SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1864 Posts

·
Obywatel Świata
***** ***
Joined
·
8,616 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)[S16] Olsztyn - Ełk - Białystok

DROGA EKSPRESOWA S16 - droga ekspresowa w północno-wschodniej Polsce mająca za zadanie przejąć ruch drogowy w kierunku wschód-zachód. Łączna docelowa długość drogi ekspresowej wynosi ok. 225 km

Poniżej na czerwono najnowsze wieści o S16

Na PM proszę o dane które uważacie, że powinny znalezć się w tym miejscu. :)

Odcinki S 16 :
1 – OLSZTYN – WÓJTOWO
odcinek zrealizowany
2008 08 08 DŚU (wariant II niebieski)
2009 03 10 decyzja stała się ostateczna (okres obowiązywania 6 lat)
2013 01 31 zmiana DŚU (zmiana nie ma wpływu na termin ważności DŚU)
Do 2015 03 10 – GDDKIA składa wniosek o zmianę ZNRID oraz wniosek o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia wniosku (przez wybranego wykonawcę Południowej Obwodnicy Olsztyna)
2018 12 20 - otwarcie odcinka w.Olsztyn Wschód - Wójtowo o długości 2,4 km w formie przejezdności
2019 02 01 - otwarcie odcinka w.Olsztyn Jaroty - w.Olsztyn Wschód o długości 8,4 km w formie przejezdności
2019 07 01 - otwarcie odcinka w.Olsztyn Południe - w.Olsztyn Jaroty o długości 5,0 km w formie przejezdności (ograniczenie do 100km/h)
2019 09 14 - otwarcie ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Olsztyna - w.Olsztyn Pieczewo wraz z nowym przebiegiem DK53 o długości 2,3 km w stronę Szczytna

2 – WÓJTOWO – BARCZEWO
2014 10 10 - wydanie DŚU (wariant W3)
2019 03 06 - ogłoszono przetarg na "wykonanie koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” na odcinku od km 24+320 do km 27+927”
2019 04 01 podpisano umowę na "wykonanie koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” na odcinku od km 24+320 do km 27+927”
2019 09 - termin umowny na "wykonanie koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” na odcinku od km 24+320 do km 27+927”
2019 10 25 - wszczęcie postępowania o wydanie DŚU dla odcinka obwodnicy Olsztyna (od w. Olsztyn Wschód do w.Wójtowo)
2020 09 17 - wydanie DŚU dla obwodnicy Wójtowa (od w. Olsztyn Wschód do w.Wójtowo)

3 – BARCZEWO – BISKUPIEC
Jezdnia północna wykonana
2014 10 10 - wydanie DŚU (wariant W3)
2020 01 - wszczęcie postępowania o wydanie zaktualizowanej DŚU dla odcinka koniec obwodnicy Wójtowa - Biskupiec
2020 09 11 wydano zaktualizowaną DŚU dla odcinka koniec obwodnicy Wójtowa - Biskupiec (aktualizacja do drogi o standardzie S)

4 – BISKUPIEC – BORKI WIELKIE
odcinek zrealizowany

5 – BORKI WIELKIE – MRĄGOWO
2015 05 05 wydanie DŚU (według wariantu 2 dla drogi krajowej nr 16 i według wariantu 3 dla drogi krajowej nr 59)
2017 01 11 wybrano wykonawcę KP - Transprojekt Gdański sp. z o.o. z ceną 3 306 609 zł. brutto
2017 01 27 podpisano umowę z wybranym wykonawcą KP (termin realizacji 15 m-cy)
2018 09 19 - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę odc. Borki Wielkie - Mrągowo
2019 02 15 - otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę odc. Borki Wielkie - Mrągowo
2019 05 10 - unieważnienie przetargu na zaprojektowanie i budowę odc. Borki Wielkie - Mrągowo (powód - wszystkie oferty wykraczały poza budżet inwestora)
2019 08 26 ponowne ogłoszenie przetargu na "Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo"
2020 05 28 podpisano umowę na "Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo". Wykonawca PORR (wartość kontraktu 625,9 mln zł). Termin realizacji 36 m-cy
2020 12 23 złożono wniosek o wydanie ZRID
2021 06 18 wydano ZRID
2021 06 29 przekazano wykonawcy teren i plac budowy, można rozpoczynać prace budowlane


6 - MRĄGOWO – ORZYSZ
Brak wyboru wariantu przebiegu drogi. Brak DŚU
2017 07 24 - wybrano wykonawcę STEŚ z elementami KP dla odcinka Mrągowo - Ełk (Europrojekt Gdańsk S.A. (lider) oraz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (partner) z ceną 12 964 200,00 zł. brutto)
2017 09 04 - podpisano umowę z wybranym wykonawcą STEŚ z elementami KP (termin realizacji 37 m-cy)
2020 12 22 złożono wniosek o wydanie DŚU

7 – ORZYSZ – EŁK
Brak wyboru wariantu przebiegu drogi. Brak DŚU
2017 07 24 - wybrano wykonawcę STEŚ z elementami KP dla odcinka Mrągowo - Ełk (Europrojekt Gdańsk S.A. (lider) oraz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (partner) z ceną 12 964 200,00 zł.)
2017 09 04 - podpisano umowę z wybranym wykonawcą STEŚ z elementami KP (termin realizacji 37 m-cy)
2020 12 22 złożono wniosek o wydanie DŚU

8 – OBWODNICA EŁKU etap III i IV
odcinek zrealizowany

9 – OBWODNICA EŁKU – S61
odcinek w budowie
2016 04 15 - odcinek na etapie postępowania przetargowego na projekt i realizację
2018 07 19 - podpisano umowę z wykonawcą (konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. Warszawa, Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok).Wartość zadania wynosi ok. 685,9 mln zł (19 km S61 + 3,425 km S16).
2020 09 22 - wydano ZRID
2022 07 31 - termin zakończenia prac


10 - EŁK – KNYSZYN
2016 05 19 - zmiana rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
2018 09 12 - ogłoszono przetarg na "Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej " (termin realizacji 29 m-cy)
2019 01 14 - podpisano umowę na "Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej " (termin realizacji 29 m-cy) Wykonawca firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. , wartość kontraktu 4,78 mln zł

