SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 15865 Posts

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,577 Posts
Strony nadzoru :

1. Poznań - Wronczyn - http://www.poznan-wronczyn.drogas5.pl/
2. Wronczyn – Kościan Płd. - http://wronczyn-koscian-drogas5.pl/
3. Kościan Poł. – węzeł Radomicko. - http://koscian-radomicko-drogas5.pl/
4. Radomicko – Leszno Płd. - http://radomicko-leszno-drogas5.pl/
5. Leszno Płd. – Kaczkowo - http://leszno-kaczkowo-drogas5.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------

Schematy:


1. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. OBWODNICA ZACHODNIA MIASTA POZNANIA (strona południowa) - od ZOP (S11) do węzła Wronczyn (16,1 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/...-poznan-_3610//documents/ram_orient_s5_3w.pdf

14.11.14 znrid treść: http://bip.poznan.uw.gov.pl/system/files/obwieszczenia/dec_s5_z_wyczernieniami.pdf

12.02.2015 GDDKiA: 639.462.737

TOTO Construzioni: 529.242.722
PORR Polska S.A.: 603.008.951
Aldesa Construcciones: 613.027.537
EUROVIA Polska S.A.: 649.991.515
Strabag Sp. z o.o.: 656.731.542
Budimex S.A.: 667.189.644
PUT Intercor Sp. z o.o.: 667.825.103
OHL S.A.: 673.214.401
Salini Polska Sp. z o.o.: 673.245.051
PRM Mosty Łódź S.A.: 709.286.981
Mota Engil CE S.A.: 736.271.670
Colas Polska Sp. z o.o.: 798.444.500

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/25329078638e2144f38cb14c3697717a
Wybrali wykonawcę

Konsorcjum Toto Construzioni Generali + Vainini Lavori z kwotą 529 242 724,26 zł

Dla przypomnienia budżet Zamawiającego: 639 462 736,78
http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/614a21824816c4ea527859a180fbd8f9

30.07.2015Poznań – Wronczyn (podpisanie umowy)

W dniu dzisiejszym o godz. 12:20 w siedzibie poznańskiego oddziału GDDKiA podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn. Inwestycję zrealizuje włoski wykonawca (knsorcjum) Toto S.p.A. Construzioni Generali+Vianini Lavori S.p.A.
źródło: GDDKiA o/Poznań
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19422...kolejnego-odcinka-S5-w-Wielkopolsce-podpisana

2. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN - RADOMICKO (35,0 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/.../s5-wronczyn-radomicko-01-orientacja-stes.pdf

Przetarg na S5 Wronczyn - Radomicko ogłoszony

19-03-2015


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Wronczyn - Radomicko. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów tj. etapu I, który jest obecnie ogłoszony i jest to tzw. wstępna kwalifikacja wykonawców podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział GDDKiA w Poznaniu) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert i to będzie II etap postępowania. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania.Zadanie zostało podzielone na 2 odcinki: I – Wronczyn - Kościan Południe dł. 19 km., II- węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko dł. 16 km.

Wykonawca ma czas na realizację zadania 32 miesiące, do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W zakres prac wchodzą m.in.:
• roboty przygotowawcze;
• roboty drogowe ( budowa drogi o łącznej długości 35 km., 6 węzłów drogowych, przebudowę fragmentów istniejących dróg publicznych, dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi, itp.);
• budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych;
• roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze m.in. przebudowa oraz usunięcie kolizji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, m.in. energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, urządzeń służących odwodnieniu, oświetlenia drogowego;
• wykonaniu i wprowadzeniu stałej oraz na czas wykonywanych robót organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
• wykonaniu urządzeń ochrony środowiska m.in. przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych, zieleni , ogrodzenia drogi;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
19/03/2015 Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. węzeł „Kościan Południe” – węzeł „Radomicko”http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/00c6f07c17ec22e48343f4f9c0a561da
19/03/2015 Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. węzeł „Kościan Południe” – węzeł „Radomicko”
http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/db1bd007fb26336f5ed7be9d47d9c652
Chętni do budowy - listy wniosków:

Wronczyn - Kościan płd.(24 chętnych) : http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/dd040dad2c26fffe4df7d7d21906bdf8
w. Kościan płd. - w. Radomicko (24 chętnych): http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/89a0c7ead8f55e463bc4467c686af32d


3. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. RADOMICKO - LESZNO - KACZKOWO (27,0 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/..._3608//images/iii.a.9.-radomicko-kaczkowo.jpg

ZnRID na Radomicko-Kaczkowo - wszczęcie postęp.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 27.02.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo".
http://bip.poznan.uw.gov.pl/system/files/obwieszczenia/obwieszczenie_leszno.pdf

08-07-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła Wykonawców do drugiego etapu przetargów na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław dla dwóch odcinków:

- Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd. o dł. ok 19 km - zaproszono 18 Wykonawców;
oraz
- Leszno Płd. - Kaczkowo o dł. ok 9,5 km - zaproszono 17 Wykonawców.

Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Austrii.

Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert cenowych.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostali wszyscy Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 18.08.2015 r.

Załączniki:
1. Lista firm zaproszonych do drugiego etapu przetargu - odc. Radomicko - Leszno Płd. (PDF, 50.16 KB)
2. Lista firm zaproszonych do drugiego etapu przetargu - odc. Leszno Płd. - Kaczkowo (PDF, 26.16 KB)

ŻródłoKaczkowo - Korzeńsko (obwodnica Rawicza) wraz z północną obwodnicą Rawicza (DK36)

STRONA PROJEKTU: http://www.s5-rawicz-bojanowo.pl
ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY PROJEKTEM

Opis zadania

Przedmiotowy odcinek Kaczkowo – Korzeńsko jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S5 z poznania do Wrocławia. Początek projektowanego odcinka drogi S5 znajduje się w gminie Rydzyna, na zachód od istniejącej drogi krajowej DK5 w km około 79+449,82 (przebieg drogi po nowym terenie) a kończy w gminie Żmigród na istniejącej drodze krajowej DK5 w m. Korzeńsko, km około 108+759.

Zakres projektu obejmuje:

Roboty drogowe w zakresie:
1. Droga ekspresowa S5 o długości 29,3 km;
2. Droga krajowa DK 36 o długości 8,96 km;
3. Droga wojewódzka Nr 324 (rejon projektowanego ronda);
4. Układy komunikacyjne dla 4 miejsc obsługi podróżnych
5. Przebudowę (dojazdy do obiektów wraz z korektą przebiegu dróg) 12 dróg poprzecznych, (o łącznej długości 13,6 km) w tym:
- 5 dróg powiatowe o łącznej długości 6,9 km;
- 8 dróg gminnych, dojazdowych lub wewnętrznych (o łącznej długości 7,6 km);
6. drogi dojazdowe o łącznej długości 40,5 km (w tym 7 wjazdów awaryjnych o łącznej długości 0,5 km);
7. Przejazdy awaryjne w ilości 9 szt.;
8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe o ogrodzenie drogi S5;

Obiekty inżynierskie w ilości 102 szt. w tym:
1. Nad drogą S5 – 3 przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt, 8 wiaduktów drogowych w ciągu dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich;
2. W ciągu drogi S5 – 3 wiadukty nad drogą, 1 wiadukt nad linia kolejową, 1 most;
3. Pod drogą S5 – 1 przejazd na szlaku rowerowym, 1 przejazd drogi dojazdowej, 1 przejście między MOP;
4. Nad DK36 – 1 wiadukt w ciągu drogi powiatowej;
5. W ciągu DK36 – 3 mosty, 1 wiadukt nad linią kolejową;
6. Pod DK36 – 1 przejazd drogi dojazdowej;
7. 3 przejścia ekologiczne nad linią kolejową;
8. 2 przejazdy pod przejściami ekologicznymi w ciągu dróg dojazdowych;
9. 3 wiadukty drogowe nad linią kolejową w ciągu pozostałych dróg;
10. 1 most w ciągu drogi dojazdowej;
11. 1 przejazd pod drogą powiatową;
12. 67 żelbetowych przepustów skrzynkowych pod drogą ekspresową S5, DK36 i pozostałymi drogami o funkcji ekologicznej i hydrologiczno – ekologicznej (jako przejścia dla małych zwierząt z możliwością przeprowadzenia cieku lub bez nich jako przejścia suche, a także przejścia dla płazów z prowadzeniem wody);

