SkyscraperCity banner

21 - 40 of 6913 Posts

·
Registered
Joined
·
2,059 Posts
W tym artykule jest tyle błedów, że aż trudno się do niego ustosunkować, oczywiście główny błąd zaraz w drugim zdaniu - odcinek Białobrzegi - Jedlińsk musi być otwarty zgodnie z terminem nie później niż do czerwca 2008r., inaczej przepadną środki z UE. Kolejny błąd w 4 zdaniu - na pewno nie uda się oddać całego odcinka od Grója do Jedlińska nawet na początku 2009r. Wszyscy wiemy dlaczego - ciągle nie jest podpisany kontrakt na odcinek Grójec - Białobrzegi, powinno to nastąpić jeszcze we wrześniu i wtedy biorąc pod uwagę 19 miesięczny okres budowy trasa powinna być gotowa w połowie 2009r.
 

·
Registered
Joined
·
2,171 Posts
Informacja z Urzędu Wojewódzkiego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 Nr 129, poz.902 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia strony postępowania, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej. Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów do Wojewody Mazowieckiego (Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5, Warszawa, pok. 700A lub 707) oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników. Rozprawa odbędzie się w dniu 19 listopada 2007 r. rozpoczęcie o godz. 1130 w sali konferencyjnej nr 153 Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 22 695 69 73 lub 695 60 84.
 

·
Kraków, Skarżysko-Kam
Joined
·
4,531 Posts
Typowy przykład urzędniczego poglądu na sprawę. 4 zdania i 17 linijek, ciężko cokolwiek zrozumieć. I jak tu zwykły mieszkaniec pod radomskiej wsi zaczai o co tu chodzi, a potem mają pretensję, że mówili, pisali i mało osób przyszło. Jakby kurde nie można napisać - zapraszamy zainteresowanych na rozprawę na temat....
 

·
88302935
Joined
·
2,830 Posts
Ekolodzy walczą o estakadę nad Radomką
Agnieszka Kępka
2007-11-18,

Przyrodnicy chcą, by obwodnica zachodnia biegła nad Radomką nie mostem, ale estakadą. Pozwoli to zachować walory krajobrazowe doliny rzeki

W poniedziałek odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie środowiskowych uwarunkowań związanych z budową zachodniej obwodnicy Radomia. Przyrodnicy (m.in. z Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego i Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego) będą walczyli o to, aby nad Radomką wybudowano estakadę.

- Decyzja podpisana przez ministra zakłada, że obwodnica będzie biegła na zachód od stawów w Piastowie. Nad Radomką ma powstać most o długości 52 m. Szerokość rzeki to 20 m. Zostaje 32 m, 16 po jednej i 16 po drugiej stronie. To za mało - mówi radomski przyrodnik Jacek Słupek.

Według Słupka nie pozwoli to zachować walorów krajobrazowych doliny rzeki. - Takie rozwiązanie fragmentaryzuje dolinę Radomki. Przerwany zostaje korytarz ekologiczny, który dociera aż do Puszczy Kozienickiej - wyjaśnia Słupek.

Dlatego ekolodzy będą walczyć o to, aby obwodnica biegła nad rzeką estakadą 200-m długości. - Dzięki temu ocalimy walory krajobrazowe doliny Radomki, która w tym miejscu ma 2 km szerokości - podkreśla Słupek. Budowa mostu łączyłaby się też z uregulowaniem koryta rzeki. - Radomka i tak w wielu miejscach jest uregulowana, a tu, na odcinku między Gulinem a Jedlińskiem, zostały zachowane jej naturalne walory - opowiada przyrodnik. Właśnie w tym rejonie widywano łosie. - Trudno sobie wyobrazić łosia przechodzącego 16-m korytarzem obok mostu - mówi Słupek.

Budowa estakady na pewno zwiększy koszt inwestycji. - Ale tak mało mamy u nas ciekawych miejsc. Te, które jeszcze są, musimy chronić. Trzeba pamiętać, że to inwestycja na 80-100 lat. Budowa mostu właśnie na tyle lat zniszczy nam krajobraz. Czy nie lepiej, żeby ludzie jadący do Krakowa czy Zakopanego podziwiali z estakady piękną dolinę Radomki? - pyta przyrodnik. I jako dobry przykład podaje rozwiązania przyjęte przy projektowaniu obwodnicy Iłży. - Nad Iłżanką miał biec most o długości 30 m, udało się wywalczyć 320-m estakadę - mówi przyrodnik.

