SkyscraperCity banner

661 - 672 of 672 Posts

·
Registered
Joined
·
124 Posts
Te dwa odcinki już stanowczo za długo wiszą bez DŚU, bo już ponad rok. Coś czuję, że to nieźle opóźni budowę.
Bez przesady z tym, że wiszą długo bez DŚU. Czy taką decyzję wydaje się w dwa miesiące? Bardzo szybko ogłosili postępowanie i podpisali umowę na te dwa anulowane odcinki (decyzja kasująca grudzień 18, podpisana umowa STEŚ-R kwiecień 19). Umowa jest podpisana na 24 miesiące, więc dopiero w 2021 możemy się realnie spodziewać DŚU na te odcinki. To że opóźni to ich budowę jest niemal pewne. Liczę jednak, że ze względu na charakter sprawy, przynajmniej odcinek Łopiennicki szybciej dojdzie do realizacji (skasowano potencjalny obszar Natura 2000 i da się lepiej wytrasować drogę). W przypadku obwodnicy Zamościa może być ciężko o szybkie rozwiązanie sprawy ze względu na większy sprzeciw społeczny w stosunku do Łopiennika.
 

·
Registered
Joined
·
124 Posts
Spotkania miały się odbyć z mieszkańcami od 17 marca.
W obecnej sytuacji może to znacząco wydłużyć konsultacje i dalsze prace projektowe.
Nie obędą się, czekają na wnioski do 6 kwietnia. Raczej to nie wydłuży okresu projektowania znacząco, bo i tak mieli czekać dwa tygodnie na wnioski od mieszkańców. Podobny mechanizm zastosowali przy dwóch odcinkach, gdzie jest teraz STEŚ-R.
 

·
Registered
Joined
·
220 Posts
Ważne informacje w sprawie projektowanej budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

Kilka informacji odnośnie konsultacji w związku z obecną sytuacją.
W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, zaplanowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych na 25 marca br. (środa) w świetlicy wiejskiej w Sitańcu w sprawie Wykonania Dokumentacji Projektowej w stadium STEŚ-R oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” (Część 3) jest ODWOŁANE.
Materiały i wnioski do zgłaszania uwag, propozycji, spostrzeżeń oraz opinii dotyczących rozwiązań projektowych przebiegających przez teren Gminy Zamość tj.: odcinka nr 5 (węzeł Zamość „Północ”, Część 3) i odcinka nr 6 (węzeł Zamość „Wschód”, KP, Część 2) znajdują się na stronach internetowych:

Odcinek realizowany nr 5 (Część 3), projekt: Mosty Katowice Sp. z o.o., dotyczy Sołectw: Borowina Sitaniecka, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Szopinek, Łapiguz.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36967/Czekamy-na-wnioski-od-mieszkancow-ws-wyboru-wariantu-drogi-S17-Piaski-Zamosc
https://www.gddkia.gov.pl/pl/366/prowadzone
http://s17-piaski-zamosc-wsch.pl/
Odcinek realizowany nr 6 (KP, Część 2), projekt: IVIA S.A. dotyczy Sołectwa: Jatutów.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36869/Spotkania-informacyjne-ws-budowy-drogi-S17-na-odcinku-Zamosc-Hrebenne
https://www.gddkia.gov.pl/pl/366/prowadzone
http://s17-zamoscwsch-hrebenne.pl/ (zakładka do pobrania)Wypełnione wnioski, w sprawie poszczególnych wariantów trasy drogi ekspresowej S17 i jej przebiegu należy wysyłać: Odcinek nr 5 do dnia 13.04.2020 r., Odcinek nr 6 do dnia 06.04.2020 r.:
drogą e-mailową: [email protected]
pocztą tradycyjną: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

Uwaga!
Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2, Urząd Gminy Zamość działa w trybie pracy ograniczonego bezpośredniego kontaktu osobowego.
W związku z powyższym obecnie nie ma możliwości zapoznania się zainteresowanych osób z rozwiązaniami projektowymi bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Źródło
 

·
Registered
Joined
·
4,958 Posts
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji Wojewody Lubelskiego: Nr 263/10 z dnia 23 grudnia 2010 r., znak: IF.I.JS.7111/1-49/10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski w ciągu drogi ekspresowej S17 Warszawa(Zakręt) – Lublin – Zamość – Hrebenne(Lwów), długości 9+580, od km 208+150,00 (istn. DK17) do km 217+237,00 (istn. DK17)" oraz o zmianie ww. decyzji ostatecznej, z dnia 28 listopada 2019 r. nr 153/19 znak: IF-I.7840.5.24.2019.ZS.
 

·
Registered
Joined
·
5,493 Posts
Przyrodnicy chcą zmiany w lokalizacji i wymiarach przejść dla zwierząt na 54-kilometrowym odcinku "siedemnastki" pomiędzy Zamościem a Hrebennem. Planowany odcinek może ich zdaniem stanowić zagrożenie dla życia wilków i rysi.

- Planowana droga S17 przetnie cenne siedliska żyjących na Roztoczu wilków i rysi, a także korytarze ekologiczne łączące ważne ostoje obu gatunków. Będzie także barierą dla przemieszczania się innych zwierząt - alarmuje dr hab. inż. Robert Mysłajek, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".

Dlatego przyrodnicy przesłali do lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opinię na temat projektowanego odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Zamościem i przejściem granicznym w Hrebennem. Stowarzyszenie uważa, że przedstawione w projekcie rozwiązania minimalizujące są niewystarczające.

- Zaproponowaliśmy więc zmiany w lokalizacji i wymiarach przejść dla zwierząt. Obecnie istniejąca już droga krajowa nr 17 stanowi zagrożenie dla życia wilków i rysiów, ale jeszcze większą barierą będzie dla nich droga ekspresowa S17, która przetnie oba korytarze ekologiczne.

- Obecnie na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz w jego sąsiedztwie mieszka 4-5 rysi.

 
661 - 672 of 672 Posts
Top