln zł – powiedział nam Przemysław Gorgol zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury. Jak długo potrwa ta procedura? – W styczniu wniosek o akceptację zostanie wysłany do Brukseli. Odpowiedź powinna nadejść po trzech miesiącach, ale z praktyki wiem, że możemy na nią czekać nawet pięć-sześć miesięcy – mówi Gorgol.

Kiedy więc nastąpi rozpoczęcie i zakończenie budowy? Z wniosku, który Komitet Sterujący otrzymał od GDDKiA wynika, że roboty miały ruszyć już w sierpniu minionego roku i potrwać do roku 2006. – Pracy jest na dwa sezony budowlane – oceniają projektanci. Wszystko jednak wskazuje na to, że pierwszy odcinek obwodnicy Puław będzie gotowy najwcześniej w roku 2007. A kolejny? Z materiałów, które udostępniła nam GDDKiA wynika, że jego budowa jest planowana na lata 2007-2008. Projektowaniem trasy zajmuje się także DHV Polska, ale we współpracy z lubelskim Drogprojektem. Projekt ma być gotowy do 15 grudnia 2005 r. Opracowywana dokumentacja obejmuje odcinek drogi o długości 11,7 km, ale wyposażony w jedną jezdnię i – niestety – jednopoziomowe skrzyżowania.

I co dalej? Jeśli ufać lubelskim planistom, to do roku 2012 ● Chrząchówek na wschodnim krańcu obwodnicy Puław powinien zostać połączony (całkiem nową drogą długości 32 km, która wiłaby się wzdłuż obecnej drogi krajowej) z podlubelską Dąbrowicą, ● powinna też powstać północna obwodnica Lublina długości 36 km sięgająca od Konopnicy przez Dąbrowicę i Elizówkę po Kalinówkę. Czy będą to drogi ekspresowe? Dziś można powiedzieć, że na pewno drogi w śladzie przyszłych tras ekspresowych. A z iloma jezdniami? Czy ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi? Odpowiedzi brak.

Drogę ekspresową z prawdziwego zdarzenia dyrektor Wójtowicz obiecuje… w miejscu obecnej drogi dwujezdniowej Lublin-Piaski. Pieniędzy na tę inwestycję GDDKiA zamierza szukać w kolejnym budżecie Unii Europejskiej, który zacznie obowiązywać w roku 2007. Jeśli znajdą się, to przebudowa i rozbudowa trasy powstałej w latach 70 ubiegłego wieku miałaby nastąpić do roku 2010. Obejmie odcinek długości 12,3 km od wspomnianego już Kalinówka, gdzie w przyszłości znajdzie się krańcowy węzeł lubelskiej obwodnicy do początku otwartej w październiku obwodnicy Piasków. Nowoczesną arterię samochodową projektuje biuro Trakt z Siemianowic Śląskich. Ma na to czas do 30 września 2005 r. – Będzie wygodnie i bezpiecznie. Planujemy poszerzenie pasa drogowego, budowę pięciu wiaduktów, w tym dla węzła Świdnik, czterech kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych i dróg serwisowych – wymienia jednym tchem dyrektor Grzegorz Nowaczyk z Traktu. W grę nie wchodzą żadne odstępstwa od standardu drogi ekspresowej. To zaś oznacza, że dostęp do przebudowanego odcinka z dróg bocznych będzie możliwy wyłącznie poprzez węzły odległe o kilkanaście kilometrów – jeden obok Świdnika, drugi obok Piasków. Obecnie wjazd na trasę ma każda sąsiadująca z nią posesja.

A co z autostradą A-2, której fragment ma znaleźć się w granicach województwa lubelskiego? Na razie jest w lesie. Ale dyrektor Wójtowicz już twierdzi z przekonaniem, że ostatni kilkunastokilometrowy polski odcinek tej transkontynentalnej arterii wschód-zachód ze względu na oddalony od granicy terminal odpraw w Koroszczynie wcale nie musi być autostradą. – Chcielibyśmy wyprowadzić ruch z Polski od węzła Wólka Dobryńska nie drogą autostradową, ponieważ nie ma takiej potrzeby w obrębie przejścia granicznego. Jest potrzeba przeprowadzenia ruchu drogą o parametrach ekspresowej. Na dziś przy tym natężeniu ruchu nawet droga klasy GP by tam wystarczyła. Dużo da się w ten sposób zaoszczędzić, a czynnik ekonomiczny nie może być pomijany – mówi.


