SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1151 Posts

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czy ktoś to wie ?. Jest wiele opisów ale nigdzie się nie doszukałem czy mają być dwa pasy w po każdej stonie, czy tylko jeden, czy może to i to. Czy Rosjanie wybudowali po 2 pasy? od Królewca do granicy z Polską?
 

·
ryjek
Joined
·
1,589 Posts
Czy S22 biegnie szlakiem starej Berlinki?

Jeśli tak, to czytałem, że po rosyjskiej stronie zaczęto robić drugi pas, tak że na długim odcinku były juz oba sfaltowe, a potem zarzucono te prace z powodu braku zainteresowania kontynuacją inwestycji po polskiej stronie. U nas wyremontowano tylko dwa mosty i to też tylko po jednej nitce... ale żadnych świeżych informacji nie mam.
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ryjek said:
Czy S22 biegnie szlakiem starej Berlinki?

Jeśli tak, to czytałem, że po rosyjskiej stronie zaczęto robić drugi pas, tak że na długim odcinku były juz oba sfaltowe, a potem zarzucono te prace z powodu braku zainteresowania kontynuacją inwestycji po polskiej stronie. U nas wyremontowano tylko dwa mosty i to też tylko po jednej nitce... ale żadnych świeżych informacji nie mam.
Dzieki, ale to wiedziałem. Ze strony regionalnej, olsztyńskiej GDDKiA
http://www.olsztyn.gddkia.gov.pl/ar...id_item_tree/1cead840a3d3a229b976964205a6c122
 

·
Inwestor
Joined
·
2,636 Posts
po planowanym remoncie na pewno 1 pas , może w przyszłości 2 pasy , ale trzeba na to kasy - może UE ?
Obecnie przebudowywany - tak na prawde budowany od nowa węzeł Elbląg Wschód na skrzyżowaniu DK7 i DK 22 będzie dwupasmowy , ale tylko na krótkim odcinku .
 

·
Registered
Joined
·
14,936 Posts
Szczerze mowiac to nie widze najmniejszej potrzeby budowy w tym miejscu dwu pasow. Ta droga bedzie glownie dla ruskich a jak oni nas traktuja to widac na kazdym kroku. Wyremontowac nawierzchnie a jako ze kiedys to byla autostrada to teraz moze byc droga szybkiego ruchu i tyle.
 

·
d. marian1989
Joined
·
2,329 Posts
Jednojezdniowa niestety, ale budują tak, aby w przyszłości była możliwość dobudowania drugiego pasa. teraz nie ma takiej potrzeby, jak ruch się natęży, to pomyślą o tym.

A tak BTW nie wiem, czy znacie, ale jest fajna stronka o berlince: www.berlinka.pcp.pl
 

·
...
Joined
·
2,121 Posts
Moim zdaniem na razie nie ma sensu budowac dwoch jezdni, choc oczywiscie powinni zostawic miejsce na ta druga. Wszyscy i tak jezdza rownolegla do Berlinki droga krajowa, a ruch wcale nie jest taki duzy (wiem, jechalem w wakacje). Poza tym w ciagu przyszlej S22 jak na razie nie ma przejscia granicznego oraz nie jest to droga rangi krajowej.
 

·
Registered
Joined
·
1,231 Posts
Największa inwestycja drogowa na Warmii i Mazurach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie kończy przygotowania do największej inwestycji drogowej na terenie Warmii i Mazur - przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki. Droga ekspresowa S 22 stanowić będzie główne połączenie planowanego przejścia granicznego Grzechotki–Mamonowo II na granicy polsko-rosyjskiej z siecią dróg krajowych w Polsce. Cała inwestycja będzie zlokalizowana w paneuropejskim korytarzu transportowym, który biegnie z Rygi poprzez Kaliningrad oraz granicę państwa w Grzechotkach do Elbląga i dalej do Trójmiasta.

