Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 112 Posts

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
O tej wersji S7 wiem. Ale zastanawiam się co będzie nim zostanie podjęta decyzja o ewentualnej budowie S7 na trasie Lotnisko-Tarczyn. Czy bedzie tymczasowy wjazd od strony Dawid
A czy jest tam droga o odpowiedniej klasie (minimum G) która może mieć powiązanie z trasą ekspresową ? Drogi niższych klas nie mogą mieć powiązań z S-kami.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
węzeł Lotnisko będzie wyglądał docelowo tak (tylko że rysunki mają północ z lewej strony !!! czyli Puławska jest na górze, centrum Warszawy na lewo, Konotopa na dole a Grójec po prawej)Przyczym w pierwszym etapie zostanie zbudowana tylko część (na biało)


W drugim etapie zostaną dobudowane łącznice do dalszej części POW-ki (na niebieskoA jak zbudują S7 to będzie dopiero dobudowana reszta
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Z tego co kojarze (mogło się to zmienić)

to w pierwszym etapie powstanie tylko skrzyżowanie trójwolotowe z wyspą centralną i z sygnalizacją świetlną.
w drugim etapie powstanie estakada nad rondem w ciągu POW.

w trzecim etapie ZDM dobuduje tunel.
w przepastnych zasobach mojego kompa wykopałem rysunek pomiędzy 2 a 3 fazą - jest tam wrysowany zarys tunelu.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Coś się zaczyna dziać w sprawie POW-ki


Zawiadomienie.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że Minister Środowiska wydał postanowienie z dnia 10 czerwca 2008 r., znak: DOOŚ-133D/5753/SSA/2008/EB/SM, uchylające postanowienie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r., znak: DOOŚ-133D/5753/PR/2007/EB, umarzające postępowanie odwoławcze, wszczęte na wniosek Muzeum Pałacu w Wilanowie, od postanowienia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2007 r., znak: DOOŚ-133D/3199/2007/EB, uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (wejście od strony Alei Solidarności), pok. 711, tel. 022 695-69-73 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.
http://bip.mazowieckie.pl/pdf.php?id=7084

oraz zaczęło się wywłaszczenie

Informujemy o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Opacz

Stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.721 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) – informujemy o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.721 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) – informujemy o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest:

budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:


położonych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
obręb 2-09-04 oznaczonej jako działka ew. nr: 102/1 o pow. 0.0365 ha,
obręb 2-09-06 oznaczonej jako działka ew. nr: 4/11 o pow. 0.1274 ha,
obręb 2-11-09 oznaczonej jako działka ew. nr: 60/6 o pow. 0.0848 ha,
obręb 2-11-10 oznaczonej jako działka ew. nr: 1/1 o pow. 0.0670 ha


położonych w gminie Michałowice:
obręb Opacz Kolonia oznaczonych jako działki ew. nr:

10/6 o pow. 2.2966 ha,

792 o pow. 0.0137 ha,

793 o pow. 0.0024 ha,
obręb Opacz Mała oznaczonych jako działki ew. nr:

37/2 o pow. 0.0825 ha,

38/1 o pow. 0.0179 ha,
obręb Reguły oznaczonych jako działki ew. nr:

102/1 o pow. 0.0882 ha,

150/1 o pow. 0.0720 ha,

150/2 o pow. 0.0340 ha,

159/1 o pow. 0.0140 ha,

224/1 o pow. 2.0448 ha,
obręb Michałowice Osiedle oznaczonych jako działki ew. nr:

974/1 o pow. 0.0186 ha,

982/1 o pow. 0.0058 ha,

1152/1 o pow. 0.0019 ha,

1259 o pow. 0.1255 ha,

1288/1 o pow. 0.0265 ha,

położonych w Piastowie:
obręb nr 2 oznaczonej jako działka ew. nr: 727 o pow. 0.0709 ha,
obręb nr 6 oznaczonych jako działki ew. nr:

77/3 o pow. 0.0781 ha,

255/4 o pow. 0.0425 ha,

296/2 o pow. 0.0141 ha.

