SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 7666 Posts

·
Dear Donald, Yours Ever
Joined
·
54,942 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
618484Stan przygotowania poszczególnych odcinków S61:

1. Budzisko (PL/LT) - Suwałki: DŚU, ZRID, umowa zerwana (wykonawca: Impresa Pizzarrotti), podpisana umowa (wykonawca: Budimex)
2. Obwodnica Suwałk: oddana do użytkowania (wykonawca: Budimex)
3. Suwałki - Raczki (obwodnica Augustowa): oddana do użytkowania (wykonawca: Budimex)
4. Raczki - Wysokie k. Ełku: oddana do użytkowania (wykonawca: Budimex)
5. Wysokie k. Ełku - Ełk (obwodnica): DŚU, ZRID, podpisana umowa (wykonawca: Trakcja PRKiI)
6. Ełk (bez obwodnicy) - Szczuczyn: oddana do użytkowania (wykonawca: Porr)
7. Obwodnica Szczuczyna - jedna jezdnia: umowa zerwana (wykonawca: FCC Construccion); oddana do użytkowania (wykonawca: Pol-Aqua)
8. Obwodnica Szczuczyna - druga jezdnia: oddana do użytkowania (wykonawca: Pol-Aqua)
9. Szczuczyn - Stawiski (wraz z drugą jezdnią obwodnicy): oddana do użytkowania (wykonawca: Budimex)
10. Obwodnica Stawisk - jedna jezdnia: oddana do użytkowania (wykonawca: Budimex)
11. Stawiski (wraz z drugą jezdnią obwodnicy) - Łomża (węzeł "Kolno"): oddana do użytkowania (wykonawca: Strabag)
12. Łomża (węzeł "Kolno") - Łomża Zachód: DŚU, ZRID, umowa zerwana (wykonawca: Toto), podpisana umowa (wykonawca: Intercor)
13. Łomża Zachód - Łomża Południe: DŚU, ZRID, podpisana umowa (wykonawca: Mota Engil)
14. Łomża (bez obwodnicy) - Śniadowo: oddana do użytkowania (wykonawca: Pol-Aqua)
15. Śniadowo - Ostrów Mazowiecka (S8): DŚU, ZRID, umowa zerwana (wykonawca: Rubau), podpisana umowa (wykonawca: Polaqua)

_

Wskutek zdarzenia nadającego drodze ekspresowej S61 umocowanie prawne (zmiana rozporządzenia z 13 lutego 2007 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych poprzez m.in. dopisanie do niego drogi ekspresowej S61) zakładam wątek o tejże drodze ekspresowej.

Treść nowego rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Interesująca nas część rozporządzenia - przebieg S61: S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)

Rozporządzenie weszło w życie 24.11.2009.

http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=2017

Centrum Informacyjne Rządu said:
Nowe przepisy dotyczą określenia docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w północno-wschodniej Polsce. Zmienią się przebiegi dwóch dróg ekspresowych S8 i S19 oraz powstanie nowa droga S61 (tzw. Via Baltica).
Droga ekspresowa S8 pokrywa się z I Paneuropejskim Korytarzem Transportowym, tzw. Via Baltica, ustanowionym w 1994 r. i zapisanym w Traktacie Akcesyjnym. Strona polska została zobowiązana do opracowania schematu tego korytarza, w tym również do przygotowania innych wariantów jego przebiegu. W przygotowanym raporcie uwzględniono kilka wariantów trasy Via Baltica wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Najkorzystniejszy okazał się wariant 42, z następującą trasą: Budzisko – Suwałki – Raczki – Ełk – Szczuczyn – Stawiski - Łomża – Ostrów Mazowiecka – Wyszków – Radzymin – Warszawa. Będzie to droga szybkiego ruchu S61.
W nowelizacji rozporządzenia zmieniono również przepisy dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S8 i S19.
Droga S8 będzie łączyła miejscowości: Wrocław (Psie Pole) – Kępno – Sieradz –A1 (Łódź) – A1 (Piotrków Trybunalski) – Rawa Mazowiecka – Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Zambrów – Choroszcz (S19).
Droga S19 będzie przebiegać przez inne tereny województwa podlaskiego, co pozwoli ominąć przyrodniczo cenne obszary. Trasa przebiegu: Grodno (granica państwa) – Kuźnica – Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – Preszow (granica państwa).
Zmiany w układzie dróg ekspresowych w województwie podlaskim pozwolą zachować ruch regionalny i lokalny oraz ominąć Puszczę Knyszyńską od strony zachodniej. Po wybudowaniu docelowego układu, drogi S8 i S19 będą przeznaczone dla ruchu lokalnego. Ruch tranzytowy będzie realizowany na trasie nowego przebiegu drogi S19 oraz na nowej drodze ekspresowej Via Baltica.
Ten oficjalny komunikat ze strony Kancelarii Premiera nie pozostawia wątpliwości - rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych zostało zmienione.

