SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 4420 Posts

·
Moderator
Joined
·
21,201 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
S3 Legnica - Lubawka

Opis trasy


Na terenie Polski droga ekspresowa S3 przebiega południkowo od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce. Droga ekspresowa S3 będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej.

W listopadzie [2015 r.] GDDKiA planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) dla prawie 32-kilometrowego odcinka od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej.

źródło


•18.03.2010 r. – uzyskano decyzję środowiskową, która 30.04.2010 r. stała się ostateczna.
•Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu z dnia 10.02.2014 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Lubawka (granica państwa)”, określające iż przebieg odcinka w/g wariantu 4 będzie etapowy oraz, że nie zmienia się środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonych w decyzji RDOŚ z 18.03.2010 roku.

•Opracowano Koncepcję Programową
•14.06.2010 r. – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Dokumenty Przetargowe)
•16.12.2010 r. - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej. Wartość umowy wynosi ok. 15 mln zł. Dokumentacja zostanie opracowana w terminie 11 m-cy od daty podpisania umowy.


Parametry techniczne:

Długość odcinka: ok. 69,6 km (całość na terenie województwa dolnośląskiego)
Klasa drogi: S
Prędkość projektowa: 100 km/h
Przekrój drogowy: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu (2 x 7,0m +pasy awaryjne, 5m); pas rozdziału szerokości 12 m (wraz z opaskami) w tym rezerwa terenu pod trzeci pas ruchu.
Ilość węzłów drogowych: 8 szt.
Obiekty inżynierskie: 2 tunele drogowe, wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt (łącznie ok. 60 obiektów inżynierskich)

Projektowane węzły drogowe:
Legnica II (połączenie S-3 z A-4) ok. km 1+300, węzeł budowany w ramach budowy zachodniej obwodnicy Legnicy
Jawor (połączenie S-3 z DK nr 3) ok. km 12+350 do ok. km 14+100,
Jawor II (połączenie S-3 z DW nr 374) od ok. km 19+950 do ok. km 21+600,
Paszowice (połączenie S-3 z DK nr 3) od ok. km 24+000 do ok. km 26+000,
Bolków (połączenie S-3 z DK nr 5) od ok. km 35+680 do ok. km 37+550,
Ptaszków (połączenie S-3 z DK nr 5) od ok. km 53+000 do ok. km 54+680,
Kamienna Góra (połączenie S-3 z DW nr 367) od ok. km 57+470 do ok. km 59+340,
Lubawka (połączenie S-3 z DW nr 369) od ok. km 65+490 do ok. km 67+450

Na trasie powstaną:
– dwa MOP-y (Miejsca Obsługi Podróżnych): Brachów, Jaczków
– urządzenia ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia oczyszczające).

Zgodnie z Koncepcją programową tunele zaprojektowano jako dwie nitki (o przeciwnych kierunkach ruchu) rozdzielone filarem. Na szerokość użytkową komory tunelu składają się: opaska zewnętrzna 0,75 m, pas awaryjny 3,50 m, dwa pasy ruchu po 3,50 m każdy, opaska jezdni 0,50 m i opaska zewnętrzna 0,80 m. W tunelu będą zlokalizowane urządzenia związane z jego funkcjonowaniem i bezpieczeństwem ruchu, jak instalacja oświetleniowa, odwodnienie, wentylacja, telefony i instalacja alarmowa.
Podstawowe wymiary wyrobiska tunelowego wynoszą:
– wysokość w wyłomie 11,15 m
– szerokość w wyłomie 13,9 m
– promień łuku w stropie 6,95 m
– promień łuku w spągu 11,45 m
– strzałka łuku odwróconego 2,7 m
– powierzchnia przekroju 123,0 m2.
Wzdłuż trasy tuneli powstaną łączniki (przejścia techniczno-awaryjne) pomiędzy obiema nitkami.
Uszczegółowienie rozwiązań oraz ostatecznych parametrów technicznych zostanie wykonane na etapie projektu budowlanego.