Gdzie „Polska Jedność”?
(komentarz)

Etapowanie inwestycji polegające na przebudowie i rozbudowie ciągle tego samego odcinka drogi, nim po wielu latach wreszcie osiągnie docelowy kształt, wydaje się być specjalnością polskich drogowców. Modelowym przykładem takiej inwestycji (szczęśliwie już ukończonej) była budowa obwodnicy Trójmiasta, dziś o standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej, która powstawała równo lat 30, a ostatni jej fragment został dobudowany przy okazji kapitalnego remontu mocno postarzałej arterii! Takich przykładów jest i będzie więcej.

Jak to się robi w Polsce? Najpierw powstaje jedna jezdnia. Potem, gdy już nie wystarcza, drogowcy dobudowują drugą. Potem, gdy nastąpi przyśpieszenie ruchu kołowego, stawiają sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach, żeby umożliwić ruch poprzeczny. A jeszcze później, gdy obie jezdnie pękają w szwach od nadmiaru ruchu i straszą statystykami wypadków, robią z nich drogi ekspresowe, czyli wznoszą wiadukty na skrzyżowaniach, ale też odcinają wjazdy do posesji, którymi przez lata droga dwujezdniowa obrosła. Z punktu widzenia kierowców jadących tranzytem ostateczny efekt jest jak najbardziej korzystny, ale okoliczni mieszkańcy będą poszkodowani. Podobny stan frustracji byłaby zdolna wywołać chyba tylko kolej wprowadzając ekspresy w miejsce pociągów osobowych – prawda, że jeżdżą szybciej, ale mało gdzie się zatrzymują. A o ile przywrócenie normalności w rozkładzie jazdy jest możliwe w ciągu kilku miesięcy, to drogi raz przebudowane trwają bez zmian latami.

A jak to się robi na zachodzie Europy, której standardom chcemy dorównać (taki przecież był cel wstąpienia do Unii Europejskiej)? Otóż od 70 lat buduje się tam autostrady – w Niemczech, Belgii, Holandii, Danii. Arterie te powstają niezależnie od istniejącej już sieci drogowej i ową sieć zagęszczają umożliwiając szybkie przemieszczanie się pomiędzy najbardziej odległymi regionami kraju czy wręcz kontynentu. Polscy drogowcy zdają się uznawać, że sieć dróg mamy wystarczająco gęstą i teraz wystarczy dosztukować jej to i owo, a będzie nam się jeździło nie gorzej, niż po niemieckich autostradach, za to dużo taniej nas ten luksus wyniesie. Koronny argument-straszak: Autostrady są płatne! Pytam więc: ● Czy wszystkie polskie autostrady są płatne? ● Czy Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić opłaty na podszczecińskiej A-6, na obwodnicy Poznania, a może na najnowszym i jeszcze nieczynnym odcinku A-4 Gliwice-Katowice? A jeśli jednak pozostaną one bezpłatne, to czy grozi im przemianowanie z tego powodu na drogi ekspresowe? Byłby to absurd nie lada. A jednak taki przypadek zdarzył się – pod Krakowem na krótkim, bo krótkim, ale wszak autostradowym odcinku obwodnicy północnej, który był częścią A-4, a dziś oznakowany jest jako S-7.

Wywodu dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA Janusza Wójtowicza o pożytkach płynących z niewybudowania przygranicznego odcinka autostrady A-2 słuchałem ze zdumieniem. I przypominałem sobie moje podróże do Niemiec, gdy tuż po przekroczeniu granicy z zazdrością wkraczałem w inny, lepszy dla kierowców świat europejskich autostrad. Autostrady są wizytówką gospodarczej potęgi Niemiec, ale też świadectwem dbałości o komfort życia Niemców niezależnie od tego, który region kraju zamieszkują. Budują je więc na potęgę pod hasłem „Niemiecka Jedność”, a mają ich już ponad 12 tys. km.