Jednocześnie zawiadamia się, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Ten odcinek obfocił Rafii z Zielonego Mazowsza przy okazji konsulacji przebiegu ścieżek rowerowych.
Kilka fotek z ich serwera

 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
pytanie do was - początek budowy na wiosne przyszłego roku jest realny ? chodzi mi o wszystkie odcinki od konotopy do puławskiej wraz z fragmentem S79 ?
Mało realny obstawiam, że
- w połowie 2009 ruszy budowa Puławska - Lotnisko i węzła Opacz w ramach budowy TSW.
- węzeł Konotopa chyba nadal pozostaje tylko koncepcją przynajmniej do czasu wydania decyzji środowiskowej dla A2. Dopiero wtedy zacznie się na serio jego projektowanie początek budowy odcinka Konotopa - Opacz - wiosna ale 2010.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
a w ogóle z obwodnicą do lotniska Okęcie zdążymy na EURO 2012?
Jak będą prawomocne decyzje środowiskowe na odcinki Konotopa - Opacz, Opacz - Lotnisko do końca pierwszego kwartału 2009 to jest bardzo duża szansa, a jak nie, to szanse są nikłe.
Nie oczekuj odpowiedzi definitywnych "zdążymy/nnie zdążym" bo to będzie nic nie warte wróżnie z fusów czy ze szklanej kuli
Budowa drogi to proces wielu zdarzeń szeregowych. Decyzje, odwołania, wykupy przetarg.
wystarczy ze jeden element się przyblokuje to cały proces stoii (patrz WOW i nieczytelny podpis minister Gęsickiej nie dość że prez rok inwestycja nie ruszyła się na krok to wszystko wskazuje ze cofnie się w zawansowaniu jeszcze o rok do tyłu, drugi przykład jeden ogrodnik jest na dobrej dordze do zablokowania budowy A2 z Łodzi do Warszawy z powodu zabytkowego muru i grządki bambusów) A bez A2 nie bedzie węzła Konotopa, nie będzie powiązania S8 z S2

Polska to nie Chiny gdzie wojsko czyści pas pod inwestycje i za wojskiem wchodzą buldożery.
Organizacje broniące praw człowieka szacują że w wyniku przygotowań infrastruktury do olimpiady (transport, obiekty sportowe rewitalizacja dzielnic pekinu) ok 4 mln ludzi zostało wyrzuconych ze swoich domów na bruk bez odszkodowania. A jak próbowali protestować to trafiali do więzień za działania na szkode państwa.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Chodzi o sposób odprowadzania ścieków z drogi, potrzebne są specjalne zbiorniki, potrzeba jest zadecydować co stanie sie z infrastrukturą która zostanie przez budowę drogi zniszczona, jak zaplanowano zastępcze rozwiązania. Z resztą uzgodnienie inspektora jest tylko jednym z około 30'tu uzgodnień do PB.
Nie zupełnie tak. Inspektor sanitarny aprobuje inwestycje pod względem oddziaływania na środowisko życia ludzi i na zdrowie ludzi.
Czy nie tylko kwestie odprowadzania ścieków, ale przedewszyskim hałas, zabezpieczenia, wpływ na obiekty wrażliwe tj. szpitale, przedszkola, szkoły.
sprawdza czy nie są przekroczone normatywy hałasu w czasie dnia i nocy.
Podobnie w kwesti zanieczyszczeń powietrza. Czy strefa przekroczeń wychodzi poza pas drogowy, jaka jest strefa oddziaływania itp.
Może też wnosić zastrzeżenia do proponowanych technologii realizacji inwestycji lub użytych materiałów jeśli mogły by one negatywnie oodziaływać na zdrowie ludzi.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
:bash: typowe polskie myślenie... nie uczyć się na błędach, nie myśleć