Dokumenty ze strony internetowej www.viabaltica.scottwilson.com.pl:

Strategia rozwoju I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, Część I: korytarz drogowy - dokument końcowy

Na stronie 13 jest mapka z przebiegiem wariantu 42 (na czerwono) oraz jego podwariantów (na zielono)

Raport z konsultacji społecznych

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji strategii

Załączniki do powyższej prognozy:

1. Załącznik 1 - Opis jednostek fizyczno-geograficznych
2. Załącznik 2 - Analiza zagrożeń akustycznych
3. Załącznik 3 - Dokumentacja fotograficzna
4. Załącznik 4 - Mapa występowania chronionych gatunków ssaków, gadów i płazów
5. Załącznik 5 - Wykaz zabytków
6. Załącznik 6 - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
7. Załącznik 7 - Obszary chronione

Kompletna mapa wariantu 42 ze strony internetowej www.viabaltica.scottwilson.com.pl (odpowiednio zmniejszona, żeby nie czyniła spustoszenia na stronie):


Schemat przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu (w tym S61):


http://www.gddkia.gov.pl/article/st...id_item_tree=b6c712451ce92b6d04e6d0462bb1d7b1

Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I - korytarz drogowy, tzw. Via Baltica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w trybie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazał w dniu 29 lipca br. projekt dokumentu strategicznego pn. "Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. "Strategii.", do Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego do zaopiniowania.

Przedmiotowy dokument uwzględnia postulaty i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, przeprowadzonych w dniach 8 maja - 13 czerwca 2008 r. (do ww. materiałów dołączony został również Raport z konsultacji społecznych). Wnioski z konsultacji społecznych nie zmieniły rekomendacji firmy Scott Wilson - wariantem rekomendowanym jest wariant 42.

Opinie Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego mogą wpłynąć na ostateczny kształt "Strategii rozwoju.". Po uzyskaniu ww. opinii GDDKiA przekaże dokumentację rządowi.

Wszystkie opracowane dotąd materiały dostępne są na stronie internetowej
Strona domeny scottwilson.com.pl.

Odcinek Budzisko - Suwałki (wówczas jako S8) - prezentacja koncepcji programowej (45 MB):
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/c39d159a201959642ad3cbdd4fef4f6e

Obwodnica Suwałk (wówczas jako S8) - prezentacja koncepcji programowej (17 MB):
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/638681cfda06ad708723f374604f0e7d

Koncepcja Programowa obwodnicy Szczuczyna:
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/d02e38024d16bb2a66f0168d9654e833

Koncepcja Programowa obwodnicy Stawisk:
http://gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/a5f29d99adb6000dd0632782f4e7a8b9

Plany odcinka Budzisko (PL/LT) - Suwałki [link do mapy ze strony SISKOM]:
http://siskom.waw.pl/mapy/s61/S61-suwalki-budzisko.pdf

Warianty obwodnicy Suwałk:


Aktualne plany obwodnicy Augustowa:


Odcinek Raczki - Szczuczyn: nowe plany (zgodnie z DŚU trasa pójdzie według wariantu ciemnozielonego [tam, gdzie ten kolor jest oznaczony] oraz pomarańczowego)Zatwierdzony przebieg obwodnicy Szczuczyna:


Zatwierdzony przebieg S61 na odcinku Szczuczyn - Łomża - Ostrów Mazowiecka (S8) (z wyłączeniem obwodnic Stawisk i Łomży):


Zatwierdzony przebieg obwodnicy Stawisk:


Wstępne plany przebiegu S61 na odcinku obwodnicy Łomży [link do mapy ze strony SISKOM]:
http://siskom.waw.pl/mapy/s61/s61_obw-lomzy_kons_orientacja.pdf

Prognoza ruchu dla odcinka Nowa Wieś Ełcka - Ełk - Raczki - Suwałki - Szypliszki na rok 2020 (S8 obwodnica Augustowa dla wariantu uwzględniającego istnienie S61 - materiały SISKOM):
http://siskom.waw.pl/rospuda/dhv/2020_W_3A.pdf

Tekst DŚU dla obwodnicy Augustowa:
http://bip.rdos.eu/Item.aspx?ti=1&did=17278


KALENDARIUM

2009

20.10.2009 - Zmiana rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, uwzględniająca S61
09.11.2009 - Ogłoszenie zmienionego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw
24.11.2009 - Wejście w życie tegoż rozporządzenia
21.12.2009 - Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej do DŚU na budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk)
29.12.2009 - DŚU na obwodnicę Augustowa


2010

11.02.2010 - Przetarg na Studium korytarzowe, STEŚ wraz z materiałami do DŚU dla budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja"
15.03.2010 - DŚU na obwodnicę Szczuczyna
19.03.2010 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 21.12.2009
31.03.2010 - DŚU na obwodnicę Stawisk
22.04.2010 - Przetarg na wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do uzyskania decyzji o: ZnRID, do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu indywidualnego PO RPW dla następujących zadań: Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski; Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn
19.05.2010 - Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
12.07.2010 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 11.02.2010
20.09.2010 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 22.04.2010


2011


11.03.2011 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 19.05.2010
21.10.2011 - DŚU na obwodnicę Suwałk
06.12.2011 - Decyzje o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnic Stawisk i Szczuczyna
23.12.2011 - Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę: Zadanie I - obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Suwałki Południe (dawny w. Lotnisko) do włączenia do istn. dk 8 w rejonie miejscowości Szwajcaria. Zadanie II – połączenia istniejącej drogi krajowej Nr 8 z węzłem „Suwałki Południe” (dawny węzeł Lotnisko)


2012


16.03.2012 - Przetarg na budowę obwodnicy Stawisk
22.03.2012 - Przetarg na budowę obwodnicy Szczuczyna
23.05.2012 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 23.12.2011
20.07.2012 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 16.03.2012
27.08.2012 - Udzielono zamówienia, na które ogłoszono przetarg dnia 22.03.2012
10.12.2012 - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Augustowa


2013


12.06.2013 - Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna przez wykonawcę (FCC)
22.06.2013 - Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna przez GDDKiA
19.09.2013 - Ponowny przetarg na budowę obwodnicy Szczuczyna
19.12.2013 - Oddanie do ruchu obwodnicy Stawisk


2014


03.02.2014 - DŚU na S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża (bez obwodnicy) - Szczuczyn
11.08.2014 - Umowa na dokończenie obwodnicy Szczuczyna
22.09.2014 - DŚU na obwodnicę Łomży
06.11.2014 - Oddano do ruchu obwodnicę Augustowa
12.11.2014 - Przetarg na obwodnicę Suwałk


2015


17.04.2015 - DŚU na S61 na odcinku Suwałki (bez obwodnicy) - Budzisko (LT)
29.09.2015 - Umowa na budowę obwodnicy Suwałk
16.10.2015 - DŚU na S61 na odcinku Szczuczyn - Ełk - Raczki
13.11.2015 - Otwarcie obwodnicy Szczuczyna


2016


15.04.2016 - Przetarg na odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek
15.04.2016 - Przetarg na odcinki: Szczuczyn - węzeł Ełk Południe, węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16), węzeł Wysokie - m. Raczki
15.04.2016 - Przetarg na obwodnicę Szczuczyna - druga jezdnia