Olsztyn (a właściwie Wójtowo) – Biskupiec (dobudowa drugiej jezdni) – 25.5 km
km. ok.153+000 - km. ok. 178+500
GPR 2005 - 11757 pojazdów na dobę (odcinek Olsztyn - Barczewo)
GPR 2010 - 12689 pojazdów na dobę (odcinek Olsztyn - Barczewo)
GPR 2015 - 16459 pojazdów na dobę (odcinek Olsztyn - Barczewo)
ODCINEK OCZEKUJĄCY NA OGŁOSZENIE PRZETARGU

Strona inwestycji :
http://dk16-olsztyn-biskupiec.pl/


BROSZURA INFORMACYJNA O DK16
Dane techniczne (wg SIWZ) :
- klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)​
- prędkość proj. 100 km/h​
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś​
- przekrój poprzeczny 2*2​
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021​
- węzły drogowe : „Lęgajny” , „Barczewo” w km. ok. 161+250 km , „Kromerowo” – węzeł wykonywany w ramach budowy odcinka Barczewo - Biskupiec​
- likwidacja skrzyżowań w km. około 159+340, 157+147,155+025.​
- wydzielenie MOP kat.I​


2002 09 15 - 2004 11 28 - Modernizacja drogi nr 16 wokół Olsztyna, polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 16 na odcinku Naglady – Olsztyn od km 127+000 do km 135+627,77 na odcinku ul. Sielska w Olsztynie od ulicy Kłosowej do hotelu Novotel od km 0+000 do km 1+596,97 jezdnia lewa i km 1+527,67 jezdnia prawa (w układzie lokalnym). Na odcinku granica miasta Olsztyn – Wójtowo od km 150+000 do km 153+750. Budowa 2 przejść podziemnych dla pieszych na odcinku Naglady – Olsztyn i Olsztyn – Naglady, kategoria ruchu KR 5. Przekrój poprzeczny: odcinki Naglady – Olsztyn i Olsztyn – Wójtowo 2x3,5+2x2; ulica Sielska 2x2x3,5. Generalny wykonawca : SKANSKA. Wartość kontraktu: 13363.6 tyś EUR

2006 09 11 - 2008 11 11 - Rozbudowa drogi krajowej Nr 16 - etap II odcinek Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - budowę jednojezdniowej drogi klasy GP z poboczami bitumicznymi; - przebudowę skrzyżowań i jednego węzła drogowego; - przebudowę dróg poprzecznych (powiatowych i gminnych); - budowę dróg dojazdowych; - przebudowę i budowę przepustów; - budowę lub przebudowę 6 obiektów mostowych; - budowę 3 przejazdów pod drogą; - remont 1 wiaduktu w ciągu istniejącej drogi; - budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska; - przebudowę i budowę odwodnienia drogi; - przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej; - przebudowę uzbrojenia terenu.
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum - kwota 133.517.116,75 zł. brutto

2008 12 30 – ogłoszenie przetargu na :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w koordynacji z projektem pt. "Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odc. Barczewo - Biskupiec od km około 162+100 do km około 180+500", Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (etap I i II), Koncepcji Programowej oraz Projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji: Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn - Biskupiec od km około 153+000 do km około 178+500

2009 02 13 – otwarcie ofert [DK16] Grudziądz - Olsztyn - Ogrodniki (LT)
2009 03 30 - wybór wykonawcy STEŚ I i II, KP, PB, PW.
2009 04 10 - podpisanie umowy na STEŚ I i II, KP, PB, PW (wykonawca Scott Wilson Sp. z o.o.)
2010 04 13 - przekazano STEŚ I
2010 05 11 - przekazano STEŚ I do Centrali
2010 09 17 - przekazano STEŚ II
2010 10 28 - odebrano od projektanta STEŚ II
2010 11 03 - ZOPI
2012 05 09 - protokół z KOPI Link
2014 02 - złożenie wniosku o wydanie DŚU
2014 10 10 - wydano DŚU (wariant W3)
2018 12 20 - otwarcie odcinka w.Olsztyn Wschód - Wójtowo o długości 2,4 km w formie przejezdności i formacie 2*2
2019 02 01 - otwarcie odcinka w.Olsztyn Jaroty - w.Olsztyn Wschód o długości 8,4 km w formie przejezdności i formacie 2*2
2019 03 06 - ogłoszono przetarg na "wykonanie koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” na odcinku od km 24+320 do km 27+927” - obwodnica Wójtowa
2019 04 01 podpisano umowę na "wykonanie koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” na odcinku od km 24+320 do km 27+927” - obwodnica Wójtowa
2019 09 14 - otwarcie w.Olsztyn Pieczewo wraz z nowym przebiegiem DK53 o długości 2,3 km w stronę Szczytna
2019 09 - termin umowny na "wykonanie koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” na odcinku od km 24+320 do km 27+927” - obwodnica Wójtowa
2019 10 25 - wszczęcie postępowania o wydanie DŚU dla odcinka obwodnicy Olsztyna (od w. Olsztyn Wschód do w.Wójtowo)
2020 01 - wszczęcie postępowania o wydanie zaktualizowanej DŚU dla odcinka koniec obwodnicy Wójtowa - Biskupiec

2020 09 11 wydano zaktualizowaną DŚU dla odcinka koniec obwodnicy Wójtowa - Biskupiec (aktualizacja do drogi o standardzie S)
2020 09 17 - wydanie DŚU dla obwodnicy Wójtowa (od w. Olsztyn Wschód do w.Wójtowo)2007 12 16 Fotorelacja Wójtowo- Barczewo - autor mienszewik
2008 07 08 Fotorelacja Olsztyn - Barczewo - autor marol80
2008 07 17 Fotorelacja - obwodnica Barczewa - autor marol80
2008 09 01 Fotorelacja Olsztyn - Barczewo - autor marol80
2008 09 15 Fotorelacja Olsztyn - Barczewo - autor marol80
2008 11 09 Fotorelacja z odcinka Olsztyn - Barczewo - autor projektor
2008 12 20 Fotorelacja z odcinka Olsztyn - Barczewo - autor projektor
2009 04 25 Fotorelacja z usuwania usterek w Wójtowie - autor los77
2009 05 02 Fotorelacja z odcinka Wójtowo- Barczewo - autor los77
2009 05 10 Fotorelacja po usunięciu usterek w Wójtowie - autor los77
2009 07 05 Fotorelacja z próby usunięcia usterek na odc. WOjtowo - Barczewo - autor los77
2011 06 04 Fotorelacja z odc. Wójtowo - Barczewo - autor los77
węzeł Barczewo – węzeł Biskupiec – 19,7 km
(16c) km. 11+707 - km. 13+628
km. 162+195 - km. 179+978
GPR 2005 - 7814 pojazdów na dobę
GPR 2010 - 8711 pojazdów na dobę
GPR 2015 - 9397 pojazdów na dobę
ODCINEK ODDANY DO RUCHU (jedna jezdnia)Dane techniczne (wg SIWZ) :
- klasa GP (KR5) z docelowym rozwiązaniem technicznym dla klasy S​
- przekrój poprzeczny 1*2, w rejonie węzłów 2*2 (docelowo całość 2*2)​
- dla odcinków dwujezdniowych : szerokość jezdni 2*7m, pasów awaryjnych 2*2,5, pasa rozdziału 5m (w tym dwie opaski po 0,5m), poboczy gruntowych 2*1,75m (miejscami 2,25m)​
- dla odcinków jednojezdniowych : szerokość jezdni 1*7m, szerokość poboczy utwardzonych 2*2m, poboczy gruntowych 1m i 4m (przyszły pas rozdziału), pobocz gruntowe 1,75m w miejscach lokalizacji ekranów i 2*0,75m na moście przez Wipsówkę.​
- węzeł klasy WB w km 169+000 (typ karo z dwoma rondami)– skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1483N ,​
- węzeł klasy WB w km 179+500 (typ karo z dwoma rondami) – skrzyżowanie z drogą DK 57.​


