SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1190 Posts

·
Moderator
Joined
·
21,201 Posts
Przy okazji kluczowe terminy dla tego odcinka :

wykonanie KP - (12 m-cy) do 1 czerwca 2018
wykonanie PB,PW - (22 m-ce) do 1 kwietnia 2019
zakończone postępowanie przetargowe na budowę S5 - (10 m-cy) do 1 luty 2020
budowa S5 - (24 m-ce) do 1 luty 2022

Oczywiście są to teoretyczne terminy które wynikają z założeń jakie przyjęto w SIWZ na realizację KP,PB,PW. :)


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych


(dz. u. z dnia 29 października 2015 r., poz. 1734)

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (..) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (..) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej długości około
7500 km, w tym około 2000 km autostrad.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(...)

Załącznik

(...)

DROGI EKSPRESOWE

(...)

poz. 10. | S5 | S7 (Ostróda) – A1 (Nowe Marzy) – Bydgoszcz – A2 (Poznań Wschód) …1) A2 (Poznań Zachód) – Leszno – A8 (Wrocław)

(...)

STEŚ - brak

DŚU - brak

ZNRID - brak

przetargi - brak

Budowa - ??
 

·
Registered
Joined
·
192 Posts
^^Idziemy na rekord długotrwałości wątku?!:colbert:
^^ Spokojnie kolego to dopiero początek :) Chociaż uważam, że nowa ekipa znów coś zmieni i bedzie jednak S16 ;) Ale to nieważne byle byla upragniona eska :) Moge zdradzic tylko, że Skarb Państwa ma zarezerwowany teren na "eske" w okolicy Grudziądza (Wielkie Lniska PGR i Marusza) i napewno będzie wpięta na A1 przy Klęczkowie :)
 

·
Moderator
Joined
·
21,201 Posts
Discussion Starter · #6 ·
W budowie jest już obwodnica Ostródy. Posty dotyczące niej w sumie powinny pojawiać się w tym temacie.
Jesteśmy trakcie budowy, nie będziemy kombinować.
 

·
Banananana
Joined
·
762 Posts
Jesteśmy trakcie budowy, nie będziemy kombinować.
No to w takim razie czekam na przeniesienie postów z wątku ogólnego o DK16

A to powinno nadać się na 1 posta:


Obwodnica Ostródy

Parametry techniczne
- klasa drogi- S
- przekrój - 2x2
- obciążenie - 115kN/oś
- kategoria ruchu - KR6
- prędkość projektowa - 100km/h
- prędkość miarodajna - 110km/h
- szerokość pas ruchu - 3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość pasa dzielącego - 12,0 m
- minimalna szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m
15.06.2015​
Umowa na budowę siódemki i szesnastki wokół Ostródy podpisana

GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe o dł. 9,7 km wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK 16 o dł. 8,7 km. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Konsorcjum ma wybudować drogę w 20 miesięcy za 1,3 mld zł. Do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Wykonawca oferuje też 10 lat gwarancji.

Lokalizacja i zakres inwestycji

Nowy przebieg S7 pokrywa się lub sąsiaduje z istniejącą droga krajową nr 7. Natomiast obwodnica miasta w ciągu DK 16 ominie Ostródę od strony południowej przebiegając przez miejscowości Ornowo, Kajkowo, Górka. Na odcinku od Ornowa do Górki droga biec będzie zupełnie nowym śladem, na odcinku od miejscowości Górka przebieg obwodnicy pokrywa się lub blisko sąsiaduje z istniejącym korytarzem DK 16.

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe - „Ostróda Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 i „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu z DK 16. Wraz z budową odcinka S7 zostanie zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 16 obwodnica Ostródy od skrzyżowania z DK 15 w rejonie miejscowości Ornowo do węzła „Ostróda Południe”. Obwodnica Ostródy będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Łącznie wybudowane zostanie 18,4 km nowych dróg, z czego 9,7 km w ciągu S7 i 8,7 km w ciągu DK 16. Nad jakością realizowanych zadań czuwać będą trzy laboratoria drogowe. Badania kontrolne, poza olsztyńskim, będą wykonywać także laboratoria GDDKiA z Gdańska i Bydgoszczy.

Węzły i obiekty inżynierskie

Wjazd na drogę ekspresową S7 będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe. Węzeł „Ostróda Północ” zlokalizowany będzie na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 Ostróda – Łukta – Dobre Miasto po północno-zachodniej stronie Ostródy. Zaprojektowany węzeł należy do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny) typu półkoniczyna. Węzeł ten umożliwi wszystkie relacje skrętne. Bezkolizyjne włączenia i wyłączenia zaprojektowano w obrębie jezdni drogi ekspresowej.

