SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 3278 Posts

·
Moderator
Joined
·
18,816 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT INWESTYCJIPRZETARGI NA BUDOWĘ DRUGIEJ JEZDNI DROGI S3:

10 kwietnia 2015 podpisano umowę na budowę odcinka Sulechów-Zielona Góra Północ z firmą STRABAG. Termin ukończenia - sierpień 2017 (druga nitka mostu - dwa lata później).

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. Pierwszy odcinek realizacyjny od km 272+650 do km 286+043 o długości 13,40 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gmin Sulechów, Zielona Góra i miasto Zielona Góra. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Nowy Świat, Kruszyna, Górzykowo, Cigacice, Zawada, Jany, m. Zielona Góra.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi S3, połączeniu od strony północnej z dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej, poprzez pozostałe dwa odcinki realizacyjne odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4). Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3. Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3.
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
3. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
4. Budowa obiektów inżynierskich, w tym rozbiórka istniejącego mostu przez rz. Odrę oraz budowa dwóch nowych mostów przez rz. Odrę (w ciągu jezdni wschodniej i zachodniej).
5. Budowa przepustów drogowych.
6. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
7. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
8. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
9. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
10. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 43 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów:
a) Etap pierwszy - budowa drugiej jezdni wraz z nowym mostem w ciągu tej jezdni - maximum 25 miesięcy, minimum 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”,
b) Etap drugi - rozbiórka istniejącego mostu klasy C w ciągu istniejącej jezdni i budowa nowego mostu - 18 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od zakończenia pierwszego Etapu.
Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia w odniesieniu do pierwszego Etapu (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=17829&lang=pl

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. Drugi odcinek realizacyjny od km 286+043 do km 299+350 o długości 13,30 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra oraz w powiecie nowosolskim, na terenie gminy Otyń. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Jany, m. Zielona Góra, Racula, Ługowo, Niedoradz, Sucha.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi, połączeniu od strony północnej, poprzez pierwszy odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z budowanym dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej, poprzez trzeci odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4).
Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.
Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, budowa/ przebudowa dróg poprzecznych.
3. Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Zielona Góra Północ”, „Zielona Góra Południe”
i „Niedoradz” (część).
4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejacej jezdni drogi S3.
5. Budowa obiektów inżynierskich.
6. Budowa przepustów drogowych.
7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
8. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
11. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%
http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=17830&lang=pl


Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów- Nowa Sól. Trzeci odcinek realizacyjny od km 299+350 do km 316+640 o długości 17,30 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim na terenie gmin: Otyń, Nowa Sól Kożuchów oraz miasta Nowa Sól. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Niedoradz, Konradowo, Zakęcie, Stary Staw, Lubieszów, m. Nowa Sól, Rudno, Ciepielów, Drwalewice, Lasocin, Kiełcz, Rejów.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi, połączeniu od strony północnej, poprzez pierwszy i drugi odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z budowanym dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4).
Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.
Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
3. Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Niedoradz” (część) i „ Nowa Sól Zachód”.
4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
5. Budowa obiektów inżynierskich.
6. Budowa przepustów drogowych.
7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
8. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
11. Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego.
12. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%
Poprzednie wątki:
[S3] Szczecin - Lubawka
[S3] Sulechów - Lubawka
[S3/DW297] Obwodnice Nowej Soli
 

·
Registered
Joined
·
1,354 Posts
[S3] Sulechów - Nowa Sól (DW283 - bez węzła)

Do przeniesienia

Lubuskie: Powstanie druga jezdnia S3 między Sulechowem i Nową Solą

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w piątek 21 czerwca ogłoszone zostały przetargi na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól. Całość podzielona została na 3 odcinki realizacyjne i dla każdego z nich prowadzone jest odrębne postępowanie przetargowe.

Pierwsze postępowanie dotyczy budowy drugiej nitki drogi S3 na odcinku Sulechów – Zielona Góra Północ o długości ponad 13 km. Kolejny odcinek, który zyska drugą jezdnię prowadzi od węzła Zielona Góra Północ do miejscowości Niedoradz. Jego długość to również ponad 13 km. Ostatni odcinek, dla którego ogłoszono przetarg łączy Niedoradz i Nową Sól, a ma pond 17 km długości.

Rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów i rozpoczęcie robót planowane jest na II kwartał 2014 roku. Oddanie do użytku zaplanowano na II połowę 2016 roku.

