SkyscraperCity banner

5401 - 5420 of 5432 Posts

·
Registered
Joined
·
118 Posts
W maju mamy pojechać kawałkiem łomżyńskiej Via Baltica

Pierwszy odcinek łomżyńskiej części Via Baltica miał być gotowy za kilka dni, ale przesunięto termin realizacji zadania do 11 maja. Tym odcinkiem ma być niespełna 7 km ekspresowej obwodnicy Szczuczyna. Prace trwają od października 2018 r. Póki co wykonawca deklaruje dotrzymanie nowego terminu zakończenia zadania, choć i budujący poszczególne odcinki drogi ekspresowej S61 wskazują na groźbę rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pierwsza jezdnia obwodnica Szczuczyna powstała w 2015 roku. Zlecenie na jej uekspresowieniem – czyli zbudowanie drugiej „lewej” jezdni obwodnicy, w ramach budowy drogi ekspresowej otrzymała firma Polaqua. To najmniejsze ze zleceń na całej Via Baltica. Wartość kontraktu wynosiła 75 milionów złotych. Drugą jezdnię ekspresówki miano zbudować w 13 miesięcy, ale bez uwzględnienia „martwych w budowlance” okresów zimowych, które trwają od 15 grudnia do 15 marca. Mimo, że w tym roku zimy praktycznie nie było i prace można było prowadzić non stop, okazuje się, że termin oddania do użytku ekspresowej obwodnicy Szczuczyna musiał zostać przesunięty. Jak informuje Rafał Malinowski z białostockiego oddziału GDDKiA nowy termin zakończenia prac to 11 maja 2020 r.
- Wykonawca deklaruje realizację zadania w terminie – mówi Malinowski zapewniając, że póki co – mimo groźby koronowirusa prace na wszystkich budowanych odcinkach drogi ekspresowej S61 trwają bez zakłóceń. W przypadku obwodnicy Szczuczyna wykonawca niedawno informował GDDKiA o postępach i wykorzystywanych do budowy zasobach. W pierwszej połowie marca przy budowie obwodnicy Szczuczyna pracowało 76 osób z wykorzystaniem 33 maszyn.

Poza dobudową drugiej „lewej” jezdni obwodnicy o długości ok. 6,6 km, wykonawca miał także przebudować zbudowaną kilka lat wcześniej „prawą” jezdnię na odcinku ponad 1,1 km wraz z likwidacją dwóch istniejących skrzyżowań, oraz poszerzyć ją dobudowując pas awaryjny o szerokości 2,5 m na odcinku 4,7 km.
:banana:

link
 

·
Registered
Joined
·
53 Posts
Ja tego nie rozumiem, skoro było wiadomo, że będzie druga jezdnia, bo przecież pas został wykupiony i węzeł zrobiony, to dlaczego nie można było tej pierwszej jezdni zrobić na docelową szerokość ?
Tylko teraz robić jakieś doklejki ...
 

·
super&megatalls fan
Joined
·
2,444 Posts
Widzę na mapce Igora, że jest wreszcie rozpoczęcie budowy na odcinku przygranicznym Suwałki - Budzisko :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
A co tam, najwyżej później dolejemy, a jak trzeba to na odcinkach KR7 sfrezujemy...
Ministerstwo Infrastruktury: kawałek cieńszej Via Baltica jest OK

Ponad 90 % drogi ekspresowej S61 ma być zbudowany w najwyższej kategorii ruchu KR7. Tylko jeden odcinek Via Baltica, o długości 17 km z około 215 km całej ekspresówki, ma mieć niższą kategorię ruchu KR6. To odcinek od węzła „Łomża Południe” do węzła „Śniadowo”. Zdaniem Rafała Webera Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury tak jest dobrze, bo wynika to z prognoz ruchu.

Przebiegająca przez Łomżę droga ekspresowa S61 ma być jedną z najważniejszych dróg w Polsce i Unii Europejskiej. Prowadzi nią szlak Via Baltica będący jednym z korytarzy sieci bazowej Transeuropejskiej sieci transportowej – TEN-T. Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Droga S61 ma około 215 km długości i niemal cała ma być zbudowana w najwyższej kategorii ruchu KR7. Okazało się, że jest wyjątek. To odcinki ekspresówki od Łomży w kierunku Ostrowi Mazowieckiej, które administracja drogowa polecała budować w kategorii ruchu KR6. Oznaczało to, że jedynie na tym odcinku droga byłaby cieńsza o 4 cm niż na wszystkich innych odcinkach. Te zaskakujące ustalenie GDDKiA ujawniliśmy jesienią ubiegłego roku. W styczniu tego roku interpelację w tej sprawie do Ministra Infrastruktury złożył poseł Lech Kołakowski, który domagał się podniesienia kategorii ruchu dla odcinków od Łomży do Ostrowi Mazowieckiej i zrównania ich dla całej Via Baltica na KR7. - Budując tak ważną, a zarazem tak kosztowną drogę ekspresową S61, nie można dopuścić, aby jej niewielki fragment, stanowiący ok. 15% długości (ok. 35 km z 215 km S61), był niższej kategorii, a co się z tym wiąże, słabszej, gorszej jakości – napisał poseł Kołakowski prosząc ministra „o pilną interwencję i podjęcie decyzji o budowie całej drogi ekspresowej S61 w kategorii ruchu KR7, co będzie odpowiadało jej przeznaczeniu i wymaganiom.”

