SkyscraperCity Forum banner

Sa Kaeo | Eastern Border Land

372300 Views 856 Replies 48 Participants Last post by  Hugo.


ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย-เขมร

ชื่ออักษรไทย สระแก้ว
ชื่ออักษรโรมัน Sa Kaeo
ผู้ว่าราชการ นายศานิตย์ นาคสุขศรี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
ISO 3166-2 TH-27
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะขามป้อม
ดอกไม้ประจำจังหวัด แก้วสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496.961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 ของภาคตะวันออก (เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสระแก้วปี 2540) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาคมรักษ์ปางสีดา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก จัด “เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา” วันที่ 4 พ.ค.-31 ก.ค.นี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ (4 พ.ค.) กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อ เลือกซื้อสินค้าชุมชนของดีเมืองสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม http://onlguide.blogspot.com/2012/06/blog-post_17.html
See less See more
3
41 - 60 of 857 Posts

ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการคมนาคมขนส่ง)
See less See more
2

คสช.ลุย 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ "เอกชน-ท้องถิ่น" หนุนขับเคลื่อนเต็มสูบ
การจัดตั้ง "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" เป็นหนึ่งในนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หยิบยกขึ้นมาสานต่อมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) หัวหน้า คสช.เป็นประธาน เห็นชอบพื้นที่จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก จำนวน 5 พื้นที่จากจำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ 1.ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ติดประเทศเมียนมาร์ 2.ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดประเทศกัมพูชา 3.ด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดประเทศกัมพูชา

4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร ติด สปป.ลาว และ 5.ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดประเทศมาเลเซีย

ทั้ง 5 จุดนี้ถือเป็นประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดของไทย และเป็นเมืองหน้าด่านรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และยังเป็นพื้นที่การพัฒนาสำคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่า
สำหรับจังหวัดสระแก้วได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจไว้หลายพื้นที่ เช่น ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ และบ้านหนองใหญ่ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และจุดขนส่งสินค้าที่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ เพื่อลดการแออัดที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1405933657
_________________
สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรไทย
See less See more
  • Like
Reactions: 1

ยังรอโครงการใหญ่อันนี้อยู่ โครงการก่อสร้างถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว (ถนนเลี่ยงเมืองสระแก้ว) ซึ่งคาดว่าจะเป็นถนน4เลน มีเกาะกลาง และทางเท้า พร้อมท่อระบายน้ำ ตามที่ได้ศึกษาและประชุม
จาก รร.เทศบาล2 ถึง ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
อยู่ในงบประมาณและแผนพัฒนาจังหวัด ปี2558-2559
___________________
สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรไทย
See less See more

ยังรอโครงการใหญ่อันนี้อยู่ โครงการก่อสร้างถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว (ถนนเลี่ยงเมืองสระแก้ว) ซึ่งคาดว่าจะเป็นถนน4เลน มีเกาะกลาง และทางเท้า พร้อมท่อระบายน้ำ ตามที่ได้ศึกษาและประชุม
จาก รร.เทศบาล2 ถึง ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
อยู่ในงบประมาณและแผนพัฒนาจังหวัด ปี2558-2559
___________________
สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรไทย
See less See more

Hop Inn Hotel สระแก้ว พร้อมเปิดเดือนตุลาคมนี้ ราคาประมาณ 650.-/คืน ใกล้บิ๊กซีสระแก้ว
__________________
สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรไทย
See less See more
  • Like
Reactions: 1
การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชาทำพิธีถอนเสาสะพานรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาชุดเก่า เพื่อเตรียมทำพิธีวางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างใหม่ในวันพรุ่งนี้ เชื่อหากทั้ง 2 ประเทศดำเนินการก่อสร้างโครงการครั้งนี้เสร็จสิ้นจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลา16.30 น. ของวันนี้ (24 ก.ค.57) ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อทำการถอนเสาสะพานรถไฟระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาชุดเก่า ก่อนที่จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างสะพานใหม่ในวันพรุ่งนี้