źródło

Wizualizacje:


Węzeł Jawor:---------

Legnica (A4 - bez węzła) - Bolków


Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Bolków przewiduje:

- budowę odcinka drogi ekspresowej o długości około 36 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu w każdą stronę, pas awaryjny oraz pas dzielący min. 5 m,
- budowę 4 węzłów drogowych: „Jawor”, „Jawor II”, „Paszowice” oraz „Bolków”,
- przebudowę dróg poprzecznych przecinanych drogą ekspresową w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
- budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej przeznaczonych dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej,
- budowę 6 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S3, nad droga powiatową, krajową, wałem zbiornika przeciwpowodziowego oraz linią PKP,
- budowę 15 wiaduktów nad drogą ekspresową S3 w ciągu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- budowę 4 mostów w ciągu drogi ekspresowej S3,
- budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP)
- budowę dwóch Obwodów Utrzymania Drogi
- budowę elementów ochrony środowiska

Na powyższym odcinku drogi ekspresowej S3 przewiduje się budowę trzech miejsc lądowania śmigłowców ratunkowych na MOP Jawor i na Obwodzie Utrzymania Drogi.

źródło

Podział na odcinki:
- zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00
- zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00

ZnRID

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.24.2013.ES2 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, Decyzją Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

http://bip.duw.pl/download/2/5958/IFAB7820242013ES2.pdf

Ogłoszenie przetargu - 14 sierpnia 2014 r.

Otwarcie ofert - 5 sierpnia 2015 r.

zadanie I

Eurovia + Warbud 295 579 567,42
Metrostav 418 947 749,66
BUDIMEX 341 694 000,00
Aldesa 352 462 397,30
Strabag 367 187 773,85
M-SILNICE + IMB-Podbeskidzie 726 561 000,00
Mota-Engil 315 751 340,61
Impresa Pizzarotti 375 449 370,59
Max Bögl 349 760 086,83

Budżet 475 866 334,34

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/a8bd3ec83a2cd091f28dd56769243f71
zadanie II

Metrostav 378 282 782,24
BUDIMEX 349 402 247,64
Aldesa 397 710 680,84
Strabag 396 878 622,37
Mota-Engil 322 878 396,02
Impresa Pizzarotti 425 594 332,14

Budżet 461 157 292,55

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/af1e91468c735f4359e410749015925c
Wybór najkorzystniejszych ofert - 24 sierpnia 2015 r.

Zadanie I Legnica - Jawor - wybrano Eurovia+Warbud z kwotą 295 579 567,42

źródło

Zadanie II Jawor - Bolków - wybrano Mota Engil z kwotą 322 878 396,02 zł:

źródło
Podpisanie umów

Zadanie I Legnica - Jawor - 6 października 2015 r.

źródło

Zadanie II Jawor - Bolków - 30 września 2015 r.

źródło

Bolków (bez węzła) - Lubawka

Brak znrid

Nie ogłoszono przetargu.

Prawdopodobna zmiana przebiegu pomiędzy węzłem Lubawka a granicą państwa.
 

·
Semper Invicta
Joined
·
27,665 Posts
Skorzystam z uprzejmości i zapytam się o sąsiedni odcinek S3 Legnica - Lubawka dla którego wątek jest zamknięty. Chodzi mi o dokumentację dla tego odcinka zleconą w 2010 r. do wykonania bodajże firmie Mosty Katowice. Czy ww. dokumentacja została opracowana, czy też planowane dla tego odcinka przetargi będą w systemie "projektuj-buduj", a tym samym czy "projektuj" będzie obejmowało opracowanie ww. dokumentacji od początku, czy też na bazie dokumentacji MP Mosty będzie uzyskana decyzja PNB/ZRID. Informacji na ten temat nie udało mi się w sieci znaleźć:(
 

·
Registered
Joined
·
28,741 Posts
Wg mapki @igor-sel https://dl.dropboxusercontent.com/u/81380146/mapka-igorsel.png gotowe są projekty budowlane. Wydaje mi się, że przetargi będą na zasadzie ,,optymalizuj i buduj" (jak na S5 od Wrocka do Korzeńska, gdzie są PB a mimo to wykonawca będzie musiał uzyskać ZnRID i PB uaktualnić np. w związku z nowymi normami hałasu-mniej ekranów akustycznych).
 

