SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 7774 Posts

·
Registered
Joined
·
3,087 Posts
[S3] Świnoujście - Szczecin

żródło
https://twitter.com/MatGrzeszczuk/status/937947194396692480
dzięki![/QUOTE]____________________________________________________________
Pierwotny post:
Do tej pory na temat:

1. Obwodnica Międzyzdrojów - ukończona


Rozpoczyna się budowa nowej obwodnicy Międzyzdrojów
Mariusz Rabenda 2006-11-06, ostatnia aktualizacja 2006-11-07 10:51:39

Za 67 mln zł "wyprostowana" zostanie droga krajowa nr 3 pod Międzyzdrojami.


Przebieg nowego odcinka drogi nr 3 na tle obecnej trasy

Prace ruszają lada dzień. Obwodnica ma być gotowa do 30 listopada przyszłego roku. Inwestycję prowadzi firma Hermann Kirchner Polska. Polski oddział niemieckiego koncernu ma za sobą budowy autostrad A2 i A4. Obecnie oprócz inwestycji pod Międzyzdrojami pracuje na pięciu innych kontraktach drogowych w naszym kraju.

Odcinek przed Międzyzdrojami to najbardziej malowniczy, ale też najniebezpieczniejszy fragment drogi nr 3. Zaczyna się tuż za obwodnicą Dargobądza. Dalej jezdnia jest kręta i spadzista. Nie brakuje zakrętów 90-stopniowych. To tutaj stoją znaki nakazujące ograniczenie prędkości do 40 km na godz.

Budowana nowa jezdnia będzie mieć parametry takie same jak obwodnice Wolina i Dargobądza, czyli 11 m szerokości (pasy ruchu po 3,5 m i pasy awaryjne po 2 m). Długość - trzy kilometry, z których 300 m będzie prowadzić mostem ponad strumieniem Stary Zdrój dochodzącym do jeziora Wicko Małe. Reszta przebiegać będzie głównie po nowych nasypach.

Dodatkowe utrudnienia związane są z ochroną środowiska. Nowa droga powstaje bowiem na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Wykonawca będzie musiał więc naturze oddać to, co zabierze. Wynajmie więc np. specjalistyczną firmę, która będzie przesadzać kwiatki i byliny z terenu przyszłej drogi na tereny parku.

- Nie będzie mógł także wykonywać robót ziemnych w terminie od 1 marca do końca czerwca, kiedy tamtejsze ptactwo ma okres lęgowy - dodaje Iwona Stępień-Filipczuk, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Żeby za rok wjechać do Międzyzdrojów, będziemy musieli ślimakiem zjechać z drogi nr 3, cofnąć się i przejechać przez rondo, które powstanie w miejscu dzisiejszego skrzyżowania dróg 3 i 102. Część starego odcinka drogi leżąca po stronie Wolińskiego Parku Narodowego zostanie rozebrana, a teren przekazany parkowi.


Polskie Drogi Motogazeta.mojeauto.pl
Wiadomości
Nowa obwodnica Międzyzdrojów

2006-11-09 13:20
Źródło: GW
mojeauto.pl


Lada dzień ruszą prace budowlane przy nowej obwodnicy Międzyzdrojów w ciągu drogi ekspresowej S3. Obwodnica ma być gotowa do 30 listopada 2007r. i ma kosztować 67 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma Hermann Kirchner Polska. Obwodnica będzie miała 11 m szerokości , pasy ruchu po 3,5 m i pasy awaryjne po 2 m. Długość 3 kilometry , z których 300 m mostu prowadzącego ponad strumieniem Stary Zdrój przy jeziorze Wicko Małe. Reszta przebiegać będzie głównie po nowych nasypach.

Dodatkowe utrudnienia związane są z ochroną środowiska. Droga przebiegać będzie przez Woliński Park Narodowy. Z tego też powodu prace ziemne będą wstrzymane od 1 marca do czerwca, ze względu na okres lęgowy ptactwa.

Inwestycja ma duże znaczenie. Odcinek drogi nr 3 przed Międzyzdrojami należy do najniebezpieczniejszych na tej trasie.


