SkyscraperCity Forum banner

Sa Kaeo | Eastern Border Land

366724 Views 851 Replies 48 Participants Last post by  Hugo.


ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย-เขมร

ชื่ออักษรไทย สระแก้ว
ชื่ออักษรโรมัน Sa Kaeo
ผู้ว่าราชการ นายศานิตย์ นาคสุขศรี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
ISO 3166-2 TH-27
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะขามป้อม
ดอกไม้ประจำจังหวัด แก้วสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496.961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 ของภาคตะวันออก (เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสระแก้วปี 2540) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาคมรักษ์ปางสีดา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก จัด “เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา” วันที่ 4 พ.ค.-31 ก.ค.นี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ (4 พ.ค.) กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อ เลือกซื้อสินค้าชุมชนของดีเมืองสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม http://onlguide.blogspot.com/2012/06/blog-post_17.html
1 - 20 of 852 Posts
เพิ่งเคยเข้ามาชมห้อง สระแก้ว ผมไปสระแก้วบ่อย เพราะนอกจากทำงานประจำในโรงงานแล้ว ยังเป็นอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ทำให้วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ต้องไปสอนหนังสือที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครับ.
^^
สระแก้ว เมืองใหม่ที่กำลังเติบโต

ถ้าเมืองปราจีนบุรี เป็นแบบนี้ก็คงจะดีครับ.
  • Like
Reactions: Hugo.
ในตัวเมืองปราจีนบุรี ถนนหนทางสู้สระแก้ว และจังหวัดข้างเคียงไม่ได้เลย เห็นถนนในเมืองสระแก้วแล้ว สี่เลนยิงยาวถึงอรัญประเทศเลย

แต่ปราจีนบุรี ถนนส่วนมากจะ 2 เลน ทั้งนั้นครับ.
  • Like
Reactions: Hugo.
แถวใกล้ วัด รีนิมิตร มีการกีอสค้างอะไรครับ? โรงงานน้ำตาล หรือโรงงานเอทานอล?Credit: Google Earth.
  • Like
Reactions: Hugo.

ภาพถ่ายทางอากาศ ตัวเมืองสระแก้ว (หลายปีที่แล้ว)
-โซนด้านซ้ายของภาพ ที่มีอาคารพาณิชย์หนาแน่น คือ ย่านเมืองแก้ว ตลาดเมืองแก้ว และ บขส.สระแก้ว
-ถนนที่เห็นในภาพ 4-6 เลน มีเกาะกลาง คือ ถนนสุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33
-โซนบนๆกลางๆของภาพ เป็นย่านตลาดสระแก้ว
การขยายตัวของสระแก้ว สังเกตเห็นว่าจะขยายตามแนวถนนสุวรรณศร ส่วนน้อยจะขยายตัวตามชุมชนที่แออัด เช่น ตลาดสระแก้ว เมืองแก้ว หลังวัด บิ๊กซี แม็คโคร ฯลฯ
เป็นเมืองที่ขยายมาก แยกจากปราจีนบุรี ไม่นาน แต่เจริญกว่าปราจีนบุรีอีกครับ.
ที่ประชุม กนพ. เห็นชอบตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำร่อง 5 พ.ท.ชายแดน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก หรือนำร่องของไทย ใน 5พื้นที่ชายแดน เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 58 คือ อ.แม่สอดจ.ตาก,อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว,อ.คลองใหญ่จ.ตราด, จ.มุกดาหารและอ.สะเดาจ.สงขลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า1ล้านล้านบาทหรือกว่า 15%ของปริมาณการค้ารวมของทั้งประเทศ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะล่าสุดแม้ว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 5เดือนแรกจะติดลบที่ 1.2%แต่พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนไทยกลับเติบโตมากขึ้น 10-15%

“ การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5เขตดังกล่าวนั้น จะเน้นการตอบสนองต่อการเป้าหมายการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดตามด่านชายแดน”

ทั้งนี้ ในที่ประชุมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธาน กนพ.ได้ย้ำมากว่า หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาแล้ว ต้องเพิ่มรายได้ และอาชีพ ให้เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการใช้วัตถุดิบจากเพื่อนบ้าน ก่อนการส่งออกด้วย รวมทั้งกำชับให้ดูแลปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว ให้เข้าระบบและเป็นมาตรฐาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 เรื่องคือ เรื่องสิทธิประโยชน์ สำหรับการลงทุนที่จะเป็นไปตามกฎหมายการส่งเสริมลงทุน (บีโอไอ) และเขตปลอดภาษีของกรมศุลกากร, การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, การสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรในพื้นที่ เพื่อให้รองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อเสนอแนวทางดำเนินการต่อไป โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 57 เป็นต้นไป ด้วยการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เบื้องต้นจะกำหนดเป็นอำเภอก่อน เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินการ

ที่มา: http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238940&catid=176&Itemid=524#.U8UwzfmSySo
  • Like
Reactions: Hugo.
^^
ถนน 359 ในเขตจังหวัดสระแก้ว ที่ขยายเป็น 4 เลน สร้างไปได้มากหรือยังครับ? ฝั่งปราจีนบุรี ยังไม่ถึงไหนเลยครับ.
^^
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอกบินทร์บุรี) พื้นที่อีกอีกเกือบครึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว และมีพื้นที่เสี้ยวหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ในอนาคตขยายเสร็จคงระบายรถได้ดีมาก ตอนนี้ 2 เลน รถเยอะมาก แซงลำบากอีกด้วยครับ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 33 หรือถนนสุวรรณศร ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงตลาดหนองชะอม ถึง อำเภอประจันตคาม ระยะทางราว 30 กิโลเมตร ติดปัญหาว่าเป็นถนนสายต้นไม้ (2 ข้างทางมีปีะชาชนขายต้นไม้มาก และมีต้นยางใหญ่ อยู่หลายต้น) แนวเดิมจึงขยายไม่ได้ ต้องตัดถนนเส้นใหม่ ซึ่งตอนนี้กำหนดแนวไว้แล้ว แต่ยังยังไม่มีงบเวนคืน หรือการตั้งงบประมาณแต่อย่างใด

จังหวัดปราจีนบุรี ยังมีถนนอีกหลายสายทางที่ไม่ได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร เช่น 319 พนมสารคาม ถึง ปราจีนบุรี หรือถนนย่านนิคมอุตสาหกรรม ตอนนี้เมืองโต แต่ระบบสาธารูปโภค ยังไม่โตตาม ครับ.
โครงการของ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด เดิมเคยลงข่าวว่าจะมาลง จ.ปราจีนบุรี ที่แท้ คือ ลง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นี่เอง

สงสัยนักข่าวคงลืมว่า มีการแยกจังหวัดครับ ^___^.
  • Like
Reactions: Hugo.
^^
ผมหวังว่าในอนาคต เราคงได้รางคู่เหมือนสายทางอื่นๆ บ้างนะครับ.
  • Like
Reactions: Hugo.
ไทย-กัมพูชา รื้อทางรถไฟเก่า เตรียมสร้างเส้นทางเชื่อม ตามเส้นทางรถไฟสายเอเซียCredit: ThaiPBS
  • Like
Reactions: @[email protected]
ถ้าจังหวัดสระแก้ว เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาก เมืองปราจีนบุรี ณ ฐานะเมืองผ่าน คงได้รับผลบวกด้วยเช่นกันครับสร้างถนนเชื่อมอรัญฯ-เขมร

"ด่านอรัญประเทศ" จ.สระแก้ว ลงทุน 2,099 ล้านบาท มีเฉพาะโครงข่ายถนน 3 สาย ที่กำลังก่อสร้าง คือ ถนน 304 จากอ.พนมสารคาม-สระแก้ว ตอน 3 ระยะทาง27 กม. จะเสร็จต้นปี 2558 อีก 2 สายเริ่มก่อสร้างปี 2559 มีสายอรัญประเทศ-ชายแดนไทย-กัมพูชา 22 กม.1,340 ล้านบาท และสาย33 ช่วงท่าข้าม-หนองเอี่ยน 12 กม. 370 ล้านบาท

ที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1408082179
  • Like
Reactions: Domon.
^^
ถนน 304 จริงๆ แล้ว ถนนที่กำลังก่อสร้าง คือ ถนนหมายเลข 359 เขาหินซ้อน-สระแก้ว ผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ครับ.
^^
งั้นภาคตะวันออกจะเหลือ ปราจีนบุรี จังหวัดเดียวที่ไม่มี Global house ครับ.
^^
อรัญประเทศ ผมว่ามี โรบินสัน ยังได้เลยครับ ดังนั้น โฮมโปร ก็น่าลุ้นครับ.
  • Like
Reactions: Domon.
^^
เยี่ยมเลยครับ.
^^
รถไฟสายนี้ทางคู่ยังไม่อยู่ในแผนเลยครับ ผมว่าคงยาก เพราะกว่าสายทางอื่นจะก่อสร้างเสร็จก็อีกนานเลยครับ.
^^
ถ้าพัฒนาได้ตามนี้ เมืองทางผ่านอย่างจังหวัดปราจีนบุรี จะได้ตื่นจากการหลับเสียทีครับ.


โครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 359 สระแก้ว-เขาหินซ้อน (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ)
ทางหลวงหมายเลข 359 เป็นถนนที่ผ่าน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยผ่านฉะเชิงเทรา แแค่บางส่วน แและผ่านปราจีนบุรี และ สระแก้ว ในพื้นที่เท่าๆ กัน

สำหรับในเขตปราจีนบุรี ผมหวังว่าในอนาคต หากถนนก่อสร้างเสร็จ คงทำให้เมือง และอุตสาหกรรม ขยายมาทางนี้บ้าง ทั้ง กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ หรือ วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี ครับ.
  • Like
Reactions: vichai and Domon.
เห็นจากข่าวว่า ตลาดโรงเกลือ ไฟไหม้ ไม่ทราบว่าเสียหายอย่างไรบ้างครับ?
1 - 20 of 852 Posts
Top