Rozprawa odbędzie się w poniedziałek w sali 153 radomskiego magistratu. Początek o godz. 11.30. Przyjść może każdy zainteresowany tematem.

Przyrodnicy mają nadzieję, że ich wystąpienie na dzisiejszej rozprawie odniesie skutek. Przypomną, że wybrany wariant przebiegu obwodnicy jest najmniej korzystny dla środowiska ze wszystkich, które były przed podjęciem decyzji rozważane. Według przyrodników najlepiej byłoby, gdyby obwodnica zaczynała się dopiero w Wielogórze i biegła bliżej Radomia. Nie wprowadzałaby wtedy dodatkowych barier w korytarzu ekologicznym Radomki.

Dolina Radomki
W miejscu, w którym przetnie ją obwodnica, ma 2 km szerokości. Koryto rzeki silnie tam meandruje. W regionie występują bobry. Spotykano także zimorodki, dzięcioła czarnego, słonki.
W starorzeczu obserwowano gody żab moczarowych.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

 

·
88302935
Joined
·
2,830 Posts
a świstak siedzi i zawija je w te sreberka...

Jasne, że nie! Przeciez nie do tego zostali stworzeni...;)
Za miesiąc zapadnie decyzja, czy zachodnia obwodnica Radomia będzie biegła nad Radomką estakadą, a nie mostem
W poniedziałek odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca środowiskowych uwarunkowań związanych z budową zachodniej obwodnicy Radomia. Jak już pisaliśmy, przyrodnicy chcą, by nad Radomką powstała estakada, a nie - jak zakładają plany drogowców - most. Dzięki estakadzie przejście dla zwierząt byłoby kilkakrotnie szersze (długość mostu to zaledwie 52 metry), a przede wszystkich zachowane zostałyby walory krajobrazowe doliny Radomki, która w tym miejscu ma około dwóch kilometrów szerokości.

Na wczorajszej rozprawie obecni byli przedstawiciele wojewody mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i firmy projektowej Transprojekt-Warszawa. Przyrodników (z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i z Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego) reprezentował Jacek Słupek.

- Dolina Radomki jest jednym z połączeń ekologicznych przedgórza Gór Świętokrzyskich z Puszczą Kozienicką - argumentował Słupek. Zwracał także uwagę na to, że budowa mostu w przyszłości wymusi uregulowanie rzeki, która na odcinku między Gulinem a Jedlińskiem zachowała jeszcze swój naturalny charakter. - Mamy dowody na to, że jest to korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym - mówił przyrodnik.

Wojciech Dąbrowski, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA zdecydował o wpisaniu do wniosku budowy estakady nad Radomką. Teraz sprawę będzie rozpatrywać wojewoda mazowiecki. Jak poinformowała nas Teresa Stachowicz, dyrektorka wydziału środowiska i rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja, czy estakada będzie i który wariant przebiegu obwodnicy zostanie ostatecznie wybrany, zapadnie w ciągu miesiąca.

[email protected]

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom
 

·
Registered
Joined
·
46 Posts
W powiązaniu z tą inwestycją przydałoby się zrobić też porządny wjazd do Radomia od strony Kielc i Krakowa (coś podobnego jak trasa od strony Warszawy). Myślę, że moznaby zrobić to nie po obecnym śladzie DK7 a DK12 (do ronda przy Shellu), załatwiałoby to sprawę dla dwóch korytarzy jednocześnie. Bo raczej nie spodziewam się szybkich prac przy budowie S12:eek:hno:
 

·
OP_KR_TK_WR
Joined
·
982 Posts
Discussion Starter #32
Jaka będzie zachodnia obwodnica Radomia

Agnieszka Kępka


Za kilka dni będzie wiadomo, który wariant przebiegu obwodnicy zachodniej miasta wybierze wojewoda mazowiecki i czy nad Radomką powstanie estakada. Przedstawiamy szczegóły dotyczące tej inwestycji.

Droga będzie się składała z dwóch szerokich na siedem metrów jezdni rozdzielonych 12-metrowym pasem zieleni. Na każdej z nich zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Po obu stronach powstaną pasy awaryjne szerokie na 2,5 metra.

Rozpatrywane są dwa warianty trasy - jeden bliżej miasta, drugi dalej. W tym drugim wypadku droga biegłaby przez teren pięciu gmin - Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko, a jej długość wyniosłaby 24,86 km. Wariant bliższy miasta przewiduje, że droga przejdzie także przez gminę Radom i będzie nieco dłuższa - 25,44 km.