Generalny wykonawca – STRABAG (wartość kontraktu 342.197.965,21 PLN)

2008 08 26 - przekazanie placu budowy
2010 11 10 - zakończenie robót
2020 01 - wszczęcie postępowania o wydanie zaktualizowanej DŚU dla odcinka koniec obwodnicy Wójtowa - Biskupiec (obejmującego drugą jezdnię na odcinku Barczewo-Biskupiec)
2020 09 11 wydano zaktualizowaną DŚU dla odcinka koniec obwodnicy Wójtowa - Biskupiec (aktualizacja do drogi o standardzie S)

Mapy dla odcinka Barczewo - Biskupiec - autor posta Białostoczanin


2008 07 09 Fotorelacja - autor marol80
2008 10 17 Fotorelacja - autor marol80
2008 10 17 Fotorelacja c.d. - autor marol80
2008 12 01 Fotorelacja z okolic w. Kromerowo - autora marol80
2009 03 05 Fotorehttps://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=45589943lacja z odcinka Barczewo-Kromerowo - autor marol80
2009 03 05 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor marol80
2009 03 Fotorelacja - autor Mateusz25
2009 05 01 Fotorelacja - autor los77
2009 05 05 Fotorelacja z odcinka Barczewo Kromerowo - autor marol80
2009 05 05 Fotorelacja z odcinka Kromerowo Biskupiec- autor marol80
2009 05 11 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Kromerowo - autor Ranov
2009 05 19 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.1 - autor meris89
2009 05 19 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.2 - autor meris89
2009 06 11 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Kromerowo - autor marol80
2009 06 14 Fotorelacja z węzła Biskupiec - autor los77
2009 06 28 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor Mateusz25
2009 07 05 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor los77
2009 07 27 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor marol80
2009 07 30 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor mako22
2009 08 09 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor los77
2009 08 20 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec cz.1 - autor marol80
2009 08 20 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec cz.2 - autor marol80
2009 09 01 Fotorelacja - mur gabionowy przy jeziorze - autor strona inwestycji DK16 Barczewo - Biskupiec
2009 09 06 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo - autor los77
2009 09 06 Fotorelacja z węzła Kromerowo - autor los77
2009 09 06 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor los77
2009 09 06 Fotorelacja z węzła Biskupiec - autor los77
2009 09 15 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo - autor marol80
2009 11 05 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo - autor marol80
2009 11 05 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor marol80
2009 12 06 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo (do PG5) - autor marol80
2009 12 06 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor marol80
2010 03 04 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.1 - autor marol80
2010 03 04 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.2 - autor marol80
2010 06 06 Fotorelacja Barczewo - Kromerowo - autor los77
2010 06 06 Fotorelacja z węzła Kromerowo - autor los77
2010 06 06 Fotorelacja Kromerowo - Biskupiec - autor los77
2010 06 06 Fotorelacja z węzła Biskupiec - autor los77
2010 07 03 Fotorelacja Barczewo Biskupiec cz.1/2 - autor los77
2010 07 03 Fotorelacja Barczewo Biskupiec cz.2/2 - autor los77
2010 07 21 Fotorelacja Barczewo Biskupiec - autor Mateusz25
2010 08 08 Fotorelacja Barczewo Biskupiec - autor los77
2010 09 08 Fotorelacja Kromerowo - Barczewo - autor OldHorse
2010 10 16 Wideorelacja Barczewo Biskupiec - autor los77
2010 10 16 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.1 - autor los77
2010 10 16 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.2 - autor los77
2010 10 10 Wideorelacja Barczewo Biskupiec cz.1 - autor wojterek
2010 10 10 Wideorelacja Barczewo Biskupiec cz.2 - autor wojterek
2010 11 13 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.1 - autor los77
2010 11 13 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.2 - autor los77
2011 06 04 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.1 - autor los77
2011 06 04 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.2 - autor los77
2012 06 19 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo MOP i przejście dla zwierząt - autor los77
węzeł Biskupiec – Borki Wielkie – 8,2 km
km. 180+300 - km. 188+513
GPR 2005 - 7828 pojazdów na dobę
GPR 2010 - 6932 pojazdów na dobę
GPR 2015 - 9033 pojazdów na dobę
ODCINEK ODDANY DO RUCHU
Strona inwestycji :
Znaki drogowe | Tioman - producent znaków drogowych

Wykonawcy :
Lider - ALPINE Bau GmbH, Alte Bundesstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Austria
Partner - HYDROGEO – POLSKA S.A., Ul. Ryżowa 43 D, lok. 3, 02-495 Warszawa
Wartość kontraktu : 146 518 922,76 brutto
W dniu 2013 06 21 Inwestor zerwał umowę z Wykonawcą
Od 2013 10 01 nowy Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego - uzyskanie przejezdności odcinka
PROWERK - bariery linowe