2. Obwodnica Ostromic, Parłówka i Troszyna

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 listopada 2009 roku została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowa na "Budowę węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Truszyn i miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej Nr 3".
Wartość kontraktu netto: 84.013.176,44 PLN
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od daty rozpoczęcia
Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia

# główne parametry techniczne

droga główna
* długość: 6,131 km
* klasa obiektu (drogi): S
* nośność nawierzchni: 115 kN/oś,
* prędkość projektowa drogi: 100 km/h
* parametry przekroju poprzecznego:

dla jednej jezdni:
km 0+000 do km 1+200 i km od 5+405 do km 6+133
o szerokość jezdni: 7,00m (2 x 3,50 m)
o szerokość poboczy utwardzonych – 2 x 2,00 m
o szerokość poboczy gruntowych 2 x 0,75 m (w miejscach ekranów akustycznych 2 x 1,75 m
dla dwóch jezdni:
km 1+200 do km 5+405
o szerokość jezdni: 2 x (2 x 3,5m)
o szerokość pasów awaryjnych – 2 x 2,50 m
o szerokość opaski wewnętrznej 2 x 0,50 m
o szerokość pasu rozdziału – 4,0 m
o szerokość poboczy gruntowych 2 x 0,75 m (w miejscach ekranów akustycznych 2 x 1,75 m)


# Opis robót przewidzianych do wykonania


Inwestycja swoim zakresem obejmie budowę:

o mostu nad rzeką Grzybnicą w miejscu istniejącego obiektu mostowego
o jednojezdniowego odcinka drogi na wysokośi miejscowość Troszyn, wraz z budową wiaduktu i kładki nad projektowaną drogą krajową nr 3
o nowego odcinka drogi pomiędzy miejscowościami Troszyn i Ostromice o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu
o dwupoziomowego wezła drogowego „Parłówko” wraz z rondem obsługującym ruch lokalny
o wiaduktu na linią kolejową Świnoujście – Szczecin w ciagu drogi wojewódzkiej nr 107
o bezkolizyjnego przejazdu nad drogą ekspresową w m. Ostromice
o dróg zbiorczych obsługujących tereny przyległe
o przepustów rurowych na istniejących ciekach wodnych
o kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
o urządzeń ochrony środowiska: ekrany dźwiękochłonne, zieleń izolująca, przepusty ekologiczne dla zwierząt dużych, małych, przepusty dla płazów oraz urządzenia podczyszczające wody opadowe
o oświetlenia węzła drogowego
o urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady, ogrodzenia, oznakowanie)
o przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci wodociągowe, sieci telekomunikacyjne)
Mapka (większy rozmiar - klik)


3. Obwodnica Brzozowa

DŚU: 18 sierpnia(?) 2008 r.


4. Przebudowa DK nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Rurka

Źródło

I. Podstawowe informacje o inwestycji

długość – 23 km

obecny etap – w przygotowaniu

lata realizacji – po roku 2013

etapy zakończone:

zatwierdzenie STEŚ przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalny Dyrektorze DKiA (przebieg według wariantu II): 31.03.2010

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010


II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Droga krajowa nr 3 jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Stanowi fragment międzynarodowej drogi E-65. Odcinek Brzozowo – Rurka stanowi część północnego odcinka DK nr 3, droga łączy Szczecin i południe Polski z wybrzeżem morskim i terminalem promowym w Świnoujściu. Droga w stanie istniejącym na odcinku od Brzozowa do początku budowanej obwodnicy Miękowa posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy z bitumicznymi poboczami, o łącznej szerokości nawierzchni bitumicznej 11 metrów.