Ministerstwo przedłużało termin udzielenia odpowiedzi, którą na stronach sesjmowych opublikowano dopiero wczoraj. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber potwierdza w niej to, o czym informowaliśmy już wcześniej, że w ramach ponownego przetargu na wybór wykonawcy tzw. zadania nr 1 łomżyńskiej części Via Baltica, czyli odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do węzła „Śniadowo” GDDKiA postanowiła zlecić budowę drogi w kategorii ruchu KR7. Odnośnie odcinka drogi od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, który jako jedyny na całej drodze ekspresowej S61 budowany jest w kategorii ruchu KR6, wiceminister Weber twierdzi, że „określona kategoria konstrukcji jest odpowiednia”.

Zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie, Wykonawca dokonał w projekcie budowlanym doboru konstrukcji nawierzchni na podstawie przygotowanej Prognozy Ruchu. Wskazany dokument podlegał ocenie GDDKiA. Zgodnie z uzyskanymi parametrami przyjęto odpowiednią konstrukcję dla obliczonej kategorii ruchu, tj. KR6, która również była założona w PFU. Wobec uzyskanych wyników analiz należało stwierdzić, że określona kategoria konstrukcji jest odpowiednia.

To oznacza, że 17 km odcinek S61 od Łomży do granicy z województwem mazowieckim jest i ma być cieńszy niż pozostałe niemal 200 km tej ekspresówki.

Wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Kołakowskiego nie podaje jakie są wyliczenia ruchu dla tego odcinka, ale podaje wyliczenia ruchu dla odcinka węzeł „Podborze” – węzeł „Śniadowo”. Wykonawca przeprowadził analizę oraz wyliczenie konstrukcji nawierzchni betonowej oddzielnie dla odcinków Podborze – Komorowo oraz Komorowo – Śniadowo. Wartością graniczną dla KR6 i KR7 jest 101,25 mln osi 100 kN na pas obliczeniowy, stąd obliczono i przyjęto:
  • dla odcinka Podborze – Komorowo – 117 731 581 osi 100 kN w okresie projektowym 30 lat - KR7,
  • dla odcinka Komorowo - Śniadowo – 91 977 888 osi 100 kN w okresie projektowym 30 lat - KR6.
Mimo tego drugiego wyniku – poniżej „granicy” - ostatecznie zdecydowano, że i on zostanie zbudowany w kategorii KR7.

Co ciekawe i ważne z ostatniego wykonanego w Polsce Generalnego Pomiaru Ruchu wynikało, że ruch samochodów na drodze wojewódzkiej DW677 Łomża – Ostrów Mazowiecka największy jest na odcinku od Łomży do granicy z województwem mazowieckim. Wynosił on tu wówczas 11 114 pojazdów na dobę i był o ok. 10% większy niż na odcinku, któremu odpowiadać ma fragment S61 od węzła „Podborze” – do węzła „Komorowo” (w GPR 2015 było tu 10 422 pojazdów na dobę). Według wyliczeń specjalistów ten odcinek jednak spełnia kryteria ruchu KR7, a łomżyński jakoś ma ich nie spełniać.

Ważne jest także jeszcze jedno zdanie z wyjaśnień ministra. Otóż podał on, że realizowane w ostatnim czasie odcinki drogi ekspresowej S8, w tym bezpośrednio sąsiadujące z drogą ekspresową S61, tj. Wyszków – Poręba, Poręba – Ostrów, Ostrów – granica woj. i dalsze, mają kategorię ruchu KR6.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury: kawałek cieńszej Via Baltica jest OK - ::4lomza.pl:: Regionalny Portal
 

·
WUNGIEL
Joined
·
778 Posts
Jak S8 była planowana/projektowana to nie było jeszcze czegoś takiego jak KR7.
W podatnych i półsztywnych weszło w 2012,
W sztywnych w 2014.
Liczy się data początku prac projektowych a nie budowy.
 

·
Registered
Joined
·
53 Posts
A co tam, najwyżej później dolejemy, a jak trzeba to na odcinkach KR7 sfrezujemy...

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury: kawałek cieńszej Via Baltica jest OK - ::4lomza.pl:: Regionalny Portal
Niestety, ale nie ma w tym żadnej logiki. Tak jak pisałem wcześniej, albo Komorowo-Śniadowo jest zawyżone, albo (raczej na pewno) Śniadowo-Łomża zaniżone.
Śniadowo, nie ma żadnego wpływu na wielkość natężenia ruchu na odcinku od S8 do Łomży. Nie trzeba nawet robić żadnych analiz, wystarczy zobaczyć mapę i przeczytać trochę odnośnie Śniadowa, ot i cała historia, która niektórych przytłacza... a później będzie się to sypać.
 

·
Registered
Joined
·
268 Posts
Śniadowo-Łomża
„W dniu 18.03.2020r. został podpisany z Generalnym Wykonawcą Aneks nr 2 do Umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia 09.02.2018r., wydłużający Czas na Ukończenie o 94 dni kalendarzowe oraz zmianę terminów wykonania Kamienia Milowego nr 1 i Kamienia Milowego nr 2.”
 

·
Registered
Joined
·
80 Posts
Węzeł Ełk Wschód. Na DK16 pojawiły się żółte linie i znaki "wyjazd z budowy", choć oficjalnie pracę jeszcze nie ruszyły.
Zrobili wyjątek? Czy coś mnie ominęło i już jest ZRiD na Ełk Pd. - Wysokie? Bo z poniższego posta wynika, że postępowania są zawieszone... (trzeba kliknąć)

 
5401 - 5420 of 5432 Posts
Top