U nas także autostrady prowadzące od granicy do granicy mogły by być wizytówką kraju – widomym świadectwem rozwoju gospodarczego, postępu technicznego i cywilizacyjnych aspiracji Polaków. Do zrobienia jest bardzo wiele, mamy wszak tylko 500 km autostrad. Co więc myśleć, gdy wysoki rangą przedstawiciel administracji drogowej śmiało twierdzi, że jak się pewnego odcinka autostrady nie wybuduje, to zaoszczędzimy dużo pieniędzy, co – jak rozumiem – będzie doskonałą wizytówką naszej gospodarności. Czy przyzwyczailiśmy się tak bardzo do podziału na Polskę A i B, że nawet w Lublinie jest on utrwalany? Gdzie jest „Polska Jedność”?

Maciej Oksień
Pbrane z Nowedrogi.pl
 

·
Registered
Joined
·
21 Posts
WIADOMOŚCI: Zbudujemy nowy most (Kurier z 23.12.2004)


LUBELSZCZYZNA OTRZYMAŁA 400 MILIONÓW ZŁOTYCH

Wczoraj rządowy komitet sterujący inwestycjami w Warszawie przyznał 400 milionów złotych na budowy drogowe na Lubelszczyźnie. Za te pieniądze powstanie obwodnica Puław i most na Wiśle, zostanie też poszerzona droga do Kukuryk.

– Spośród ośmiu projektów z całego kraju Warszawa zdecydowała się na finansowanie trzech, w tym dwóch z Lubelszczyzny. To duży sukces – mówi z dumą Władysław Rawski, zastępca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. – Komitet zaakceptował lubelskie projekty, których realizacja będzie finansowana z funduszy Unii Europejskiej. Bruksela da na ten cel 75 procent wartości inwestycji.
Największą budową, która czeka Lubelszczyznę, jest obwodnica Puław. Pierwszy etap prac obejmie odcinek od Anielina przez Wisłę do wiaduktu nad torami kolejowymi obok Zakładów Azotowych. Łącznie jest to 12,7 km drogi. Etap ten obejmuje również budowę mostu na Wiśle, który ma mieć 1038 m długości.
– Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac budowlanych. Rozpoczną się w połowie 2005 roku a potrwają trzy lata. U wojewody znajduje się nasz wniosek o pozwolenie na budowę – dodaje dyr. Władysław Rawski.
W GDDKiA chcą, aby tuż po zakończeniu prac przy I etapie obwodnicy Puław przystąpić do drugiego, który przewiduje połączenie węzła Azoty z drogą krajową numer 17 (Warszawa – Lublin) w miejscowości Sielce. Długość tego odcinka wynosi 12,2 km.
Za pieniądze przyznane wczoraj zostanie również zmodernizowany liczący 5,7 km odcinek drogi Wólka Dobrzyńska – Kukuryki.
– Jezdnia zostanie poszerzona o 4 metry oraz wzmocniona. Po zakończeniu tych prac nie powinno już być korków i zatorów w drodze do przejścia granicznego – tłumaczy dyr. Rawski. – Przetarg na wykonanie robót zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2005 roku. Prace potrwają 16 miesięcy.
Niestety, komitet sterujący nie przyznał pieniędzy na kolejny lubelski projekt: modernizację drogi Tomaszów Lubelski – Bełżec i dwukilometrową obwodnicę Hrebennego. Potrzeba na to ok. 80 mln zł.
– Jeszcze nie wszystko stracone. Na 14 stycznia przyszłego roku komisja zaplanowała spotkanie i być może wtedy ten projekt uzyska akceptację – ma nadzieję Władysław Rawski.

Tomasz Walaszczyk
 

·
Registered
Joined
·
574 Posts
ta wizualizacje mozna traktowac jedynie jako bardzo pogladowa, bo zaznaczona na dotychczasowym ukladzie ulic, na polnoc (jakby nad mapka) jest wiadukt nad DK12/17/19 (ul. Solidarnosci, czesc trasy W-Z), to zdjecie jest wlasnie widokiem na trase z tego wiaduktu