Pomiędzy m. Brzozowo i m. Przybiernów droga zaprojektowana została z wykorzystaniem istniejącej jezdni, zaadaptowanej jako jedna z jezdni drogi ekspresowej, do której zostanie dobudowana druga jezdnia. Obwodnica m. Przybiernów na przeważającej długości będzie wykorzystywać istniejącą jezdnię zaadaptowaną jako jedna z jezdni drogi ekspresowej, do której zostanie dobudowana druga jezdnia. Na fragmencie obwodnicy istniejąca jezdnia będzie stanowić drogę zbiorcza, natomiast droga ekspresowa przebiegać będzie nowym śladem. Projektuje się przedłużenie obwodnicy m. Przybiernów w kierunku południowym, w celu ominięcia istniejącej zabudowy, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 3. Połączenie drogi ekspresowej z m. Przybiernów będzie się odbywać za pomocą węzła drogowego „Przybiernów”. Pomiędzy miejscowością Przybiernów, a miejscowością Babigoszcz droga będzie przebiegać po obecnym śladzie z wykorzystaniem istniejącej jezdni jako jednej z jezdni drogi ekspresowej. Na tym odcinku zlokalizowane jest istniejące dwustronne skrzyżowanie z droga Stepnica - Rokita. Projektuje się wariantowo przebudowę tego skrzyżowania na węzeł drogowy, lub na przejazd drogowy ponad droga ekspresową, z jednoczesna budowa drogi zbiorczej wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku Przybiernów - Babigoszcz. Połączenie drogi ekspresowej z m. Babigoszcz będzie się odbywać za pomocą projektowanego węzła drogowego „Babigoszcz”. W wariancie III zaprojektowano nowy przebieg obwodnicy m. Babigoszcz, całkowicie niezależny od przebiegu istniejącej obwodnicy. Pomiędzy m. Babigoszcz a m. Miekowo do istniejącej jezdni zostanie dobudowana druga jezdnia. Budowana obwodnica Miękowa jest wyłączona z tego opracowania. Za Miękowem istniejący przekrój drogi krajowej nr 3 zmienia się z jednojezdniowego na dwujezdniowy. Na odcinku dwujezdniowym droga nr 3 posiada obecnie parametry drogi ekspresowej i jako taka jest oznakowana znakami drogowymi. Zakres przebudowy drogi nr 3 na istniejącym odcinku dwujezdniowym (obwodnica Goleniowa) będzie znacznie mniejszy, niż na odcinku Brzozowo - Miekowo. Z chwila przekroczenia granicznych wartości natężenia ruchu na tym odcinku, planuje się dobudowę trzeciego pasa ruchu do każdej z jezdni drogi ekspresowej (po zewnętrznej stronie drogi) oraz przebudowę obiektów znajdujących się w ciągu drogi ekspresowej. Istniejące wiadukty ponad droga ekspresowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 Świeta - Goleniów - Maszewo oraz w ciągu drogi powiatowej Goleniów – Lubczyna nie wymagają przebudowy przy dobudowie trzecich pasów ruchu.

2. Podstawowe parametry projektowe

klasa techniczna "S" – ekspresowa,
- prędkość projektowa - 100 km/h
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- ilość pasów ruchu - 2 x 2 - docelowo 2x3
- szerokość pasa ruchu – 3,05 m
- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m – docelowo 2x10,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 1,25 m
- szerokość pasa dzielącego - 12,0 m – docelowo 5,0 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)

3. zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej, dróg zbiorczych dla obsługi ruchu lokalnego. Budowa bądź przebudowa obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji planowane są również miejsca obsługi podróżnych. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Wariant I

Droga została zaprojektowana w przeważającej części z wykorzystaniem istniejącej jezdni. Istniejąca jezdnia zostanie wykorzystana jako jedna z jezdni drogi ekspresowej. Tylko na niewielkich odcinkach o łącznej długości około 6,3 km zostanie wybudowana nowa droga. W przebiegu trasy zaprojektowano budowę trzech węzłów drogowych („Przybiernów”, „Zielonczyn” oraz „Babigoszcz”).

Wariant II

Generalnie przebieg trasy jest identyczny jak w wariancie I. Zasadnicza różnica jest lokalizacja i ilość projektowanych węzłów. Otóż_ w wariancie II proponuje się budowę 2 węzłów („Przybiernów” oraz „Babigoszcz”). Jest to wariant preferowany przez inwestora.

Wariant III+I

Wariant III+I – przebieg wariantu III+I częściowo pokrywa się z przebiegiem wariantu I. Jedyna różnicą jest poprowadzenie obwodnicy miejscowości Babigoszcz po nowym śladzie, tj. przesuniecie trasy o około 400 m na zachód od istniejącej drogi krajowej nr 3 (obecnej obwodnicy m. Babigoszcz).

