SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

308136 Views 910 Replies 106 Participants Last post by  emhamvui
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 4 of 911 Posts
có ai còn nhớ tòa nhà này? bây giờ là hotel hay serviced apartment gì đó, ban đêm rất lộng lẫy

20180123_212025 by Stacey Birkby, on Flickr
Sherwood Suites Saigon:)
https://www.reic.vn/bat-dong-san/12...uc-nang-can-ho-dich-vu-va-se-khai-truong.html
^^^ Đường xá, hạ tầng xây như vậy, trong tương lai lại có vấn đề về kẹt xe
Thêm 1 hotel 5 stars ở SG. Đố các bạn ở đâu? Công trình do HB xây.

MAI HOUSE Saigon Hotel 5*
157 Nam Ky Khoi Nghia Street,
(entrance on Ngo Thoi Nhiem Street)
Đừng nói họ sẽ đập bỏ tòa Hải Quân nÃ*y nhé


Source
Source
Nhìn cái Pano kia lÃ* biết phá bỏ rồi:eek:hno: Những tòa nhÃ* thuộc các trụ sở văn phòng chÃ*nh phủ, sau nÃ*y dễ bị đập bỏ, chứ không tu sửa lÃ*m Di tÃ*ch. Chán:bash:
1 - 4 of 911 Posts
Top