Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
21 - 40 of 54370 Posts

·
Poor Leno
Joined
·
7,596 Posts
Bez przesady takie krótkie jezdnie zbiorcze to są na Trasie Łazienkowskiej. Na nowo budowanych trasach w Polsce niczego takiego nie ma. A powyższe rozwiązanie ma bardzo fajny plus - tylko 2 fazy świateł, bezkolizyjne przejazdy i przejścia dla pieszych też.
 

·
Registered
Joined
·
2,896 Posts
Oh.....5 pasmowa estakada :nuts:
Dalej na wschód będzie węzeł Ursynów-Zachód. Poza tym pierwotnie POW miała być 2x4, a ograniczony umysłowo prezydent (nie będę wymieniać jego nazwiska), wymyślił sobie 2x3 z możliwością przerobienia na 2x4...

Ja tak się zastanawiam czy to skrzyżowanie przypadkiem nie będzie korkowało obwodnicy przed otworzeniem II etapu. Z drugiej strony może i dobrze, że nie będzie to klasyczny węzeł.

W ogóle po otwarciu Konotopa - Puławska (po S79 też) będzie gorąco. Średniociekawe łącznice do tego kolizyjne skrzyżowanie przy głównym wylocie na południe...
Będzie, bo jest pierwszym skrzyżowaniem ze światłami (choć pewnie cześć ruchu od strony zachodniej ucieknie na NS i pojedzie przez Marynarską i Rzymowskiego lub np. gdzieś na Mokotów – a normalnie zjeżdżaliby przez węzeł Puławska), bo Puławska jest niedrożna. O ile na północ można liczyć na wymianę ruchu (mniej więcej tyle samo samochodów jadących od strony Piaseczna skręci na POW i tyle samo, lub mniej, skręci z POW na Puławską w stronę centrum), to na południe Puławska już dziś stoi i blokuje np. Rzymowskiego.

BTW: Dlaczego nie buduje się u nas czegoś takiego:


http://en.wikipedia.org/wiki/SPUI

Za dużo miejsca zajmuje?
Bez przesady takie krótkie jezdnie zbiorcze to są na Trasie Łazienkowskiej. Na nowo budowanych trasach w Polsce niczego takiego nie ma. A powyższe rozwiązanie ma bardzo fajny plus - tylko 2 fazy świateł, bezkolizyjne przejazdy i przejścia dla pieszych też.
Dokładnie. Al. Niepodległości/Trasa Łazienkowska. Nie ma tu dwóch faz a trzy fazy. Zapomniałeś o ruchu na wprost w relacji N-S (góra-dół). Na schemacie nie ma też przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych. Na skrzyżowaniu przy GUSie są przejścia podziemne równoległe do Trasy Ł, więc przynajmniej cześć pieszych jest ‘z głowy’. Przy takim układzie, przy założeniu, że wszystkie fazy miałby jednakową długość, dla każdego wlotu zielone światło paliłoby się 1/3 czasu, a aż przez 2/3 światło czerwone. Przy założeniu przejść dla pieszych w poziomie zero, trzeba byłoby wydzielić jeszcze czwartą fazę (podfazę?), bo jezdnie zjazdowe ulicy w ciągu N-S mają cały czas ruch: albo na wprost w ciągu N-S, albo lewoskręty z trasy W-Z, albo prawoskręty z W-Z (wraz z lewoskrętami z N-S).
Gdyby chcieć zejść do dwóch faz, to trzeba byłoby bezkolizyjnie puścić ruch N-S oraz bezkolizyjnie rozwiązać przejścia dla pieszych przez jezdnie zjazdowe N-S, a przejścia przez łącznice W-Z musiałby być poszatkowane na odcinki.


Z tego co kojarze (mogło się to zmienić)

to w pierwszym etapie powstanie tylko skrzyżowanie trójwolotowe z wyspą centralną i z sygnalizacją świetlną.
w drugim etapie powstanie estakada nad rondem w ciągu POW.