Konstrukcje budowlane – 4 budynki sanitariatów na MOP;

Urządzenia ochrony środowiska:
1. Ekrany akustyczne;
2. Zespoły oczyszczające (dekantery, separatory) i zbiorniki retencyjne (otwarte i podziemne);

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
1. Oznakowanie pionowe (na bramownicach, wysięgnikach i słupkach) i poziome;
2. Bariery ochronne;
3. Ogrodzenie drogi S5;
4. Oświetlenie MOP, skrzyżowań, rond i węzłów;

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

1. Urządzenia melioracyjne;
2. Linie elektroenergetyczne;
3. Linie teletechniczne;
4. Wodociągi;
5. Kanalizacja;
6. Gaz;
7. Urządzenia kolejowe – związane z budową wiaduktów na linią PKP;

Inne:
1. Przepompownie;
2. Zasilanie przepompowni;
3. Rozbiórka budynków;
4. Dwie stacje meteo.


Etapowanie budowy drogi S5.

Przewiduje się etapowanie drogi S5 w zakresie przekroju poprzecznego. Droga ekspresowa S5 będzie obecnie realizowana w zakresie dwóch dwupasmowych jezdni umieszczonych na koronie o docelowej szerokości. W przyszłości zostanie do każdej jezdni dobudowany trzeci pas ruchu od strony pasa dzielącego, który obecnie będzie uwzględniał odpowiednią rezerwę szerokości.

Ponadto przewidziano etapować robót na MOP-ach typu II i III. Obecnie projektuje się wyłącznie toalety. W następnym etapie (niezależny projekt) w zależności od kategorii MOP-ów dobuduje się gastronomię, hotel, restauracje oraz stacje benzynowe.
GDDKiA odstępuje od umowy z Alpine Bau na budowę S5

21 czerwca 2013 r.

Pomimo wezwania do wznowienia prac na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo-Korzeńsko, wykonawca firma Alpine Bau nie dokończy tego kontraktu. W dniu 21.06.2013 roku GDDKiA odstąpiła od umowy na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań –Wrocław odc. Kaczkowo – Korzeńsko z Alpine Bau. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy.

W ramach zawartego Kontraktu miał wybudować:
- drogę ekspresową S5 o dł. 29,3 km - dotychczas realizowano w 70 %.,
- dk 36 obwodnicę Rawicza o dł. 8,96 km- zrealizowano 93 %.

Pomimo zaistniałej sytuacji GDDKiA oświadcza, że budowa drogi ekspresowej S5 zostanie dokończona. Zakłada się następujący scenariusz:
- dk 36 - prace jakie zostały do wykonania to montaż barier oraz oznakowanie poziome. Oddanie do ruchu dk 36 powinno nastąpić w wakacje tego roku. Umożliwi ona wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Rawicz i jednocześnie pozwoli na ominięcie Rawicza.
- na S5 siłami podwykonawców zostaną wykonane roboty zabezpieczające budowę przed okresem zimowym. Równocześnie zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja placu budowy, która potrwa około 2 miesiecy i po jej zakończeniu zostanie ogłoszony przetarg na wybór nowego wykonawcy. W związku z powyższym przewiduje się, że dokończenie drogi ekspresowej S5 i oddanie do ruchu powinno nastapić w lipcu/sierpniu 2014 roku.

Zatwierdzeni przez GDDKiA podwykonawcy realizujący roboty przy budowie w stosunku do których Alpine Bau jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia uprawnieni są zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego do dochodzenia zapłaty od GDDKiA jako Inwestora.