natomiast jeszcze co do tej mapki, to wg projektu nad ul. Gleboka ma isc wiadukt

caly ten peojekt mial byc wczesniej realizowany, jednak zostal zamrozony do czasu mozliwosci korzystania ze srodkow pomocowych UE, powstaly dotychczas tylko odcinki ulic, ktore maja sprobowac przejac ruch z Sowinskiego, ktora bedzie wtedy zamknieta, natomiast kiedy sie zacznie cos znowu widocznie dziac z realizacja przedsiewziecia, aktualnie tego nie wiem

mam nadzieje, ze jak sie za to na powaznie wezma, to bedzie im to szlo razniej niz budowa Trasy Zielonej (w bodajze 2001 powstal krotki fragment, ktory nie ma polaczenia z zadnej strony z aktualnym ukladem drogowym na klinie), a dalej tylko maja kolejne wizje, natomiast same prace posuwaly sie jak dotad, nie oszukujmy sie, slamazarnie

w planach jest m.in dokonczenie dwujezdniowej DK19 Al. Kraśnickiej w granicach administracyjnych miasta DK 19 (na Rzeszów): odcinek od ul. Roztocze (kościół, de facto moj parafialny) do Konopnicy (na razie sa czynione przygotowania do budowy tej dwujezdniowki) Przetarg Przetarg
oraz przedluzenie (tez dwujezdniowe) Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej (kolo koncowego m.in. trolejbusow), czyli otoczenie od poludnia i zachodu os. Świt (Węglin Południowy, gdzie mieszkam), na to sie poszukuje srodkow, projekt stary, choc i tak juz mial byc skonczony w 2004, a jak dotad sie chyba tylko wiekszosc dzialek wykupilo

co jeszcze sie bedzie robic w samym Lublinie:
Zamiast łatać będą remontować
 

·
2012
Joined
·
3,333 Posts
[S12] Piotrków Tryb. - Dorohusk

Senator PO Andrzej Łuczycki lobbuje na rzecz budowy drogi ekspresowej

Senator PO Andrzej Łuczycki lobbuje na rzecz budowy drogi ekspresowej z Piotrkowa Trybunalskiego przez Radom do Lublina. Pod petycję do premiera w tej sprawie podpisało się 48 parlamentarzystów z całej Polski


Choć Łuczycki patronuje przedsięwzięciu, to przyznaje, że inicjatorem jest kto inny: - Chcę podkreślić rolę pana Jakuba Kluzińskiego. To on zainspirował mnie do działania.

Kluziński jest współautorem opracowania na temat trasy S8/S12, dzięki któremu przed rokiem podpisano w Radomiu porozumienie samorządowe na rzecz jej budowy. Łuczycki uważa jednak, że "nie poszły za tym żadne inne działania".

Dlatego skierował do premiera Kazimierza Marcinkiewicza petycję. Pod "gorącą prośbą o interwencję w sprawie przyspieszenia realizacji drogi ekspresowej S12" podpisało się 48 parlamentarzystów, w tym wszyscy z Radomskiego. Oprócz tego z Lublina, Łodzi, Sieradza, Chełma, Legnicy, Wrocławia, Warszawy. Pomysł budowy ekspresówki przez Radom poparł nawet kielecki senator z PO Michał Okła. To o tyle dziwne, że Kielce konkurują z nami na polu budowy trasy ekspresowej z Zachodu na Wschód. - Jest duży lobbing, by szlak biegł południową stroną przez województwo świętokrzyskie. Tamci samorządowcy i parlamentarzyści mocno o to walczą - potwierdza Łuczycki.

W trakcie senackich prac nad budżetem chciał wygospodarować milion złotych na "prace koncepcyjne" dotyczące trasy S12. Ostatecznie jednak ze zgłoszenia poprawki się wycofał. Dlaczego? - Po tragedii katowickiej postanowiliśmy na posiedzeniu klubu PO nie zgłaszać żadnych, poza jedną: 300 mln zł na ratownictwo medyczne - wyjaśnia senator PO.
 

·
2012
Joined
·
3,333 Posts
czy S12 jest wpisana do NPR?
Bo na pewno nie wybudują i S12 i wersji przez Kielce.
A swoją drogą to natężenie ruchu na odcinkach w okolicy Radomia jest niewielkie i moim zdaniem wystarczyłaby modernizacja drogi na wzór odcinka Radom-Zwoleń (pobocza i szersze pasy ruchu-obecnie tiry mają problem) wraz z obejściami większych miejscowości, np. Zwoleń, Przysucha, czy budowana obwodnica Puław i Piotrkowa. Przejście przez Radom jest do przyjęcia-głównie droga dwupasmowa, w tym roku rozpocznie się budowa nowego wlotu od strony Łodzi.
 