Do końca bieżącego roku GDDKiA ogłosi postępowania na pozostałe odcinki S3 w województwie dolnośląskim dzięki czemu zachodnia część kraju uzyska ekspresowe połączenie od Szczecina do granicy z Czechami.
Data dodania: 21.06.2013
Źródło: Rynek Infrastruktury
 

·
Registered
Joined
·
28,739 Posts
Jeszcze a propos mostu na Odrze w Cigacicach
a) Etap pierwszy - budowa drugiej jezdni wraz z nowym mostem w ciągu tej jezdni - maximum 25 miesięcy, minimum 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”,
b) Etap drugi - rozbiórka istniejącego mostu klasy C w ciągu istniejącej jezdni i budowa nowego mostu - 18 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od zakończenia pierwszego Etapu.
Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
To czekamy do sierpnia na kolejne odcinki S3 do granicy z Czechami(mają być w sierpniu). BTW Czy przypadkiem wtedy wątek nie będzie za duży?Czy poczekamy do czasu podpisania umów i wtedy zdecydujemy?
 

·
Registered
Joined
·
28,739 Posts
Tzw. klęska urodzaju ;) Zobacz ile tam jest km. Od Sulechowa - koło 200km na dodatek niewiele jest zrobione 1-jezdnia od Sulechowa do Nowej Soli i obwodnica Legnicy czyli jest dużo do zbudowania od podstaw(a więc sporo miejsc/informacji/fotorelacji) w tym takie wyjątkowe obiekty jak chociażby 2-kilometrowy tunel-najdłuższy w Polsce.

Panie Premierze, jak żyć?
 

·
Registered
Joined
·
4,795 Posts
W kwestii formalnej.
Sugerowałbym jak najwcześniejsze rozdzielenie wątku na część lubuską i dolnośląską, bo stopień zaawansowania jest, szczególnie po dzisiejszych przetargach, znacząco różny.
 

·
Registered
Joined
·
28,739 Posts
NA to wygląda, ale tyle zajmie rozstrzygnięcie przetargu(powiedzmy wiosna 2014) później budowa nowej nitki wschodniej (koło 2 lat) i następnie przerzucenie na nią ruchu i wyburzenie starego mostu(zachodniego) i też koło 2 lat na budowę.
 

·
Registered
Joined
·
28,739 Posts
Nie, są za słabe na dzisiejsze obciążenia i ruch dlatego przy okazji budowy lepiej zburzyć i postawić na nowo most. Z resztą mają już chyba z 20 lat.
 

·
Registered
Joined
·
3,517 Posts
^^ A nawet 29 lat ;)

Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że w ramach zadania ujęto wymianę warstwy ścieralnej na istniejącej jezdni. Podejrzewam, że po tej operacji straci metr ze swojej szerokości.
 

·
czekajac na S7
Joined
·
4,743 Posts
^^ A nawet 29 lat ;)

Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że w ramach zadania ujęto wymianę warstwy ścieralnej na istniejącej jezdni. Podejrzewam, że po tej operacji straci metr ze swojej szerokości.
Jeżeli jest tak jak było na obwodnicy Kielc to pewnie straci tak by pasowała do szerokości dla drogi S2x2.

Ile będą dobudowywać przejść dla zwierząt ? Bo to w sumie jedyne poważne budowanie nad S3, pewnie jakieś przepusty w ciągu nowej jezdni będą.

Podoba mi się podział na pierwszym odcinku na na początku wybudowanie nowej jezdni a później budowa nowego starego mostu nad Odrą.

Na pozostałe 2 odcinki ceny nie powinny być wysokie z racji ilości robót - głównie usypanie skarpy i ułożenie warstw jezdni.

Trochę dziwi mnie brak rezerwy pod 3 pas. Przecież kiedy cała S3 powstanie - a to kwestia 3 lat - to większość ludzi co jedzie obecnie przez Niemcy będzie jechała naszą Ską - większy ruch.

Obyśmy mieli tylko takie problemy, że za duży ruch i trzeba rozbudować Skę. :lol:

W każdym razie :cheers: za przetargi i kolejne wydłużanie jednej z głównych Sek w Polsce.
 

·
Registered
Joined
·
505 Posts
Rezerwa pod trzeci pas miała być na wszystkich nowo budowanych. Tutaj jest dobudowa więc rezerwy chyba nie będzie a szkoda bo to najbardziej oblegany odcinek w lubuskim Sulechów -Zielona podchodzi pomału pod 20 tys pojazdów.
 

