Skyscraper City Forum banner
821 - 840 of 1105 Posts

·
Registered
Joined
·
80 Posts
Co to za problem z obiektem mostowym na południowym końcu obwodnicy?
Z tego co mówią miejscowi to już od początku budowy tego obiektu wszystko zaczęło się zapadać, grunt okazał się słabszy niż planowano i musieli ten problem jakoś rozwiązać. Tak naprawdę jego budowa na dobre rozpoczęła się dopiero kilka tygodni temu, ale ma być duża mobilizacja aby ten czas nadrobić (sam widziałem jeszcze kilka dni temu o dość późnej godzinie włączone światła i prowadzone roboty na nim).
 

·
Registered
Joined
·
514 Posts
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 marca 2021 r., znak WOOŚ.420.28.2020.LP,
w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że z uwagi na charakter sprawy wymagający dodatkowych wyjaśnień i konieczności dokonania szczegółowej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania opinii, wyznaczono nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej „Tarnawatka” w gminie Tarnawatka, będącego częścią zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” w stadium Koncepcji Programowej Część 2, obejmującą m.in. odcinek realizacyjny nr 7: węzeł „Zamość Południe” (Łabuńki) bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła o długości ok 18,0 km.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 marca 2021 r., znak WSI.512.1.2021.SG,
w sprawie zawiadomienia stron, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie złożonego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w gatunku chronionym – chomik europejski w skutek „pominięcia wpływu budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne na chomika europejskiego”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 marca 2021 r., znak WSI.512.7.2020.SG,
w sprawie zawiadomienia stron, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie złożonego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przez Pana Roberta Korpysza – Prezesa Zarządu Lubelskiego Forum Młodzieży, Paszenki 79, 21-205 Jabłoń, zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w gatunku chronionym – chomik europejski w rejonie „planowanej budowy drogi S17 na odcinku Piaski Zamość i Zamość Tomaszów w skutek pominięcia wpływu budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne na chomika europejskiego”
 

·
Registered
Joined
·
6,590 Posts
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 22 marca 2021 r. decyzji nr 29/2021, znak: IF-I.7840.5.4.2021.ZS, o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Lubelskiego Nr 263/10 z dnia 23 grudnia 2010 r., znak: IF.I.JS.7111/1-49/10, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski w ciągu drogi ekspresowej S17 Warszawa(Zakręt) – Lublin – Zamość – Hrebenne(Lwów), długości 9+580, od km 208+150,00 (istn. DK17) do km 217+237,00 (istn. DK17)”.

 
821 - 840 of 1105 Posts
Top