Dane techniczne (wg przetargu na roboty budowlane) :
- klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)​
- prędkość projektowa 100 km/h​
- prędkość miarodajna 110 km/h​
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś (KR5)​
- przekrój poprzeczny 2*2 (2*3,5m + pas awaryjny 2,5m, opaska 0,5m, pobocze gruntowe 0,75m (1,25m przy konieczności stosowania barier stalowych) , pas rozdziału 5m.​
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021​
- minimalny promień poziomy - 1000m​
- największe dopuszczalne pochylenie niwelety 5 %​
- węzeł „Borki Wlk” klasy WB w km 186+583 (typ karo z dwoma rondami)​


Mapa odcinka Biskupiec - Borki Wielkie

Mapa węzła Borki Wielkie

2005 11 30 – DUL dla dwóch jezdni
2006 12 20 – DŚU dla jednej jezdni
2008 06 08 – otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji PB (II jezdni wraz z DŚU dla drugiej jezdni)
2008 08 26 – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji PB (II jezdni wraz z DŚU dla drugiej jezdni)
2008 12 10 - termin wykonania projektu na drugą jezdnię (wykonawca Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o. ul. Polna 1 "b"/10, 10-059 Olsztyn, cena brutto : 834.162,80 zł)
2008 12 29 – postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia ROŚ
2009 03 03 – przekazano ROŚ do uzgodnienia dla Centrali GDDKiA
2009 03 25 - pismo DŚR o konieczności poprawienia ROŚ
2009 04 24 - uzgodnienie przez DŚR poprawionego ROŚ
2009 04 29 – przekazanie poprawionego ROŚ do organu wydającego DŚU
2009 05 05 - pismo Burmistra Biskupca o wznowieniu zawieszonego postępowania o wydanie DŚU
2009 06 12 - postanowienie PPIS uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
2009 07 14 DŚU dla dwóch jezdni
2009 11 27 ogłoszono przetarg na roboty budowlane
2009 12 29 złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2010 07 02 Zestawienie ofert na budowę odcinka
2010 11 17- podpisanie umowy z wykonawcą robót
2010 11 29 - rozpoczęcie robót
2010 12 01 - przekazanie placu budowy
2011 05 18 - podpisanie umowy z wykonawcą
2013 03 18 - pierwotny termin wykonania inwestycji
2013 06 21 - rozwiązanie umowy z ALPINE
2013 09 23 - podpisanie umowy z MOSTREM Beata Jędrychowska na "Wykonanie remontu podpór istniejącego wiaduktu nad linią PKP Szczytno-Biskupiec w ciągu drogi krajowej nr 16 koło miejscowości Parleza"
2013 10 01 - podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na „Wykonanie robót niezbędnych dla przejezdności oraz zabezpieczenia robót na okres zimowy na odcinku drogi krajowej nr 16 w ramach realizacji zadania na Zakończenie kontraktu pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69.”
2013 10 29 - Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym PrOWERk Sp. z o.o. ul. Lubicz 25, 31-500 Kraków, na „Ustawienie barier ochronnych drogowych i mostowych, słupków prowadzących i krawędziowych oraz drogowych osłon przeciwolśnieniowych w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”
2013 11 29 - Podpisanie aneksu nr 1 między Zamawiającym, a PBDiM Mińsk Mazowiecki. Termin zakończenia prac związanych z uzyskaniem przejezdności, wyznaczono na dzień 23.12.2013r.
2013 11 29 - Podpisanie umowy między Zamawiającym, a PBDiM Mińsk Mazowiecki, na wykonanie usługi "Czyszczenie i przepłukanie głównych kolektorów sieci kanalizacji deszczowej".
2013 12 03 - ruch przekierowany na nowy ślad DK16 (uzyskanie przejezdności), od Biskupca do węzła Borki Wielkie profil 2*2, za węzłem w stronę Mrągowa ruch odbywa się nową południową jezdnią 1*2.
2013 12 23 zakończenie prac PBDiM Mińsk Mazowiecki
2014 04 15 - podpisanie z SKANSKA SA,umowy na dokończenie przerwanej przez konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo budowy drogi krajowej nr 16 Biskupiec - Borki Wielkie. Wartość brutto kontraktu : 25 316 104,94 zł
2014 07 29 - zakończenie prac przez PROWERK
2014 08 04 - zakończenie wszystkich prac

2009 07 15 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - wycinka drzew - autor marol80
2009 12 09 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - przed rozpoczęciem prac - autor marol80
2010 10 16 Wideorelacja Biskupiec - Borki Wielkie - autor wojterek
2011 04 03 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - przed rozpoczęciem prac - autor jimpor
2011 06 04 Wideorelacja Biskupiec - Borki Wielkie - autor los77
2011 06 26 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - rozpoczęcie prac - autor jHohlick W-M
2011 10 06 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - autor los77
2012 03 16 Wideorelacja Biskupiec - Borki Wielkie - autor los77
2012 06 19 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor los77
2012 06 19 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor los77
2012 07 24 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor los77
2012 07 24 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor los77
2012 07 31 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor los77
2012 07 31 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor los77
2012 10 01 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie WD4 - autor Hohlick W-M
2012 10 02 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor Hohlick W-M
2012 10 02 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor Hohlick W-M
2012 10 02 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.3 - autor Hohlick W-M
2012 10 02 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.4 - autor Hohlick W-M
2012 10 02 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.5 - autor Hohlick W-M
2012 10 02 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.6 - autor Hohlick W-M
2013 03 07 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor los77
2013 03 07 Fotorelacja Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor los77
Borki Wielkie – Mrągowo – ok. 13,1 km
km. 189+000 - 206+600
GPR 2005 - 7828 pojazdów na dobę, 8334 pojazdów na dobę (odcinek miejski 204+000 - 206+600)
GPR 2010 - 6932 pojazdów na dobę, 9644 pojazdów na dobę (odcinek miejski 204+000 - 206+600)
GPR 2015 - 9033 pojazdów na dobę, 10953 pojazdów na dobę (odcinek miejski 204+000 - 206+600)
ODCINEK W BUDOWIE
Strona inwestycji :
Polska

Ogłoszony 19 września 2018 roku przetarg obejmuje :
od km 0+000 do km. 13+088 zaprojektowanie i budowę odcinka
od km 13+088 do km 15+602 zaprojektowanie odcinka