w trzecim etapie ZDM dobuduje tunel.
w przepastnych zasobach mojego kompa wykopałem rysunek pomiędzy 2 a 3 fazą - jest tam wrysowany zarys tunelu.
Rozwiązanie z wyspą centralną wydaje się być zasadne. Pasów jest nawet sporo (dziwne, że nie 3 dookoła wyspy jak przy Galerii Mokotów), ale i tak za mało.
Wlot Puławskiej od południa powinien mieć o 1 pas więcej - na wlocie są 3, z których można jechać prosto (w tym jeden wspólny do jazdy prosto i skrętu w lewo), a za skrzyżowaniem są 4 pasy. W praktyce na wprost jest jakby 2,5 pasa. Zbyt krótkie są pasy do skrętu w lewo. Bez problemu mogłyby się zaczynać nieco wcześniej przed skrzyżowaniem z ul. Żołny (ta mała uliczka w prawo).
Wlot Puławskiej od północy jest jakiś dziwny. Mamy osobny pas do skrętu w lewo, choć tam nic nie będzie (chyba, że zlikwidują lewoskręt z Puławskiej w Płaskowickiej i zastępczo będzie się jechało prosto i zawracało na węźle z POW), a pas do skrętu w prawo na POW jest jeden, w dodatku wspólny z kierunkiem na wprost. Moim zdaniem powinny tam być co najmniej dwa osobne, dodatkowe pasy do skrętu w prawo. Przecież przez wiele lat będzie to jedyny wjazd na POW od strony Ursynowa. Inna sprawa, że wyjazd z Ursynowa ul. Płaskowickiej powinien mieć 4 pasy, w tym, minimum, 3 do skrętu w lewo w stronę Piaseczna i POW, a w relacji przeciwnej powinny być 2 pasy do skrętu w prawo z Puławskiej w Płaskowickiej.
 

·
Poor Leno
Joined
·
7,596 Posts
^^ Tak, faktycznie na TŁ jest podobne rozwiązanie, ale chodziło mi właśnie w kontekście węzła Puławska. Do poniższego schematu, bez żadnego problemu można dorzucić bezkolizyjny tunel w ciągu Puławskiej i przejścia wtedy(jeśli przyjąć, że zamiast tunelu mamy estakadę podobnie jak na zdjęciu) i zalety dalej pozostają (nie trzeba 3 faz):
.

Różnica taka, że nie można zawracać
 

·
Inwestor
Joined
·
2,635 Posts
Jedno jest pewne Puławska z Piasecznem utkneła na lata !! Dzisiaj poranny korek zaczyna się przy Auchan i "trwa" do Poleczki. Teraz dojdzie najpierw POW potem budowa tunelu ... w ciągu Puławskiej . Ja w takim razie proszę o bus pas dla KM i zwiększenie częstotliowości kosztem pozostałego ruchu !

DAMN, ALE NIECH JUŻ ZACZNĄ TO BUDOWAĆ JAK NAJSZYBCIEJ !!!!

ps. czwarty pas wylotowy na Puławskiej w kierunku centrum - jest de facto przystankiem ?
 

·
Registered
Joined
·
2,180 Posts
Coś się zaczyna dziać w sprawie POW-ki


Zawiadomienie.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że Minister Środowiska wydał postanowienie z dnia 10 czerwca 2008 r., znak: DOOŚ-133D/5753/SSA/2008/EB/SM, uchylające postanowienie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r., znak: DOOŚ-133D/5753/PR/2007/EB, umarzające postępowanie odwoławcze, wszczęte na wniosek Muzeum Pałacu w Wilanowie, od postanowienia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2007 r., znak: DOOŚ-133D/3199/2007/EB, uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (wejście od strony Alei Solidarności), pok. 711, tel. 022 695-69-73 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.
http://bip.mazowieckie.pl/pdf.php?id=7084

oraz zaczęło się wywłaszczenie

Informujemy o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Opacz

Stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.721 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) – informujemy o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.721 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) – informujemy o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest:

budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:


położonych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
obręb 2-09-04 oznaczonej jako działka ew. nr: 102/1 o pow. 0.0365 ha,
obręb 2-09-06 oznaczonej jako działka ew. nr: 4/11 o pow. 0.1274 ha,
obręb 2-11-09 oznaczonej jako działka ew. nr: 60/6 o pow. 0.0848 ha,
obręb 2-11-10 oznaczonej jako działka ew. nr: 1/1 o pow. 0.0670 ha


położonych w gminie Michałowice:
obręb Opacz Kolonia oznaczonych jako działki ew. nr:

10/6 o pow. 2.2966 ha,

792 o pow. 0.0137 ha,

793 o pow. 0.0024 ha,
obręb Opacz Mała oznaczonych jako działki ew. nr:

37/2 o pow. 0.0825 ha,

38/1 o pow. 0.0179 ha,
obręb Reguły oznaczonych jako działki ew. nr:

