SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered (m)user
Joined
·
2,972 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Had via mijn broer een mooi plekje bovenop het erasmus MC weten te bemachtigen. Er stond alleen erg veel wind op het dak dus niet altijd perfect scherp helaas. Maar toch ook leuk om even te delen.

1

2

3

4

5

6

7
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top