Dane techniczne dla S16 (wg PFU na projekt i budowę) :
Przekrój budowany - 2x2​
Przekrój docelowy - 2x2​
rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna​
klasa techniczna - S​
prędkość projektowa Vp - 100 km/h​
ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m​
pas dzielący wraz z opaskami - 5 m​
rezerwa pod trzeci pas ruchu​
dla przekroju docelowego - nie dotyczy​
szerokość opaski - 0,5 m​
pas awaryjny - 2,5 m​
szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska​
kategoria ruchu - KR 6​
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś​
skrajnia pionowa - 5,0 m​
pochylenie poprzeczne - 2,5 %​
maksymalne pochylenia podłużne - 3,75 %​
2006 09 07 - 2006 10 07 Odnowa nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 16 odc. Olsztyn - Mrągowo od km 200+660 do km 201+600 m. Marcinkowo ( 6 311,40 m2 ).Wykonawca : Warmińsko Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn, kwota 520 317,25 zł brutto
2007 11 16 - termin wykonania PB i PW (wykonawca PROFIL Sp. z o.o., wartość kontraktu 1.805.600,00 zł )
2008 11 13 – odebrano ROŚ
2008 12 30 – pismo DŚ o konieczności poprawienia ROŚ
2009 03 30 - otrzymano z DŚR uwagi do ROŚ
2009 05 28 - przekazano ROŚ do uzgodnienia do Centrali
2010 10 27 - ogłoszono przetarg na aktualizację STEŚ II i ROŚ
2010 11 08 - unieważnienie przetargu (brak ofert)
2010 11 16 - ponowne ogłoszenie przetargu na aktualizację STEŚ II i ROŚ
2010 12 06 - otwarcie ofert na aktualizację STEŚII i ROŚ
2010 12 - podpisanie umowy z wykonawcą aktualizacji STEŚII i ROŚ
2015 05 05 wydanie DŚU (według wariantu 2 dla drogi krajowej nr 16 i według wariantu 3 dla drogi krajowej nr 59)
2017 01 11 wybrano wykonawcę KP - Transprojekt Gdański sp. z o.o. z ceną 3 306 609 zł. brutto
2017 01 27 podpisano umowę z wybranym wykonawcą KP (termin realizacji 15 m-cy)
2018 09 19 - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę odc. Borki Wielkie - Mrągowo
2019 02 15 - otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę odc. Borki Wielkie - Mrągowo
2019 05 10 - unieważnienie przetargu na zaprojektowanie i budowę odc. Borki Wielkie - Mrągowo (powód - wszystkie oferty wykraczały poza budżet inwestora)
2019 08 26 ponowne ogłoszenie przetargu na "Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo"
2020 05 28 podpisano umowę na "Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo". Wykonawca PORR (wartość kontraktu 625,9 mln zł). Termin realizacji 36 m-cy
2020 12 23 - złożono wniosek o wydanie ZRID
2021 06 18 wydano ZRID
2021 06 29 przekazano wykonawcy teren i plac budowy, można rozpoczynać prace budowlane


2009 05 19 Fotorelacja - rondo w Mrągowie - autor marol80
2009 11 21 Fotorelacja - Mrągowo cz.1 - autor wojterek
2009 11 21 Fotorelacja - Mrągowo cz.2 - autor wojterek
2009 11 21 Fotorelacja - Mrągowo cz.3 - autor wojterek
2010 07 21 Fotorelacja Mrągowo - autor Mateusz25
Mrągowo – Orzysz – 54,9 km
km. 206+600 - km. 261+500
GPR 2005 - 2791 pojazdów na dobę (Mrągowo - Mikołajki km. 229+900), 1769 pojazdów na dobę (Mikołajki - Orzysz)
GPR 2010 - 2857 pojazdów na dobę (Mrągowo - Mikołajki km. 226+900), 2120 pojazdów na dobę (Mikołajki - Orzysz)
GPR 2015 - 3237 pojazdów na dobę (Mrągowo - Mikołajki km. 226+900), 2461 pojazdów na dobę (Mikołajki - Orzysz)
ODCINEK NA ETAPIE WYKONYWANIA STEŚ Z ELEMENTAMI KP
Strona inwestycji :
Wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk – Kolejna witryna oparta na WordPressie

Dane techniczne (wg SIWZ na STEŚ z elementami KP) :
• klasa drogi S (droga ekspresowa),​
• prędkość projektowa 100 km/h (lokalne obniżenie prędkości projektowej do 80km/h.)​
• nośność 115 kN/oś,​
• kategoria ruchu – należy wyznaczyć na podstawie prognozowanego ruchu,​
• dostępność ograniczona - poprzez węzły drogowe lub skrzyżowania,​
• przekrój poprzeczny 2x2 docelowy – w pierwszym etapie (będącym przedmiotem opracowania objętego niniejszym zamówieniem) budowa jednej jezdni na całej długości lub na odcinkach międzywęzłowych (w ramach zamówienia, na podstawie prognozy ruchu, Wykonawca wykona analizę wariantowania przekroju S16).​
• Minimalna kategoria ruchu dla dróg serwisowych bitumicznych – KR2,​
• Parametry techniczne dróg dojazdowych (szerokość, nośność, Vp) należy przyjąć na podstawie prognozowanego ruchu i struktury rodzajowej oraz uzgodnień właściwych zarządców dróg.​


LINK DO WARIANTÓW DROGI S-16 - MRĄGOWO - EŁK - UWAGA 100 MB

2006 08 22 - 2006 11 30 Przebudowa drogi krajowej nr 16 w miejscowości: Zełwągi od km 221+278 do km 222+278 do km 222+238, Woźnice od km 234+610 do km 235+370 i tunelowe przejście dla pieszych w nasypie kolejowym w km 226+840 w Mikołajkach. Zakres robót : Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego około 12 tyś. m2 oraz tunel przejścia podziemnego dla pieszych w nasypie kolejowym. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn - Lider, kwota 4.733.600,00 PLN
2009 03 30 - podpisanie umowy na opracowanie dodatkowych wariantów do STEŚ I (wykonawca firma Pracownia Projektowo-Konsultingowa Budowy Dróg i Mostów DROMOS)
2009 11 - odebrano STEŚ I
2013 12 12 termin zakończenia remontu wiaduktu w Mikołajkach
2016 04 12 rząd postanawia przeznaczyć 23 mln. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Mrągowo - Ełk
2017 07 24 - wybrano wykonawcę STEŚ z elementami KP dla odcinka Mrągowo - Ełk (Europrojekt Gdańsk S.A. (lider) oraz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (partner) z ceną 12 964 200,00 zł.)
2017 09 04 - podpisano umowę z wybranym wykonawcą STEŚ z elementami KP (termin realizacji 37 m-cy)
2020 12 22 - złożono wniosek o wydanie DŚU

