SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

301469 Views 893 Replies 103 Participants Last post by  emhamvui
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 894 Posts
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
có dc tranh cử mod ko a :lol::lol::lol:
cho nên tiếng Việt chứ cũng cần thông dịch viên để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt
Mấy bạn cho hỏi làm cách nào phóng lớn size hình trên cafef lên dc vậy ? Thí dụ như tấm này ? Thanks trc !!!Source: http://cafef.vn/nguon-cung-can-ho-v...-manh-me-trong-nam-2018-20180104083442836.chn
See less See more
nó có con số nằm ở giữa, bạn điều chỉnh số đó nó sẽ lớn lên
con số nằm bên cạnh chữ "w" nghĩa là "width" chiều ngang

Mấy bạn cho hỏi làm cách nào phóng lớn size hình trên cafef lên dc vậy ? Thí dụ như tấm này ? Thanks trc !!!Source: http://cafef.vn/nguon-cung-can-ho-v...-manh-me-trong-nam-2018-20180104083442836.chn
See less See more
  • Like
Reactions: 1
đường to mà ngay như nhà bên kia đường cũng bé tí cấp 4 mái tôn, gỉải toả hết giải toả hết
cho hỏi là đang giải tỏa để làm gì thế các bác
Tiến độ cầu qua đảo Kim Cương 30.12.2017

See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
Tiến độ xây dựng dự án Thủ Thiêm Dragon, khu Thạnh Mỹ Lợi, Q2, gần đảo Kim Cương.


See less See more
2
Tòa nhà phong cách nông nghiệp của Agribank sắp lên tầng (4 hầm + 22 tầng)


Source
See less See more
2
  • Like
Reactions: 2
nhìn khu Phú Mỹ Hưng và Thảo Điền xây cho người nước ngoài
thấy nó rộng rãi thênh thang gọn gàng, các con đường với hàng lá cây thẳng tắp
rồi nhìn lại các khu xây cho người Việt Nam , thấy nó tè le té lét
tìm mọi cách để dồn nhét nhau vào một diện tích hẹp nhất, nhỏ nhất
See less See more
chung cư Nguyễn Kim khu B


Source
móa dự án của Nova Bắc Nam 79 giờ đứng hình rồi :lol:
See less See more
1 - 20 of 894 Posts
Top