SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 886 Posts

·
Registered
Joined
·
2,199 Posts

·
Premium Member
Joined
·
44,777 Posts

·
Premium Member
Joined
·
44,777 Posts
nhìn khu Phú Mỹ Hưng và Thảo Điền xây cho người nước ngoài
thấy nó rộng rãi thênh thang gọn gàng, các con đường với hàng lá cây thẳng tắp
rồi nhìn lại các khu xây cho người Việt Nam , thấy nó tè le té lét
tìm mọi cách để dồn nhét nhau vào một diện tích hẹp nhất, nhỏ nhất
 
1 - 20 of 886 Posts
Top