2009 07 17 Fotorelacja z Mikołajek - autor Mr X
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.1 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.2 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.3 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.4 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.5 - autor wojterek
Orzysz – Ełk – ok. 28,3 km
km. 261+500 - 289+800
GPR 2005 - 4116 pojazdów na dobę (miasto Orzysz do km. 265+800), 3098 pojazdów na dobę (Orzysz - Ełk)
GPR 2010 - 4510 pojazdów na dobę (miasto Orzysz do km. 265+800), 3726 pojazdów na dobę (Orzysz - Ełk)
GPR 2015 - 4365 pojazdów na dobę (miasto Orzysz do km. 265+800), 3702 pojazdów na dobę (Orzysz - Ełk)
ODCINEK NA ETAPIE WYKONYWANIA STEŚ Z ELEMENTAMI KP
Strona inwestycji :
Wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk – Kolejna witryna oparta na WordPressie

Dane techniczne (wg SIWZ na STEŚ z elementami KP) :
• klasa drogi S (droga ekspresowa),​
• prędkość projektowa 100 km/h (lokalne obniżenie prędkości projektowej do 80km/h.)​
• nośność 115 kN/oś,​
• kategoria ruchu – należy wyznaczyć na podstawie prognozowanego ruchu,​
• dostępność ograniczona - poprzez węzły drogowe lub skrzyżowania,​
• przekrój poprzeczny 2x2 docelowy – w pierwszym etapie (będącym przedmiotem opracowania objętego niniejszym zamówieniem) budowa jednej jezdni na całej długości lub na odcinkach międzywęzłowych (w ramach zamówienia, na podstawie prognozy ruchu, Wykonawca wykona analizę wariantowania przekroju S16).​
• Minimalna kategoria ruchu dla dróg serwisowych bitumicznych – KR2,​
• Parametry techniczne dróg dojazdowych (szerokość, nośność, Vp) należy przyjąć na podstawie prognozowanego ruchu i struktury rodzajowej oraz uzgodnień właściwych zarządców dróg.​


LINK DO WARIANTÓW DROGI S-16 - MRĄGOWO - EŁK - UWAGA 100 MB

2006 06 23 - 2007 07 31 - Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km 263+063 do km 269+800 w m. Wierzbiny. Zakres robót : Wykonanie nawierzchni z SMA około 47.000 m2. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kwota 14.299.463,10 zł.
2016 04 12 rząd postanawia przeznaczyć 23 mln. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Mrągowo - Ełk
2017 07 24 - wybrano wykonawcę STEŚ z elementami KP dla odcinka Mrągowo - Ełk (Europrojekt Gdańsk S.A. (lider) oraz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (partner) z ceną 12 964 200,00 zł.)
2017 09 04 - podpisano umowę z wybranym wykonawcą STEŚ z elementami KP (termin realizacji 37 m-cy)
2020 12 22 - złożono wniosek o wydanie DŚU

2008 01 29 Fotorelacja Ełk - Orzysz - autor Białostoczanin
2008 01 29 Fotorelacja Orzysz - Ełk - autor Białostoczanin
2008 01 29 Fotorelacja po remoncie - autor Białostoczanin
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.1 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.2 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.3 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.4 - autor wojterek
2010 10 28 Wideorelacja HD 720 Ełk - Orzysz - autor nieznany
Obwodnica Ełku (etap III i IV) – 4,6 km
km. 289+774 - km. 291+615
(16a) km. 0+000 - km. 2+181
km. 294+509 - km. 296+983
GPR 2005 - 7880 pojazdów na dobę
GPR 2010 - 12903 pojazdów na dobę
GPR 2015 - 7409 pojazdów na dobę (po oddaniu obwodnicy do użytkowania)
ODCINEK ODDANY DO RUCHUEtap III -dane techniczne (wg przetargu na roboty budowlane) :
- klasa GP (parametry jak dla S)​
- prędkość proj. 70 km/h, prędkość miarodajna 90 km/h​
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś​
- przekrój poprzeczny 2*2 , docelowo 2*3 (pas ruchu 3,5m, pas awaryjny 2,5m , pas dzielący jezdnie 12,0m)​
- kategoria ruchu KR6​
- węzeł drogowy "Ełk - Zachód" typ WB (km 2+279,20)​
- węzeł drogowy "Ełk - Północ" typ WB (km 4+131,86)​


Etap IV -dane techniczne (wg przetargu na roboty budowlane) :
- klasa GP​
- prędkość proj. 60 km/h, prędkość miarodajna 70 km/h​
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś​
- przekrój poprzeczny 1*2 (pas ruchu 3,5m)​
- kategoria ruchu KR6​2006 10 12 - 2006 12 12 Remont nawierzchni bitumicznych dróg krajowych Nr 16 i 65 w m. Ełk (DK16 odcinek od km 292+357 do km. 292+541). Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kwota 449 940,87 zł brutto.
2009 06 29 - DŚU dla etapów III i IV (ostateczna 2009 08 04)
2009 12 18 - ogłoszono przetarg na zadanie p.n. "Budowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65"

2010 11 24 - 2012 06 15 "Budowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65" Generalny Wykonawca : MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów
Partner - Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Sp. jawna, ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice, Zarzecze
Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A., ul. Radzymińska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Cena: 128.836.509,89 zł brutto

2012 07 23 - oddanie do ruchu :)2010 08 06 Fotorelacja Ełk - autor wojterek
2011 01 12 Wideorelacja z rozpoczęcia prac przy ul. Koloni - autor The Worm
2011 01 13 Fotorelacja Ełk -węzeł Ełk Zachód - autor Tarantoga
2011 01 19 Fotorelacja Ełk -ogródki działkowe - autor Tarantoga
2011 01 20 Fotorelacja Ełk -węzeł Kolonia - autor Tarantoga
2011 01 29 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 02 06 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 02 22 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 02 23 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 03 01 Fotorelacja - autor RefereeELK
2011 03 29 Fotorelacja - autor grzesiek30
2011 04 30 Fotorelacja - autor mako22
2011 05 05 Fotorelacja - cz 1/2 - autor NELi
2011 05 05 Fotorelacja - cz 2/2 - autor NELi
2011 06 23 Wideorelacja - autor TV EŁK
2011 07 01 Fotorelacja - autor RoboD7
2011 07 04 Fotorelacja - autor piko70
2011 08 03 Fotorelacja - autor RoboD7
2011 08 14 Fotorelacja - cz. 1/2 - autor mako22
2011 08 14 Fotorelacja - cz. 1/2 - autor mako22
2011 08 21 Fotorelacja - autor RoboD7
2011 08 24 Wideorelacja - autor rolekelk
2011 08 28 Fotorelacja - autor grzesiek30
2011 09 08 Wideorelacja - autor TV EŁK
2011 09 19 Wideorelacja - autor TV EŁK
2011 11 11 Fotorelacja - autor reaping
2011 11 20 Fotorelacja - autor kadym81
2012 02 12 Fotorelacja - autor reaping
2012 02 12 Fotorelacja - cz. 1/3 - autor RefereeELK
2012 02 12 Fotorelacja - cz. 2/3 - autor RefereeELK
2012 02 12 Fotorelacja - cz. 3/3 - autor RefereeELK
2012 02 29 Fotorelacja - autor reaping
2012 03 25 Fotorelacja - autor reaping
2012 04 07 Fotorelacja - autor RoboD7
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 1/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 2/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 3/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 5/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 6/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 7/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 8/8 - autor Lotnik54
2012 05 04 Fotorelacja - autor RoboD7
2012 05 13 Fotorelacja - autor reaping
Obwodnica Ełku - S61 (w. Ełk Wschód) – 3,425 km

