SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

307530 Views 908 Replies 106 Participants Last post by  saigon-HCM city
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 2 of 909 Posts
Mỏng như thỏi kẹo Sô cô la vậy sao làm TTTM được ? Từ cửa trước ra sau khoảng 2_3 metre
Chung cư là do Tư bản xây mà , còn Hạ tầng cơ sở thì chủ nhà phải lo , mà chủ nhà nườc CSVN thì không có trình độ để qui hoạch đô thị

càng ngày càng thấy chúng càng đần độn trong cách qui hch TP , không biết thì phải mướn chuyên gia ngoại quốc người ta làm cho

hoặc phải đi học , đằng này chúng tự biên tự diễn riết mấy TP lớn của VN thành hồ bơi , còn không thì xây cất kiểu tả bính lù

PhươngTây người ta đã biết thế nào là qui hoạch TP để không rối loạn giao thông , và hệ thống cầu cống để thoát nước từ cả mấy trăm năm về trước

CS VN giờ vẫn chư thấu hiểu được điều nầy thì cho thấy chúng toàn là dân có đầu óc của mấy con ruồi chứ chẳng phải của người thường !
1 - 2 of 909 Posts
Top