นายสุประภาส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการสร้างสะพานรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงคลองสิบเก้าถึงสุดสะพานคลองลึก ซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด 2,822 ล้านบาท คิดเป็นระยะทางทั้งหมด 174 กิโลเมตร โดยจะเป็นการปรับปรุงรางใหม่ทั้งหมด เช่นการเปลี่ยนไม้หมอน หรือปรับปรุงหินโรยทาง และในงบประมาณจำนวนนี้ยังแบ่งไปใช้ในโครง การก่อสร้างเส้นทางรถไฟอรัญประเทศถึงคลองลึกระยะทาง 6 กิโลเมตร ที่ใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 111ล้านบาท และการสร้างสะพานรถไฟข้ามแดนระหว่างคลองลึกและปอยเปตระยะทาง 43 เมตร ที่ใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 30ล้านบาท

โดยเชื่อว่าในส่วนของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟอรัญประเทศถึงคลองลึกจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีนี้ แต่ในส่วนของการปรับปรุงทางรถไฟช่วงคลองสิบเก้าถึงสุดสะพานคลองลึก และการสร้างสะพานรถไฟข้ามแดนระหว่างคลองลึกถึงปอยเปตคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 เชื่อว่าหากโครงการนี้เสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนายอุนซอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชา กล่าวว่าเส้นทางรถไฟของกัมพูชามีทั้งหมด 2เส้นทางคือกรุงพนมเปญถึงปอยเปต ระยะทาง 386 กิโลเมตร และกรุงพนมเปญถึงสีหนุวิลล์ ระยะทาง 264 กิโลเมตร โดยความร่วมมือในการสร้างสะพานรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการเส้นทางรถไฟกรุงพนมเปญถึงปอยเปต ซึ่งขณะนี้เหลือเส้นทางการสร้างอีกเพียงแค่ 6 กิโลเมตรเท่านั้น ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับสะพานรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ โดยกำหนดการสร้างเส้นทางในส่วนที่เหลือ 6 กิโลเมตรคาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นปี 2558 และจะใช้เวลาในการสร้างประมาณ 8 -10 เดือน และจะใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเชื่อว่าหากสร้างเสร็จจะทำให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าทางบกจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64

Cr.thaipbs
____________________
สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรไทย
See less See more
ไทย-กัมพูชา รื้อทางรถไฟเก่า เตรียมสร้างเส้นทางเชื่อม ตามเส้นทางรถไฟสายเอเซียCredit: ThaiPBS
^^^
ขอให้เสร็จและเป็นจริงตามภาพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะดีมากๆเลยครับ ถึงแม้จะไม่ได้รางคู่ หรือราง1.435เมตร ก็ตาม
สายตะวันออก มาทางสระแก้ว จะต้องถูกจับตามองไม่แพ้สายหนองคาย ระทางก็ไม่ไกล(ถือว่าสั้นกว่าสายอื่นๆบางสาย) และเชื่อมต่อได้หลายประเทศเช่นกัน ไปโฮจิมินห์อีกด้วย:lol::lol::lol:
  • Like
Reactions: 1
“เสนาะ เทียนทอง” เตรียมยกที่ดิน 40 ไร่ ให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ตั้งมหาวิทยาลัยที่สระแก้ว รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และอาเซียนตะวันออก

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่า นายเสนาะ เทียนทอง ประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัย ตกลงใจยกที่ดิน 40 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เพื่อก่อตั้งสาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับกับการยกฐานะสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามมนโยบายของ คสช. ซึ่งจะรองรับกับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรมกับอาเซียนตะวันออกด้วย
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กล่าวว่านายเสนาะ เทียนทอง ได้มอบหมายให้นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนอาเซียน-จีน ของสมาคมฯ นำเรื่องนี้ไปหารือและแสดงเจตจำนงต่อ ฯพณฯ ชิวเหยียนผิง รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และนายเจี่ยอี้หมิง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ในระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีนด้วย
ทั้งนี้พื้นที่ 40 ไร่ดังกล่าว จะติดกับพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหากเชื่อมกันแล้วก็จะทำให้บริเวณพื้นที่นี้กลายเป็นเมืองมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออก ที่จะรองรับการศึกษาจากพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคอีสาน กัมพูชา ลาว และเวียดนามได้ด้วย ถ้าหากทางฝ่ายจีนตกลงก็จะมีการลงนามมอบที่ดินกันที่ประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำพิธีมอบที่จังหวัดสระแก้วต่อไป.
http://www.thaizhong.org/index.php?...------&catid=34:newscorporation-cat&Itemid=67
See less See more
  • Like
Reactions: 2
ร่ำรวย ยกพวง" ถ้วนหน้า แจ้งเกิด 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเทศไทย คนไทย กำลังยืนอยู่ในจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และในระดับชุมชนก้นครัว
จะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่จะไปหยุดรั้งไว้ไม่ได้เสียแล้ว เพราะสังคมไทย สังคมประเทศเพื่อนบ้าน สังคมโลก ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วภายใต้ระบบทุนเคลื่อนย้ายเสรี ประเทศไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงก็จะเป็นขุมทรัพย์ของทุนต่างชาติ

ชีวิตคนไทยทุกวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการยืนอยู่บนยอดคลื่น มีพายุลมแรงถาโถมอยู่ตลอดเวลา ใครที่แข็งแรงกว่าก็จะอยู่รอด ใครอ่อนแอก็จมน้ำพ่ายแพ้ไป

กรณีของการประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) นำร่อง เฟสแรกใน 5 จังหวัดชายแดนที่เป็นเมืองหน้าด่านรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด และสงขลาขณะนี้สภาพัฒน์อยู่ในขั้นตอนของการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2557 นี้ โดยจะได้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จากนี้ไปรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องใส่เกียร์เดินหน้าพิสูจน์ผลงานแจ้งเกิดให้ได้ก่อนที่จะเดินหน้าเฟสสองในอีก 5 จังหวัด คือ หนองคาย, นครพนม, กาญจนบุรี, เชียงราย และนราธิวาส

สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือ ความมั่นอกมั่นใจของบรรดานักลงทุนทั้งในท้องถิ่น-ต่างถิ่น และต่างชาติ พร้อม ๆ กับการโหมปั่นราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นอีกระลอกหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มทุนใหญ่ นายหน้าได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินตุนไว้เก็งกำไรรับการเปิดเออีซีไปรอบหนึ่งแล้ว ที่ดินเหล่านี้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดแล้ว

งานนี้ชาวบ้านได้แต่มองตาปริบ ๆ เพราะนาทีนี้ที่ดินราคาแพงเกินกว่าจะหาซื้อกันได้แล้ว หากใครคิดจะทำมาค้าขายก็จะต้องมีทุนหนามากพอสมควร

นอกจากนั้น ทุนใหญ่จากเมืองหลวงก็แห่เข้ามาเปิดสาขายึดพื้นที่ทำเลทองไว้เกือบหมดแล้ว สภาพของ "ปลาใหญ่ กินปลาเล็ก" ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง

สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือ การเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะวันนี้ชาวบ้านหรือข้าราชการใน 5 จังหวัดนี้ เกือบทั้งร้อยยังไม่รู้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร หรือพิเศษเพื่อใคร

ในบางจังหวัดก็รู้อยู่เฉพาะในวงแคบ ๆในกลุ่มคณะทำงานของผู้ว่าฯ, ตัวแทนภาคเอกชน หรือผู้นำท้องถิ่นบางคนเท่านั้น

ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ต้องทำให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ กินดี อยู่ดีไปด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะถาโถมเข้ามาทั้งทางบวกและทางลบ

และสิ่งที่จะต้องทำคู่ขนานกันไปก็คือ ต้องทำให้ประชาชนในท้องถิ่น "ได้เข้าถึง" ข้อมูลข่าวสารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะเราคงจะไม่อยากเห็นคนไทยเป็นแค่ลูกจ้างขายแรงงานเท่านั้น

ทุกวันนี้ระบบการค้าชายแดนก็ตกอยู่ในมือทุนใหญ่ และทุนข้ามชาติแทบทั้งสิ้น

นี่คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมีผลต่อชะตาชีวิตของผู้คนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอรอบนอกและจังหวัดใกล้เคียง