Pozostali Przedsiębiorcy uczestniczący w budowie S5 mogą dochodzić swoich należności na podstawie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12598/GDDKiA-odstepuje-od-umowy-z-Alpine-bau-na-budowe-S5

Przetarg na dokończenie budowy
Lista ofert http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/357e62f557a86e0625aa7b86290544ab Pierwszy Budimex drugi Strabag
Oferta Budimexu najkorzystniejsza

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/f77dc9126ff34998c1f23a6356c8ab29

Umowa na dokończenie S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko podpisana.
Nowy wykonawca firma Budimex S.A. dokończy budowę S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo –Korzeńsko. Droga ma być oddana do ruchu w planowanym terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia prac.

Po tym jak pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau GmBh -przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych, GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo - Korzeńsko .
Na podstawie inwentaryzacji wcześniej wykonanych robót Oddział zlecił wykonanie prac zabezpieczających budowę przed zimą. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, firmę Budimex S.A.

Wartość umowy to ponad 244 mln zł. brutto. Dokończenie budowy będzie polegało m.in. na:
· ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej) w ciągu S5
· dokończeniu prac na obiektach mostowych i przepustach
· wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych
· wykonaniu robót wykończeniowych m.in. na sadzeń drzew i krzewów

Zakłada się że kierowcy będą mogli korzystać z ponad 29 kilometrowego odcinka S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem po 6 miesiącach od rozpoczęcia prac tzn. Wykonawca będzie prowadził prace poza jezdnią główną jeszcze przez około 2 miesiące. Wcześniej w ramach tego zadania zrealizowana została budowa obwodnicy miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36, którą udostępniono kierowcom we wrześniu 2013 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14243/Umowa-na-dokonczenie-S5-odc-Kaczkowo-Korzensko-podpisana

otwarcie dla ruchu i zakończenie budowy

Pierwsi kierowcy na obwodnicy Rawicza

15-09-2013


9-kilometrowa obwodnica Rawicza, która powstała w ciągu drogi krajowej 36 jest już oddana do dyspozycji kierowców. Czas przejazdu między Lubinem a Krotoszynem w woj. wielkopolskim skrócił się o około 20 minut.

Inwestycja była początkowo realizowana w ramach kontraktu na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Kaczkowo Korzeńsko. Po wypowiedzeniu przez GDDKiA umowy pierwotnemu wykonawcy (Alpine Bau), który nie wywiązywał się ze zobowiązań kontraktowych, dokończenie budowy obwodnicy Rawicza zostało powierzone nowemu wykonawcy - firmie Strabag. Wykonawca zmieścił się w zaplanowanym przez GDDKiA czasie na zamknięcie projektu, co pozwoliło na szybkie oddanie drogi we władanie kierowców.

Obwodnica Rawicza pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dk 36. Do tej pory przez Rawicz przejeżdżało ponad 18 tys. pojazdów dziennie. Teraz nowa droga ominie zwarte, ciasno zabudowane ulice Rawicza oraz wsie Masłowo i Załęcze. Jednocześnie poprawią się warunki przejazdu na drodze krajowej nr 5 przez Rawicz.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13047/Pierwsi-kierowcy-na-obwodnicy-Rawicza
Kierowcy mogą korzystać z S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko

15-09-2014

Dziś o godz. 10.00 został udostępniony ponad 29 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 na trasie Poznań – Wrocław. Wykonawca będzie prowadził jeszcze przez 2 miesiące prace poza jezdnią główną.

Zgodnie z wydanym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwoleniem na użytkowanie, kierowcy mogą korzystać z dwóch jezdni głównych drogi ekspresowej S5 Poznań –Wrocław odcinek Kaczkowo-Korzeńsko.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16311/Kierowcy-moga-korzystac-z-S5-odc-Kaczkowo-Korzensko
19-11-2014

Wykonawca firma Budimex S.A. 15 listopada 2014 r. zakończyła prace na budowie S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo –Korzeńsko. Kierowcy mogli po raz pierwszy przejechać tą drogą w połowie września br.

