SkyscraperCity Forum banner

Sa Kaeo | Eastern Border Land

366728 Views 851 Replies 48 Participants Last post by  Hugo.


ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย-เขมร

ชื่ออักษรไทย สระแก้ว
ชื่ออักษรโรมัน Sa Kaeo
ผู้ว่าราชการ นายศานิตย์ นาคสุขศรี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
ISO 3166-2 TH-27
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะขามป้อม
ดอกไม้ประจำจังหวัด แก้วสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496.961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 ของภาคตะวันออก (เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสระแก้วปี 2540) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาคมรักษ์ปางสีดา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก จัด “เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา” วันที่ 4 พ.ค.-31 ก.ค.นี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ (4 พ.ค.) กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อ เลือกซื้อสินค้าชุมชนของดีเมืองสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม http://onlguide.blogspot.com/2012/06/blog-post_17.html
841 - 852 of 852 Posts
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3486 ช่วง บ.กุดเตย - บ.ใหม่ไทยถาวร และบนทางหลวงหมายเลข 348 อ.ตาพระยา - อ.โนนดินแดง
โครงการมีจุดเริ่มต้นที่แยกกุดเตย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วสิ้นสุดที่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 48 กม. แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ทล.3486 กม.0+000-19+941 ระยะทาง 20 กม.
ช่วงที่ 2 ทล.348 กม.71+625-99+645 ระยะทาง 28 กม.
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อำเภอ คือ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะเสนอของบประมาณก่อสร้างได้ในปี 68 เปิดบริการได้ในปี 71
https://youtu.be/jR-vhjLziH4


  • Like
Reactions: Ligor and wpreecha
โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรง-โนนจิก ระหว่าง กม.239+850-กม.241+050 ช่วงผ่านตัวเมืองสระแก้ว (รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว - หมู่บ้านเอื้ออาทรสระแก้ว)  • Like
Reactions: wpreecha
โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสระแก้ว บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
  • Like
Reactions: wpreecha
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บริเวณย่านสถานีรถไฟสระแก้ว
  • Like
Reactions: wpreecha
รูปแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์(แยกเขาฉกรรจ์) - สระแก้ว(แยกสระแก้ว) ตอน 1 และตอน 2


  • Like
Reactions: wpreecha
ภาพมุมสูงศาลจังหวัดสระแก้ว

Cr. STEM Sakaeo School
  • Like
Reactions: wpreecha
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
  • Like
Reactions: wpreecha
เตรียมก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว บริเวณข้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
  • Like
Reactions: wpreecha
^^
ผมขออนุญาตแช์รูปภาพนี้นะครับ.
  • Like
Reactions: Hugo.
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky Walk เขาฉกรรจ์) วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 3076-จุดผ่านแดนบ้านเขาดิน

กรมทางหลวงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองหาด ชั้น 3 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอร่างผลสรุปการศึกษาด้านวิศวกรรม ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน


สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และบริเวณโดยรอบ ในการจัดงานกีฬา "กศน.เกมส์" ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว841 - 852 of 852 Posts
Top