ODCINEK W BUDOWIE


2016 04 15 - ogłoszenie przetargu na "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Ełk Południe (bez węzła) - do węzła Wysokie (bez węzła), o długości ok. 20 km wraz z wyplotem dk 16 od węzła Ełk Wschód- do połączenia z obwodnicą Ełku długości około 4km."
2018 07 19 - podpisano umowę z wykonawcą (konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. Warszawa, Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok).Wartość zadania wynosi ok. 685,9 mln zł (19 km S61 + 4 km S16).

Formuła „Projektuj i buduj” obejmuje:

– Fazę projektową – opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej – 26 miesięcy, tj. od dnia 19.07.2018 r. (dzień podpisania Umowy) do dnia 30.09.2020 r.
– Fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych – 16 miesięcy, tj. od dnia 01.10.2020 do dnia 31.07.2022 r. z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

2020 09 22 - wydano ZRID umożliwiający rozpoczęcie głównych prac budowlanych
2022 07 31 - termin zakończenia prac budowlanych
Przedmiotowe zadanie położone jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie ełckim, na terenie gmin: Ełk (miasto i obszar wiejski) oraz Kalinowo. Na ww. odcinku inwestycja polegać będzie na budowie drogi po nowym śladzie. Początek inwestycji zlokalizowany jest na połączeniu z odcinkiem S61 od m. Szczuczyn do węzła Ełk Południe. Koniec analizowanego odcinka łączy się z kolejnym odcinkiem S61, tj. z odc. S61 od węzła Wysokie- do m. Raczki. Odcinek S61 będzie posiadał ograniczoną dostępność względem istniejącej sieci dróg publicznych i zostanie z nią powiązany poprzez węzły drogowe.

Zakres:
I. Projektowy:
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze w tym m.in.:
— rozbiórkę obiektów budowlanych:
2) Roboty drogowe obejmujące:
— budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 20 km,
— budowę wyplotu dk 16 od węzła Ełk Wschód do połączenia z obwodnicą Ełku długości około. 4km,
— budowę węzła drogowego,
— wykonanie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
— budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
— budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
— budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
— budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
— budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
— wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
— budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
— wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
— wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
— zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
3) Budowę obiektów inżynierskich;
4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
— budowę oświetlenia drogowego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, odwodnienia, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
— przebudowę sieci i urządzeń i istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją;
5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zespoły
podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt, ogrodzenie całej drogi ekspresowej;
6) Roboty wykończeniowe, m. in.:
— wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
— przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Ełk - Knyszyn – ok. 70 km

ODCINEK NA ETAPIE WYKONANIA STEŚ


2016 05 19 - zmiana rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
2018 09 12 - ogłoszono przetarg na "Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej " (termin realizacji 29 m-cy)
2019 01 14 - podpisano umowę na "Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej " (termin realizacji 29 m-cy) Wykonawca firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. , wartość kontraktu 4,78 mln zł
2021 06 14 - termin wykonania STEŚ
 

·
Moderator
Joined
·
21,216 Posts
Jak zostanie rozwiązane połączenie obecnej obwodnicy wschodniej w ciągu DK65 do S16 po jej przedłużeniu? Powstanie jakiś łącznik do węzła Ełk Północ? Powstanie nowy węzeł zamiast starego? Powstaną dodatkowe łącznice w typie węzła Oleśnica?
 

·
Moderator
Joined
·
18,832 Posts
Jak zostanie rozwiązane połączenie obecnej obwodnicy wschodniej w ciągu DK65 do S16 po jej przedłużeniu?
Prawdopodobnie ta droga zostanie przedłużona wzdłuż S16 na wschód do połączenia ze "starą" obwodnicą.
 

·
Registered
Joined
·
1,724 Posts
Bo będzie Olsztynek - Olsztyn ;) Też się przez chwilę zdziwiłem, ze Ostróda - Ol nie ma numerka, ale to chyba będzie z czasem droga wojewódzka o ile się nie mylę.
Ruch tranzytowy np Ełk - Grudziądz będzie omijał trasę ostródzką jadąc obwodnicą Olsztyna na Olsztynek, potem S7 do obw. Ostródy i dalej S5... kiedyś, w przyszłości.
 

·
Obywatel Świata
***** ***
Joined
·
8,616 Posts
Discussion Starter · #11 ·
^^ wstrzymywałem się z tego powodu przed postowaniem tu tej mapki.
Może jednak dobrze że ją wstawiłeś, nie należy jej jednak rozpatrywać stricte technicznie, jest to tylko zaznaczenie bardzo orientacyjne i z wieloma błędami merytorycznymi.
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
To plany na te dziesięciolecie czy następne?
Dobre pytanie ;) Ja jej nawet nie widzę pod koniec przyszłego 10-lecia ;) Cóż, na papierze fajnie się kreśli szlaki komunikacyjne, gorzej gdy przyjdzie zderzyć się z realiami w terenie ;) Ale, to jest tak odległa i "mętna" perspektywa realizacyjna, nawet po wprowadzeniu tego odcinka do PBDK, że nia ma co dywagować ;)
 

·
Registered
Joined
·
24 Posts
Jako ,że strona odcinka Mrągowo-Orzysz wygasła , powie ktoś jak ma wyglądać przejście S16 przez Mikołajki? Przecież od północy j. Tałty ,od południa Mikołajskie i Śniardwy , a w najwęższym miejscu jest centrum miasta.
Nie mogę znaleźć informacji.
 