Zadanie polegało na dokończeniu budowy czyli:
· ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej) w ciągu S5;
· dokończeniu prac na obiektach mostowych i przepustach;
· wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych
· wykonaniu robót wykończeniowych m.in. nasadzeniem drzew i krzewów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17134/Budowa-S5-odc-Kaczkowo-Korzensko-zakonczona-------------------------------

Odcinek Poznań - Kaczkowo

23 października 2013 r.

Do 2017 roku powstaną dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S5. Dziś GDDKIA ogłosiła I etap przetargów na budowę ponad 28 kilometrów tej drogi, na odcinku od Radomicka do Kaczkowa.

Odcinek Radomicko – Kaczkowo został podzielony na 2 fragmenty: I – Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd, II Leszno Płd. – Kaczkowo. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone dla obydwóch zadań w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.Informacje dotyczące I odcinka : Radomicko ( bez węzła) – Leszno Płd., długości ponad 19 km :

Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w drugiej połowie 2017 roku.W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 2 węzły drogowe w ciągu drogi S5:- węzeł „Świeciechowa”,- węzeł „Leszno Zachód” (d. węzeł „Leszno”). Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 1 Miejsca Obsługi Podróżnych:- MOP I „Wilkowice Zachód” po stronie zachodniej, budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym: - 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich), - 6 wiaduktów w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony z przejściem dla zwierząt średnich oraz 2 nad liniami kolejowymi), - 6 wiaduktów drogowych nad drogą S5,- 1 kładka dla pieszych łącząca MOP-y, - 1 przejazd pieszo – rowerowy pod DK12,- 1 przejście dolne dla zwierząt pod drogą S5, budowę przepustów:- w ciągu drogi S5,- w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych, budowę urządzeń ochrony środowiska w tym m.in. ekranów ochronnych, budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5, pozostałych dróg i MOP-u, budowę oświetlenia. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wycięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Informacje dotyczące II odcinka : Leszno Płd.- Kaczkowo, długości 9,5 km :

Wykonawca na realizację tego zadania będzie miał maksymalnie 23 miesiące od dnia zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 20 miesięcy od daty zawarcia u mowy.Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w IV kwartale 2016 roku lub w II kwartale 2017 (w zależności od terminu realizacji).W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości 9,5 km -dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 1 węzeł drogowy w ciągu drogi S5:, węzeł „Leszno Południe”, łącznik klasy GP pomiędzy węzłem „Leszno Południe” a drogą krajową nr 5. Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym:- 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich ),- 4 wiadukty drogowe nad drogą S5,- 1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5,- 2 wiadukty w ciągu łącznika ( 1 wiadukt nad linią kolejową), budowę przepustów ( w ciągu drogi S5, w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych ), budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.- przejście dla zwierząt dużych (ekodukt) nad drogą S5,- przejść dla zwierząt średnich i małych, ekranów ochronnych, budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5 i pozostałych dróg, budowę oświetlenia na węzłach drogowych. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu ( w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 oraz łącznika na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wycięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13263/Kolejne-kilometry-S5-w-przetargu
Ogłoszone dzisiaj postępowanie na odcinek od Poznania do Wronczyna to I-szy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą A2. Zakończenie budowy i oddanie do ruchu 16-kilometrowej drogi ekspresowej S5 posiadającej 2 jezdnie, po dwa pasy ruchu plus pasy awaryjne, planowane jest na rok 2017.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w 2017 roku.

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości około 16 km - 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów inżynierskich (w tym 8 obiektów w ciągu drogi ekspresowej) , Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5. W ramach zadania wykonawca wykona przepusty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, kanalizację teletechniczną związaną z utrzymaniem drogi S5, kanalizację deszczową, rowy odwodnieniowe i zbiorniki retencyjne, oświetlenie, budynki sanitariatu oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Miejscu Obsługi Podróżnych,urządzenia bezpieczeństwa i ogrodzenie drogi. Wykonawca będzie odpowiadał także za przebudowę: odcinków istniejących dróg i zjazdów, linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV, kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnienia, gazociągów średniego ciśnienia, kolizji urządzeń teletechnicznych, kolizji sieci wodociągowych, urządzeń melioracji, wykonanie i wprowadzenie: stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S5, przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy,w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad. Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