2017


27.01.2017 - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Suwałk
09.02.2017 - Przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61].
09.02.2017 - Przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km + DK 64 [GP] 0,965 km.
31.03.2017 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km.
31.03.2017 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe”(z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód”(bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km.
29.04.2017 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na dł. ok. 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8]+3,57 km [klasy G]
29.04.2017 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo”(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe”(bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]
26.05.2017 - Podpisano umowę na drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna
06.06.2017 - Umowa na budowę odcinka Suwałki - Budzisko (PL/LT)
31.10.2017 - Umowy na budowę odcinków Kolno-Stawiski oraz Stawiski-Szczuczyn (z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Stawisk)
21.12.2017 - Umowa na budowę odcinka Łomża Południe-Łomża Zachód wraz z łącznikiem do DK63


2018


30.01.2018 - Umowa na budowę odcinka Śniadowo - Podborze k. Ostrowi Mazowieckiej (S8)
09.02.2018 - Umowa na budowę odcinka Łomża-Śniadowo
04.07.2018 - Umowa na budowę odcinka Raczki - Wysokie k. Ełku
19.07.2018 - Umowa na budowę odcinka Wysokie k. Ełku - Ełk (obwodnica)
06.08.2018 - Umowa na budowę odcinka Ełk (bez obwodnicy) - Szczuczyn
10.10.2018 - ZRID na drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna
11.10.2018 - Umowa na budowę odcinka Łomża (węzeł "Kolno") - Łomża Zachód


2019


13.04.2019 - Otwarcie obwodnicy Suwałk
15.05.2019 - Zerwanie umowy na odcinek Śniadowo - Ostrów Mazowiecka (S8) przez Rubau
16.05.2019 - Zerwanie umowy na odcinek Śniadowo - Ostrów Mazowiecka (S8) przez GDDKiA
20.05.2019 - ZRID na odcinek od granicy z Litwą do obwodnicy Suwałk
17.06.2019 - Zerwanie umowy na odcinek od granicy z Litwą do obwodnicy Suwałk przez GDDKiA
09.08.2019 - Ponowny przetarg na odcinek od granicy z Litwą do obwodnicy Suwałk
12.08.2019 - ZRID na odcinek Śniadowo - Łomża Południe
13.08.2019 - Ponowny przetarg na S61 na odcinku Śniadowo - Podborze k. Ostrowi Mazowieckiej (S8)
30.08.2019 - ZRID na odcinek Szczuczyn-Stawiski
26.09.2019 - ZRID na odcinek Stawiski (bez obwodnicy) - Kolno k. Łomży
07.10.2019 - ZRID na odcinek Wysokie k. Ełku - Raczki


2020


08.01.2020 - Umowa na odcinek od granicy z Litwą do obwodnicy Suwałk
08.01.2020 - Umowa na odcinek Śniadowo - Ostrów Mazowiecka (S8)
19.02.2020 - ZRID na odcinek Łomża Zachód - Łomża Południe
24.02.2020 - ZRID na odcinek Ełk Południe - Szczuczyn
15.05.2020 - Oddanie do użytku drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna
22.09.2020 - ZRID na odcinek Ełk Południe - Wysokie
12.11.2020 - ZRID na odcinek Kolno - Łomża Zachód


2021


14.05.2021 - Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Łomży przez GDDKiA
14.07.2021 - Oddanie do ruchu odcinka Łomża Południe - Śniadowo
20.07.2021 - Oddanie do ruchu odcinka Stawiski-Szczuczyn (tzw. przejezdność)
23.07.2021 - Drugi przetarg na realizację obwodnicy Łomży
09.08.2021 - Oddanie do użytku odcinka Kolno-Stawiski oraz pełna użyteczność odcinka Stawiski-Szczuczyn *
09.12.2021 - ZRID na odcinek Śniadowo - Podborze
30.12.2021 - Oddanie do użytku odcinka Raczki - Wysokie k. Ełku

* Artykuł porusza wiele różnych tematów, ale zarazem jest pierwszym oficjalnym artykułem wskazującym na faktyczne dokonanie wzmiankowanych czynności, dlatego służy jako artykuł źródłowy.