·
Lokalny Puławski Patriota
Joined
·
3,843 Posts
Ten temat poruszałem już w wątku Obwodnica Puław
Wklejam kilka najistotniejszych informacji

Związane z obwodnicą Puław (jest w ciągu drogi S12) - artykuł ze strony http://www.wojewodztwo.radom.pl
RADOMSKIE said:
RADOMSKIE (19.01.2006) WALCZMY O DROGĘ EKSPRESOWA S12!
Narodowy Plan Rozwoju póki co jeszcze nie jest uchwalony, a Rząd zapowiada, że jego projekt będzie ponownie głęboko analizowany. Nie wykluczone są konsultacje społeczne. Jest to kolejna, wielka szansa aby powalczyć o wpisanie do NPR drogi ekspresowej S12.
Przypomnijmy, że jeszcze w maju 2004r droga S8/S12 figurowała nie tylko w masterplanie dróg ekspresowych (gdzie figuruje cały czas - p. Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad - rozp. RM z dn. 15.05.2004 (Dz.U. z 2004r nr 128, poz .1334) ) ale także w planie realizacyjnym do 2013r (p. Plan budowy dróg ekspresowych do roku 2013 - (Warszawa 2003) ). Tymczasem podczas prac nad NPR z harmonogramu wykreslono drogę ekspresową S12! Nie stało się tak jednak dlatego, że zawężono program inwestycyjny. Ba - powiększono go - tak np. w samym tylko sąsiednim regionie świętokrzyskim do NPR dopisano aż dwie nowe drogiekspresowe WZ (S74 i S46). Powyższy fakt budzi zatem uzasadnione zaniepokojenie. Z jednej strony bowiem poszerza się zakres przewidywanych inwestycji na drogach szybkiego ruchu, a z drugiej 'wycina' a planu arterię S12, wyjątkowo ważną nie tylko z uwagi na szansę stworzenia efektywnego korytarza transportowego Niemcy-Polska-Ukraina (p. pierwsza rycina od góry), ale wręcz niezbędną dla pobudzenia gospodarczego obszarów charakteryzujących się ogromnym strukturalnym bezrobociem. Bezrobociem, jakiego nie ma na przewidywanych przebiegach tras dopisanych do NPR-u kosztem drogi S12 (p. druga rycina od góry).
Warto wiedzieć, że samorzady lokalne nie czekają aż Państwo sfinansuje całość potrzebnego programu inwestycyjnego. Tak np. w Radomiu trwa obecnie budowa nowego wlotu zachodniego z trasy S12 ...
/staropolanin/

Korytarz WZ utworzony na bazie dróg S8 S12

Struktura bezrobocia na trasie planowanej drogi S12

Obwodnica Puław połączy S17 W-wa -Lublin z S12 Lublin-Radom-Piotrków.
S17 i S12 stanowiły by kręgosłup komunikacyjny Lubelszczyzny
- S17 łaczyło by ją z Warszawą a S12 z jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych jakim stał się Piotrków. S17/S12 od węzła w okolicach Puław biegły by nowym śladem do Lublina (obwodnica) a następnie za Piaskami ponownie rozdzielały by się na S12 przez Chełm rozprowadzające ruch do do Dorohuska i S17 przez Zamość do Hrebennego i dodakowo do Zosina
To, że S17 i S12 przez ponad 50 km biegłyby wspólnym torem dodatkowo przemawia za ich w miarę szybkim powstaniem. Wkrótce ma powstać odcinek S17 Bogucin (k. Lublina) - węzeł Sielce (to już obwodnica Puław) tak więc znaczny odcinek S12 z mostem przez Wisłę byłby gotów!
Trasa S12 stanowiła by też cześć Wielkiej Obwodnicy Warszawy - wpisanej w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Alternatywna do S12 trasa W-Z i to S46 biegnąca z Lublina, Kraśnik most przez Wisłę (którego nie ma) w miejscowościach Solec i Kamień dalej Kielce Częstochowę(?) Opole i Wrocław. Droga ma być wg. szcunków od 12 do 20 % dłuższa i m.in. biec przez Góry Świętokrzyskie co znacznie zwiększy koszty realizacji (liczne obiekty inżynieryjne - mosty, tunele, estakady)
http://www.wojewodztwo.radom.pl/00-s12.htm#
Drogi expresowe w Polsce
 

