SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

300954 Views 891 Replies 102 Participants Last post by  chinatown
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
21 - 26 of 892 Posts
Wow lắp kính rồi kìa :banana::banana:
Rất hoan nghênh ^^ nội mấy cái cơ quan công quyền dời hết về 1 toà nhà cao tầng là tiết kiệm được bao nhiêu đất
mấy cái nhà ống nát xiên vẹo ở khu nhà giàu này theo quy hoạch đều bị giải toả hết mà ^^
  • Like
Reactions: mariolee
Thế bạn có biết cái khu khoanh tròn đó ai ở không mà bạn đòi giải toả.
Không phải mấy cái nhà ống theo quy hoạch ngay hàng thẳng lối đâu, mấy cái nhà từ trước quy hoạch ấy (phía tây bắc raemian city).
^^ này là Raemian City
  • Like
Reactions: emhamvui
Dân BĐS toàn con buôn mà, cái vòng xoáy kinh tế cũng từ là BĐS mà ra. Làm việc, trả nợ, đẩy giá, lạm phát....
21 - 26 of 892 Posts
Top