·
Registered
Joined
·
1,731 Posts
Skorzystam z uprzejmości i zapytam się o sąsiedni odcinek S3 Legnica - Lubawka dla którego wątek jest zamknięty. Chodzi mi o dokumentację dla tego odcinka zleconą w 2010 r. do wykonania bodajże firmie Mosty Katowice. Czy ww. dokumentacja została opracowana, czy też planowane dla tego odcinka przetargi będą w systemie "projektuj-buduj", a tym samym czy "projektuj" będzie obejmowało opracowanie ww. dokumentacji od początku, czy też na bazie dokumentacji MP Mosty będzie uzyskana decyzja PNB/ZRID. Informacji na ten temat nie udało mi się w sieci znaleźć:(
Specyfikacja techniczna wykonania dokumentacji projektowej stawiała min. następujące wymagania:
Celem zmówienia publicznego objętego niniejszą Specyfikacją Techniczną jest w szczególności wykonanie opracowań, na podstawie których Zamawiający:
- uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jaką jest budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (A-4) – Lubawka,
- uzyska dla części obwodnicy Jawora decyzję pozwolenia na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- przeprowadzi procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano–montażowych w zakresie inwestycji jw.,
- zleci poprawne wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie inwestycji jw.
Powyższe cele należy spełnić realizując przedmiot zadania zgodnie w wymaganiami określonymi w Umowie. W ramach przedmiotu zamówienia oraz złożonej oferty terminowej i cenowej Wykonawca uwzględni w swojej ofercie możliwość przygotowania materiałów o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla całości zadania (z uwzględnieniem przyjętego podziału na odcinki) bez występowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

P-10.00 – Opracowania podstawowe
P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa i inne opracowania projektowe związane (w szczególności):
- Analiza i prognoza ruchu drogowego,
- Projekt rozbiórki obiektów budowlanych,
- Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,
- Projekty organizacji ruchu (docelowej i zastępczej),
- Projekt zieleni,
- Instrukcje eksploatacji.
- Kosztorys inwestorski
- Harmonogram inwestorski,
- Czasowe korzystanie z nieruchomości.
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

P-20.00 – Opracowania prawne
P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
P-20.20 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (dla obwodnicy Jawora w obszarze
objętym uzyskaną decyzją lokalizacyjną)
P-20.30 – Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

źródło: Specyfikacja techniczna - Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pod nazwą „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka„ - wymagania ogólne http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/739d565204601d299e2b46e95f66db4e

W lutym 2013 roku został ogłoszony również przetarg z terminem wykonania czerwiec/lipiec 2013:
Wykonanie analizy akustycznej dla projektowanej drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012r., poz. 1109).
Chodziło zapewne o uaktualnienie projektu do wprowadzonych nowych przepisów. Zamówienie z wolnej ręki do realizacji otrzymały Mosty Katowice.
źródło: http://przetargi.favore.pl/wyniki/b...a-projektowanej-drogi-s3-legnica,1578355.html

Złożenie wniosku o ZRiD jest planowane na II połowę 2013 roku, a ogłoszenie przetargu na roboty budowlane III/IV kwartał 2013 roku.
źródło: http://piotrborys.pl/wp-content/uploads/2013/06/S-3-odc-LegnicaA4-Lubawka.pdf

Był również przetarg na:
Doradztwo naukowo – techniczne w ramach realizacji dokumentacji budowlanej dla tuneli drogowych TS 26 oraz TS 32 dla zadania pn. „Budowa drogi S-3 Legnica (A-4) – Lubawka” min. z wszystkimi analizami, wariantami i dokumentami potrzebnymi wykonawcy do realizacji robót i późniejszego przekazania do eksploatacji i użytkowania tuneli.

Wynika z tego, że GDDKiA będzie posiadała wszystkie dokumenty (po uzyskaniu ZRID-u) do realizacji inwestycji.
 

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,885 Posts
Klasa drogi: S
Prędkość projektowa: 100 km/h
Jak się to ma do dozwolonej prędkości na drodze ekspresowej, czy prędkość projektowa jest jednoznaczna z dozwoloną prędkością na danej drodze?

