SkyscraperCity Forum banner

[S74] Kielce - Opatów (bez obwodnicy) - Nisko

1201664 Views 2709 Replies 385 Participants Last post by  gregDW
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE:
Przebiegu drogi krajowej S 74, na odcinku Cedzyna-Łagów.
WRAZ Z OBWODNICĄ ŁAGOWA KM 88+700 DO KM 121+325
http://www.gddkia.gov.pl/article/od...aa337/id_art/3f30e79615edf9bc7e7dbf6fc73c7f97


6.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI


klasa drogi S (ekspresowa)

prędkość projektowa Vp = 100 km/h

prędkość miarodajna Vm = 110 km/h

przekrój normalny


projektowany 2 jezdnie x 2 pasy
(szer. pasa dzielącego 12.0m, z obustronnymi opaskami bitumicznymi)

docelowy 2 jezdnie x 3 pasy
(szer. pasa dzielącego 5.0m)


szerokość pasa ruchu 3.5 m

szerokość pasa awaryjnego 2.5 m

szerokość opaski 0.5 m

szerokość pobocza gruntowego min. 0.75 m

skrajnia pionowa w ciągu drogi S 74 min. 4.7 m

dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

dostępność do drogi ekspresowej tylko na węzłach

szerokość pasa drogowego min. 50


Mapki:
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/cb7545dae8b92653c7165b67ec02996b
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/dba1971e0ef23b0fc1e6091481ba5f3c
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/e68f5b4207e7073ad9ba2d95373ea40e
http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php/id/076ee36c18e951987310831bac91912d
See less See more
2361 - 2380 of 2710 Posts
Na stronie KIO orzeczenia wraz z uzasadnieniem są publikowane po około 1-3 miesiacach. Strony wyrok z uzasadnieniem otrzymują w ciągu około 2 tygodni. Na ten moment zapewne jest sam wyrok z ustnym uzasadnieniem motywów rozstrzygnięcia, które zostało wygłoszone na ogłoszeniu wyroku.
Ale jeszcze kilka tygodni temu w wyszukiwarce odwołań można było znaleźć orzeczenie KIO (bez uzasadnienia) - KIO 2297/22 jest dobrym przykładem.

https://www.uzp.gov.pl/kio/informacje-o-toku-postepowania-odwolawczego?kio=

Teraz albo nie ma aktualizacji dla konkretnego odwłoania, albo nie da się znaleźć sygnatury tak jak wspomniał @Patrako
See less See more
Ale jeszcze kilka tygodni temu w wyszukiwarce odwołań można było znaleźć orzeczenie KIO (bez uzasadnienia) - KIO 2297/22 jest dobrym przykładem.

https://www.uzp.gov.pl/kio/informacje-o-toku-postepowania-odwolawczego?kio=

Teraz albo nie ma aktualizacji dla konkretnego odwłoania, albo nie da się znaleźć sygnatury tak jak wspomniał @Patrako
Nie wiem jaka jest przyczyna tego, że informacja o toku postępowania działa tylko dla niektórych sygnatur. Być może są to tylko problemy kadrowe albo kumulacja urlopów, przez co nie było osób, które to robiły albo po prostu sekretariat się nie wyrabiał z aktualizacją statusu. Problemy te zaczęły się z tego co pamiętam na początku wakacji.

Niedawno nawet na stronie KIO pojawiła się informacja, że najlepiej do nich napisać maila z zapytaniem o wynik sprawy. Jestem pewny, że wcześniej tej informacji nie było i pojawiła się stosunkowo niedawno

Pewne jest tylko to, że na ten moment jedyny sposób, żeby się cokolwiek dowiedzieć na temat tych odwołań, to napisanie do nich maila.

// edit

Otrzymałem odpowiedź w sprawie rozstrzygnięcia odwołań:

1. uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2519/ 22 w zakresie naruszenia art. 18 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odtajnienie i udostępnienie złożonych przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny z dnia 22 lipca 2022 r. i 5 sierpnia 2022 r.;
2. w pozostałym zakresie oddala zarzuty odwołania o sygn. akt KIO 2519/22;
3. uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2533/ 22 i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odtajnienie i udostępnienie złożonych przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny z dnia 22 lipca 2022 r. i 5 sierpnia 2022 r.;
4. kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2519/22 obciąża zamawiającego w części 1/3 i odwołującego w części 2/3, i:
4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
4.2. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 4 267 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania;
5. kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2533/22 obciąża zamawiającego, i:
5.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
5.2. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.