·
Registered
Joined
·
2,701 Posts
Rezerwa pod trzeci pas miała być na wszystkich nowo budowanych. Tutaj jest dobudowa więc rezerwy chyba nie będzie a szkoda bo to najbardziej oblegany odcinek w lubuskim Sulechów -Zielona podchodzi pomału pod 20 tys pojazdów.
To jeden z głownych powodów, przez które nasz S-ki są tak drogie. My od ładnych paru lat budujemy praktycznie A i S-ki 2x3, z tą różnicą, że nawierzchnia jest 2x2.
 

·
Registered
Joined
·
1,858 Posts
Obyśmy mieli tylko takie problemy, że za duży ruch i trzeba rozbudować Skę. :lol:

W każdym razie :cheers: za przetargi i kolejne wydłużanie jednej z głównych Sek w Polsce.
Dokładnie:eek:kay:

A tak przy okazji - sprawdzałem w terenie miejsce przyszłego węzła S3-A4 pod Legnicą, okolice Szymanowic i Huty Miedzi (opierając się na tym co pokazuje OpenStreet Map) - uważam, że będzie to jeden z ładniejszych dużych węzłów w Polsce - S3 biegnąc dużym łukiem, omijając Hutę Miedzi w miejscu przecięcia z drogą 364, znajdzie się na szczycie lekkiego obniżenia w kierunku A4. Na tym lekkim zboczu będzie planowany węzeł - z tego miejsca, przy dobrych warunkach pogodowych, prawdopodobnie po raz pierwszy zobaczymy piękną panoramę Karkonoszy, w dole A4 i Kaczawa - podejrzewam, że S3 w tym miejscu będzie biegła estakadą, gdyż po minięciu A4 teren znowu znacznie się podnosi, następnie okolice Jawora i znowu piękne widoki itd, itd, itd, aż do Lubawki. Mieszkam ok 3km od przyszłego węzła S3-A4 - tak więc do pierwszych relacji z tego i nie tylko tego miejsca, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości.:)
 

·
Registered
Joined
·
172 Posts
^^^ Budujemy z rezerwą, a jak dojdzie do rozbudowy za kilkadziesiąt lat to i tak trzeba będzie budować obiekty na nowo bo nie będą spełniały norm tak jak te filary mostu.
 

·
Registered
Joined
·
2,701 Posts
^^^ Budujemy z rezerwą, a jak dojdzie do rozbudowy za kilkadziesiąt lat to i tak trzeba będzie budować obiekty na nowo bo nie będą spełniały norm tak jak te filary mostu.
Dokładnie. Rezerwy pod 3 pas można zostawić tylko na A4 Wrocław - Kraków, A2 Poznań - Warszawa, ewentualnie A1 Częstochowa - Łódź. Poza tymi odcinkami raczej nie ma wielkich szans na ruch powyżej 40k na dobę, a i ropa się zaraz skończy...
 

·
Registered
Joined
·
28,739 Posts
Trochę dziwi mnie brak rezerwy pod 3 pas. Przecież kiedy cała S3 powstanie - a to kwestia 3 lat - to większość ludzi co jedzie obecnie przez Niemcy będzie jechała naszą Ską - większy ruch.
Już teraz w miarę otwierania każdego kolejnego km S3 atrakcyjność przejazdu przez Niemcy spada- bo u nas infra się mocno poprawiła w ostatnich latach a będzie jeszcze lepiej. Za parę tygodni skończą eskę do Międzyrzecza, za rok będzie eska do Gorzowa i wtedy wątpię by komuś się już opłacało(czasowo jak i z większym zużyciem paliwa) bo najgorsze odcinki da się szybko ominąć. Jest i inna szybka trasa np. jadąc od Wrocławia można nie zjeżdżać na Legnicę i DK3 a dojechać do węzła na A18-pierwszy za węzłem Krzyżowa(zawsze to extra 45 km szybką autostradą mimo, że 10 km dalej) z DW 297 i przez Szprotawę na Nową Sól wprost na węzeł z S3. W drugą stronę to już pominę bo wielu woli już wracać przez Polskę niż rozwalić zawieszenie na południowej nitce A18. Także przygoda przez Niemcy miała /będzie miała sens w latach 2006-2013 no 2014.
 
1 - 20 of 3278 Posts
Status
Not open for further replies.
Top