2022

19.05.2022 - Umowa na dokończenie odcinka Łomża Zachód - Kolno
13.09.2022 - Oddanie do ruchu odcinka Szczuczyn - Ełk Południe
 

·
Registered
Joined
·
1,141 Posts
Chciałoby się powiedzieć - nareszcie! :cheers:

Teraz mamy jasność - Via Baltica to będzie S61, przy okazji rozwiąże się kwestia bardzo potrzebnej obw. Łomży. S8 to droga do Białegostoku. S19 na razie zostawmy, bo to pieśń przyszłości, no i w chwili obecnej można ją nieformalnie nazwać obwodnicą Puszczy Knyszyńskiej ;)

A więc w północno-wschodniej Polsce będzie układ Y - S61 i S8. AMEN!
 
  • Like
Reactions: Habibi_PL

·
Banned
Joined
·
304 Posts
Ostatni komentarz na temat S8 przez Rospudę:

Gdyby Polska miałaby robić wszędzie "gdzie ładnie" u siebie obszary N2000, to nigdy nie zbudowalibyśmy niczego u siebie - po prostu takich terenów Polska ma od kopa.

Anyway, wiwat S61! :)
 

·
Registered
Joined
·
59 Posts
jak dla mnie dosyć kontrowersyjne - w szczególności planowana trasa od Szczuczyna gdzie droga ma odbić na Ełk.... :eek:hno:
nie można było by tego dalej pociągnąć aż do Rajgrodu i dopiero wtedy odbić bardziej na północ?
w sumie da to priorytet dla budowy potrzebnej obwodnicy Łomży i dobrego połączenia 8mki z tym miastem, gdzie obecna droga 677 mimo niedawnego remontu jest po prostu tragiczna, no i mam nadzieję że przyspieszy to pracę na budową samego odcinka Wyszków - Ostrów. Ale prawda jest także że nie chce mi się wierzy żeby ta drogą powstała na przestrzeni 10ciu lat...
 

·
czekajac na S7
Joined
·
4,758 Posts
Dobrze, że powstał osobny wątek o S61.
Czy orientujecie się czy wszelkie rzeczy, które się teraz robią na starym szlaku S8 czyli Budzisko - Suwałki - Augustów będą teraz przemianowane na S61 ?
Skoro przyjęli rozporządzenie i zmieniono trasy S8 - która kończyć się będzie w Białymstoku to co z odcinkiem od Katrynki do Augustowa - z wyłączeniem obwodnicy, która do 4 lat ma już być ?

Co do tempa S61 jakby Unia powiedziała, że ta droga ma być za 5 lat to by była.
W sumie to szkoda, że S8 odpadło od Białegostoku i DK8 do Augustowa raczej nie zmieni się na S albo przynajmniej obwodnice niektórych miast jak np. Sztabina (w październiku ma być PB i PW), Korycina i Suchowoli (22,5 km).
Czy po prostu zostanie przebudowana DK8 na S ileś tam czy odpuszczają do Augustowa i stamtąd na północ już S61 ?
 

·
Registered
庶民サンプル
Joined
·
57,661 Posts
Powiem tylko jedno: alleluja
A no alleluja, wreszcie coś normalnego połączy Ostrów Mazowiecką z Łomżą (bo droga, którą trzeba jechać obecnie, delikatnie mówiąc nie jest najwyższych lotów). Teraz trzeba tylko poczekać na realizację...
A więc w północno-wschodniej Polsce będzie układ Y - S61 i S8. AMEN!
Ja bym widział jeszcze łącznik odgałęzień jak w pylonach mostów podwieszanych, tzn S63 Zambrów-Łomża... Ale mniejsza z tym.
 

·
Registered
Joined
·
16,868 Posts
Droga S19 będzie przebiegać przez inne tereny województwa podlaskiego, co pozwoli ominąć przyrodniczo cenne obszary. Trasa przebiegu: Grodno (granica państwa) – Kuźnica – Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – Preszow (granica państwa).
Z tego fragmentu wynika, że podbiliśmy kawałek Słowacji.
 