102/1 o pow. 0.0882 ha,

150/1 o pow. 0.0720 ha,

150/2 o pow. 0.0340 ha,

159/1 o pow. 0.0140 ha,

224/1 o pow. 2.0448 ha,
obręb Michałowice Osiedle oznaczonych jako działki ew. nr:

974/1 o pow. 0.0186 ha,

982/1 o pow. 0.0058 ha,

1152/1 o pow. 0.0019 ha,

1259 o pow. 0.1255 ha,

1288/1 o pow. 0.0265 ha,

położonych w Piastowie:
obręb nr 2 oznaczonej jako działka ew. nr: 727 o pow. 0.0709 ha,
obręb nr 6 oznaczonych jako działki ew. nr:

77/3 o pow. 0.0781 ha,

255/4 o pow. 0.0425 ha,

296/2 o pow. 0.0141 ha.

Jednocześnie zawiadamia się, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe
 

·
Registered
Joined
·
1,264 Posts
Ten pierwszy komunikat nie za fajny niestety.. Jeśli Muzeum w Wilanowie zostało uznane za stronę postępowania, to Bóg jeden raczy wiedzieć jaki będzie tego skutek. A na pewno odsunie to w czasie decyzję.
 

·
Mister fotograf
Joined
·
242 Posts
Podobno dziś zaczęła się budowa odcinka S2 (płd obw Warszawy), bo słyszałem w radiu...
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,571 Posts

·
Registered
Joined
·
411 Posts
jeśli zaczeli wreszcie budowe to :banana::banana::banana:

Jedno jest pewne Puławska z Piasecznem utkneła na lata !! Dzisiaj poranny korek zaczyna się przy Auchan i "trwa" do Poleczki. Teraz dojdzie najpierw POW potem budowa tunelu ... w ciągu Puławskiej . Ja w takim razie proszę o bus pas dla KM i zwiększenie częstotliowości kosztem pozostałego ruchu !
poza tym nie chciałbym martwić ale korek na puławskiej nawet po oddaniu fragmentu s2 będzie prawdopobnie jeszcze większy :(

początkowo koniec s2 będzie właśnie przy puławskiej i pomijając utrudnienia związane z budową, dopóki nie powstanie tunel pod urysnowem i most autostradowy (a to nie prędko) fragment puławskiej do centrum + sikorskiego + trasa siekierkowska będzie pełnił funkcję takiej quasi obwodnicy... więc najgorsze dopiero przed nami
 

·
Mister fotograf
Joined
·
242 Posts
No wiłśnie nie jestem do końca pewny czy zaczęli... i dlatego piszę.
I nie w jakim takim radiu Erewań,tylko w normalnym Polskim (stołecznym), nie będę mowił żeby nie robic reklamy. :)

I ten odcinek ma miec 10 km. z kawałkiem... więc czyżby Konotopa-Lotnisko? :>
 

·
Registered
Joined
·
885 Posts
No wiłśnie nie jestem do końca pewny czy zaczęli... i dlatego piszę.
I nie w jakim takim radiu Erewań,tylko w normalnym Polskim (stołecznym), nie będę mowił żeby nie robic reklamy. :)

I ten odcinek ma miec 10 km. z kawałkiem... więc czyżby Konotopa-Lotnisko? :>
Pewnie chodzi o S8 Konotopa-Powązkowska (od dzisiaj miały być pierwsze prawdziwe utrudnienia na Bemowie), ale gdzieś na linii dziennikarz-radio_nie_erewań-Sliwuch-forum nastąpiło przekłamanie ;-)
 

·
Mister fotograf
Joined
·
242 Posts
Pewnie chodzi o S8 Konotopa-Powązkowska (od dzisiaj miały być pierwsze prawdziwe utrudnienia na Bemowie), ale gdzieś na linii dziennikarz-radio_nie_erewań-Sliwuch-forum nastąpiło przekłamanie ;-)
No rzeczywiście może chodzic o ten odcinek. W takim razie oddaje szacunek. :)

To w takim razie kiedy zaczną budowac odcinek Konotopa-Puławska? Hęę.?
 

·
Follow Your Dreams
Joined
·
646 Posts
Różnica taka, że nie można zawracać
Dlaczego nie? Jesli faza zielona jedzie, a czerwona stoi jest to moim zdaniem jak najbardziej możliwe:) Gdyby jezdnie odprowadzające ze skrzyżowania mialy conajmniej 2, oddzielone od siebie pasy ruchu teoretycznie mogłoby się to nawet odbywać bezkolizyjnie (bezkolizyjny byłby nawet możliwy skręt w prawo).... Zakładam oczywiście, że na tym 'teoretycznym' skrzyżowaniu nie ma pieszych.
 