Wariant III+II

Przebieg wariantu III+II częściowo pokrywa się z przebiegiem wariantu II. Jedyna różnicą jest poprowadzenie obwodnicy miejscowości Babigoszcz po nowym śladzie, tj. przesuniecie trasy o około 400 m na zachód od istniejącej drogi krajowej nr 3 (obecnej obwodnicy m. Babigoszcz).

Plan orientacyjny wariantów przebiegu:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/1/zdjecia_szn/S3_ponocna/Brzozowo_-_Rurka.jpg

5. obiekty inżynierskie

budowa:

10 wiaduktów

4 przejść dla zwierząt górą – „zielony wiadukt”

3 przepustów melioracyjnych z funkcją przejścia dla zwierząt

1 mostu z funkcją przejścia zwierząt

przebudowa:

2 mostów

7 przepustów


6. węzły:

Warianty I i II+III
Węzeł Przybiernów
Węzeł Zielonczyn
Węzeł Babigoszcz

Wariant II i I+III
Węzeł Przybiernów
Węzeł Babigoszcz

7. Miejsca obsługo podróżnych (MOP)


MOP kategorii I – 2 (dwustronne)

MOP kategorii II – 2 (dwustronne)

III. Ochrona środowiska

Przejścia dla zwierząt

W ramach inwestycji planuje się budowę 4 dużych przejść dla zwierząt górą „zielony most”. Dwóch poszerzonych mostów, które umożliwią również migrację zwierząt. Ponadto zostanie wykonanych 29 przejść/przepustów dla małych zwierząt, w 4 lokalizacjach zostaną wykonane przepusty dla płazów, a jedno z przejście dolne zostanie zespolone z drogą gospodarczą.

Ochrona przed hałasem

Planuje się wykonanie ekranów akustycznych chroniących teren przyległy przed nadmiernym hałasem. Przewidywana całkowita długość tych zabezpieczeń to około 3 km.

Ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Na węzłach, mostach, wiaduktach szczelna kanalizacje odprowadzająca wody opadowe poprzez piaskowniki i separatory do rowów melioracyjnych i dalej do wód powierzchniowych, na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i terenach zalewanych niweleta drogi podniesiona , a wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane do rowów trawiastych z zastawkami piętrzącymi wodę.
Mapki:
Koncepcja Programowa dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – węzeł RurkaPracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski
dim.3dsign.pl

5. Droga krajowa nr 3 na odcinku Rurka - Rzęśnica

Źródło

I. Podstawowe informacje o inwestycji

długość – 13,3 km

obecny etap – istniejące/w przygotowaniu dostosowanie do pełnych parametrów drogi ekspresowej

lata realizacji – budowa 1976-1979/przebudowa po roku 2013

etapy zrealizowane:

rozpoczęcia budowy drugiej jezdni: 1976/1977

otwarcie dwujezdniowej drogi: 20.07.1979

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010


obecny etap:

oczekiwanie na wyznaczenie terminu posiedzenia KOPI

II. Opis inwestycji:

1. Stan istniejący

Odcinek Rurka – Rzęśnica drogi krajowej nr 3 jest najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem drogi na sieci GDDKiA O/Szczecin. W drugiej połowie lat 70 XX wieku na tym odcinku dobudowano drugą jezdnię i zmodernizowano istniejącą. Trasa jest oznakowana jako droga ekspresowa. Znajdują się na niej jednak kolizyjne skrzyżowania oraz zjazdy. Również poniemiecki węzeł Rzęśnica swoim układem nie odpowiada przebiegowi głównego potoku ruchu, co skutkuje długimi korkami na tym węźle w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Niezbędna jest przebudowa tego odcinka, na przeważającym odcinku bez zmiany osi drogi.

2. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na południe od węzła Rurka (początek obwodnicy Goleniowa). Trasa biegnie w kierunku południowym równolegle z linią kolejową Szczecin – Świnoujście. W rejonie miejscowości Kliniska trójkę przecina droga powiatowa 0708Z. Następnie na trasie występuję skrzyżowanie z drogą powiatową nr 07002 na Dąbie, które będzie zamknięte po wybudowaniu węzła Tczewska na autostradzie A6 i powiązanego z nim układu dróg dojazdowych. Następnie trasa na węźle Rzęśnica łączy się z DW-142. Odcinek kończy się kilkaset mettrów za węzłem Rzęśnica.