·
Obcy Astronom
Joined
·
8,415 Posts
S19 na razie zostawmy, bo to pieśń przyszłości, no i w chwili obecnej można ją nieformalnie nazwać obwodnicą Puszczy Knyszyńskiej ;)
W takim razie można już ogłosić śmierć północnej części S19. jak i via carpatii, jako korytarza. Niech spoczywa w pokoju, ku uciesze większości forumowiczów.
Pozdrawiam
 

·
Registered
Joined
·
16,868 Posts
No dobra niech będzie ta S61. Jeżeli w jednym rejonie mają być dwa korytarze tranzytowe via baltica i via carpatia to dlaczego nikt nie zaprojektował jakiegoś sensownego połączenia między nimi?? Aż się prosi o podciągnięcie S8 do Augustowa i tam połączenie obu vii
 

·
Registered
Joined
·
13,993 Posts
S19 na razie zostawmy, bo to pieśń przyszłości, no i w chwili obecnej można ją nieformalnie nazwać obwodnicą Puszczy Knyszyńskiej ;)
S19 jest równie odległą przyszłością jak S61, tylko że jest bardziej potrzebna, a w zmienionym przebiegu degraduje obwodnicę Białegostoku, a masa $$$ wydana na przygotowania i budowy okazuje się wyrzucona w błoto (mam nadzieję, że choć obwodnicę Wasilkowa da się doprowadzić do końca).
Źle też, że zdegradowano ósemkę Białystok-Augustów. Źle ponieważ Via Baltica realnie powstanie za kilkanaście lat, tymczasem gdyby nie zmieniano planów dojechalibyśmy eSką do Augustowa w 2015 roku. A tak mieszkańcy, turyści, tiry będą się gnieździć na wąskiej, krętej jednojezdniowej trasie przez najbliższych kilkanaście lat...:bash:

A może to bardziej Mazury, Suwalszczyzna i ziemia łomżyńska (albo nawet woj. podlaskie) coś dostały, jeśli już mamy dyskutować w tych kategoriach ?
Niewiele dostały. Prawdę mówiąc coś zabrano - zamiast 100km eSki 2x2 w 2015 roku, będzie (nieprędko) 100km eSki 1x2. Zamienił stryjek...
 

·
Registered
Joined
·
6 Posts
No i dostała Warszawa ekspresówkę nad jeziora. Gratulację. Pozazdrościć determinacji. Morze, góry i Mazury. Teraz jest komplet :applause:
Jako mieszkańca Ełku dziwi mnie, że wszyscy mówią o ekspresówce dla warszawiaków nad jeziora, a mało kto zauważa, że nad tymi jeziorami też żyją ludzie, których całe tabuny regularnie jeżdżą (na studia/w interesach/na najbliższe lotnisko/po prostu do najbliższego dużego miasta) właśnie do Warszawy. I dam sobie rękę uciąć, że takiego ruchu Mazury - Warszawa będzie w ujęciu rocznym więcej niż Warszawa - Mazury, więc możecie sobie mówić o S61 co chcecie, ale niech już nie będą powtarzane bzdury, że Warszawa dostała dobrą drogę na Mazury, bo jeśli już to jest dokładnie odwrotnie, głównie to Mazury dostały drogę do Warszawy. Pozdrawiam.
 

·
Registered
Joined
·
1,521 Posts
tymczasem gdyby nie zmieniano planów dojechalibyśmy eSką do Augustowa w 2015 roku. A tak mieszkańcy, turyści, tiry będą się gnieździć na wąskiej, krętej jednojezdniowej trasie przez najbliższych kilkanaście lat...:bash:
Skąd ten wniosek? Stare S8 nie było zbyt posunięte w pracach do przodu. Raczej ten sam etap.