คนมุกดาหาร บอกว่าตั้งแต่เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 เชื่อมสะหวันนะเขต ทะลุถึงเวียดนามผ่านเส้นทาง R9 ทำให้เมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ เติบโตแบบก้าวประโดด มีผู้คนสัญจรผ่านเข้ามาจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ก็แค่แวะพักชั่วคราว มุกดาหารเป็นแค่เพียง "ทางผ่าน" เท่านั้น

ทว่าผู้คนที่หลั่งไหลเข้า-ออกชายแดนมุกดาหาร เกือบครึ่งเป็นนักแสวงโชคเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนในฝั่งลาว

แม้แต่การเลือกจุดที่ตั้งเขต SEZ และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็ทำให้เกิดความเสียเปรียบในการพัฒนาพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะเมืองเล็กที่ไม่ได้รับการพัฒนา ยิ่งจะทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นไปอีก

ฉะนั้นนโยบายของผู้บริหารประเทศที่จะกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัด จะต้องไม่เกิดสภาพ "กระจาย" แต่ไป "กระจุก" อยู่เฉพาะในตัวเมืองใดตัวเมืองหนึ่ง

สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญสำหรับรัฐบาลยุคปฏิรูป ที่จะต้องสร้างความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ทั่วถึง
การพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ย่อมไม่ยั่งยืน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1411099102
See less See more
น่าจะนำโครงการถนนเลี่ยงเมืองสระแก้วตัดใหม่ มาเผยแพร่ในบอร์ดนี้บ้าง เพื่อชาวสระแก้วที่ยังไม่ทราบเรื่อง ใด้รู้ความคืบหน้าบ้างครับ
^^
ถนนเลี่ยงเมืองสระแก้วตัดใหม่ หมายถึงถนน359สระแก้ว-เขาหินซ้อนใช่ไมครับ ที่ไม่ใช่ถนนเลี่ยงเมืองสระแก้ว ที่อยู่ในเมือง
ถนนเลี่ยงเมืองสระแก้วที่อยู่ในเมืองและตัดตรงไปที่ศาลากลางจังหวัดครับ
^^
เห็นอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วครับ ต้องรอดูตามแผนว่าจริงหรือเปล่า^^
ถนนเลี่ยงเมืองสระแก้ว (ถนนเส้นสีชมพู บางส่วนเป็นถนนแล้วแต่ยังไม่ขยาย ส่วนทางเลี่ยงเมืองสระแก้วตั้งแต่ถนน317ยังไม่ได้ตัดถนนใหม่)

ดูดีๆก็จะมีอีกถนนหนึ่ง แต่เป็นถนนโครงการเสนอแนะป้องกันน้ำท่วมทางคลองพระสทึง ถนนเลียบคลอง (แต่คงอีกนานมากๆ เพราะต้องมีถนนเลี่ยงเมืองสระแก้วให้เรียบร้อยก่อน)
See less See more
2
^^
เริ่มก่อสร้างหรือยังครับ?
^^

ต้องรอดูตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วครับ ในแผนก็ปีงบประมาณดำเนินการปี 2559-2560 ครับ
-มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้ว 3 ครั้ง สรุปว่าเห็นด้วย
-มีการสำรวจโครงการแล้ว ปัจจุบันบางจุดก็เริ่มมีสัญญาลักษณ์บนพื้นถนนบางช่วง(ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโครงการหรือเปล่า)
-รับฟังความคิดเห็น ปชช. และสำรวจ ตั้งแต่ปี 2554

ในผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว ยังมีอีกถนนหนึ่ง แต่เป็นโครงการเสนอแนะ(ถนนป้องกันน้ำท่วม ถนนเลียบคลองพระสทึง ถนนก็จะขนาดไปกับคลอง ถนนเลี่ยงเมือง ถนนในเมือง) แต่คงอีกนานครับ
See less See more
Sakaeo Car Free Day 2014 เปิดเมืองปั่น (รอบเมืองสระแก้ว) Cr.เทศบาลเมืองสระแก้ว


See less See more
3
21/9/2557
ถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33) ผ่านตัวเมืองสระแก้ว 4-6เลน

