Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 857 Posts

·
Registered
Joined
·
1,814 Posts

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
nhìn khu Phú Mỹ Hưng và Thảo Điền xây cho người nước ngoài
thấy nó rộng rãi thênh thang gọn gàng, các con đường với hàng lá cây thẳng tắp
rồi nhìn lại các khu xây cho người Việt Nam , thấy nó tè le té lét
tìm mọi cách để dồn nhét nhau vào một diện tích hẹp nhất, nhỏ nhất
 
1 - 20 of 857 Posts
Top