SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

298516 Views 886 Replies 102 Participants Last post by  riodh8
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
1 - 3 of 3 Posts
Tiến độ cầu qua đảo Kim Cương 30.12.2017

  • Like
Reactions: emhamvui
Tiến độ xây dựng dự án Thủ Thiêm Dragon, khu Thạnh Mỹ Lợi, Q2, gần đảo Kim Cương.


Tiến độ cầu qua đảo Kim Cương đầu tháng 3/2018
(c) ChauKy

1 - 3 of 3 Posts
Top