SkyscraperCity Forum banner

Wat is de saaiste stad van dit lijstje?

1 - 20 of 113 Posts

·
Utrecht Uprising
Joined
·
939 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Hier een nieuw lijstje met een aantal plaatsen die niet in de poll stonden in de thread: Saaiste stad van Nederland 2.0, maar wel als saai werden bestempeld in de reacties.

Welke van dit lijstje is de saaiste?

Opnieuw voor de duidelijkheid: Dit is een selectie, niet alle plaatsen kunnen in de poll, het heeft een limiet.
 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Wonderlijk dat iemand op 29 juni dan op Assen stemt, iedere andere dag zou ik begrijpen, maar vannacht is Assen heel even de meest gezellige plek in Nederland, over een paar uur nog even naar die motoren kijken en dan weer een jaar in de motteballen.
 

·
mentula agricolæ vulgaris
Joined
·
1,762 Posts
In de meeste "steden" ben ik nog nooit geweest. Mijn oordeel is dus bij voorbaat al vertekenend. Toch stem ik op Lelystad.
 

·
Utrecht Uprising
Joined
·
939 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Even voor de duidelijkheid, ik ben gewoon benieuwd welke van dit rijtje als saaiste uit de bus komt. Dit zijn steden (oke, niet alle zijn zo groot) die werden bestempeld als saai maar waar voorheen niet op gestemd kon worden.
Beetje jammer dat er een limiet zit op de poll en daarom kan ik niet alle steden erin doen.

Op basis waarvan ben je hiertoe gekomen, Zandtroll?
Waarom nou weer zo? Doe eens normaal man.
 
1 - 20 of 113 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top