Droga krajowa nr 22 to fragment autostrady, która miała połączyć Berlin z pozostającym na rubieżach III Rzeszy Królewcem. W 1936 roku oddano do użytku autostradę z Berlina do Szczecina, w 1938 z Elbląga do Królewca (jednojezdniową). Hitler od końca 1938 roku domagał się od Polski zgody na zbudowanie eksterytorialnej autostrady przez polską część Pomorza Gdańskiego. Miała ona połączyć Prusy z resztą III Rzeszy. Polacy nie zgodzili się, zatem zamiar budowy autostrady można było zrealizować dopiero po zajęciu Pomorza i Polski we wrześniu 1939 roku. Wtedy to powstała w szybkim tempie droga płytowa oraz most pod Tczewem. W czasie wojny budowano kolejny odcinek „berlinki” ze Szczecina do Lisowa oraz wykonano prace ziemne aż do okolic Kościerzyny na Pomorzu Gdańskim. Roboty te prowadzili więźniowie i jeńcy wojenni w obozach pracy.

Obecnie, w latach 2005-2007, odcinek z Elbląga do granicy z Rosją w Grzechotkach ma być gruntownie zmodernizowany. W ramach projektu na drodze krajowej 22 przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni i budowę nowej jezdni w śladzie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na odcinkach:
- od Elbląga do mostu przez rzekę Pasłękę
- od wiaduktu w Szylenach do mostu przez rzekę Omazę,
budowę nowej jezdni obok istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na odcinku od mostu przez rzekę Pasłękę do wiaduktu w Szylenach oraz rozbiórkę istniejącej nawierzchni
i budowę dwóch nowych jezdni na odcinku od mostu przez rzekę Omazę do przejścia granicznego. Przebudowane zostaną węzły drogowe w Wilkowie, Błudowie, Chruścielu
i Maciejewie, powstaną drogi dojazdowe. W niezbędnym zakresie przebudowane będą drogi poprzeczne, wykonane zostaną remont i przebudowa istniejących obiektów mostowych.


Dzięki przebudowie drogi krajowej 22 nastąpi podniesienie nośności trasy oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z wymogami standardów UE. Stworzone zostanie nowe połączenie między Obwodem Kaliningradzkim a siecią dróg krajowych w Polsce, co pozwoli na odciążenie przejścia granicznego w Bezledach oraz w Gronowie oraz ograniczenie ruchu ciężkiego przez zabytkowy Frombork oraz miasto Braniewo. Poza tym przebudowa „berlinki” wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, którego stan jest niezaprzeczalnym atutem województwa warmińsko-mazurskiego.
W trosce o stan środowiska naturalnego i stworzenie korzystnych warunków dla fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju mieszkańców ujęte zostały w projekcie działania zapobiegawcze. Mają one szczególne znaczenie w związku z przejściem przebudowywanej drogi przez Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Pasłęki” ujęty w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Uwzględniają one ochronę lasu przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zagęszczenie lasu od strony drogi, ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum, nasadzenia i siewy zieleni izolacyjno-ochronnej. W trakcie budowy prace ziemne zostaną ograniczone a produkowane odpady pochodzące z przebudowy nawierzchni drogi krajowej oraz z pozostałych prac budowlanych w znacznej mierze zostaną powrotnie wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych realizowanej inwestycji. Prace budowlane najbardziej uciążliwe pod względem natężenia hałasu i emisji zanieczyszczeń będą odbywały się poza okresem lęgowym ptactwa. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt w miejscach istniejących ścieżek migracyjnych zwierząt. Ponadto wymiary obiektów mostowych (wysokość) pozwolą zwierzętom na swobodną migrację w dolinach rzek, wzdłuż ich koryt bez potrzeby zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. System odwodnienia drogi będzie zawierał urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe Wzdłuż terenów z zabudową mieszkalną zainstalowane zostaną ekrany akustyczne.

