SkyscraperCity Forum banner

Głosowanie:

Sacrum

1203 Views 7 Replies 4 Participants Last post by  krzewi
1 - 8 of 8 Posts
Hmmm, jak dla mnie Swiatynie zawsze byly mocno zwiazane z miastem i jego wizerunkiem. W zasadzie to historycznie wyznaczaly kierunki i sposoby jego rozwoju. Dawne centrum swiata i miasta w którym ogniskowaly sie wszystkie dzialania im wspólczesnych.
Zreszta to zdjecie zrobilem w Rzymie, którego nie jestem w stanie oddzielic wlasnie od sacrum.
Wszystko ok, a Licheń? :)
Fanaberia i średni kontrargument dla bardzo wielu (większości?) miast europy i świata od zarania cywilizacji po rewolucję przemysłową.
Wiem, pół żartem wspomniałem. Chociaż swoją drogą obiekt dośc fotogeniczny.
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top