źródło:
GDDKiA O/Poznań
30.10.2013 r.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13317/Nastepne-16-km-S5-w-przetargu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odcinek: Poznań - Wronczyn - szczegóły
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7836/s5-poznan-wroclaw-gluchowo-kaczkowo

Plan orientacyjny:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s5--poznan---wroclaw-odc-poznan-_3610/orient_s5.pdf
13.06.2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wronczyn (węzeł „Mosina” - d. „Wronczyn”)”.

http://wuw.bip-i.pl/obwieszczenia/obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego-o-przystapieniu-do-ponownej-oceny-oddzialywania
------------------------------

08-07-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła Wykonawców do drugiego etapu przetargów na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław dla dwóch odcinków:

- Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd. o dł. ok 19 km - zaproszono 18 Wykonawców;
oraz
- Leszno Płd. - Kaczkowo o dł. ok 9,5 km - zaproszono 17 Wykonawców.

Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Austrii.

Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert cenowych.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostali wszyscy Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 18.08.2015 r.

Załączniki:
1. Lista firm zaproszonych do drugiego etapu przetargu - odc. Radomicko - Leszno Płd. (PDF, 50.16 KB)
2. Lista firm zaproszonych do drugiego etapu przetargu - odc. Leszno Płd. - Kaczkowo (PDF, 26.16 KB)

Żródło

----------------

Mapki:

Radomicko - Kaczkowo
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/Pozna/1.Plan_orientacyjny_cz_ogolna.pdf

Wronczyn - Radomicko
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/Pozna/S5_wronczyn-radomicko.pdf
 

·
Registered
Joined
·
28,741 Posts
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
 

·
Registered
Joined
·
579 Posts
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
Wiem, że na pewno(jadąc od strony Rawicza) za stacją Markowski będzie zjazd, co widać na pierwszej mapce.

A zapewne łącznik tymczasowy będzie za Kaczkowem:
"Podsumowanie(za: gddkia.gov.pl/)
- obwodnica ominie odcinek obecnej drogi nr 5 Kaczkowo – granica województwa ( Wrocław ) o najniższym standardzie technicznym ( bez umocnionych poboczy ). "
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,580 Posts
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
Oczywiście, że to uproszczenie, bo było robione chyba w 2006 na podstawie mało precyzyjnych danych. I na początku i na końcu będą węzły z DK5.
Dokładniejsze mapki są tu: http://www.gddkia.gov.pl/article/od...e0c09/id_art/13a5070c72cafecb4c8178fa99b3aac9j-cube said:
Wiadomo kiedy będzie przetarg na południową obwodnicę Poznania - od węzła Głuchowo na A2 do węzła Piotrowo (20 km długości) ?
Na południową część zachodniej obwodnicy: III kwartał 2010 (chyba raczej do węzła Wronczyn).
 

·
Registered
Joined
·
328 Posts
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,6444924,Drogi_S_5_do_Poznania_nie_bedzie_przed_Euro.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=4778157

Drogi S-5 do Poznania nie będzie przed Euro
Magda Nogaj 2009-03-31, ostatnia aktualizacja 2009-03-30 20:42Przed Euro 2012 nie będzie powstanie droga z Wrocławia do Poznania - przyznaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W PO liczą na cud: może jeszcze się uda. PiS nie ma złudzeń: nasze szanse na mistrzostwa maleją.

Dziś z Wrocławia do Poznania jeździmy wąską, dziurawą i pełną kolein drogą krajową nr 5. Trasa przebiega przez środek wielu miejscowość, często dochodzi na niej do wypadków. Dlatego od lat mówi się, że powinna zastąpić ją droga ekspresowa S-5. Impulsem do jej budowy było przyznanie Polsce prawa do organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Mecze mają odbywać się m.in. we Wrocławiu i Poznaniu. Już za rządów PiS budowę S-5 uznano za inwestycję priorytetową dla organizacji Euro. Wpisano ją wtedy do programu budowy dróg na lata 2008-2012. Tuż przed wyborami w 2007 roku rząd chwalił się, że da na jej budowę 4,2 mld zł. Deklarację po zwycięskich wyborach podtrzymała Platforma Obywatelska. I wpisała budowę drogi do kolejnego rządowego dokumentu strategicznego - Narodowego Programu Wielkiej Budowy.