Droga ekspresowa S 22 spowoduje wzrost dostępności komunikacyjnej regionu, dzięki czemu wzrośnie możliwość przyciągnięcia inwestorów zagranicznych zainteresowanych ekspansją na rynki wschodnie. Rozwój infrastruktury transportowej, dzięki przyciągnięciu zagranicznych inwestycji, przyczyni się do rozwoju turystyki, nowoczesnego rolnictwa, przetwórstwa żywności i rzemiosła. Zagraniczne inwestycje przyczynią się do poprawy konkurencyjności firm rodzimych. Ponadto planowana inwestycja może korzystnie wpłynąć na rozwój sektora usług, który charakteryzuje się wysoką pracochłonnością i zdominowany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wpłynie to na rozszerzenie struktur produkcji oraz zatrudnienia, umożliwi redukcję bezrobocia strukturalnego. Oznacza to zwiększoną aktywizację ludności oraz wzrost przedsiębiorczości. Ponadto, rozwój infrastruktury transportowej podniesie atrakcyjność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przystępując do realizacji tak dużej inwestycji jest zainteresowana, aby przyniosła ona jak największe korzyści. Dlatego ważne jest, by w procesie przygotowania przebudowy drogi mogli uczestniczyć także przedstawiciele lokalnych społeczności. Prosimy o przekazywanie swoich opinii, uwag i komentarzy na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn lub na adres e-mail: [email protected]. Swoje uwagi można przekazywać również faksem
na nr (0-89) 527-35-36.www.olsztyn.gddkia.gov.pl
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,413 Posts
Czy ktoś z Was może dysponuje aktualnymi fotkami z budowy węzła Elbląg-Wschód i mógłby je tu wrzucić? Kiedy w ogóle ten węzeł ma być gotowy?
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,584 Posts
ale zakurzony wątek (prawie 11 miesięcy!):

S-22 Elbląg-Chruściel, 16 listopada 2005


Zestawienie ofert na budowę jednojezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,2 km

Firma (kraj) Cena (w złotych) Stosunek cen
Altkom (PL)
172 661 395,55 100%

Firma (kraj) Cena (w złotych) Stosunek cen
Budimex Dromex (PL)
175 647 513,05 101,7%

Firma (kraj) Cena (w złotych) Stosunek cen
MSF (P), Warbud (PL)
176 800 176,81 102,4%

Firma (kraj) Cena (w złotych) Stosunek cen
Mostostal Warszawa (PL), Necso (E)
182 756 507,43 105,8%

Firma (kraj) Cena (w złotych) Stosunek cen
Strabag (PL)
188 823 870,64

nowedrogi.pl

czy ktoś zna firmę Altkom?
 

·
Registered
Joined
·
209 Posts
Z #6 postu w tym wątku:
W załaczniku do "Stategi Rozbudowy..." trasa S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki (50,4 km) ma być budowana w latach 2004-2005, a koszt inwestycji szacowany jest na 190 mln zł.
A teraz, najtańsza oferta na budowę odcinka Elbląg-Chruściel, 32,2 km:
Firma (kraj) Cena (w złotych) Stosunek cen
Altkom (PL)
172 661 395,55 100%
Jeśli więc patrzeć proporcjonalnie, cały odcinek powinien kosztować ponad 270 mln (a nie 190 mln). Zatem:
Albo w ciągu roku miała miejsce ogromna zmiana kursu waluty (osłabła złotówka?),
albo zdecydowano się na szerszy zakres prac, dlatego znacznie większe koszty,
albo firmy, startujące w przetargu nienaturalnie wywindowały ceny (co może skutkować unieważnieniem przetargu,
albo początkowe kosztorysy były o kant potłuc i nie warto było wydawać na ich przygotowanie pieniędzy,
albo ja nic z tego nie rozumiem.
 