Niewiele dostały. Prawdę mówiąc coś zabrano - zamiast 100km eSki 2x2 w 2015 roku, będzie (nieprędko) 100km eSki 1x2. Zamienił stryjek...
Raczej odwrotnie, zamiast 100km Ski 1x2 (niewiadomo kiedy) będzie ponad 100km Ski 2x2 (niewiadomo kiedy) :nuts:
 

·
Registered
Joined
·
3,086 Posts
Via Baltica - oficjalna decyzja już jest! Zobacz, którędy przebiegnie droga

wspolczesna.pl


Postanowione! Via Baltica będzie biegła przez Łomżę i Ełk, a do obwodnicy Białegostoku docierać będą dwie drogi ekspresowe: S-8 i S-19. We wtorek po południu rząd przyjął nowelizację rozporządzenia o przebiegu dróg ekspresowych w kraju. Nie uwzględnił w nim uwag podlaskich samorządowców.
To koniec długiego konfliktu o przebieg dróg ekspresowych w naszym regionie.

Jak wynika z zaakceptowanego rozporządzenia, Via Baltica zostanie poprowadzona z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Ełk, Raczki, Suwałki do Budziska. To na tę trasę skierowany zostanie główny ruch tranzytowy z krajów nadbałtyckich do zachodniej i południowej granicy naszego państwa. Tyle że Via Baltica powstanie nie wcześniej niż ok. 2030 roku.:lol::lol::lol::lol:

Największe zmiany dotkną bardzo dziś popularnego odcinka drogi nr 8 między Korycinem a Suwałkami. Według nowego projektu, trasa ta na odcinku Korycin – Augustów będzie budowana w tzw. standardzie GP, czyli jako droga główna przyspieszona. A nie ekspresowa! Oznacza to, że będzie ona miała tylko jedną jezdnię. Pod Augusto-wem natomiast ruch zostanie skierowany na nową obwodnicę tego miasta, która w Raczkach połączy się z Via Baltiką, prowadząc do Suwałk.

Właśnie rezygnacja z drogi ekspresowej do Augustowa najbardziej bulwersowała podlaskich samorządowców. Wysłali oni do Ministerstwa Infrastruktury kilka stanowisk, by niezależnie od przebiegu Via Baltiki i tak wybudować drogę ekspresową do Augustowa. Nie zostało to jednak uwzględnione w rozporządzeniu.

Będziemy też mieli drogę ekspresową S-19, która docierając z Lublina do Białegostoku, w Choroszczy połączy się z drogą ekspresową S-8 z Warszawy. Od Choroszczy aż do Korycina obie trasy będą biegły obwodnicą Białegostoku. W Korycinie rozejdą się: S-19 poprowadzi przez Sokółkę do Kuźnicy.
 

·
Razcep Razdrto
Joined
·
3,737 Posts
Nareszcie coś wiadomo. Wiadomo, że nie wszystkich to zadowala, ale konkret jest. Na odcinku "wspólnym" S61 i S8 aż do ich rozwidlenia będzie masakryczny ruch. Coś czuję, że już powinni powoli się szykować do budowy 3 pasa.

Mam nadzieję, że zabiorą się szybko za przygotowanie papierów - może dostępność piwa Łomża w Warszawie się zwiększy ;)
 

·
Banned
Joined
·
304 Posts
Przedpoprzedni post mnie zabił. 2030 rok? Obwodnica Augustowa jako GP?
Dobra, a co w takim razie z S16, bo chyba musi się zmienić koncepcja i w tej kwestii?

Ech... Polska ma za dużo ładnych terenów z N2000, co oznacza, że rząd będzie na każdym kroku zbierał opeer od zielonych.
 

·
Registered
Joined
·
7,132 Posts
Przedpoprzedni post mnie zabił. 2030 rok? Obwodnica Augustowa jako GP?
Dobra, a co w takim razie z S16, bo chyba musi się zmienić koncepcja i w tej kwestii?

Ech... Polska ma za dużo ładnych terenów z N2000, co oznacza, że rząd będzie na każdym kroku zbierał opeer od zielonych.


olsztyńska gdaka juz troche buduje dk16 w klasie drogi ekspresowej i ma plany by w takiej formie zrobic ją między olsztynem a wschodnia granica woj. war-maz. niestety całośc po 2015 dopiero,w tej kwestii pewnie poprostu ja troche skróca i zamiast do granicy woj. wystarczy ja pociągnąc do ełku i połączyc z s61. Co mnie martwi nia ma planów w takiej klasie zbudowac dk16 na zachód od olsztynu do a1
 
1 - 20 of 7666 Posts
Top