SkyscraperCity banner

19041 - 19060 of 19060 Posts

·
Registered
Joined
·
42 Posts
Sytuacja może się zmieniać dynamicznie z metra na metr.
Ale oni przed rozpoczęciem robót nie mogli tego przewidzieć? Według mnie to jest szukanie dziury w całym, a jeśli nawet nie dlatego są przerwane prace to i tak to jest dalekie od profesjonalizmu, a tego powinniśmy wymagać od firmy budującej jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Tym bardziej, że tak jak kolega wcześniej napisał, podpora obok stoi, więc jak ją robili to powinni zauważyć , że będzie problem z drugą i mieli sporo czasu żeby dogadać się z GDDKiA. Amatorka i tyle. Budują drogę w terenie górzystym i są w szoku, że jest osuwisko :D
 

·
Registered
Joined
·
3,143 Posts

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Ale oni przed rozpoczęciem robót nie mogli tego przewidzieć? Według mnie to jest szukanie dziury w całym, a jeśli nawet nie dlatego są przerwane prace to i tak to jest dalekie od profesjonalizmu, a tego powinniśmy wymagać od firmy budującej jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Tym bardziej, że tak jak kolega wcześniej napisał, podpora obok stoi, więc jak ją robili to powinni zauważyć , że będzie problem z drugą i mieli sporo czasu żeby dogadać się z GDDKiA. Amatorka i tyle. Budują drogę w terenie górzystym i są w szoku, że jest osuwisko :D
Tak. Ids ma duże problemy i osuwisko jest trochę "dywanem", pod który częściowo można zamieść te problemy.

Jeżeli jednak chodzi o to czy dało się wszystko przewidzieć wcześniej to nie jest już takie proste.

1. Wszystkiego się nigdy nie da przewidzieć.
2. Żeby mieć jasność co siedzi pod każdą podporą wykonawca dokumentacji powinien zrobić odwiert pod każdą podporą a nie co 100m czy nawet rzadziej jak to jest robione w rzeczywistości.
3. Oczywiście wykonawca mógł wziąć wszystkie ryzyka i niespodzianki na siebie ale wtedy cena wynosiłaby miliard A nie 500 milionów.

Jest to szeroki temat, na który można by się długo rozpisywać.
 

·
Registered
Joined
·
3,143 Posts
Z artykułu powyżej przeze mnie wklejonego:

Problemy wystąpiły w sierpniu 2017 r. Po wykonaniu pali pod podpory na prawej jezdni estakady o długości 573 m w Lubniu, doszło do osunięcia mas gruntu ze zbocza góry Zembalowej. Konieczna była ewakuacja pracowników i wstrzymanie prac. W trakcie projektowania i przed rozpoczęciem robót, przeprowadzone badania geologiczne nie wykazywały ruchów mas ziemnych ani powierzchni poślizgowych
A teraz kilka cytatów z Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na terenie przebiegu planowanej trasy S7 występują osuwiska i tereny predysponowane do
występowania osuwisk. Według wyników geologicznego kartowania planowanego przebiegu trasy S7 7
najbardziej zagrożone osuwiskami są rejony znajdujące się w obrębie obiektów nr 4, 6+7+8 oraz
10+11.
Z uwagi na występowanie w obszarze inwestycji osuwisk i terenów predysponowanych do
osuwisk oraz miejsc gdzie dochodzić może do osuwania się gruntu w tracie wykonywania prac
ziemnych, w oparciu o dane dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich, projektu budowlanego
na etapie realizacji inwestycji (obiektów projektowanej drogi, portali tunelu) proponowane są
następujące zabezpieczenia:
1) Formowanie skarp (skarp wykopów, portali tunelu, itp.) o odpowiednim pochyleniu z uwagi na
wykonywanie wykopów w skałach luźnych (spoiste i niespoiste osady czwartorzędowe, rumosz
stokowy)
2) Przy wykonywaniu fundamentów filarów i formowania tymczasowych skarp wykopów w celu
zatrzymania osuwających się warstw gruntu należy przewidzieć dodatkowo ławy ziemne, które
powinny być wykonane w pionowych odcinkach 3m wysokości skarpy o szerokości 2m. W
miejscach przejścia od skały luźnej do litej zalecane jest wykonanie ław ziemnych w celu
dodatkowego zabezpieczenia skarpy w okresie wykonywania prac ziemnych
3) Stosowanie ław ziemnych zalecane jest również przy wykonywaniu wykopów pod trasę
4) Stosowanie obudowy tymczasowej przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty
5) Zabezpieczenie skarp betonem natryskowym i kotwami oporowymi wraz ze stalową siatką
zabezpieczającą oraz drenażem wgłębnym w celu uniknięcia osunięć skał oraz niekorzystnego
wpływu wody na stateczność skarp. Zabezpieczenia te będą funkcjonować na etapie
eksploatacji drogi.
6) Zabezpieczenie wykopów konstrukcjami oporowymi. Zabezpieczenia te będą funkcjonować na
etapie eksploatacji drogi.
7) Zabezpieczenia konstrukcji nasypów przed poślizgami wraz ze wzmocnieniem podłoża.
Zabezpieczenia te będą funkcjonować na etapie eksploatacji drogi.
8) Z uwagi na budowę geologiczną (występowanie pokrywy soliflukcyjnej oraz skały litej) w rejonie
portalu południowego (od strony Nowego Targu) projekt przewiduje wykonanie portalu
w wykopie i posadowienie na palach. Z kolei dla portalu północnego koniec rury tunelu zostanie
Streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanego w ramach ponownej oceny
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J.
/ (0048-41) 343-15-17 e-mail: [email protected] str. 53 z 82
wyprofilowany i dostosowany do nachylenia skarpy o nachyleniu 1:2. Dodatkowo wykonana
zostanie usztywniająca opaska żelbetowa na obwodzie rury tunelu w formie pierścienia
architektonicznego, przeciwdziałająca osuwaniu się gruntu. Część rury tunelu przylegająca do
portalu zostanie wykonana w wykopie szerokoprzestrzennym. Przed wykonaniem wykopu należy
umocnić skarpę za pomocą ściany kotwionej do zbocza wykopu. Projektowane konstrukcje
uznać należy za rodzaj zabezpieczenia obiektu na terenie osuwiskowym. Zabezpieczenia te będą
funkcjonować na etapie eksploatacji drogi.
9) W przypadku skarp głębokich wykopów, należy prowadzić monitoring w oparciu o sieć reperów,
obejmujących w przekroju całą głębokość wykopu, zlokalizowanych na krawędzi każdej skarpy
oraz dodatkowo na powierzchni oblicowania sztywnego
10) Jednocześnie dozór geotechniczny na każdym etapie prac, pozwoli na szybkie dostosowanie
projektu do faktycznych warunków gruntowych, co zwiększy bezpieczeństwo konstrukcji i
pozwoli na ewentualną optymalizację ekonomiczną.
Zabezpieczenia wymienione w punktach 1 – 3 przewiduje dokumentacja geologiczno-inżynierska
Przy wykonywaniu wykopów, a nie po ich wykonaniu :) Odsyłam do zdjęć z lipca 2017 r. - Obiekt 6+7+8 - ok. km 715+555 Obraz 17 z 21
czy to przypadkiem nie to miejsce, o którym mowa - poprawcie, jeśli się mylę.


Proponowane rozwiązania (głównie techniczne) wykonane na etapie realizacji inwestycji
zapewnią ochronę infrastruktury w okresie jej funkcjonowania. Nie przewiduje się dodatkowych
zabezpieczeń osuwisk.
Nie przewiduje się również osuszania osuwisk, ale wybieranie gruntu powinno
być prowadzone przy korzystnych warunkach atmosferycznych. Jeżeli podczas prac wystąpią opady,
spąg fundamentu należy odkrywać tylko odcinkami i natychmiast przykryć materiałem wymiennym.
Czynnikami, które sprzyja powstawaniu osuwisk są wzrost wilgotności, przyrost obciążenia zbocza spowodowane opadami i topnieniem śniegu oraz
podcięcia zboczy w wyniku prowadzenia wykopów. Z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze
występowania osuwisk, zabezpieczenie planowanej infrastruktury (obiektów projektowanej drogi, portali
tunelu) stanowią działania i konstrukcje na etapie realizacji inwestycji zaprezentowane w podrozdziale
2.7.

Oczywiście było wiadomo, że osuwiska lub tereny predysponowane do występowania osuwisk się znajdują. Czy osuwisko które wystąpiło podczas prac przy palowaniu pod podpory prawej jezdni wymagało/wymaga dodatkowych zabezpieczeń, które nie były przewidziane - nie wiem. Czy na etapie wykonywania palowania można było wystąpieniu tego zjawiska zapobiec - no właśnie :)

Jeszcze raz z artykułu

Problemy wystąpiły w sierpniu 2017 r. Po wykonaniu pali pod podpory na prawej jezdni estakady o długości 573 m w Lubniu, doszło do osunięcia mas gruntu ze zbocza góry Zembalowej.
i ponownie z raportu

10) Jednocześnie dozór geotechniczny na każdym etapie prac, pozwoli na szybkie dostosowanie
projektu do faktycznych warunków gruntowych, co zwiększy bezpieczeństwo konstrukcji i
pozwoli na ewentualną optymalizację ekonomiczną.
Ja tu nie widzę szybkiego dostosowania projektu do faktycznych warunków gruntowych, chyba, że zamawiający stwierdził iż to wykonawca ponosi odpowiedzialność ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń wykopów i teraz niech się buja. Ale to tylko moje spekulacje.
 