3. Podstawowe parametry projektowe

klasa drogi: ekspresowa
szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 50 m (przekrój drogowy),
szerokość przyjęto dla docelowego przekroju 2 x 3,
prędkość projektowa: 100 km/h
prędkość miarodajna: 110 km/h
szerokość jezdni: 7,00 m,
szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,
szerokość poboczy gruntowych: minimum 0,75 m,
obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
skrajnia pionowa: 4,70

4. zakres inwestycji

W ramach rozbudowy projektuje się poszerzenie jezdni, budowę obiektów, eliminację skrzyżowań jednopoziomowych i wjazdów. W obrębie węzła "Rzęśnica" trasa poddana zostanie korekcie geometrycznej łagodząc promień łuku drogi głównej.

5. wariantowanie przebiegu drogi

Z uwagi na przeprowadzanie wyłącznie rozbudowy już istniejącej drogi wariantowanie obejmuję kształt węzłów i rozwiązania techniczne.

Węzeł Kliniska

Wariant 1 oraz warianty 3 i 4 zakładają przesunięcie węzła około 950 m w kierunku południowym w stosunku do lokalizacji obecnego skrzyżowania i połączenie go drogami zbiorczymi przez dwa ronda z istniejącą drogą powiatową. W tym wariancie przebieg drogi S3 ulegnie niewielkiej zmianie na odcinku około 800 m – maksymalne odsunięcie osi nowej drogi od starej nie przekroczy 30 m.

Wariant 2 zakłada pozostawienie węzła w miejscu istniejącego skrzyżowania i połączenie drogi powiatowej z drogą S3 przez dwa ronda i łącznice. W tym wariancie przebieg drogi S3, która w rejonie węzła będzie przebiegać nad drogą powiatową, zmieni się na odcinku około 2200 m. Maksymalna odległość pomiędzy osią starej i nowej drogi wyniesie również nieco poniżej 30 m.

Węzeł Rzęśnica

Koncepcja rozwiązania tego węzła została przedstawiona w trzech wariantach. Wszystkie warianty zakładają utrzymanie jako głównego kierunku ciągu Goleniów – Szczecin. We wszystkich wariantach oś przebiegu tej drogi również pozostaje taka sama. W stosunku do istniejącej DK 3 przebieg S3 zmieni się na długości około 1300 m, a maksymalna odległość pomiędzy osiami (nowej i starej drogi) wyniesie 110 m.

Warianty 1 i 2 zakładają budowę węzła trójwylotowego typu „trąbka” ze zjazdami i wjazdami od strony Szczecina.

Wariant 3 zakłada budowę węzła trójwylotowego typu „trąbka” ze zjazdami i wjazdami od strony Goleniowa.

Wariant 4 zakłada budowę typowego węzła czterowylotowego typu „koniczynka”.

Plan orientacyjny wariantów:

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/1/zdjecia_szn/S3_ponocna/Rurka_Rznica.jpg

6. obiekty inżynierskie

PE1 – przejście górne dla zwierząt

WD-2 – wiadukt na węźle Kliniska

PE3 - przejście górne dla zwierząt

WD-4 – wiadukt na węźle Rzęśnica

7. węzły:

Węzeł Kliniska

Węzeł Rzęśnica

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Droga przewidziana do rozbudowy jest obiektem liniowym istniejącym od wielu lat. Już w chwili obecnej stanowi nieprzekraczalną barierę dla wielu gatunków zwierząt migrujących i bytujących. Na całej długości drogi brak przejść dla zwierząt, które łączyłyby przecięte przed wielu laty kompleksy leśne. Droga posiada dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone na większej części ocenianego odcinka barierami w pasie rozdziału, co uniemożliwia przedostawanie się zwierząt na drugą stronę. Próby przekroczenia drogi przez zwierzęta mogą kończyć się ich śmiercią oraz bardzo często mogą stać się przyczyną bardzo niebezpiecznych wypadków z udziałem ludzi. Podjęte w ramach przebudowy drogi działania, związane z budową przejść, nie tylko zminimalizują straty, lecz nawet przywrócą (w pewnym stopniu) sytuację sprzed budowy drogi, czyli odwrócą niekorzystny trend związany z budową dróg. Obejmą one mianowicie budowę dwóch przejść dla zwierząt o standardzie tak zwanego „zielonego wiaduktu”. W celu jak najlepszego wyboru lokalizacji tych przejść, ze szczególnym uwzględnieniem tras wędrówek zwierząt oraz doboru parametrów technicznych dla poszczególnych gatunków zwierząt

PE1 – przejście górne, wspólne nad drogą S3 i linią kolejową E-59 (szerokość minimalna 70 m)

PE3 - przejście górne (szerokość minimalna 50 m)

ekrany akustyczne

Planowane jest wykonanie ekranów akustycznych w rejonie miejscowości Kliniska.
 