·
FatBack
Joined
·
2,907 Posts
Ten pierwszy komunikat nie za fajny niestety.. Jeśli Muzeum w Wilanowie zostało uznane za stronę postępowania, to Bóg jeden raczy wiedzieć jaki będzie tego skutek. A na pewno odsunie to w czasie decyzję.
nie do konca rozumiem, ale chyba to raczej dobra wiadomosc - skoro nastapilo umorzenie postepowania odwolawczego. no chyba ze ja cos pokrecilem.
 

·
FatBack
Joined
·
2,907 Posts
Ten pierwszy komunikat nie za fajny niestety.. Jeśli Muzeum w Wilanowie zostało uznane za stronę postępowania, to Bóg jeden raczy wiedzieć jaki będzie tego skutek. A na pewno odsunie to w czasie decyzję.
nie do konca rozumiem, ale chyba to raczej dobra wiadomosc - skoro nastapilo umorzenie postepowania odwolawczego. no chyba ze ja cos pokrecilem.
 

·
Registered
Joined
·
1,264 Posts
nie do konca rozumiem, ale chyba to raczej dobra wiadomosc - skoro nastapilo umorzenie postepowania odwolawczego. no chyba ze ja cos pokrecilem.
Słuchaj Getysz uważnie, bo nie będę powtarzał (bo nie zdołam drugi raz :nuts:):

Obecnie:
Minister Środowiska wydał postanowienie
uchylające swoje wcześniejsze postanowienie
które umarzało postępowanie odwoławcze
(wszczęte na wniosek Muzeum Pałacu w Wilanowie)
od postanowienia Ministra Środowiska
uzgadniającego środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację POW „Puławska”-„Lubelska”.
ufff...


Po chłopsku - muzeum się odwołało, ale minister nie uznał ich wcześniej za stronę postępowania. A teraz zmienił zdanie i muzeum jest znowu "w grze". Czyli suma summarum jest nie za dobrze.
 

·
Poor Leno
Joined
·
7,596 Posts
Dlaczego nie? Jesli faza zielona jedzie, a czerwona stoi jest to moim zdaniem jak najbardziej możliwe:) Gdyby jezdnie odprowadzające ze skrzyżowania mialy conajmniej 2, oddzielone od siebie pasy ruchu teoretycznie mogłoby się to nawet odbywać bezkolizyjnie (bezkolizyjny byłby nawet możliwy skręt w prawo).... Zakładam oczywiście, że na tym 'teoretycznym' skrzyżowaniu nie ma pieszych.
No tak, faktycznie. Z tym, że wtedy odpada bezkolizyjność (tzn. jeśli jest przejście dla pieszych).

A wracając do samej Puławskiej to dzisiaj zlustrowałem drogę i po południu (po 17) nie wygląda aż tak źle (nie wiem jak rano - chyba ludzie po prostu muszą wstawać wcześniej, no cóż). Owszem korki są, ale nie większe niż np. na Trasie Łazienkowskiej, nie mówiąc już o np. o Trasie AK.

Niemniej jednak węzeł Puławska powstanie w najgorszym miejscu. Tj. tam gdzie największe korki.
 

·
Follow Your Dreams
Joined
·
646 Posts
to w pierwszym etapie powstanie tylko skrzyżowanie trójwolotowe z wyspą centralną i z sygnalizacją świetlną.
w drugim etapie powstanie estakada nad rondem w ciągu POW.
w trzecim etapie ZDM dobuduje tunel.
Jak zwykle w Polsce wszystko od d.. strony: od tunelu w ciągu ul. Puławskiej budowę tego węzła sie powinno zaczynać. Wtedy po jego ukończeniu ruch z i do centrum przebiegałby w miarę płynnie, a dalsze etapy można by już kontynuować na powierzchni bez większego uprzykrzania życia kierowcom. Ale znając z autopsji (Poleczki) koordynację działań między GDDKiA i ZDM, raczej byłyby z tego nici...
 

·
Poor Leno
Joined
·
7,596 Posts
...od tunelu w ciągu ul. Puławskiej budowę tego węzła sie powinno zaczynać. Wtedy po jego ukończeniu ruch z i do centrum przebiegałby w miarę płynnie,...
Jak skoro tam z każdej strony są światła?

Owszem mają długie fazy, ale są dość gęsto...
 
21 - 40 of 54370 Posts
Status
Not open for further replies.
Top