·
Registered
Joined
·
359 Posts
Ale oni przed rozpoczęciem robót nie mogli tego przewidzieć? Według mnie to jest szukanie dziury w całym, a jeśli nawet nie dlatego są przerwane prace to i tak to jest dalekie od profesjonalizmu, a tego powinniśmy wymagać od firmy budującej jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Tym bardziej, że tak jak kolega wcześniej napisał, podpora obok stoi, więc jak ją robili to powinni zauważyć , że będzie problem z drugą i mieli sporo czasu żeby dogadać się z GDDKiA. Amatorka i tyle. Budują drogę w terenie górzystym i są w szoku, że jest osuwisko :D
Co się mieli dogadać? GDDKia powiedziałą nie i koniec.

Zlecenia na minimalnej marży, żeby wygrać przetarg. Jedno potknięcie i zjada cały zysk. Tyle kilometrów , badają ziemie w odstępach. Pewnych rzeczy nie da siew przewidzieć Jak by badania robili co dwa metry to by jeszcze był etap projektowania.
 

·
Registered
Joined
·
36 Posts
Rozumiem że grunt jest badany w jakiś tam odstępach w miejscach liniowych - czyli tam gdzie układ gruntu jest w miarę aproksymowalny a droga jest budowana na poziomie gruntu. Ale niezrozumiałe jest dla mnie że w przypadku obiektu inżynieryjnego punktowo podpartego badania nie były przeprowadzone własnie w tych punktach.
 

·
Registered
Joined
·
3,143 Posts
Ale przecież wg tego, co jest napisane w artykule odnośnie badań sejsmicznych, badania geologiczne były wykonywane(„w trakcie projektowania i przed rozpoczęciem robot”). Ale po zdjęciach z 2017r. widać, że wykopy nie były w żaden sposób zabezpieczone, ponadto grunt z wykopów składowany był na zboczu, dodatkowo go dociążając.
 

·
Registered
Joined
·
4,994 Posts
^^x2 Badania gruntu robi się na etapie KP, jeszcze przed ogłoszeniem przetarga na budowę (tu ZiZ). Ergo wykonawca badań geologicznych nie miał pojęcia gdzie zostanie umieszczona podpora, teoretycznie wykonawca mógł zaprojektować ten obiekt jako jednoprzęsłowy.
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Budowa Zakopianki to kontrakty typu "Buduj" a nie "Projektuj i Buduj".
Wykonawca dostał już gotowy projekt.
A co do odwiertów, to nawet te w miejscu podpór nie gwarantują w 100%, że coś nie wyjdzie w trakcie.
Osówisko mogło być na przykład na niższym poziomie niż sięgały odwierty.

To, że wykopy były niezabezpieczone mogło mieć wpływ na ujawnienie się osuwiska lub w ogóle nie miało to żadnego znaczenia.
Są jednak dobrą linią obrony dla Projektanta dokumentacji, że on zrobił wszystko a to Wykonawca zawalił.
Bo Projektant nie przyzna się, że coś źle zaprojektował albo czegoś nie przewidział.
 

·
Registered
Joined
·
4,994 Posts
Jakie zadanie ma ten daszek nad wlotem tunelu?
Zawsze myślałem, że ma on na celu rozprężanie tłoczonego do tunelu przez samochody (szczególnie duże) powietrza, ale wtedy powinien być tuż nad wlotem, a nie nad budynkiem ST powyżej.
 

·
Registered
Joined
·
658 Posts
W piątek koło południa jechałem i niesetety na odcinku I cisza. Ciężarówki IDS-BUD'u stały dokładnie jak na zdjęciach z nadzoru.
Przez cały odcinek widziałem dokładnie jednego robotnika, który grzebał przy jakieś koparce ale prac budowlanych na pewno żadnych nie wykonywał. A tak to odcinku przestój permanentny.
 

·
Registered
Joined
·
1,617 Posts
W piątek koło południa jechałem i niesetety na odcinku I cisza. Ciężarówki IDS-BUD'u stały dokładnie jak na zdjęciach z nadzoru.
Przez cały odcinek widziałem dokładnie jednego robotnika, który grzebał przy jakieś koparce ale prac budowlanych na pewno żadnych nie wykonywał. A tak to odcinku przestój permanentny.
Dramat!
 
19041 - 19060 of 19060 Posts
Top