Zgodnie z powyższym wyrokiem czekają nas teraz:
1. unieważnienie czynności wyboru Intercor
2. udostępnienie pozostałym wykonawcom wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny
3. Ponowny wybór oferty Intercor
4. 10 dni na ewentualnie wniesienie odwołań (zakres na wniesienie odwołań to już tylko udostępnione przez Zamawiającego wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny
See less See more
  • Like
Reactions: 5
@emotek Takie info to jednak warto dać osobny post, bo powiadomienie nie przychodzi
  • Like
Reactions: 2
Intercor ponownie wybrany na GW
  • Like
Reactions: 5
Zadam pytanie bo zupełnie nie ogarniam tego co się właśnie wydarzyło.

Tydzień temu na wniosek KIO, GDDKiA unieważnila wybór najkorzystniejszej oferty, a teraz ponownie wybrała tego samego wykonawcę. Co się przez te kilka dni wydarzyło, że wybór Intercor jest teraz uzasadniony?

Czy można spodziewać się kolejnego odwołania? Czy teraz to już droga do podpisania kontraktu jest otwarta?
See less See more
KIO nakazał udostępnienie wyjaśnień w temacie ceny, nie było mowy o odrzuczeniu oferty
3. uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2533/ 22 i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odtajnienie i udostępnienie złożonych przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny z dnia 22 lipca 2022 r. i 5 sierpnia 2022 r.;
Jeśli GDDKIA udostępniła te dokumenty, to może ponownie wybrać tą ofertę
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Oby to co udostępniła GDDKiA wystarczyło pozostałym uczestnikom przetargu, bo znając nasze realia pewnie znowu będą odwołania od wyboru oferty.
Zadam pytanie bo zupełnie nie ogarniam tego co się właśnie wydarzyło.

Tydzień temu na wniosek KIO, GDDKiA unieważnila wybór najkorzystniejszej oferty, a teraz ponownie wybrała tego samego wykonawcę. Co się przez te kilka dni wydarzyło, że wybór Intercor jest teraz uzasadniony?

Czy można spodziewać się kolejnego odwołania? Czy teraz to już droga do podpisania kontraktu jest otwarta?
Odwołanie nie dotyczyło wyboru oferty Intercoru, lecz nieujawnienia przez GDDKiA wyjaśnień Intercoru dotyczących zarzutu rażąco niskiej ceny. KIO uwzględniła odwołanie i nakazała GDDKiA ujawnić te dokumenty.

Ponieważ oferenci muszą mieć zapewnioną możliwość wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, KIO automatycznie nakazuje GDDKiA unieważnić wybór. Po krótkim czasie GDDKiA ponawia wybór oferty (w końcu nic się nie zmieniło), dzięki czemu oferenci mają decyzję, od której mogą się teraz odwołać.

Bez unieważnienia wyboru i ponownego wyboru pozostali oferenci nie mieliby możliwości odwołania się, gdyż minęło już 10 dni od pierwszego wyboru oferty. Dlatego standardowo stosuje się taką procedurę.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
w końcu nic się nie zmieniło
Zmieniło się. GDDKiA do ponownego wyboru musiałą chyba mieć przedłużenie oferty ze strony Intercoru. Oferty były ważne do 27 X
Wiadomo może czy są jakieś odwołonia od ponownego wyboru Intercoru?
Napisałem do nich na twitterze
  • Like
Reactions: 3
⬆ ⬆ ⬆ Ciekawe co tym razem wymyślili?
  • Like
Reactions: 1
Podobno GDDKiA wystąpiła do RDOŚ Rzeszów z wnioskiem- czekamy na potwierdzenie.
  • Like
Reactions: 5
A wiadomo coś o uchwaleniu RPBDK? Grudzień za pasem,a bez tego to chyba nie będzie obiecanych przetargów na odcinki od Cedzyny do Jałowęsów (obietnice mówiły o przetargach pod koniec roku)
Jest. Należy czytać uważnie.

Od początku roku ogłosiliśmy 17 przetargów na odcinki o łącznej długości ponad 181 km. Te dane mogą wzrosnąć nie tylko o wspomniane wyżej odcinki, ale także co najmniej o kolejnych pięć o łącznej długości ponad 112 km. Ogłoszenie tych postępowań przetargowych jeszcze w tym roku będzie możliwe po przyjęciu RPBD.
See less See more
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2022 r., znak WOOŚ.420.20.3.2022.JK.7 zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
See less See more
  • Like
  • Love
Reactions: 5
Ciekawe ile się zejdzie z wydaniem decyzji.
2361 - 2380 of 2710 Posts
Top