SkyscraperCity banner

18501 - 18520 of 18600 Posts
D

·
Guest
Joined
·
0 Posts
W 2014r. robiono analizy na potrzeby Korytarzy Bałtyk-Adriatyk i jest mowa o braku połączenia istotnego szlaku S7 Warszawa-Kraków-Chyżne-Budapeszt
link do tych analiz https://bit.ly/2U99Wuw

Z punktu widzenia powiązań międzynarodowych jeszcze istotniejszy jest brak połączeń
drogowych w środkowej części pogranicza polsko-słowackiego na kierunku Warszawa-Budapeszt w
ciągu obecnej drogi DK7/S7. Droga S7 jako łącząca Gdańsk z Warszawą i Krakowem oraz Karpatami
stanowi jedną z najbardziej obciążonych tras w kraju. Jej oddziaływanie (analizowane m.in. za
pomocą miar dostępności przestrzennej) jest porównywalne z oddziaływaniem autostrady A1.
Obciążenie ruchem jest przy tym bardziej równomierne niż na A1. W kategorii pojazdów ciężarowych
wysokie natężenia, a także wysokie przyrostu ruchu występują między Warszawą a Kielcami. Ich
ograniczenie na dalszych odcinkach południowych jest wynikiem jakości infrastruktury oraz braku
obwodnicy Krakowa w układzie północ-południe. Między Krakowem a granicą słowacką w Chyżnem
ruch ciężarowy ponownie się zwiększa i wykazuje także znaczną dynamikę (2000-2010)
Nawet w tych analizach stwierdzono że S7(Chyżne) na Słowację jest ważniejsze drogą niż S1(Zwardoń) w Beskidzie Śląskim

Reasumując znaczenie drogi Warszawa-Kraków-granica Słowacka wydaje się istotniejsze dla
relacji w korytarzach północ-południe niż połączenia ze Słowacją w Beskidzie Śląskim. Dotyczy to w
pierwszej kolejności transportu drogowego. Docelowo kierunek Gdańsk-Warszawa-Kraków-Budapeszt stanowić powinien równorzędne alternatywne ramię badanego korytarza. W pierwszym
etapie ważne jest jednak doprowadzenie inwestycji drogowych przynajmniej do Krakowa

Tu są podzielone etapami drogi do wybudowania w Korytarzach Bałtyk-Adriatyk nie które już zostały wybudowane
W etapie 1b zaleca się przyspieszenie inwestycji w tym na odcinkach Kraków-Chyżne


Podsumowując należy wymienić, w ujęciu etapowym kilka inwestycji o wysokim stopniu
komplementarności, służących lepszemu wykorzystaniu polskiego odcinka Korytarza Bałtyk-Adriatyk
oraz zwiększających efekt sieciowy w skali krajowej i europejskiej. Spośród inwestycji planowanych
do realizacji w bieżącej perspektywie finansowej (2014-2020) są to [etap 1 A]:
 droga ekspresowa S5 na odcinku Nowe Marzy-Gniezno oraz Poznań-Wrocław;
 droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa-Grójec;
 droga ekspresowa S7 na odcinku Radom-Kraków i Lubień-Rabka;
 droga ekspresowa S3 na odcinku Legnica-Lubawka;

Ponadto celowe wydaje się przyspieszenie innych inwestycji planowanych w programach
rządowych i lub w KPZK 2030, ale nie przewidywanych obecnie do realizacji przed rokiem 2020.
Dotyczy to w pierwszej kolejności [etap 1B):
 drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-autostrada A4;
 drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice;
 drogi ekspresowej S7 na odcinku Rabka - Chyżne (wymieniona tylko w KPZK 2030);

Do rozważenia jako istotne w kolejnych latach (po roku 2020) wydają się także następujące
inwestycje wymienione obecnie jedynie w KPZK 2030 [etap 2]:
 droga ekspresowa Wrocław – Kłodzko – Brno;
 droga ekspresowa Wrocław-Wałbrzych-Bolków;
 zewnętrzna obwodnica Warszawy na odcinku Mszczonów-Płońsk (standard drogi
ekspresowej)
 

·
Registered
Joined
·
15,176 Posts
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice”


Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla bezkolizyjnego węzła drogowego, który zastąpi niebezpieczne skrzyżowanie Zakopianki z drogą powiatową w Krzyszkowicach k. Krakowa.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przygotować: kompleksową dokumentację projektową, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne włącznie ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jego zadaniem będzie także m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych.

Zgodnie z planami prace przygotowawcze potrwają do 2023 roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2023-2024.


Zgodnie z planami istniejący układ komunikacyjny zostanie rozbudowany poprzez m.in. budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie, likwidację pasa do skrętu w lewo z drogi krajowej na drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego dwie jezdnie DK7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK7.

W przygotowanej koncepcji zaprojektowano nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej z Zakopianką, obsługujące tylko relacje skrętu w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i włączania do DK7. Drogę powiatową w skorygowanym przebiegu planuje się prowadzić w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK7 w tunelu, w którym powstanie także chodnik dla pieszych.
 

·
Registered
Joined
·
115 Posts
16.03.2020 - 22.03.2020

Tunel 1+3
Drążenie: 100,00%
Spąg: 95,85% → 96,48% (26/2 mb + 12+24/2 mb)
Kalota: 77,65% → 77,65% (0 mb + 0 mb)

Tunel 2+4
Drążenie: 88,93% → 90,63% (16,8 mb + 16 mb) (zostało 180 mb)
Spąg: 69,88% → 70,51% (12/2+12 mb + 0 mb)
Kalota: 54,16% → 54,78% (12 mb + 0 mb)

 

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Nadzór opublikował kilka zdjęć z Odcinka II

Obiekt 17 - Tunel


Betonowanie ściany tunelu lewego w miejscu poszerzenia


Drążenie tunelu 2


Iniekcja pali zabezpieczających przodek tunelu 4 (w stronę wylotu na Portal Południowy)

Portal Południowy Tunelu


Widok na budynek ST1

Odcinek - km 723+800 - 724+200


Wykonanie mikropali na murze MO6

 

·
Registered
Joined
·
450 Posts
Witam. Ponieważ zmiany na schemacie są głównie w tunelu, a nowa wersja forum ogranicza chwilowo wrzucanie dużych obrazów, udostępniam wam aktualizacje w takiej okrojonej formie

29.02.2020
42096


29.03.2020

___

Kolor jasnozielony - wydrążone

Jednocześnie chciałbym zgłosić swoją przerwę w publikacji wszelkich schematów i fotorelacji.

Pozdrawiam i życzę dużo szczęścia, szczególnie w tych trudnych czasach.
 

·
Budowlaniec
Joined
·
1,888 Posts
Z tym chodnikiem ciekawa sprawa. Zapewne projektant się pomylił i nie narysował albo kosztorysant w kosztorysie inwestorskim nie uwzględnił. Później zaś tak złożono ofertę i podpisano umowę na tyle m2 chodnika. Zapewne czekają do odbioru całości robót zgodnie z umową, a później ... zobaczymy.
 

·
Registered
Joined
·
124 Posts
Ten "chodnik" ze zdjęcia nie wygląda mi na szeroki, a więc przeznaczony jest tylko do przeprowadzania inspekcji - normalny chodnik musi mieć szerokość powyżej 2 metrów. Nie ma więc nic nieprawidłowego w tym, że nie ma do niego dojścia, bo ten chodnik nie jest przeznaczony do ruchu pieszych (choć tu należałoby się zastanowić czy nie byłoby warto zaprojektować normalny chodnik zamiast tego technicznego)
 
18501 - 18520 of 18600 Posts
Top