SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,896 Posts
^^ Czy ten gość w lewym dolnym rogu to Eddie Murphy? Bo jak tak to dam dychę ;)
Nic mi więcej nie przychodzi do głowy odnośnie tego zdjęcia...
 

·
Registered
Joined
·
3,127 Posts
krok w lewo, dwa do tylu, a Eddiego wyprosić na sekundę. a, migawka szybciej.

8 dam. jakoś tak. : d
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top