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,577 Posts
mikeleg said:
Tu jest jakiś błąd S8 idzie do Łodzi a nie do Piotrkowa!! Tu jest nieścisłość...
Od strony Wa-wy jako Gierkówka dochodzi 8-ka i ma tu sie nic nie zmienić tylko skręcac w strone Łodzi a nie jak teraz w kierunku Częstochowy
 

·
2012
Joined
·
3,333 Posts
I właśnie w tym tez jest problem, że z Radomia najprostrzy dojazd do przyszłej S8 i A2, czyli do węzła łódzkiego nie prowadzi szlakiem 12 tylko drogą wojewódzką/powiatową (?) przez Przytyk/Odrzywół/Tomaszów Maz. Kto jeździ do Łodzi jedzie właśnie tamtędy lub ewentualnie 12 do Opoczna i tam odbija na Łódź. Rozumiem, że S12 ma pełnić rolę łącznika S8/A2, więc nie powinna prowadzić przez Piotrków...
 

·
S19 na wschodzie
Joined
·
3,309 Posts
Tytuł: DZIENNIK WSCHODNI
Data: 27.03.2006

Wylobbują ekspresówkę?
Puławy przystąpią do stowarzyszenia samorządów, które będzie dążyć do jak najszybszej zmiany drogi krajowej nr 12 w drogę ekspresową S12. Spotkanie założycielskie stowarzyszenia odbędzie się już na początku kwietnia w Radomiu.
Postulowana przez stowarzyszenie droga miałaby prowadzić od Piotrkowa Trybunalskiego przez Radom i Puławy aż do Lublina. W tej sprawie w lutym złożono petycję do premiera Kazimierza Marcinkiewicza.
Podpisało się pod nią kilkudziesięciu parlamentarzystów m.in. z Radomia, Lublina, £odzi, Sieradza, Legnicy, Wrocławia, a także z Puław: posłowie Włodzimierz Karpiński z PO i Małgorzata Sadurska z PiS.
W petycji parlamentarzystów możemy przeczytać, że atutami postulowanej inwestycji jest już rozpoczęta budowa obwodnicy Puław wraz z mostem na Wiśle, planowane w tym roku rozpoczęcie budowy obwodnic Piotrkowa i Opoczna oraz przygotowywana koncepcja południowej obwodnicy dla Radomia. „Do pełnej realizacji trasy ekspresowej S12 pozostaje wybudowanie jedynie odcinków Puławy-Radom, Radom-Opoczno, oraz Opoczno-Sulejów - postawienie przysłowiowej kropki nad i” - uważają parlamentarzyści.
Niestety, zapis o budowie drogi ekspresowej S12 nie znalazł się w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013. Plan jej realizacji przewidziano dopiero na lata 2015-2018. Stąd działania lobbystyczne samorządowców z terenów obejmujących przebieg drogi nr 12. Teraz do tych działań włączy się też samorząd puławski. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęli jednogłośnie na ostatniej sesji miejscy radni. - Chcemy naciskać na władzę w Warszawie, bo droga ekspresowa to dla Puław same korzyści - przekonuje Adam Gębal, wiceprezydent Puław.
Zebranie założycielskie samorządowego stowarzyszenia odbędzie się 11 kwietnia w Radomiu. W liście intencyjnym w sprawie jego utworzenia możemy przeczytać m.in., że przekształcenie drogi krajowej nr 12 w drogę ekspresową nr 12 pozwoli na uaktywnienie gmin wokół niej zlokalizowanych i wzmocni pozycję Polski jako kraju tranzytowego ze wschodu na zachód Europy.
Tego samego dnia, kiedy w Radomiu spotkają się samorządowcy, odbędzie się tutaj także wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP również w sprawie drogi nr 12.
PAWEŁ BUCZKOWSKI
 

·
2012
Joined
·
3,333 Posts
Wprawdzie konferencja odbyła się kilkanaście dni temu, ale dopiero teraz dorwałem o niej info...