Na tym się skończyło.

Po ponad roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż nie wie nawet, którędy poprowadzona zostanie trasa. Na Dolnym Śląsku wyznaczono aż osiem wariantów przebiegu drogi. Wrocławski oddział GDDKiA wybrał jeden z nich jako najkorzystniejszy. Decyzja, czy będzie realizowany, wciąż jednak nie zapadła i już teraz wiadomo, że droga przed Euro 2012 nie powstanie. Joanna Wąsiel, rzeczniczka GDDKiA we Wrocławiu: - To absolutnie nierealne. Będzie gotowa najwcześniej pod koniec 2012 roku. Inwestycja jest opóźniona, bo odkryliśmy siedliska ptaków. Musieliśmy przez to opracować dodatkowe warianty przebiegu trasy. To niezbędne, jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie unijne.

Dopiero za rok GDDKiA zamierza rozpisać przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy.

Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.

Aldona Młyńczak, wrocławska posłanka PO z sejmowej komisji infrastruktury, niezmiennie wierzy, że S-5 powstanie na czas.

- Zdążymy. Trzeba być optymistą. Założyliśmy, że S-5 powstanie w ciągu 24 miesięcy od ogłoszenia przetargu, czyli do marca 2012. Mamy więc jeszcze trzy miesiące zapasu, na wypadek gdyby przetarg się przeciągnął.

Andrzej Maciejewski, rzecznik GDDKiA w Warszawie: - 24 miesiące? Co najmniej pół roku potrzebujemy na rozstrzygnięcie przetargu. Dwa lata potrwają prace. Podczas mistrzostw Euro 2012 droga może być, ale co najwyżej w budowie.

Trasa nie istnieje jeszcze nawet na papierze, bo bez wyznaczenia jej dokładnej lokalizacji nie mogą rozpocząć się prace projektowe. Natalli-Świat straszy: - Bez S-5 maleją szanse Wrocławia na organizację Euro 2012. W maju kolejna komisja sprawdzi nasze przygotowania do imprezy i być może uzna, że lepiej zorganizować ją w innym mieście. Rozważane są przecież kandydatury Krakowa i Chorzowa.

Na terenie Dolnego Śląska droga S-5 ma mieć niespełna 50 kilometrów. Wielkopolski odcinek - 110 kilometrów - też jest dopiero na początkowym etapie przygotowań. Marek Napierała, dyrektor poznańskiego oddziału dyrekcji: - Rząd narzucił nam olbrzymie tempo i wyśrubował terminy. Zaczęliśmy półtora roku temu, a zwykle na przygotowanie inwestycji potrzeba pięciu, sześciu lat. Nie tracimy jednak nadziei, że uda nam się zdążyć z odcinkiem trasy po naszej stronie.


Źródło: Gazeta Wyborcza WrocławWrocławski oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszy wariant drogi S-5 do Poznania. Przed mistrzostwami Euro 2012 trasa jednak nie powstanie.
 

·
Registered
Joined
·
1,332 Posts
Oczywiście, że ta droga do mistrzostw nie powstanie i było to wielokrotnie mówione. Nigdzie w Europie nikt w 4 lata od zera tak wielkiej inwestycji nie przeprowadzi od zera.
To mnie "rozłożyło" z rana:
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
Ciekawe co ugrupowanie tej pani zrobiło, by cokolwiek ws. S5 się ruszyło. Radziłbym tej pani sprawdzić swój stan psychiczny u psychiatry, bo już od dawna nic nie wskazuje, by z nią wszystko było w porządku.
 

