SkyscraperCity Forum banner

[S17] Piaski - Hrebenne (UA)

700551 Views 1935 Replies 248 Participants Last post by  Wally
Link do starego wątku: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=477311

Istniejący odcinek:


S-17 obwodnica Hrebennego - oznaczona DK17 - 2,0 km
Lata budowy: 2006-08
Data podpisania umowy: 2006-06-08
Wykonawca: MSF (P) & TGA (P)
Koszt: 34 604 001,42 PLN bez VAT
Data otwarcia: 2008-04-28


Aktualny stan prac:

S17 Piaski (w."Chełm") - w."Łopiennik" - 15,6 km
Termin złożenia wniosku o DŚU:
Prognozowany czas uzyskania DŚU:

S17 w."Łopiennik" - w."Krasnystaw I" - 10,8 km
Termin złożenia wniosku o DŚU:
Prognozowany czas uzyskania DŚU:

S17 w."Krasnystaw I"- w."Sitaniec" - 27,1 km
Termin złożenia wniosku o DŚU:
Prognozowany czas uzyskania DŚU:

S17 w."Sitaniec" - w."Hrubieszow" - 13,0 km
Termin złożenia wniosku o DŚU:
Prognozowany czas uzyskania DŚU:

S17 w."Hrubieszow" - Tomaszów Lub. (pocz.obw.) - 29,5 km
Termin złożenia wniosku o DŚU:
Prognozowany czas uzyskania DŚU:

S17 obw. Tomaszowa Lubelskiego - 9,6 km
DŚU 2008-05-30
Wniosek o PnB 2010-03-09
Oczekujemy na PnB sierpień 2010

S17 Tomaszów Lub. (koniec. obw) - Hrebenne (początek obw.) - 17,3 km
Termin złożenia wniosku o DŚU:
Prognozowany czas uzyskania DŚU:
See less See more
  • Like
Reactions: 2
821 - 840 of 1936 Posts
Co to za problem z obiektem mostowym na południowym końcu obwodnicy?
Z tego co mówią miejscowi to już od początku budowy tego obiektu wszystko zaczęło się zapadać, grunt okazał się słabszy niż planowano i musieli ten problem jakoś rozwiązać. Tak naprawdę jego budowa na dobre rozpoczęła się dopiero kilka tygodni temu, ale ma być duża mobilizacja aby ten czas nadrobić (sam widziałem jeszcze kilka dni temu o dość późnej godzinie włączone światła i prowadzone roboty na nim).
  • Like
Reactions: 1
Dzięki za informacje. Tak się czasami zdarza, że teren jest podmokły.
Obwodnica Tomaszowa Lub.:

  • Like
Reactions: 5
Wczoraj były prowadzone prace przy tym problematycznym wiadukcie (lali beton).
  • Like
Reactions: 3
Koledzy powiedzcie mi czy w planie postępowań powinien być przetarg na S17 Piaski - Hrebenne?
Odnośnie S17 Piaski - Hrebenne jest tylko:
1154568


To oznacza, że nie będzie przetargu w tym roku (odnośnie pełnienia nadzoru całego odcinka jest)?
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Raczej nie miałoby sensu ogłaszanie przetargu na nadzór bez przetargu na roboty...
Tak na potwierdzenie naszych teorii o braku przetargów na S17 w tym roku:
  • Like
Reactions: 4
Mam nadzieję, że tylko aktualizowany IN PLUS, a niczego nie będą odejmować ;-)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 marca 2021 r., znak WOOŚ.420.28.2020.LP,
w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że z uwagi na charakter sprawy wymagający dodatkowych wyjaśnień i konieczności dokonania szczegółowej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania opinii, wyznaczono nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej „Tarnawatka” w gminie Tarnawatka, będącego częścią zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” w stadium Koncepcji Programowej Część 2, obejmującą m.in. odcinek realizacyjny nr 7: węzeł „Zamość Południe” (Łabuńki) bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła o długości ok 18,0 km.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 marca 2021 r., znak WSI.512.1.2021.SG,
w sprawie zawiadomienia stron, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie złożonego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w gatunku chronionym – chomik europejski w skutek „pominięcia wpływu budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne na chomika europejskiego”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 marca 2021 r., znak WSI.512.7.2020.SG,
w sprawie zawiadomienia stron, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie złożonego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przez Pana Roberta Korpysza – Prezesa Zarządu Lubelskiego Forum Młodzieży, Paszenki 79, 21-205 Jabłoń, zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w gatunku chronionym – chomik europejski w rejonie „planowanej budowy drogi S17 na odcinku Piaski Zamość i Zamość Tomaszów w skutek pominięcia wpływu budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne na chomika europejskiego”
  • Like
Reactions: 4
Jakie jest zaawansowanie rzeczowe na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (pierwsza jezdnia)?
Jakie jest zaawansowanie rzeczowe na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (pierwsza jezdnia)?
Ze strony kontraktu niby 66,82%
  • Like
Reactions: 1
Ze strony kontraktu niby 66,82%
To już raczej wygląda na "cały" kontakt, tym bardziej, że kwota kontaktu jest już zaktualizowana o aneks na drugą jezdnię.
  • Like
Reactions: 5
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 22 marca 2021 r. decyzji nr 29/2021, znak: IF-I.7840.5.4.2021.ZS, o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Lubelskiego Nr 263/10 z dnia 23 grudnia 2010 r., znak: IF.I.JS.7111/1-49/10, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski w ciągu drogi ekspresowej S17 Warszawa(Zakręt) – Lublin – Zamość – Hrebenne(Lwów), długości 9+580, od km 208+150,00 (istn. DK17) do km 217+237,00 (istn. DK17)”.

  • Like
Reactions: 4
821 - 840 of 1936 Posts
Top