SkyscraperCity Forum banner

Sa Kaeo | Eastern Border Land

372303 Views 856 Replies 48 Participants Last post by  Hugo.


ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย-เขมร

ชื่ออักษรไทย สระแก้ว
ชื่ออักษรโรมัน Sa Kaeo
ผู้ว่าราชการ นายศานิตย์ นาคสุขศรี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
ISO 3166-2 TH-27
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะขามป้อม
ดอกไม้ประจำจังหวัด แก้วสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496.961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 ของภาคตะวันออก (เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสระแก้วปี 2540) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาคมรักษ์ปางสีดา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก จัด “เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา” วันที่ 4 พ.ค.-31 ก.ค.นี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ (4 พ.ค.) กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อ เลือกซื้อสินค้าชุมชนของดีเมืองสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม http://onlguide.blogspot.com/2012/06/blog-post_17.html
See less See more
3
461 - 480 of 857 Posts
โครงการบูรณะและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 317 (ช่วง อ.เขาฉกรรจ์ - อ.เมืองสระแก้ว)
โดยปี 2566 ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายอำเภอเขาฉกรรจ์ - สระแก้ว จำนวน 1,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการพิจารณาราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นการก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม 2566 นี้


See less See more
7
 • Like
Reactions: 1
SKY WALK เขาฉกรรจ์
ร่างภาพ 3D SKY WALK เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รูปร่างเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่ ขนาดความยาว 63 เมตร กว้าง 12 เมตร มีเสากระโดงเรืออยู่หัวและท้ายเรือ ตั้งเด่นสวยงามอยู่ระหว่างเขาฉกรรจ์ลูกที่ 2 และลูกที่ 3 โดยได้มีการเดินสำรวจพื้นที่ ประกอบด้วยสมาชิกเทศบาลเขาฉกรรจ์ หัวหน้าสวนรุกขชาติเจ้าของพื้นที่ ช่างออกแบบ และนายช่างเทศบาลฯ


See less See more
10
 • Like
Reactions: 1
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
See less See more
 • Like
Reactions: 1
รูปแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 และตอน 2 โดยดำเนินการเปลี่ยนผิวจราจรเป็นคอนกรีต พร้อมสะพานข้ามแยกสระขวัญ จุดตัดทางหลวง 359
See less See more
5
 • Like
Reactions: 1
^^
เยี่ยมเลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นพร้อมก่อสร้างทันที หรือรับฟังความคิดเห็นแล้วรอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณหน้าครับ?…
รับฟังความคิดเห็นแล้วพร้อมดำเนินการก่อสร้างเลยครับ โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครับ
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3486 ช่วง บ.กุดเตย - บ.ใหม่ไทยถาวร และบนทางหลวงหมายเลข 348 อ.ตาพระยา - อ.โนนดินแดง
โครงการมีจุดเริ่มต้นที่แยกกุดเตย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วสิ้นสุดที่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 48 กม. แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ทล.3486 กม.0+000-19+941 ระยะทาง 20 กม.
ช่วงที่ 2 ทล.348 กม.71+625-99+645 ระยะทาง 28 กม.
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อำเภอ คือ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะเสนอของบประมาณก่อสร้างได้ในปี 68 เปิดบริการได้ในปี 71
https://youtu.be/jR-vhjLziH4


See less See more
29
 • Like
Reactions: 2
โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรง-โนนจิก ระหว่าง กม.239+850-กม.241+050 ช่วงผ่านตัวเมืองสระแก้ว (รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว - หมู่บ้านเอื้ออาทรสระแก้ว)See less See more
12
 • Like
Reactions: 1
โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสระแก้ว บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
See less See more
 • Like
Reactions: 1
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บริเวณย่านสถานีรถไฟสระแก้ว
See less See more
 • Like
Reactions: 1
รูปแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์(แยกเขาฉกรรจ์) - สระแก้ว(แยกสระแก้ว) ตอน 1 และตอน 2


See less See more
19
 • Like
Reactions: 1
ภาพมุมสูงศาลจังหวัดสระแก้ว

Cr. STEM Sakaeo School
See less See more
3
 • Like
Reactions: 1
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
See less See more
5
 • Like
Reactions: 1
เตรียมก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว บริเวณข้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
See less See more
 • Like
Reactions: 1
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky Walk เขาฉกรรจ์) วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

See less See more
6
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 3076-จุดผ่านแดนบ้านเขาดิน

กรมทางหลวงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองหาด ชั้น 3 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอร่างผลสรุปการศึกษาด้านวิศวกรรม ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน


See less See more
2
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และบริเวณโดยรอบ ในการจัดงานกีฬา "กศน.เกมส์" ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้วSee less See more
20
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว และตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566
เหตุผลเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้ทำการสำรวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว และตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท ถนนสาย ก ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว และเพื่อนำที่ดินไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไม่แล้วเสร็จ


ภาพกำหนดเขตเวนคืน : ThaiValuer
See less See more
6
เตรียมเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ BYD อย่างเป็นทางการของจังหวัดสระแก้ว (เปิดทำการภายใน เม.ย. 2566)

บริษัท บีเอ็นที โมบิลิตี จำกัด สระแก้ว
1001 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
See less See more
ภาพมุมสูงเมืองสระแก้ว
Cr. รายการยินดีที่ได้รู้จัก


🔼🔼🔼เมืองสระแก้ว ตามแนวถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33)
🔼🔼🔼 สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ🔼🔼🔼 ย่านตลาดเมืองแก้ว-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
See less See more
14
 • Like
Reactions: 1
เตรียมก่อสร้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สระแก้ว ณ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
See less See more
461 - 480 of 857 Posts
Top