w czym obecnie są najwieksze problemy w tyczeniu nowych dróg/ austostrad? w wykupie gruntów i protestach społecznych

jeśli dzisiaj odpowiednie władze, stowarzyszenia (może choćby taki siskom choć w to wątpie) zaczęłyby odpowiedzialnie myśleć to przynajmniej zaplanowanoby rezerwę pod przyszłą dużą obwodnicę A2, tak żeby w przyszłości uniknąć problemów, które tak dobrze znamy obecnie. Warszawa za 20 - 30 lat może trochę urosnąć i mieć 4 - 5 mln mieszkańców (to nie żart stolice dużych krajów Madryt, Berlin, Kijów czy choćby Ateny tyle mają...) i co wtedy? s2 owszem się przyda, ale nie wystarczy

Ciekawe co będą myślały nasze dzieci...: znowu jakaś makabrycznie powykrzywania trasa i osiedla mieszkanowie z balkonami na jezdnie i nie kończące się protesty.

Ja nie kwestiuje tego gdzie zamierzają budować teraz s2 ale wkurza mnie brak strategii na kilkadziesiąt lat (a pewnie było tak również 20 lat temu), i opór materii :(.
To może Ciebie uspokoje, że już dzisiaj myśli się o przebiegu autostradowej obwodnicy Warszawy. Powstają szkice i analizy
To jest obrazek z obowiązującego planu zagospodarowania województwa Mazowieckiego

Cały przebieg mazostać uszczegółowiony na etapie sporządzania planu zagospodarowania obszaru aglomeracyjnego Warszawy.
Niestety prace nad tym dokumentem stanęły
1) raz z powodu braku ustawy o aglomeracjach
2) z powodu nie wyznaczenia granic tego obszaru.

Ale nie martw się, SISKOM monitoruje prace w tym obszarze, niestety niewiele się w tej dziedzinie dzieje.
Pół roku temu było posiedzenie komisji sejmiku poswięconej temu zagadnieniu.
ale niewiele tam było powiedziane i pokazane ponadto co tutaj napisałem.

Zgadzam się z tobą, że już najwyszy czas na zaplanowanie tego przebiegu, z powodu wielkiej presji osiedleńczej i inwestycyjnej na terenach okołowarszawskich.

Problem z Warszawą jest taki, że naokoło jest mase wartościowych terenów objętych ochroną.
Parki Narodowe, rezerwaty, Parki Kajobrazowe, Obszary chcronionego krajobrazu, obszary naturowe. Część z nich jest bardzo rozległa np. Kampinos.
dodatkowo pod warszawą lokuje swoje rezydencje cała masa bogatych i wpływowych ludzi i praktycznie nie da się wytyczyć inwestycji liniowej aby komuś takiemu nie nadepnąć na odcisk.
A wtedy ten uruchamia swoje kontakty i finasne aby projekt uwalić lub żeby inwestycja przebiegła inaczej.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Robert, przy przygotowywaniu MPZP przygotowuje się tez prognoze oddziaływania na środowisko.

Aby ustanowić rezerwe na poziomie planu województwa lub obsaru metropolitalnego właśnie trzeba by zrobić analize strategiczną oddziaływania na środowisko wraz z analizą wielu wariantów przebiegu autostrady. Na tej podstawie można wybrać najlepszy przebieg i go wrysować. I dalej wprowazać tą inwestycje do planów poszczególnych gmin.
Pamiętajmy że tylko plany gmin są prawem, plan województwa jest tylko zaleceniem, pełnii role studium kierunków zagospodarowania.