·
rufix
Joined
·
1,237 Posts
W sprawie dalszej budowy drogi nr 16 wiceminister Szmit poinformował, że po wejściu w życie 28 lipca nowej ustawy o zamówieniach publicznych zostanie uruchomiony przetarg na przedstawienie koncepcji realizacyjnej odcinka od Borek Wielkich do Mrągowa, z jego obejściem. – Są już zapewnione 23 miliony złotych na prace koncepcyjne dalszego przebiegu drogi numer 16, bo okazało się, że również tego poprzednicy nie zrobili – dodał wiceminister Jerzy Szmit. Po wpięciu drogi nr 16 od Ełku do Knyszyna do Via Baltica oraz modernizacji linii kolejowej do Ełku, wschodnia część województwa zostanie znakomicie skomunikowana.
http://ro.com.pl/jerzy-szmit-chcemy...anym-drogowo-i-kolejowo-wojewodztwem/01288663

po 28 lipca mają tez byc prowadzone prace nad przebiegiem 16ki Mrągowo -Ełk
 

·
Autostrady Polska
Joined
·
9,491 Posts
oraz modernizacji linii kolejowej do Ełku, wschodnia część województwa zostanie znakomicie skomunikowana.

a w dziale kolejowym czytam że województwa W-M i Podlaskie nie mogą się dogadać i pociągi regionalne na odcinku Ełk - Białystok mogą zacząć jeździć tylko na odcinku Grajewo - Białystok. Komu wierzyć ?
 

·
Obywatel Świata
***** ***
Joined
·
8,616 Posts
Discussion Starter · #19 · (Edited)
http://ro.com.pl/jerzy-szmit-chcemy...anym-drogowo-i-kolejowo-wojewodztwem/01288663

po 28 lipca mają tez byc prowadzone prace nad przebiegiem 16ki Mrągowo -Ełk
Pozwoliłem sobie na krótką analizę bredni v-ce ministra Szita.


"Wiceminister Jerzy Szmit przyznał, że południowa obwodnica jest przykładem gigantomanii, gdyż jest budowana w standardzie autostrady"
Czy ten człowiek wie o czym mówi ? Jakiej autostrady ? Jakiej gigantomanii (węzeł Olsztyn Zachód zamieniony na skrzyżowanie jednopoziomowe, węzeł Pieczewo usunięty) ?
"Nowy rząd miał wybór, albo na półtora roku wstrzymać tę inwestycję i zmienić jej założenia, albo kontynuować według istniejącego projektu."
Zmienić założenia ? To się zdecydujcie czy to ma być szlak ekspresowy skoro sami wpisaliście do PBDKiA szesnastkę jako eSkę (S51 jest przecież jej naturalnym przedłużeniem).

"Jeśli siódemka przejmie ogromną część ruchu, który zmierza do granicy przez Olsztyn, Dywity, to zastanowimy się, czy wydatek rzędu kilku miliardów złotych jest potrzebny. Tym bardziej, że zostanie poprawione bezpieczeństwo ruchu poprzez budowę chodnika w Dywitach i realizację kolejnych inwestycji drogowych w Lidzbarku Warmińskim, Łojdach, Martianach."
Jakie kilka miliardów ?!?!?
A no tak chodnik w Dywitach spowoduje usunięcie tranzytu przez Olsztyn
:nuts:

"W sprawie dalszej budowy drogi nr 16 wiceminister Szmit poinformował, że po wejściu w życie 28 lipca nowej ustawy o zamówieniach publicznych zostanie uruchomiony przetarg na przedstawienie koncepcji realizacyjnej odcinka od Borek Wielkich do Mrągowa, z jego obejściem."
Koncepcja realizacyjna ? O co chodzi temu Panu ?

"Są już zapewnione 23 miliony złotych na prace koncepcyjne dalszego przebiegu drogi numer 16, bo okazało się, że również tego poprzednicy nie zrobili – dodał wiceminister Jerzy Szmit"
No tak poprzednicy zli , trzeba zawsze o tym wspomnieć. Tylko że prace koncepcyjne na dalszym odcinku trwają już od ponad 10 lat (o czym zapomniał ten człowiek). W dalszym ciągu kolejne rządy dają kase jedynie na prace koncepcyjne.

"Po wpięciu drogi nr 16 od Ełku do Knyszyna do Via Baltica oraz modernizacji linii kolejowej do Ełku, wschodnia część województwa zostanie znakomicie skomunikowana."
Czyżby to oznaczało całkowite pominięcie odcinka od Olsztyna do Ełku ? Bardzo niepokojące bo akurat odcinek Ełk - Knyszyn nie jest głównym problem w komunikacji na warmi i mazurach.

"- Chcemy zakończyć kadencję ze skomunikowanym drogowo i kolejowo województwem – podsumował wiceminister Jerzy Szmit."
Gdyby tak od chciania powstawały te inwestycje :eek:hno:


I ten człowiek piastuje stanowisko wiceministra. Olsztyn przeprasza za tego pana.
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Jakie kilka miliardów ?!?!?
A no tak chodnik w Dywitach spowoduje usunięcie tranzytu przez Olsztyn
:nuts:
Jak Szmit raz coś (sobie) "wyliczy" to tak potem nadaje ;) Nie dalej jak w kwietniu br. komunikował wraz z Nicewiczem wielkość kosztów dla S16:
Ełk. Z udziałem wiceministra Jerzego Szmita, wojewody Artura Chojeckiego, dyrektora olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosława Nicewicza, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano dokument otwierający działania związane z przygotowaniem projektu i dokumentacji wartości 23 mln zł. Koszt samej przebudowy wyniesie 4, 5 mld zł.
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797091-p_15.htm
Koncepcja realizacyjna ? O co chodzi temu Panu ?
Spore masz wymagania, by dyletant, sprawujący funkcję w-ce ministra MIB 9 m-cy, posługiwał się fachową terminologią :nuts:
Z drugiej strony, skoro wsród osób piastujących funkcje publiczne od lat w branży, funkcjonuje określanie KP jako projektowanie w przekazie społecznym, to zbytniego odstępstwa nie widział bym też w określeniu "Koncepcji realizacyjnej", choć kuriozalnie to brzmi ;)
 
1 - 20 of 1864 Posts
Top