·
Lower Silesia
Joined
·
5,588 Posts
^^ To prawda. Wystarczyło żeby za ich kadencji wybrali wariant i złozyli wnioski o DŚU, a teraz bylibyśmy w trakcie przetargu!

Zauważyliście, że na mapce Wyborczej znikła A8 i na całej długosci pojawiło sie S?? :) Pozatym z tego co widze nie jest to wogóle wybrany wariant S5
 

·
Registered
Joined
·
1,043 Posts
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
No nie:lol: i ta pani przedstawia się jako tak, która zna się na wszystkim:D:D Dobrze, że zasiada w Komisji finansów publicznych, a nie infrastruktury, choć i tak powinna wiedzieć co ONI będą robić przez tan rok. Przynajmniej nie będą w durnej reklamie udawać Alfy i Omegi:nuts:
sli: myślę ta pani w ogóle nie powinna się na pewne tematy wypowiadać
 

·
Registered
Joined
·
28,741 Posts
Zauważyliście, że na mapce Wyborczej znikła A8 i na całej długosci pojawiło sie S?? :) Pozatym z tego co widze nie jest to wogóle wybrany wariant S5[/QUOTE]

Bo dla mediów zła informacja (niezbudowanie drogi na czas) to dobra informacja a dobra np. AOW za ponad 3 mld i bez opóźnień w budowie to zła informacja bo nie ma sensacji itd. A wygląda na to że w 2012 otworzą odcinek od Rawicza a pozostałe będą sporo zaawansowane w budowie i góra w 2013 otwarte. Gdyby ta pani z PiS nie odebrała środków w latach 2006-07 na projektowanie S5 to bylibyśmy już z przetargiem a może i z budową!!:bash:
 

·
Registered
Joined
·
627 Posts
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
Czy Pani Natali-Świat czy też ktoś z PIS ma moralne prawo wypowiadać sie w sprawie tej inwestycji? Z tego co pamiętam to PIS jedyne co zrobił w tej sprawie to wpisał tę inwestycje do planu.
 

·
Banned
Joined
·
33 Posts
Trochę mnie smuci, że na Euro 2012 ta droga nie powstanie, ale z drugiej strony skoro nie ma szans na EURO2012 to może należałoby poświęcić dodatkowy rok i od razu budować drogę klasy A. Z tego co pamiętam jechałem z Wrocka (DK 5 do Poznania a potem DK11) do Koszalina i ta droga jest na tyle ruchliwa że byłoby uzasadnione budowanie Autostrady.
 

·
Drogowy Marzyciel
Joined
·
328 Posts
^^ Zgoda, ale w Pl autostrady (jak na razie) dzielimy na:
- płatne
- nie trzymające w pełni parametrów.
Osobiście wolę bezpłatne S. Już przeżyję te 25 cm mniejsze pasy ruchu i częstsze węzły. A budowane obecnie u nas dwujezdniowe S na tzw. zachodzie miałyby status autostrady.
 

·
Drogowy Marzyciel
Joined
·
328 Posts
Najszybciej to kilka kilometrów obwodnicy Rawicza i Bojanowa od granicy województw w stronę Wrocławia. Wrocław coś się ociąga z wydaniem DŚU na ten fragmencik. A najważniejszy odcinek: A8 - Korzeńsko powstanie na końcu.
 

·
czekajac na S7
Joined
·
4,743 Posts
Nie chcę martwi Wrocławian ale to, że S5 od Poznania do Wrocka nie będzie gotowa do EURO 2012 to następny minus dla Wrocławia by był gospodarzem - tylko proszę mnie nie bić :lol:
 

·
Administrator
Joined
·
40,192 Posts
Nie chcę martwi Wrocławian ale to, że S5 od Poznania do Wrocka nie będzie gotowa do EURO 2012 to następny minus dla Wrocławia by był gospodarzem - tylko proszę mnie nie bić :lol:
chyba dla Poznania, który jako jedyny nie będzie połączony z resztą miast. EOT, bo i tak powinien być brig.
 
1 - 20 of 15865 Posts
Status
Not open for further replies.
Top