Cr.https://th-th.facebook.com/goldenhousesakaeo
See less See more
ภาคตะวันออกภาคเล็กๆประชากรแค่4ล้านแต่มีดีทุกจังหวัดจริงๆครับ
แถมแต่ละจังหวัดไม่ได้เจริญแค่อ.เมืองด้วย
ปล.อยากเห็นภาพแถวอรัญประเทศจังครับ
^^

เมืองอรัญประเทศ
Cr.Niti Sawatdivaranukon

เมืองอรัญประเทศ ตอนน้ำท่วมทั้งเมือง
Cr.Niti Sawatdivaranukon
See less See more
2
  • Like
Reactions: 3

อำเภอวังน้ำเย็น
Cr.Niti Sawatdivaranukon
See less See more
  • Like
Reactions: 1

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (4ชั้น)
(ภาพงานไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งจังหวัดสระแก้ว)
Cr.Teera Saengsuradej
See less See more

บรรยากาศงานวันไหลสระแก้ว (ประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง) 19 เมษายน ทุกปี
บนถนนสุวรรณศร ในตัวเมืองสระแก้ว (จากถนนใหญ่เลยดูแคบไปเลย เกาะกลางถนนใหญ่มากในตัวเมือง สายไฟเยอะมาก น่าจะเอาลงดิน)
See less See more
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 1
เปิดชื่อ 20 รพ.ชุมชนจ่อยกระดับ ช่วยขอคนเพิ่ม-บริการ ปชช.มากขึ้น

เปิดรายชื่อ 20 โรงพยาบาลชุมชน สธ. เตรียมยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ชี้ช่วยขออัตรากำลังคนได้เพิ่มขึ้น บริการประชาชนได้มากขึ้น ขณะที่ ผอ.รพ.จอมทอง หนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนจ่อถูกยกระดับห่วงค่าตอบแทนอาจไม่เป็นธรรม

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยม รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขณะนี้ สธ. ได้พิจารณาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โดยดูในเรื่องการให้บริการและการบริหารจัดการ ซึ่งพบว่ามี รพช. 20 แห่งที่อยู่ในระดับสูง สามารถยกฐานะได้ คือ 1. รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2. รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3. รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4. รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 5. รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

นพ.ธงชัย กล่าวว่า 6. รพ.แกลง จ.ระยอง 7. รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 9. รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 10. นางรอง จ.บุรีรัมย์ 11. รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 12. รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 13. รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 14. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 15. รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 16. รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี 17. รพ.ทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช 18. รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 19. รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ 20. รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง

“คาดว่าจะยกฐานะเป็น รพท. ได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อกรอบอัตรากำลังของโรงพยาบาลในอนาคตด้วย หากไม่ยกฐานะการขออัตรากำลังในอนาคตก็จะไม่ได้ เพราะมีเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนว่า รพช.ต้องมีอัตรากำลังคนแค่ไหน เว้นแต่มีความจำเป็นพิเศษจะอนุมัติให้ ขณะที่ รพช. ทั้ง 20 แห่ง มีการพัฒนาไปมาก ความต้องการกำลังคนก็สูงขึ้น จึงต้องยกฐานะเพื่อให้สามารถขอกรอบอัตรากำลังได้ในอัตราที่มากกว่า รพช. ทำให้การบริการประชาชนมากขึ้นด้วย” นพ.ธงชัย กล่าว

ด้าน นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผอ.รพ.จอมทอง กล่าวว่า หาก รพ.จอมทอง ยกฐานะเป็น รพท. เกรงว่าจะส่งผลต่อค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลากร เนื่องจากปัจจุบัน รพ.จอมทอง เป็น รพช. พื้นที่ปกติ หากยกฐานะเป็น รพท. จะเท่ากับเป็น รพช. ชุมชนเมือง มีอัตราค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อยกฐานะแล้วบุคลากรจะได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าบุคลากรใน รพช. ที่อยู่ในอำเภอติดเมือง แต่ไม่ได้ยกฐานะเป็น รพท. ทั้งที่ รพ.จอมทอง อยู่ไกลเมืองมากกว่า อาจเกิดความเหลื่อมล้ำ จึงอยากให้ผู้บริหาร สธ. พิจารณาประเด็นนี้ด้วย
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000109032
See less See more
41 - 60 of 857 Posts
Top