Obwodnica zaczynałaby się w Kępinach, prawie 14 kilometrów od Radomia, a ponownie łączyłaby się z "siódemką" w Młodocinie.

Po drodze w miejscach, gdzie krzyżowałaby się z drogą krajową nr 12 i drogą wojewódzką nr 740, powstałyby bezkolizyjne węzły drogowe. W wariancie dalszym byłyby to węzły Mleczków (7,3 km od Radomia) i Sławno (oddalony o 6,5 km), projekt drugi przewiduje węzeł Milejowice (3,2 km od miasta) i Kierzków (2,9 km).

Powstanie także 12 lub 13 skrzyżowań dwupoziomowych, most nad Mleczną i jedna kładka pieszo-rowerowa (w wariancie bliżej miasta).

Plany drogowców przewidują także most nad Radomką. Przeciwko temu protestują radomscy ekolodzy. Podczas rozprawy dotyczącej uwarunkowań środowiskowych tej inwestycji zwracali uwagę, że dla środowiska byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby zamiast mostu nad Radomką wybudować estakadę. Taki obiekt znacznie mniej naruszałby walory krajobrazowe doliny rzeki.

Według szacunków przestawionych właśnie podczas tej rozprawy koszt budowy drogi to ok. 500 mln zł (wariant dalszy nieco ponad 485 mln, wariant bliżej miasta - prawie 560 mln). Oznacza to, że za jeden kilometr trasy trzeba będzie zapłacić ok. 19-21 mln zł.

[email protected]

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom
 

·
FatBack
Joined
·
2,879 Posts
...z kolei kiepsko, że nie podali żadnych wstępnych informacji na temat terminu rozpoczęcia prac...bo na tę obwodnicę to sobie chyba jeszcze poczekamy
 

·
Registered
Joined
·
3,538 Posts
Czy przyrodnicy zapłacą za budowę estakady?
A czy ty, matołku, będziesz płacił z własnej kieszeni odszkodowania za wypadki z łosiami na drodze ekspresowej?
Jeśli droga przecina korytarz migracyjny zwierząt, a nie wykona się odpowiednich przejść dla nich, to będziemy mieć sytuację jak na A2, czy na A4, gdzie dochodzi do wypadków z dzikami i łosiami, bo ktoś źle rozumie pojęcie oszczędności.
http://siskom.waw.pl/artykuly/k-071127-polska.jpg

czy ktos ma wieksza mapke?
czy bardziej prawd. jest realizacja tego zachodniego czy wschodniego wariantu?
Oczywiście.
Gdzież taka miałaby się znaleźć, jak nie na stronie SISKOM
Zapraszamy:
Obwodnice -> Obwodnice miast mazowsza -> Radom S7
 

·
Kraków, Skarżysko-Kam
Joined
·
4,531 Posts
S7 jest budowana etapami od Wawy na południe. Za niecałe 2 lata eska dojdzie do Jedlińska i wtedy powinien się rozpocząć kolejny etap czyli budowa obwodnicy Radomia a za ok 3 lata od Radomia do granicy mazowickiego. W Świętokrzyskim będzie wtedy pewnie już zbudowany odcinek eski Skarżysko Chęciny a reszta będzie w budowie.
 

·
Registered
Joined
·
4,448 Posts
A czy ty, matołku, będziesz płacił z własnej kieszeni odszkodowania za wypadki z łosiami na drodze ekspresowej?
Jeśli droga przecina korytarz migracyjny zwierząt, a nie wykona się odpowiednich przejść dla nich, to będziemy mieć sytuację jak na A2, czy na A4, gdzie dochodzi do wypadków z dzikami i łosiami, bo ktoś źle rozumie pojęcie oszczędności.
http://siskom.waw.pl/artykuly/k-071127-polska.jpgOczywiście.
Gdzież taka miałaby się znaleźć, jak nie na stronie SISKOM
Zapraszamy:
Obwodnice -> Obwodnice miast mazowsza -> Radom S7
Właśnie wczoraj skończyłem projekt remontu mostu przez Radomkę w Przytyku(20 km od Radomia). Ten most miał 45m długości i tyle wystarczy ze względu na hydrologię. Więc należy zadać pytanie czy ten teren to na pewno rejon wędrówki łosi, bo jak będziemy walić 300m estakady na każdej średniej wielkości rzeczce to nie starczy kasy nawet na połowę tych esek które planujemy.
 