Droga długa jest

Radomska Resursa zmieniła się dzisiaj w miejsce obrad senackiej komisji gospodarki narodowej. Senatorzy w Radomiu dyskutowali na temat budowy drogi S12 z Lublina do Wrocławia. To zasługa senatora Andrzeja Łuczyckiego, który jest jednym z inicjatorów powołania stowarzyszenia na rzecz budowy trasy ekspresowej.

Budowy drogi S12 na razie nie ma w planach inwestycji drogowych w kraju. Jest natomiast wpisana na listę priorytetów Strategii Rozwoju Mazowsza. Jak mówi jeden z inicjatorów lobbingu na rzecz powstania trasy S12 senator Andrzej Łuczycki, poparcie, jakie otrzymało stowarzyszenie, sprawi, że inaczej na tę inwestycję powinni teraz patrzeć parlamentarzyści. A to od ich decyzji zależy rozpoczęcie budowy.

Budowa drogi według senatora Łuczyckiego powinna rozpocząć się w 2007 roku. O tym, że powinna rozpocząć się jak najszybciej, przekonał się Marek Janeczek, burmistrz Pionek. Pionki nie leżą w pobliżu planowanej drogi, ale odwiedzający je inwestorzy jasno formułują swoje wymagania, tak jak jeden z niemieckich przedsiębiorców. Zadał on dwa pytania: jedno dotyczące odległości dzielącej Pionki od lotniska, a drugie o lokalizację trasy ekspresowej do Kijowa. Wybudowana trasa S12 byłaby zlokalizowana zaledwie 14 km od Pionek. To sprawi, że problemy komunikacyjne dla przedsiębiorców chcących zainwestować w mieście zostaną rozwiązane.
Obradom senackiej komisji gospodarki narodowej przysłuchiwali się m.in radni z Radomia a także innych miast, których przedstawiciele weszli do nowopowołanego stowarzyszenia.
 

·
Registered
Joined
·
734 Posts
Castle_Bravo said:
Nie rozumiem jednej rzeczy. Nie lepiej od razu wybudowac Autostrade?? Przeciez droga i tak bedzie dwupasmowa (przynajmniej mam taka nadzieje).
My nie możemy zbudować dwóch glównych autostrad w kraju, a co dopiero ta trasa.
 

·
Registered
Joined
·
7,800 Posts
Drogę ekspresową z prawdziwego zdarzenia dyrektor Wójtowicz obiecuje… w miejscu obecnej drogi dwujezdniowej Lublin-Piaski. Pieniędzy na tę inwestycję GDDKiA zamierza szukać w kolejnym budżecie Unii Europejskiej, który zacznie obowiązywać w roku 2007. Jeśli znajdą się, to przebudowa i rozbudowa trasy powstałej w latach 70 ubiegłego wieku miałaby nastąpić do roku 2010. Obejmie odcinek długości 12,3 km od wspomnianego już Kalinówka, gdzie w przyszłości znajdzie się krańcowy węzeł lubelskiej obwodnicy do początku otwartej w październiku obwodnicy Piasków. Nowoczesną arterię samochodową projektuje biuro Trakt z Siemianowic Śląskich. Ma na to czas do 30 września 2005 r. – Będzie wygodnie i bezpiecznie. Planujemy poszerzenie pasa drogowego, budowę pięciu wiaduktów, w tym dla węzła Świdnik, czterech kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych i dróg serwisowych – wymienia jednym tchem dyrektor Grzegorz Nowaczyk z Traktu. W grę nie wchodzą żadne odstępstwa od standardu drogi ekspresowej. To zaś oznacza, że dostęp do przebudowanego odcinka z dróg bocznych będzie możliwy wyłącznie poprzez węzły odległe o kilkanaście kilometrów – jeden obok Świdnika, drugi obok Piasków. Obecnie wjazd na trasę ma każda sąsiadująca z nią posesja.
Tekst pochodzi z portalu www.nowedrogi.pl

http://www.trakt.pl/w_realizacji/dk12_piaski/index.htm
 
1 - 20 of 1385 Posts
Top