Oczwywiście, że w późniejszym procesie lokalizacji autostrady zapisy tych planów nie są wiążące, ale jeśli rezerwa była by wprowadzona po wykonaniu analizy strategicznej oddziaływania na środowisko - to jest bardzo mało prawdopodobne aby wybrano inny wariant przebiegu.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Jest jeszcze jeden aspekt sprawy.
Nie wiem jak będzie w nowej ustawie o planowaniu przestrzennym.
Ale do tej pory było tak, że gmina która uchwala plan
ma obowiązek w określonym czasie - wykupić za swoje pieniądze tereny zajęte pod cele publiczne w tym pod drogi.
Dlatego z powodó ekonomicznych rezerwy nie były ustanawiane, lub były likwidowane w aktualizowanych planach.
Ta druga opcja jest bardzo dochodowa dla gminy: z przekrztałcenia rezerwy pod drogę w działki budowlane ich wartość rośnie, a gmina pobiera rente planistyczną np 20% wzrostu wartości nieruchomości.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Ja mam takie pytanie. Czy S2 przez Warszawe nie można byłoby odrazu zrobić jako A2? Tak żeby ta trasa była dobrym przebiegiem E30 i jednocześnie obwodnicą Warszawy?
Nie można oznaczać jako autostady, czegoś co nie będzie trzymało parametrów autostrady. Tan na prawde nie będzie trzymała parametrów S-ki
bo węzły będą częśćiej niż Rozporządzenie dopuszcza dla S-ek.
ale jest dopuszczenie Ministra więc w papierach jest to S-ka.
Kolejny powód to to, że na S2 będzie funkcjonowała komunikacja publiczna- będą jeździć pospieszne autobusy !!!. Możliwe ze zostanie tam kiedyś wyznaczony nawet bus-pas.
W tedy oznaczenie "A2" było by bardzo komiczne.

Pozatym ruch jadący S2 tranzytem z A2 do A2 to będzie pikuś przy ruchu jaki wygeneruje sama stolica i jej okolice.
Obecnie na jednojezdniowych wlotach dróg wojewódzkich (1x2) do Warszawy bywają natężenia większe niż np. na odcinku autostrady A4 kraków-Katowice.


Na autostradowe obejście aglomeracji Warszawskiej trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. I dopiero wtedy pojawi się tam znaczek A2.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Procedura trwa do 28 sierpnia było wyłożenie materiałów i można było zgłaszać wnioski . Teraz te wnioski będą analizowane - GDDKiA i projektant muszą się do nich odnieść i przesłać to wojewodzie.
Wojewoda musi dostać uzgodnienia z PWIS i MŚ, Następnie będzie rozprawa administracyjna, ogłoszenie o zakończeniu postępowania, i po 3-4 tygodniach od ogłoszenia zostanie wydana decyzja. I tak powinni z tym zaczekać na nowy POŚ bo znając życje po ogłoszeniu decyzji od razu pojawią się odwołania ,zaskarżenia itp.

7 sierpnia ukazało się takie ogłoszenie

Zawiadomienie.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S2 (POW) od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko”.
Na podstawie art. 32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Wojewoda Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych w BIP-e MUW zamieszczono informacje o wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25 03-808 Warszawa z dnia 27 marca 2008 r., znak: GDDKiA-O/WA-P-2.1d/400/222/2008 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S2 (POW) od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko”. Jednocześnie Wojewoda Mazowiecki informuje że: 1. planowane przedsięwzięcie podlega postępowaniu ocen oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie jest Wojewoda Mazowiecki; 2. wyłoży do wglądu raport o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia od dnia 08 sierpnia 2008 r. do dnia 28 sierpnia 2008 r. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście od strony Alei Solidarności), pok. 711; 3. każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia oraz do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pok. 714 - sekretariat Wydziału w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 08 sierpnia 2008 r. do dnia 28 sierpnia 2008 r.; 4. organem właściwym do rozpatrzenia złożonych w podanym w pkt 3 zawiadomienia terminie uwag i wniosków jest Wojewoda Mazowiecki; 5. uwagi i wnioski złożone po terminie wymienionym w pkt 3 zawiadomienia pozostawia się bez rozpatrzenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, Inwestora oraz przez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanej inwestycji tj w urzędach: Gminy Ożarów Mazowiecki; Gminy Michałowice; Gminy Raszyn; Miasta Piastowa; m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus; m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy.
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
autostrada Władywostok-Lizbona... :lol:
czemu ta biedna smutna kobita się tak się ośmiesza?
Ta kobieta mówi to od wielu lat, na każdych konsultacjach ,rozprawach, sesjach rad itp.
Kiedyś to były dosyć silne grupy krzykaczy.
Te rozpowszechniane przez nich bzdury stały się impulsem do powstania SISKOMu jako przeciwwagi dla demagogi i manipulacji.

