SkyscraperCity banner

11081 - 11100 of 11170 Posts

·
Marcin
Joined
·
69 Posts
wezeł Nowe Marzy

która wizualizacja węzła jest poprawna czy żadna z powyższych?
nie mogę się doszukać dokładnej wizualizacji łącznic

mógłby ktoś podesłać docelową wizualizacje węzła
240462
240466
 

·
Registered
Joined
·
237 Posts
Odcinek 5 - zdjęcia nadzoru z prac wykonanych w tygodniu #25.

1. Prace ziemne przy przepuście, obiekt PPiMZ, m. Kruszyn Krajeński (km 0+300).


2. Wykonywanie ścianki szczelnej, DD01, m. Kruszyn Krajeński (km 0+415).


3. Betonowanie i zbrojenie murów oporowych, obiekt MS4-2, m. Zamość (km 2+135).


4. Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, obiekt MS4-7, m. Rynarzewo (km 5+508).


5. Zasypka, obiekt PZ4-8A, m. Skórzewo (km 7+150).
 

·
Registered
Joined
·
237 Posts
Odcinek 2 - zdjęcia nadzoru z prac wykonanych w tygodniu #24 i #25.
Wybrałem tylko zdjęcia przedstawiające jakiekolwiek prace. Dominuje właściwie jedno miejsce.

1. Gruczno (podbudowa BA?).


2. Gądecz.


3. Gądecz.


4. Zbrachlin - przebudowa gazociągu?


5. Gądecz - próbne warstwy nawierzchni.


6. Gądecz.


7. Gądecz - zagęszczanie podbudowy z KŁSM (identyczna maszyna pracowała niedawno na DD25/26, odc. 6).


8. Gądecz.


9. Gądecz - wanny w kolejce do rozścielacza (km 19+500).


10. Gądecz - skropienie warstwy kruszywa.


Dodatkowo mało znacząca informacja dla kierowców.

Stawianie tymczasowych płotków herpetologicznych
[25.06.2020] Nowy Wykonawca rozpoczął prace związane z naprawą dotychczasowych płotków herpetologicznych i przystąpił do montowania nowych wygrodzeń w nowych miejscach.
Budowa tego typu ogrodzeń ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów poprzez uniemożliwienie im wejście na plac budowy.
System tymczasowego wygrodzenia terenu ma wysokość 40cm oraz posiada 5cm przewieszkę w górnej części, skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót. Wykonany jest z litego materiału szczelnie połączonego z gruntem.
 

·
Registered
Joined
·
17 Posts
To ja zdjęcia od kolegi N1ghtmare, uzupełnię wiadomością od wykonawcy odcinka 5:

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.
Pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19, Wykonawca kontynuuje roboty budowlane. Trwają liczne prace polegające m.in. na humusowaniu, wykopie rowów, naprawie poboczy, profilowaniu skarp i nasypów czy stawianiu barier energochłonnych na wielu drogach dojazdowych o numerach: 1, 2, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21 oraz 23.
Wykonawca ponadto prowadzi naprawę nawierzchni istniejącej DK5, wykonuje warstwy nasypu w ciągu trasy głównej a także pracuje na obiektach inżynierskich.
 

·
Registered
Joined
·
5,513 Posts

·
Registered
Joined
·
237 Posts
Odcinek 4 - zdjęcia nadzoru z prac wykonanych w tygodniu #26.

1. Wykonywanie słupów pod ekrany akustyczne.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Lisi Ogon
KM: 25+200


2. Roboty ziemne. Rozbiórka starego obiektu + formowanie pali FCA.
Obiekt: WS3-19
Miejscowość: Pawłówek
KM: 21+900


3. Roboty ziemne na terenie węzła Bydgoszcz - Zachód.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Pawłówek
KM: 21+350


4. Roboty ziemne na terenie węzła Bydgoszcz - Zachód.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Pawłówek
KM: 21+350


5. Wykonywanie skarp.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Pawłówek
KM: 21+350


6. Układanie krawężników.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Osówiec
KM: 17+100


7. Roboty ziemne.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Szczutki
KM: 16+900


8. Montaż szalunku.
Obiekt: MS3-21
Miejscowość: Bydgoszcz
KM: 22+575
 

·
Registered
Joined
·
237 Posts
Odcinek 6 - zdjęcia nadzoru z prac wykonanych w tygodniu #26.
Niestety brak jest jakichkolwiek zdjęć rozścielania warstw bitumicznych, czy to na DD, czy na TG (tu kolega @Brzydallo uzupełnił na początku tygodnia).

1. Montaż barier drogowych.
Oznakowanie poziomie już jest!
Obiekt: n/d
Miejscowość: Szubin
KM: 1+000 - 4+000


2. Wykonanie pasa technologicznego.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Wąsosz
KM: 7+000 - 9+000


3. Kanalizacja deszczowa.
Obiekt: n/d
Miejscowość: Dabrówka Słupska
KM: 10+700 - 10+800


4. Wiercenie pali.
W tym przypadku autor prawdopodobnie miał na myśli larseny, a nie takie pale, jak na początku odcinka.
Obiekt: MS5-11?
Miejscowość: Dabrówka Słupska
KM: 10+850 - 11+200


5. Przygotowanie podłoża głowicy pod izolację.
Obiekt: PZM 15+378
Miejscowość: Brzyskorzystewko
KM: 15+378
 

·
Registered
Joined
·
118 Posts
Odcinek 6 - zdjęcia nadzoru z prac wykonanych w tygodniu #26.
Niestety brak jest jakichkolwiek zdjęć rozścielania warstw bitumicznych, czy to na DD, czy na TG (tu kolega @Brzydallo uzupełnił na początku tygodnia).


5. Przygotowanie podłoża głowicy pod izolację.
Obiekt: PZM 15+378
Miejscowość: Brzyskorzystewko
KM: 15+378
Dziś już zaizolowana. Dodatkowo w tym tygodniu oprócz innych robót montowano słupy pod lampy w obrębie# Pałuki.
 

·
Dear Donald, Yours Ever
Joined
·
33,912 Posts
Odcinek 4
Chyba, że bez drugiej nitki mostu MS 3-21.
Tak było np. na S3 most Cigacice gdzie oddali bez drugiej nitki mostu i było zwężenie na tym fragmencie.
To był szczególny przypadek. W Cigacicach już na etapie przetargu na realizację zakładano, że właśnie most będzie robiony dużo dłużej ze względu na możliwość wykonywania tylko jednej nitki jednocześnie.
 

·
Registered
Joined
·
36 Posts
Odcinek nr 2
Ten spych wyrównuje teren pod OUD w km 8+400. Generalnie roboty w terenie ruszyły, głównie na odcinkach gdzie włoski poprzednik pozostawił najbardziej zaawansowane fragmenty pozwalające na układanie masy. Cały czas trwa równolegle przebudowa gazociągu wykonywana poza kontraktem. Kobylarnia pracuje także nad zmianami projektowymi.


248128
 
11081 - 11100 of 11170 Posts
Top