·
OP_KR_TK_WR
Joined
·
982 Posts
Discussion Starter #38
Droga ekspresowa Warszawa-Radom-Skarżysko-Kraków – najnowsze doniesienia

2007-01-19 Jakub Kluziński

Dzięki korzystnym warunkom pogodowym, wyjątkowo ciepłej i suchej zimie, prace na budowie drogi ekspresowej S7 między Jedlińskiem a Białobrzegami biegną pełną parą i są już mocno zaawansowane. Trwają prace ziemne przy budowie nowej nitki po stronie wschodniej, równolegle trwa budowa kilku wiaduktów i węzłów drogi S7 z drogami lokalnymi i powiatowymi. Jeśli takie tempo prac utrzyma się dalej, jest szansa na zakończenie inwestycji przed planowanym terminem w 2009 roku (dop. bluahaha, do 2009 to się na pewno wyrobią, tyle że termin to 03.2008).

Trwa natomiast debata społeczna na temat przygotowywanej do realizacji obwodnicy miasta Radomia. Oświadczenie w tej sprawie wydało dziś Stowarzyszenie ‘Kocham Radom’.
Czytamy w nim:
W nawiązaniu do informacji prasowych o spotkaniu Prezydenta Miasta Radomia p. Andrzeja Kosztowniaka z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 15 stycznia w sprawie planów budowy tzw. zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 wyrażamy zaniepokojenie przyjęciem bez dyskusji proponowanego przez GDDKiA przebiegu tej drogi. (dop. wariat czerwony) We wrześniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie władz Radomia i gmin sąsiednich z przedstawicielami GDDKiA. Na spotkaniu zgłoszono liczne zastrzeżenia do przebiegu drogi w wariancie proponowanym przez GDDKiA, to jest od Jedlanki przez Mleczków do Krogulczy. Wskazywano na sprawy zagospodarowania przestrzennego Radomia oraz gmin ościennych, w tym na aspekty przyrodnicze. W wariancie dalszym większa odległość obwodnicy od miasta oznacza potencjalnie większy obszar rozproszonej zabudowy, niekorzystnej z punktu widzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej. Takie ekstensywne zagospodarowanie pociąga za sobą problemy komunikacyjne, a co za tym idzie – konieczność większych nakładów na infrastrukturę komunalną. Poprowadzenie obwodnicy od Jedlanki wiąże się ponadto z przegrodzeniem w nowym miejscu cennych przyrodniczo terenów doliny Radomki. Konieczna będzie budowa drogiej estakady na długości ponad dwóch kilometrów. Zastosowanie w tym miejscu wału ziemnego, jak jest w planach GDDKiA, nie wydaje się bowiem być wariantem do przyjęcia. Wreszcie, połączenie obwodnicy z dotychczasową drogą krajową nr 7 w Krogulczy jawi się jako niewłaściwe zważywszy na planowany przebieg drogi ekspresowej S12 (tzw. południowej obwodnicy Radomia). Utracona zostanie możliwość ożywienia gospodarczego południowo-zachodnich terenów miasta. Skrzyżowanie dróg ekspresowych S7 i S12 będzie bowiem jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie obszarów w regionie radomskim. Przy ocenie kosztów różnych wariantów przebiegu obwodnicy GDDKiA nie uwzględniła faktu, że przy bliższym wariancie większa część odcinka obwodnicy przebiegać miała śladem planowanej do wyłączenia linii wysokiego napięcia, co oznaczałoby brak konieczności wykupu gruntów. Na spotkaniu we wrześniu w Radomiu uzgodniono, że GDDKiA przygotuje bardziej szczegółowe opracowanie bliższego wariantu obwodnicy – od Wsoli przez Milejowice do Młodocina. Opracowanie miało być sporządzone do końca ubiegłego roku. Wyrażamy nadzieję, że w ostatecznym projekcie obwodnicy zostaną wzięte pod uwagę wymienione wyżej zastrzeżenia, a w szczególności: planowane przejście przez dolinę Radomki oraz inne cenne przyrodniczo obszary na terenie gminy Zakrzew w możliwie niewielkim stopniu naruszające środowisko naturalne; połączenie obwodnicy z Radomiem za pomocą węzłów i dróg dojazdowych umożliwiające racjonalne zagospodarowanie przestrzenne, przy założeniu sporządzenia planów miejscowych; połączenie obwodnicy zachodniej S7 z obwodnicą południową S12 i tzw. miejską obwodnicą południową jak najkorzystniejsze z punktu widzenia rozwoju południowych dzielnic Radomia.
 

·
Registered
Joined
·
749 Posts
...
 
21 - 40 of 6913 Posts
Top