Kiedyś w gazetce samrządu Mazowsza pojawiło się zdanie że POW-ką pojadą Tiry z Chin. :bash:
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Może za mądry nie jest, wszystko rozbija się o problem skali i priorytety
ten ruch stricte tranzytowy wjeżdżający od zachodu i opuszczający aglomeracje to ok 10% ruchu. Większość to ruch dowarszawski, lub wewnątrzaglomeracyjny.
W promieniu 30 km od PKiN mieszka i pracuje 10% mieszkańców tego kraju.
Trzeba aglomeracje zaopatrzyć, zarówno w towary konsumpcyjne, jak i materiały potrzebne dla przemysłu i handlu. Do tego jest cała masa inwestycji które potrzebują transportu.

Większość z tych 10% mieszkańców Polski ma samochody i duża część z nich wykrzystuje je do codziennych dojazdów. codziennie pół miliona samochodów przekracza granice Warszawy.

Po analizie problemu wychodzi na to, że nie ma sensu na chwile obecną budować autostradowego obejścia Warszawy w promieniu 25-30 km od PKiNu skoro i tak prawie cały ruch będzie się kotłował w środku tego obszaru bo tam ma źródło i/lub cel podróży. Potrzeba obwodnicy która usprawni ruch w tym kotłowisku o największej gęstości zaludnienia - czyli w promieniu 10-15 km od PKiNu, czyli tam gdzie jest projektowana POW, WOW, i budwana S8
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Powiedzmy sobie szczerze, jazda po obwodnicy ekspresowej nie będzie bajką przez całą dobe. Będą miejsca gdzie w szczycie jakieś korki zaczną się pojawiać. np. kolejki do zjazdów.
To nie będzie tak swoboda ruchu jak na płatnej autostradzie (może jakby to wybudować 10 lat temu to była by bajka, teraz już nie)

Jazda przez miasto zawsze będzie się wiązała dla kierowcy TIRa, z ryzykiem że gdzieś utknie. Przekrój 2x3 nie daje aż takiego dużego zapasu przepustowości obecnie na moście grota jest 120 tys na dobe przy 2x4 jakoś się jeszcze jedzie. Na obwodnicy ekspresowej będą odcinki mniej lub bardziej obciążone. Na POWce koło Puławskiej w 2025 będzie ponad 200 tys poj na dobe i wtedy już nie ma szans - korek powstanie.

Pozatym na pewno pozostaną ograniczenia czasowe dla ruchu ciężarówek
 

·
Registered
Joined
·
2,179 Posts
Aby ciężarówki jadące ww stronę Terespola omijały miasto wystarczy wprowadzić lotne kontrole policji i itd na trasach prowadzących do miasta i sprawdzać dokumenty przewozowe. Choć samo zagęszczenie ruchu na A2 i S2 odstraszać będzie kierowców jadących tranzytem.
Gorzej wygląda to w przypadku tranzytu na Litwę.
Wystarczy aby na drogach dolotowych lub nawet na samej obwodnicy pojawiły się automatyczne wagi najazdowe robiące fotki przeładowanym ciężarówkom. Już większość TIRów będzie omijać Warszawę, bo mało który jest załadowany w granicach normy.
 
1 - 20 of 112 Posts
Status
Not open for further replies.
Top