Węzeł „Ostróda Południe” zlokalizowany będzie na przecięciu z drogą krajową nr 16 (obwodnica Ostródy) oraz istniejącą drogą DK7/DK16 w miejscowości Górka. Zaprojektowano węzeł zespolony. Na zespolony układ węzła składa się węzeł typu „pełna koniczyna” na skrzyżowaniu dróg S7 i DK 16 oraz węzeł „półkoniczyna” na skrzyżowaniu DK16 oraz istniejącej DK7/DK16, połączone ze sobą jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi.

W ramach inwestycji powstanie 9 wiaduktów drogowych, 5 mostów, 1 przejście dla pieszych pod drogą S7, przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny. Na szczególną uwagę zasługuje najdłuższy na tym zadaniu obiekt mostowy w ciągu DK 16 o długości 677 m. Będzie to obiekt typu extradosed, czteroprzęsłowy, o rozpiętości przęseł 132,5+206+206+132,5. Będzie on prowadził drogę nr 16 nad głęboką rynną polodowcową jeziora Morliny, przez którą płynie Ornowska Struga oraz prowadzi droga gminna. Obiekt będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Drugim, co do wielkości mostem realizowanym w ramach tej inwestycji jest most nad Drwęcą i jej doliną, ul. Mazurską oraz linią kolejową. Będzie on miał długość 561 m. Ciekawym obiektem jest również most łukowy nad Kanałem Pauzeńskim w ciągu S7 o długości 343 m. Podobną długość (340 m) będzie miał most nad terenem bagiennym wzdłuż Jeziora Pauzeńskiego. 108 m długości będzie miał z kolei most nad akwenem znajdującym się na terenie ogródków działkowych „Nenufar”.

Znaczenie inwestycji

Dzisiejsze podpisanie umowy zamyka serię kontraktów na budowę drogi ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim, co oznacza, że między Miłomłynem a Olsztynkiem oraz między Nidzicą a Napierkami w budowie będzie 61,6 km tej drogi. Realizacja warmińsko-mazurskich odcinków S7 pozwoli na domknięcie sieci dróg ekspresowych i autostrad – podstawowej sieci drogowej kraju oraz usprawni połączenie pomiędzy Trójmiastem a Warszawą. Przypomnijmy, że do 2012 r. na terenie Warmii i Mazur wybudowano odcinki drogi ekspresowej S7 między Elblągiem a Miłomłynem oraz Olsztynkiem a Nidzicą o łącznej długości 84,1 km i wartości ponad 2,7 mld zł. Po zakończeniu realizowanych obecnie zadań siódemka od Elbląga do granicy województwa w Napierkach będzie na całej długości drogą klasy S. To łącznie 145,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, dzięki której podróż na tym odcinku skróci się o ok. 40 minut. Koszt budowy całej S7 na Warmii i Mazurach to w sumie 5,17 mld zł, co daje średnio 35,5 mln zł za 1 km drogi.

Realizacja kontraktu to także kolejny etap rozbudowy drogi krajowej nr 16. Do przebudowanych już w województwie 52 km tej drogi dojdzie teraz odcinek obwodnicy Ostródy o dł. 8,7 km. Dzięki budowie obwodnicy Ostródy zostanie wyprowadzony poza miasto ruch tranzytowy, przez co nastąpi usprawnienie komunikacji w ciągu drogi krajowej nr 16. Inwestycja przyniesie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi o przekroju dwujezdniowym przyczyni się do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Dzięki dostępności do drogi poprzez węzły zminimalizuje się ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem do ruchu takich, jak wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.

sztyński oddział GDDKiA przygotowuje także budowę drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego – od granicy województwa w Napierkach do obwodnicy Płońska. To łącznie ponad 71 km nowej trasy. Jej realizacja przewidziana jest na lata 2018-20. Zadanie to, wraz z przygotowywanym przez gdański oddział GDDKiA odcinkiem Koszwały – Kazimierzowo o dł. ok. 40 km dopełni połączenie drogowe pomiędzy Trójmiastem a Warszawą.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18967/Umowa-na-budowe-siodemki-i-szesnastki-wokol-Ostrody-podpisana
 