G

·
kuzmiak said:
foto berlinki z tego lata, na wyskosci Braniewa kilka km od granicy. Wygląda jak A4 pod Wrocławiem jeszcze trzy lata temu.

no przeciez coś takieog to jest kpina :/ i to ma być droga krajowa?? długo bym się zastanawiał zanim bym dał temu status drogi wojewódzkiej :)
 

·
Registered
Joined
·
3,030 Posts
^^ i właśnie dlatego ta droga jest w przebudowie (choć prawdę powiedziawszy dobrze by było jakby tak wyglądała najgorsza krajówka... ).
Tylko się tak zastanawiam po co? Odbudować mosty, nieco poprawić nawierzchnię tak, aby droga miała standard GP, a resztę kasy wydać na DK7/S7 czy nawet na DK22 Malbork-Elbląg (odcinek wąski i kręty ). Oczywiście docelowo niech to będzie S22, ale moim zdaniem teraz ważniejsza jest budowa S7 Gdańsk-Elbląg-Pasłęk (2x2). Na S22 ruch jest bardzo niewielki (jak widać na załączonym zdjęciu ) i nie zmieni tego nowe przejście graniczne - obecnie droga ta też prowadzi do przejścia granicznego - Gronowo/Mamonowo (dojazd przez DK54 ). Gdyby przez Obwód Kalingradzki mógł pójść np. tranzyt do krajów nadbałtyckich to ładowanie kasy w drogę kategorii S miałoby jakiś sens, ale póki Obwód nie będzie w UE, póty tranzyt przez Królewiec nie będzie opłacalny.
No ale skoro już zaczęli robić, to trudno.

Kilka lat temu jechałem tą drogą i bez problemu dało się jechać 130km/h - mam na myśli to, że stan drogi pozwalał na jazdę z taką prędkością, bo "otoczenie" drogi nie pozwalało na bezpieczne utrzymywanie takiej szybkości np. ogólnie droga ta była traktowana przez miejscowych, ale też i innych kierowców, jako szosa lokalna a nie autostrada.
Poza tym ta trasa ma fajny klimacik - nie często zdarza się jechać po nawierzchni i po autostradzie która liczy 70 lat :) I nawet rytmiczne stukanie kół o łączenia płyt nie przeszkadza, gdy się pomyśli że zaraz zza zakrętu wyskoczy Mercedes Benz 500K Roadster (1936 )* wiozący jakiegoś hitlerowskiego dygnitarza czy przemysłowca... I jeszcze ta dwutorowa linia kolejowa...

*akurat mam model takiego wozu :)

PS
Ta strona zapewne jest znana:
http://www.berlinka.pcp.pl/berlinka.html
 

·
A1, A6-berlinka muszą być
muszą być
Joined
·
4,175 Posts
Na berlince budowane jest nowe przejście graniczne. Obok w Braniewie granicę mogą przekraczać tylko auta osobowe. A poza tym to najkrótszy dojazd do Trójmiasta (głębszy port) i do A1. A, że ruch za mały to macie, będzie dalej jednojezdniówka.
 

·
Registered
Joined
·
974 Posts
Droga oczywiście nigdy nie była w przebudowie i to świadczy o dwóch rzeczach:
1) jakości pracy "za Niemca"
2) braku sensu takiej inwestycji w czasach PRL - droga prowadzi wyłącznie do Braniewa (które jest osiągalne innymi drogami) i granicy (a obecne przejście nie jest w ciągu DK 22)

sens przebudowy jest wbrew pozorom ogromny - i nie chodzi tu wcale o "tranzyt do krajów nadbałtyckich"!!!

dla niezorientowanych: problem zakazu eksportu polskich produktów rolnych do Rosji nie dotyczy właściwie eksportu do "prawdziwej Rosji", ale do obwodu Kaliningradzkiego - teraz wszystko idzie przez Olsztyn, także to wyprodukowane na Pomorzu - DK 22 znacznie skróci i ułatwi ten transport

wniosek - jest szansa, a właściwie pewność, że ruch na S22 po wybudowaniu przejścia w Grzechotkach będzie ogromny

a co do obecnej jakości drogi - praktycznie na całej długości bezkolizyjna, w dużo lepszym stanie niż dawne "autostrady" pod Wrocławiem, kiedyś przejechałem ją 190 km/h i mimo że byłem wtedy młody i głupi, to takich prędkości nie polecałbym na pobliskiej siódemce, której "krajowości" nikt nie kwestionuje

Pozdrawiam
 
1 - 20 of 1151 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top