·
Registered
Joined
·
2,067 Posts
Nigdy niestety nie jechałem samochodem przez Wolin - mam zatem pytanie - co jeszcze zostanie do zrobienia po wybudowaniu powyższego odcinka, zeby cały fragment DK3 przez Wolin miał parametry jednojezdniowej dorgi ekspresowej. Jest obwodnica Wolina, Dargobądza, powstanie Międzyzdrojów, a jak odcinki między tymi miastami i na zachód od Międzyzdrojów. No i czy nowa obwodnica ma szanse uzyskać oznakowanie S.
 
G

·
^^ Raczej bedzie musiala bo cala droga Swinoujscie-Legnica do 2013 ma byc eSka. Sam tez dawno nie jechalem. Jakies 6-7 lat, wiec moze ktos opisac jak wyglada tam droga?
 

·
Registered
Joined
·
1,413 Posts
Może nie są to wakacje ale mam kilka zdjęć zrobionych dzeń przed sylwesterm ubiegłego roku. Dwa pierwsze to napewno WPN


To gdzieś na trasie

I Wolin


Znalazłem jeszcze dwie fotki z powrotu z Sylwestra
Wolin

Dargobądz

I to by było na tyle.;)
 

·
Moderator
Joined
·
38,846 Posts
^^ świetne fotki :) nieźle wtedy zasypało ;). Najlepsze fotki to oczywiście te z mostu;)
 

·
Moderator
Joined
·
38,846 Posts


Obwodnica Międzyzdrojów

Z dwumiesięcznym poślizgiem , ale wreszcie ruszyła - budowa obwodnicy Międzyzdrojów. Ta największa inwestycja w regionie będzie gotowa dopiero za rok.

Latem bza remontowana droga wjazdowa do kurortu. Kierowcz stali w kilometrowzch korkach. Jednak choć remont się skończył, to gehenna turystów będzie nadal trwać. Ruszyła budowa obwodnicy Międzyzdrojów.

Nowe obejście będzie miało trzy kilometry długości. Droga będzie przebiegać przez Woliński Park Narodowy. I tu drogowcy muszą się dostosować do przyrody. Podczas okresu lęgowego ptactwa prace ziemne będą wstrzymane na trzy miesiące. Odcinek drogi nr 3 przed Międzyzdrojami należy do najniebezpieczniejszych na tej trasie.

mwalega
 

·
Registered
Joined
·
228 Posts
A tak wyglada droga alternatywna Szczecin - morze...

Dzisiaj sie wybralem z moja druga polowa i psem ;), nad morze, postanowilismy sobie pojechac na strone niemiecka (Greifswald).

Zaraz po zjezdzie z 11stki na A20 koniec ograniczen i lecimy ile fabryka dala.


Droga jest piekna - jest to moja ulubiona niemiecka autostrada - przedewszystkim dlatego, ze
1) jest nowa
2) jest zbudowana w terenie bardzo malo zaludnionym - maly ruch
3) nie ma na niej remontow jak na wiekszosci niemieckich "szkieletowek"Foty nie powalaja jakoscia - raz dosc duza predkosci - dwa aparat mial resztki bateriiA tak wyglada spalanie po drodze - od lewej przejechane kilometry dalej srednie spalanie, potem srednia predkosc na tej trasie.

Co odleglosci - do Miedzyzdrojow mam 60 - 70 km mniej, a dojazd trwa ciut dluzej 20 - 30 min. No ale trasa po Polskiej stronie wychodzi napewno ekonomicznej

Pozdro ;)
 

·
Moderator
Joined
·
38,846 Posts
^^ u nas autostrada w takim miejscu nie miałaby racji bytu :D
 

·
Moderator
Joined
·
38,846 Posts
^^ i właśnie ze względu na brak ruchu u nas nikt by nie budował autostrady w takim miejscu, bo to strata kasy.
 

