SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
17,973 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Sabanci Center, Istanbul
Akbank Tower: 158 m / 39 floors
Sabanci Center: 140 m / 34 floors
completed in 1993


Sabanci center towers are illuminated every night with laser beams of changing colors. Akbank Tower was the tallest tower in Istanbul and the Balkan peninsula for 7 years (1993 - 2000). Akbank is the banking division of Sabanci Holdings, therefor Akbank and Sabanci Holdings Towers have the same architecture.
 

·
Registered
Joined
·
6,502 Posts
Bence İş Bankası çok daha nazik ve tarihsel bir yapıya sahip.

İş Kuleleri, antik tapınakları andıran granit yüzeyli, kahve-bej renklerin hakim olduğu başlangıç katları ile tezat oluşturan metal-cam karışımı mavi-gri kulelerden oluşmaktadır. Antik ve modern bu unsurların bileşimi, bir postmodern mimari örneğidir.
Türk Mimarî özelliklerine de sahip ama neresindeydi hatırlamıyorum.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top