·
Obywatel Świata
***** ***
Joined
·
8,616 Posts
Jakich mapach?
Pewnie dopiero jak tę drogę wybudują ;)
W domyśle forumowych. Na dziś Igor jako pierwszy zaktualizował numer i status drogi ekspresowej na swojej mapce. Czekamy spokojnie na resztę aktualizacji włącznie z wprowadzeniem odcinka :
S5 - Obwodnica Ostródy - 8,7 km - w budowie
do różnego rodzaju statystyk jakie prowadzą forumowicze. :)
 

·
Registered
Joined
·
681 Posts
sly1979-Dk95 jest po południowo-wschodniej(przynajmniej tak oznaczone na targeo) stronie Wisły i dochodzi do węzła.
Czyli mosty są gotowe na A1 i węzeł już jest-po co budować nowy węzeł w Klęczkowie?

Ps.
Na OSM ten węzeł jest oznaczony jako : "węzeł Grudziądz".
 

·
Registered
Joined
·
192 Posts
sly1979-Dk95 jest po południowo-wschodniej(przynajmniej tak oznaczone na targeo) stronie Wisły i dochodzi do węzła.
Czyli mosty są gotowe na A1 i węzeł już jest-po co budować nowy węzeł w Klęczkowie?

Ps.
Na OSM ten węzeł jest oznaczony jako : "węzeł Grudziądz".
Ok już wiem o jakiej drodze piszesz. Ale to jest część Trasy Średnicowej! Ona nic nie ma do przyszłej S5 ;) S5 biegnie całkiem po nowym śladzie omijając miasto :) Wiem, że ma przebiegać przez Biały Bór, Pisaki, Maruszę, Wielkie Lniska. Tak przynajmniej były plany z budową S16 a czy coś się zmieni w stosunku jej przebiegu? Zobaczymy :)
 

·
Obywatel Świata
***** ***
Joined
·
8,616 Posts
Ok już wiem o jakiej drodze piszesz. Ale to jest część Trasy Średnicowej! Ona nic nie ma do przyszłej S5 ;) S5 biegnie całkiem po nowym śladzie omijając miasto :) Wiem, że ma przebiegać przez Biały Bór, Pisaki, Maruszę, Wielkie Lniska. Tak przynajmniej były plany z budową S16 a czy coś się zmieni w stosunku jej przebiegu? Zobaczymy :)
No i dołączyć się mogą do Trasy Średnicowej nie wchodząc w granice miasta. A potem Piaski, Maruszę,Wielkie Lniska właśnie.
 

·
Registered
Joined
·
681 Posts
^^Z tego co gdzieś czytałem (jakaś lokalna prasa z Grudziądza-chyba na naszym forum było to wstawione w wątku o DK16) , to mieszkańcy Białego Boru się sprzeciwiają temu, aby "S" szła w pobliżu Ich osiedla.
 

·
Obywatel Świata
***** ***
Joined
·
8,616 Posts
Jeden z najdłuższych mostów wiszących powstanie pod Ostródą​
Przez CsK - 28 listopada 2015


Wiszący obiekt o długości niemal 700 metrów jest częścią umowy, jaką GDDKiA podpisała w czerwcu na budowę odcinka S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK 16.Jak czytamy w opisie inwestycji na stronie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będzie ona polegać przede wszystkim na budowie odcinka drogi ekspresowej S7. W ramach projektu powstaną dwa węzły drogowe – „Ostróda Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 i „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu z DK 16. Wraz z budową odcinka S7 zostanie zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 16 obwodnica Ostródy.

Reklama
W inwestycji przewidziano także powstanie 5 mostów. Najdłuższy z nich zostanie zbudowany w ciągu DK 16 i osiągnie długość 677 m. Jak podaje GDDKiA Olsztyn, będzie to obiekt typu extradosed (łączący ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego), czteroprzęsłowy, o rozpiętości przęseł 132,5+206+206+132,5. Będzie on prowadził drogę nr 16 nad głęboką rynną polodowcową jeziora Morliny, przez którą płynie Ornowska Struga oraz prowadzi droga gminna. Obiekt będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Most, który powstanie pod Ostródą, będzie wyjątkowy nie tylko w skali kraju. W 2013 roku podobny, 800-metrowy obiekt, oddano do użytku w Kwidzynie na Wiśle (także typu extradosed), zaliczający się wtedy do grupy najdłuższych tego typu mostów w Europie i na świecie.
Źródło : Kurier Olsztyński

W artykule jest błąd. Oczywiście nie chodzi o drogę DK16 a o drogę S5.
 
1 - 20 of 1190 Posts
Top