Dzięki
VVV
 

·
Registered
Joined
·
12 Posts
Moi znajomi z Czech byli bardzo zdziwieni jak im powiedziałem o naszych planach budowy s3 do Lubawki. Po czeskiej stronie nie ma drogi która byłaby w stanie przejąć ruch z ekspresówki, o planach budowy takiej też nie słyszeli. Czy ktoś się może lepiej orientuje jakie plany mają Czesi?
 

·
Registered
Joined
·
2,701 Posts
Czesi w planowaniu to akurat są dobrzy, gorzej z ich realizacją.
Niby deklarują budowę R11, ale mając na uwadze fakt, że nie zaczęli od 2010 roku żadnej budowy to czarno to widzę.
 

·
Registered
Joined
·
28,741 Posts
A to nie jest tak, że składali wniosek do CEF-u? Albo wymogiem uzyskania środków jest zbudowanie inwestycji po 2 stronach granicy?
 

·
-_-_-_-_-_-
Szpital Psychiatryczny Ziemia
Joined
·
3,926 Posts
Były jakieś wspólne ustalenia i rozmowy, ale w Czechach teraz jest nieciekawa sytuacja polityczna, niedawno premier zdymisjonował szefa RSD.

Tutaj mamy harmonogram budów i D11 jest tylko na odcinku Hradec Kralove - Jaromierz.

Miejmy nadzieję, że nie będzie dużych opóźnień w stosunku do S3. Co prawda od granicy do Hradca Kralove jest tylko 60km ale droga jest w górzystym terenie i przy zwiększonym ruchu będzie tam nieciekawie.
 

·
Registered
Joined
·
505 Posts
Ale czy w przypadku CEF-u nie jest tak, że jeżeli po drugiej stronie granicy nie rozpoczną się prace to inwestycja jako całość (jako jeden projekt infrastrukturalny) może zapomnieć o dofinansowaniu.
 

·
Registered
Joined
·
137 Posts
Moi znajomi z Czech byli bardzo zdziwieni jak im powiedziałem o naszych planach budowy s3 do Lubawki. Po czeskiej stronie nie ma drogi która byłaby w stanie przejąć ruch z ekspresówki, o planach budowy takiej też nie słyszeli. Czy ktoś się może lepiej orientuje jakie plany mają Czesi?
http://www.ceskedalnice.cz/dalnice/d11 Tutaj na końcu strony od odcinka 1106 jest wszystko co zrobili z przygotowań do budowy Czesi. Nie wiem jak 'na nasze' przełożyć EIA. Może to coś jak u nas warianty dla decyzji środowiskowej? "po staremu" sprzed specustawy w PL to chyba nie ma jeszcze decyzji lokalizacyjnej od Jaromerza do granicy
 

·
Registered
Joined
·
344 Posts
Myślę, że to tak nie do końca z tym finansowaniem. Przecież jeden rząd nie może odpowiadać za drugi. Podpisano porozumienie i myślę, że to wystarczy. To tak na zdrowy rozum...
 

·
Registered
Joined
·
1,858 Posts
Myślę, że to tak nie do końca z tym finansowaniem. Przecież jeden rząd nie może odpowiadać za drugi. Podpisano porozumienie i myślę, że to wystarczy. To tak na zdrowy rozum...
A podpisano?
 

·
Moderator
Joined
·
18,816 Posts
Nie będzie w tym roku przetargów na tę drogę.

Zadanie „S3 Legnica-Lubawka” było pierwotnie planowane do realizacji i uruchomienia przetargu jeszcze w 2013 r. Odcinek ten ma natomiast charakter transgraniczny i jego budowa była ściśle uzależniona od stanowiska strony czeskiej o realizacji po ich stronie właściwego odcinka transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T (R11). Wobec ostatecznego stanowiska strony czeskiej, że jego realizacja może się rozpocząć nie wcześniej niż w 2018 r., nie ma uzasadnienia do uruchomienia postępowania przetargowego na tym odcinku S3 jeszcze w 2013 r. Stąd propozycja usunięcia odcinka z listy załącznika 5.
Usunięcie tej pozycji nie oznacza rezygnacji z realizacji tej inwestycji jeszcze w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania w ramach instrumentu finansowego UE „Connecting Europe Facility” jako inwestycja transgraniczna.
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/...kty_inne/20131010pbdkia/px_20131010pbdkia.pdf
 
1 - 20 of 4420 Posts
Top