SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 288 Posts

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Sabeu que el Cuní és gai?
:yes:
 

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #3 ·

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #7 ·

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #9 ·

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #11 ·
^^ I llavors? És que va demanar informació sobre algun local "d'ambient"? :D
No, molt més fort, MOLT! Però NO ho explicaré pas en públic!
:nono:
 

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #15 ·
En resum... en Cuní va demanar-li rollo a en bitxo a la seva oficina... i volia anar a una sauna de BCN amb ell. xD Evidentment amb la tovallola que diu en lude... però que poc temps estaria posada :lol:
No, és una cosa que va passar fa 8 anys i jo no treballava encara aquí.
;)
 

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #17 ·
^^ Pues jo vull saber... envia un PM!!! xDDDDDD

Insisteixo... no seria el germà??? xD
No era el germà, vaig agafar-li el DNi.
:yes:
I no hi insistiu més:
NO ho diré en públic!!
>(
 

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,579 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Que "rutlli" un privat amb la qüestió. :colgate:
Malauradament sempre tinc la bústia de privats plena, i no puc rebre ni enviar M.P.
:dunno:
 
1 - 20 of 288 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top