·
Rah'ma'dul
Joined
·
14,220 Posts
Zaraz po zjezdzie z 11stki na A20 koniec ograniczen i lecimy ile fabryka dala.


Pozdro ;)
Co to za autko i jaki ma silnik? 210km/h i tylko 4 tyś obr/min na max. 5 tyś.
Czyli jeszcze ze 20km/h więcje by to zrobiło?
 

·
Registered
Joined
·
2,548 Posts
@ qb Miala byc relacja z trasy Szczecin-Miedzyzdroje, a ty sie chwalisz jazda 210km/h po niemieckiej autostradzie.
 

·
MrBlackMagicHimself
Joined
·
3,281 Posts
Nie ma jak OT.
Interesujesz się w ogóle motoryzacją?
P407 V6 lub Hdi.

PS. Teraz spojrzałem niżej na kompa i na spalanie. To nie V6.
Stawiam, że lub 2.0 16V lub 2.2 16V.
 

·
Registered
Joined
·
228 Posts
@ qb Miala byc relacja z trasy Szczecin-Miedzyzdroje, a ty sie chwalisz jazda 210km/h po niemieckiej autostradzie.
Nazywaj to jak chcesz ;)
To jest trasa alternatywna - a ze przy okazji mialem aparat to pomyslalem ze zrobie foty i wrzuce do tego watku to nie jest chwalenie.

Nie ukrywam, ze niemieckie drogi lubie wlasnie za to ze legalnie moge tyle jechac.
 

·
Registered
Joined
·
228 Posts
Nie ma jak OT.
Interesujesz się w ogóle motoryzacją?
P407 V6 lub Hdi.

PS. Teraz spojrzałem niżej na kompa i na spalanie. To nie V6.
Stawiam, że lub 2.0 16V lub 2.2 16V.

HDI 2.0 136 KM

@Slawek - 225km/h na maksa w Niemczech oczywiscie ale to naprawde ciezko wyciagnac raczj z gorki musi byc.

Pozdro
 

·
Registered
Joined
·
18 Posts
Szczecin Kijewo - Goleniow S3:

^^ startuje z centrum szczecina w kierunku prawobrzeża do węzła kijewo

^^ tuż przed rozjazdami:)

^^ w tym miejscu kończyć się będzie A6 (prace trwają i bliżej już końca niż początku)

początek S3


^^ stan odcinka między kijewem a rozjazdem na chociwel jest tragiczny jednak jak na swoj wiek i tak trzyma się dobrze

^^ w tle jeden z dwóch wiaduktów na odcinku do rozjazdu na chociwel


^^ drugi wiadukt


^^ koniec nawierzchni betonowej, początek równiutkiego asfaltu:)
w tle widukt nad berlinką...

na wiadukcie nad berlinką

ostry zakręt:)

^^ pierwszwe kolizyjne skrzyżowanie na dąbie^^ zbliżam się do drugiego skrzyżowania kolizyjnego

^^ ten tir chciał w lewo na szczecin skręcić, co przy pędzących tam nieraz po 150km/h osobówkach staje się niebezpieczną zaporą na drodze

^^ za tym nawrotem już nie ma odwrotu gdyz najbliższy węzeł dopiero w goleniowie

^^ tu można pędzć ile motor daje:)


^^ brrr zimno było 2.6 stopnia:)

^^ obwód drogowy goleniów, tu kończe fotorelacje choć S3 ciągnie się jeszcze dalej dobre 10 km, ja zjeżdzam na goleniów:)
 
G

·
Masakra to malo powiedziane. Na S3 obecnie przebudowuja 2 kolizyjne skrzyzowania. Sa one na tych jeszcze 10 km obwodnicy Goleniowa.
Przejazd obok przez te skrzyzowania to naprawde wielka adrenalina, tymbardziej ze malo kto zwalnia do 70km/h jak wogole jest tam ograniczenie.
Szkoda ze cala S3 w tym kawalku nie jest bezkolizyjna :/
 
1 - 20 of 7774 Posts
Top